На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 100339


Наименование:


Лабораторка Лабораторна робота на тему «Арифметичн команди в Асемблер»

Информация:

Тип работы: Лабораторка. Предмет: Информатика. Добавлен: 09.11.2016. Сдан: 2016. Страниц: 8. Уникальность по antiplagiat.ru: 70.

Описание (план):


Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра автоматики та управління в технічних системах


Лабораторна робота №2
з курсу «Проектування мікропроцесорних систем»
на тему «Арифметичні команди»


Київ 2016
Мета: Користуючись налагоджувачем дослідити виконання арифметичних команд у покроковому режимі.
Порядок виконання лабораторної роботи:
1) Вивчити теоретичні відомості з теми «арифметичні команди», зокрема дослідити їх формати команд, представлення операндів і роботу програм, які наведені у лабораторній роботі як приклади. Вміти коментувати команди наведені у таблиці 8.
2) Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання.
3) Розробити програму для виконання індивідуального завдання.
4) Ввести програму індивідуального завдання на персональному компютері.
5) За допомогою програмно налагоджувальних засобів проаналізувати виконання індивідуальної програми. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми, повторити перевірку.
6) Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.
7) Відповісти на контрольні питання викладача.
Стислі теоретичні відомості
У наборі команд МК-ра (таблиця 1) є такі арифметичні операції: додавання, додавання з врахуванням прапорця перенесення, віднімання з позикою, множення і ділення, інкременту, декременту, десяткова корекція.

Таблиця 1 – Група команд арифметичних операцій
№ Назва команди Мнемокод КОП Т Б Ц Операція
1 Додавання акумулятора до регістра (n = 0..7) ADD A, Rn 00101rrr 1 1 1 (A) (A) + (Rn)
2 Додавання акумулятора до байта, що адресується прямо ADD A, ad 00100101 3 2 1 (A) (A) + (ad)
3 Додавання акумулятора до байта з РПД (i = 0,1) ADD A, @Ri 0010011i 1 1 1 (A) (A) + РПД(Ri)
4 Додавання акумулятора до константи ADD A, #D8 00100100 2 2 1 (A) (A) + D8
5 Додавання акумулятора до регістра і перенесення ADDC A, Rn 00111rrr 1 1 1 (A) (A) + (Rn) + (C)
6 Додавання акумулятора до байта, що адресується прямо, і перенесення ADDC A, ad 00110101 3 2 1 (A) (A) + (ad) + (C)
7 Додавання акумулятора до байта з РПД і перенесення ADDC A, @Ri 0011011i 1 1 1 (A) (A) + РПД(Ri) + (C)
8 Додавання акумулятора до константи і перенесення ADDC A, #D8 00110100 2 2 1 (A) (A) + D8 + (C)
9 Десяткова корекція акумулятора (після додавання двох операндів, що представлені в упакованому BCD-коді) DA A 11010100 1 1 1 Якщо (A3-0)>9 V (AC)=1,
то (А7-0) (A7-0) + 6; потім
якщо (A7-4)>9 V (C)=1, то
(A7-4) (A7-4) + 6
10 Віднімання від акумулятора регістра і позики SUBB A, Rn 10011rrr 1 1 1 (A) (A) - (C) - (Rn)
11 Віднімання від акумулятора байта, що адресується прямо, і позики SUBB A, ad 10010101 3 2 1 (A) (A) - (C) - (ad)
12
Віднімання від акумулятора байта РПД і позики SUBB A, @Ri 1001011i 1 1 1 (A) (A) - (C) - РПД(Ri)
13 Віднімання від акумулятора константи і позики SUBB A, #D8 10010100 2 2 1 (A) (A) - (C) - D8
14 Інкремент акумулятора INC A 00000100 1 1 1 (A) (A) + 1
15 Інкремент регістра INC Rn 00001rrr 1 1 1 (Rn) (Rn) + 1
16 Інкремент байта, що адресується прямо INC ad 00000101 3 2 1 (ad) (ad) + 1
17 Інкремент байта в РПД INC @Ri 0000011i 1 1 1 РПД(Ri) РПД(Ri) + 1
18 Інкремент показника даних INC DPTR 10100011 1 1 2 (DPTR) (DPTR) + 1
19 Декремент акумулятора DEC A 00010100 1 1 1 (A) (A) - 1
20 Декремент регістра DEC Rn 00011rrr 1 1 1 (Rn) (Rn) - 1
21 Декремент байта DEC ad 00010101 3 2 1 (ad) (ad) - 1
22 Декремент байта в РПД DEC @Ri 0001011i 1 1 1 РПД(Ri) РПД(Ri) - 1
23 Множення акумулятора на регістр В MUL AB 10100100 1 1 4 Якщо (А)х(В) > 255,
то (B)(A) (A)x(B);
якщо (А)х(В) < 255,
то (A) (A)x(B)
24 Ділення акумулятора на регістр В DIV AB 10000100 1 1 4 (A) (A)/(B) ціла частина
(В) R ((А)/(В)) – остача від ділення

Літерою Т у таблиці 1 позначено стовбець, який відповідає за тип (формат) команди. Формати команд, що застосовуються у командах арифметичних операцій наведені на рисунку 1.
Висновок
Користуючись налагоджувачем дослідити виконання арифметичних команд у покроковому режимі. Було створено програму, що демонструє роботу арифметичних команд. За допомогою налагоджувача було досліджено виконання арифметичних команд у покроковому режимі. При написанні програмного коду було вивчено такі арифметичні операції MK-51: додавання, додавання з врахуванням прапорця перенесення, віднімання з позикою, множення і ділення, інкременту, декременту, десяткова корекція...
Перейти к полному тексту работы


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.