На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Аналз беззбитковост: аналз витрат, прибутку й обсягу виробництва або CVP-аналз, його роль в обрунтуванн yпpaвлнських ршень у бзнес. Трактування поняття фнансових результатв дяльност, класифкаця факторв, що впливають на величину прибутку.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 24.01.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Реферат:
«Моделі розв'язання проблем беззбиткової діяльності в прийнятті управлінського рішення»
Вступ

Велику роль в обґрунтуванні yпpaвлінських рішень у бізнесі відіграє аналіз беззбитковості чи аналіз витрат, прибутку й обсягу виробництва або CVP- аналіз, як його іноді називають - це аналітичний підхід до вивчення взаємозв'язку між витратами і доходам при різних рівнях виробництва.
У процесі проведення аналізу беззбитковості в його стандартному варіанті приймаються наступні допущення:
- використовується класифікація витрат по характеру їхнього поводження при зміні обсягу реалізації готової продукції. Витрати підрозділяються на постійні і змінні;
- передбачається, що вся зроблена продукція буде продана протягом планового періоду часу;
- як критерій для аналізу приймається прибуток до виплати податків, тобто операційний прибуток, а не чистий прибуток.
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД) розраховують шляхом вирахування з виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Д) податку па додану вартість (ПДВ), акцизного збору (АЗ), інших зборів або податків з обороту (ІЗП) та інших відрахувань з доходу (1В), тобто
ЧД = Д - ПДВ - АЗ - ІЗП - 1В. (7.1)
Якщо дохід від операції неможливо достовірно оцінити і немає впевненості у відшкодуванні понесених втрат, він не визнається, а витрати визнаються як витрати звітного періоду.
Моделі розв'язання проблем беззбиткової діяльності в прийнятті управлінського рішення

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) називається валовим прибутком (збитком).
Собівартість продукції (товарів, робіт, послуг) - це поточні витрати підприємства на їх виробництво та реалізацію, виражені у грошовій формі.
Склад (перелік) витрат, які можна відносити на собівартість, регламентований державою, а саме: „Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг)” від 2 лютого 2001 р.
Фінансовий результат від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витратна збут та інших операційних витрат.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших витрат.
Різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат від звичайної діяльності.
Окремо від фінансових результатів від звичайної діяльності відображають відповідно невідшкодовані збитки та прибутки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо).
Остаточний фінансовий результат діяльності підприємства - чистий прибуток (збиток) - визначається як різниця між різними видами доходів і витрат підприємства за звітний період.
Рис. 7.1- Класифікація факторів, що впливають на величину прибутку
Для підвищення ефективності роботи і визначення основних напрямів пошуку резервів збільшення прибутку фактори, що впливають на його отримання, класифікують за різними ознаками (рис.7.1).
Аналізуючи фінанси підприємства, слід пам'ятати, що важливо не тільки працювати без збитку, але і нарощувати прибуток на розвиток підприємства.
Застосовують два підходи до максимізації маси і темпів нарощування прибутку:
- зіставлення граничного виторгу з граничними витратами найбільш ефективно при рішенні задачі максимізації маси прибутку;
- зіставлення виторгу від реалізації із сумарними, а також змінними і постійними витратами застосовується не тільки для розрахунку максимальної маси прибутку, але і для визначення найвищих темпів його приросту.
Сумарні витрати підприємства можна розділити на змінні й постійні.
Змінні витрати зростають або зменшуються пропорційно обсягу виробництва (закупівля і вартість сировини і матеріалів, електроенергії, транспортні витрати, торгово-комісійні й інші витрати.
Постійні витрати не залежать від динаміки обсягу виробництва і продажу. Одна їхня частина пов'язана з виробничою потужністю підприємства (амортизаційні відрахування, орендна плата, витрати на утримання адміністративно - управлінського персоналу, загальногосподарські витрати і т.п.).
Диференціація витрат на постійні й змінні проводиться:
- методом максимальної і мінімальної точки
З усієї сукупності даних вибирають два періоди з найбільшим і найменшим обсягом виробництва. Визначається так звана ставка змінних витрат - це середні змінні витрати в собівартості одиниці продукції:
Ставка перемінних витрат ={ [максимальна загальна сума витрат -

- мінімальна сума витрат]· }: Кmax, (7.2)
де Кmах - максимальний обсяг виробництва, тис. шт.; Кmіn, % - мінімальний обсяг виробництва у відсотках до максимального.
- графічним (статистичним) методом
Як відомо, лінія загальних витрат визначається рівнянням першого ступеня:
у = а + вх,

де в - загальні витрати; а - рівень постійних витрат; у - ставка змінних витрат; х - обсяг виробництва, фіз. од.
На графік наносяться всі дані про сукупні витрати фірми. „На око” проводиться лінія загальних витрат: точка перетину з віссю витрат показує рівень постійних витрат.
Ставка змінних витрат = (Сукупні витрати - Постійні витрати) (7.3)
Обсяг виробництва
- методом найменших квадратів
Вона є найбільш точною, тому що в ній використовують всі дані про сукупні витрати і визначають коефіцієнти а і в.
Алгоритм визначення коефіцієнтів і результати розрахунків наведені в табл. 7.1.
Таблиця 7.1 - Алгоритм визначення коефіцієнтів
Період
Обсяг виробництва (х), тис.шт.
Х-, тис.шт.
Сумарні витрати У, грн.
У-,грн.
(Х-)2
(Х-) · (У-), грн.
1
….
п
разом
середнє
СVP - аналіз служить для відповіді на найважливіші питання, що виникають перед фінансистами підприємства на всіх етапах його грошового обігу. Ключовими елементами операційного аналізу служать: операційний важіль, поріг рентабельності і запас фінансової міцності підприємства.
Сила впливу операційного важеля завжди розраховується для визначеного обсягу продажів (К - кількість продукції), для даного виторгу від реалізації. Змінюється виторг від реалізації - змінюється і сила впливу операційного важеля, що ілюструється моделюванням (рис.7.2):
Рис.7.2 - Моделювання сили впливу операційного важеля
Ефект операційного важеля піддається контролю на основі врахування залежності сили впливу важеля від величини постійних витрат: чим більше постійні витрати (при постійному виторзі від реалізації), тим сильніше діє операційний важіль, і навпаки.
Це легко показати перетворенням формули сили впливу операційного важеля:
Валова маржа = (постійні витрати + прибуток).
Прибуток Прибуток (7.4)
Падіння рівня виторгу від реалізації спричиняє коливання сили впливу операційного важеля, що зростає як при підвищенні, так і п и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.