На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 100338


Наименование:


Лабораторка Лабораторна робота на тему «Команди пересилання даних в Асемблер»

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Предмет: Информатика. Добавлен: 09.11.2016. Сдан: 2016. Страниц: 10. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах


Лабораторна робота №1
з курсу «Проектування мікропроцесорних систем»
на тему «Команди пересилання даних»


Київ 2016
Мета: Користуючись налагоджувачем дослідити виконання команд пересилання даних у покроковому режимі.
Завдання:
1. Вивчити теоретичні відомості з теми «Команди пересилання даних», зокрема дослідити їх формати команд, представлення операндів і роботу програм, які наведені у лабораторній роботі, як приклади. Вміти коментувати команди наведені у таблиці 1.
2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання.
3. Розробити програму для виконання індивідуального завдання.
4. Ввести програму індивідуального завдання на персональному комп’ютері.
5. За допомогою програмно-налагоджувальних засобів проаналізувати виконання індивідуальної програми. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми, повторити перевірку.
Теоретичні відомості
Більшу частину команд даної групи (таблиця 1) складають команди передачі та обміну байтами. Всі команди даної групи не модифікують прапорці результату, за винятком команд завантаження PSW, тригера (прапорця) C і акумулятора (встановлюється прапорець паритету). На Рис. 1 зображений граф шляхів передачі даних в мікроконтролері.

Рис. 1 – Граф шляхів передачі даних в мікроконтролері


Таблиця 1 – Група команд передачі даних
№ Назва команди Мнемокод КОП Т Б Ц Операція
1 Пересилання в акумулятор з регістра (n = 0..7) MOV A, Rn 11101rrr 1 1 1 (A) (Rn)
2 Пересилання в акумулятор байта, що адресується прямо MOV A, ad 11100101 3 2 1 (A) (ad)
3 Пересилання в акумулятор байта з РПД (i = 0,1) MOV A, @Ri 1110011i 1 1 1 (A) РПД(Ri)
4 Завантаження в акумулятор константи MOV A, #D8 01110100 2 2 1 (A) D8
5 Пересилання у регістр (n = 0..7) з акумулятора MOV Rn, A 11111rrr 1 1 1 (Rn) (A)
6 Пересилання у регістр байта, що адресується прямо MOV Rn, ad 10101rrr 3 2 2 (Rn) (ad)
7 Завантаження в регістр (n = 0..7) константи MOV Rn, #D8 01111rrr 2 2 1 (Rn) D8
8 Пересилання за прямою адресою акумулятора MOV ad, A 11110101 3 2 1 (ad) (A)
9 Пересилання за прямою адресою регістра MOV ad, Rn 10001rrr 3 2 2 (ad) (Rn)
10 Пересилання байта, що адресується прямо, за прямою адресою MOV add, ads 10000101 9 3 2 (add) (ads)
11 Пересилання байта з РПД за прямою адресою MOV ad, @Ri 1000011i 3 2 2 (ad) РПД(Ri)
12 Пересилання за прямою адресою константи MOV ad, #D8 01110101 7 3 2 (ad) D8
13 Пересилання у РПД з акумулятора MOV @Ri, A 1111011i 1 1 1 РПД(Ri) (A)
14 Пересилання у РПД байта, що адресується прямо MOV @Ri, ad 0110011i 3 2 2 РПД(Ri) (ad)
15 Пересилання у РПД константи MOV @Ri, #D8 0111011i 2 2 1 РПД(Ri) D8
16 Завантаження регістра-покажчика даних MOV DPTR, #D16 10010000 13 3 2 (DPTR) D16
17 Пересилання в акумулятор байта з ПП MOVC A, @A+DPTR 10010011 1 1 2 (A) ПП((A) + (DPTR))
18 Пересилання в акумулятор байта з ПП MOVC A, @A+PC 10000011 1 1 2 (PC) (PC) + 1
(A) ПП((A) + (PC))
19 Пересилання в акумулятор байта з ЗПД MOVX A, @Ri 1110001i 1 1 2 (A) ЗПД(Ri)
20 Пересилання в акумулятор байта з розширеної ЗПД MOVX A, @DPTR 11100000 1 1 2 (A) ЗПД(DPTR)
21 Пересилання у ЗПД з акумулятора MOVX @Ri, A 1111001i 1 1 2 ЗПД(Ri) (A)
22 Пересилання у розширену ЗПД з акумулятора MOVX @DPTR, A 11110000 1 1 2 ЗПД(DPTR) (A)
23 Завантаження у стек PUSH ad 11000000 3 2 2 (SP) (SP) + 1
РПД(SP) (ad)
24 Зчитування зі стека POP ad 11010000 3 2 2 (ad) РПД(SP)
(SP) (SP) - 1
25 Обмін акумулятора з регістром XCH A, Rn 11001rrr 1 1 1 (A) « (Rn)
26 Обмін акумулятора з байтом , що адресується прямо XCH A, ad 11000101 3 2 1 (A) « (ad)
27 Обмін акумулятора з байтом з PПД XCH A, @Ri 1100011i 1 1 1 (A) « РПД(Ri)
28 Обмін молодшої тетради акумулятора з молодшою тетрадою байта РПД XCHD A, @Ri 1101011i 1 1 1 (A0-3) « РПД(Ri)0-3

Окремою вершиною на цьому графі зображений акумулятор А, тому що він бере участь у більшості пересилань і адресується за допомогою неявної або прямої адресації. Проте деякі пересилки виконуються без участі акумулятора.
В число команд пересилань входять операції зі стеком, який організується в РПД. Для адресації комірок стека використовується регістр-показник стека (SP), який дозволяє адресувати будь-яку комірку внутрішнього оперативного запам’ятовуючого пристрою (ОЗП). Запис інформації в стек проводиться командою PUSH ad, а зчитування зі стека – POP ad.
Резидентна пам’ять даних РПД призначена для прийому, збереження та видачі інформації, яка використовується в процесі виконання програми.
РПД складається з наступних областей:
1) ОЗП об’ємом 128 байт (адреси 00 … 7Fh);
2) блок РСФ – містить 20 однобайтових регістрів, розташованих за адресами, кратними 8, в діапазоні 80 … FFh (128 - 255).
Внутрішній ОЗУ передбачає пряму і непряму адресацію, а банки робочих регістрів, які входять в нього, - також і реєстрову адресацію. Внутрішнє ОЗП складається з:
1) Чотири банки робочих регістрів по вісім байтів в кожному. В процесі роботи МК51 один з банків регістрів вважається активним.
2) блок осередків ОЗУ з побітової адресацією. Ці 16 байтів за адресами 20Н ... 2Fh припускають також пряму адресацію окремих бітів з адресами 00Н ... 7Fh, тобто всього 128 бітів.
3) блок осередків ОЗП без особливостей.
Всі три області припускають пряму і непряму адресацію байтів через регістри R0 і R1 активного банку.
Регістри спеціальних функцій.
Таблиця 2 – Регістри спеціальних функцій...

Висновок
На даній лабораторній роботі було проведено знайомство з середовищем MCU 8051 IDE для програмування мікроконтролерів MK-51.
Було створено програму, що демонструє роботу команд пересилання даних. За допомогою налагоджувача було досліджено виконання команд пересилання даних у покроковому режимі. При написанні програмного коду було вивчено програмну модель архітектури мікроконтролера MK-51.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.