На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 100738


Наименование:


Курсовик КЛАСИФКАЦЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦЙ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.11.2016. Сдан: 2016. Страниц: 18. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
Кафедра: “ОП та НС”


РЕФЕРАТ


КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


Харків 2016


Зміст:
Вступ...........................................................................................................................3

1.ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ...........................4

2. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ........................................................6

2.1. Надзвичайні ситуації техногенного характеру ...............................9

2.2. Надзвичайні ситуації природного характеру..................................11

2.3. Надзвичайні ситуації екологічного характеру................................15

Висновок...................................................................................................................17

Використана література ..........................................................................................18


ВСТУП
На всіх стадіях свого розвитку людина була тісно повязаний з навколишнім світом. На рубежі XXI століття людство все більше і більше відчуває на собі проблеми, що виникають при проживанні в високоіндустріальних суспільстві. Небезпечне втручання людини в природу різко посилилося, розширився обсяг цього втручання, вона стала різноманітніше і він загрожує стати глобальною небезпекою для людства. Практично щодня в різних куточках нашої планети виникають так звані "Надзвичайні Ситуації" (НС), це повідомлення в засобах масової інформації про катастрофи, стихійні лиха, чергову аварію, військового конфлікту чи акта тероризму. Кількість НС росте лавиноподібно і за останні 20 років зросла в 2 рази. А це значить, росте число жертв і матеріальних збитків, як у промисловості, так і на транспорті, в побуті, в армії і т.д. Але найбільшу небезпеку становлять великі аварії, катастрофи на промислових обєктах і на транспорті, а також стихійні і екологічні лиха. У результаті викликаються ними соціально-екологічні наслідки можна порівняти з великомасштабними військовими конфліктами. Аварії й катастрофи не мають національних кордонів, вони ведуть до загибелі людей і створюють у свою чергу соціально політичну напруженість (приклад - Чорнобильська аварія). На всіх континентах Землі експлуатуються тисячі потенційно небезпечних обєктів з такими обємами запасів радіоактивних, вибухових і отруйних речовин які у разі НС можуть нанести непоправні втрати навколишньому середовищу або навіть знищити на Землі життя.
?
1.ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

У Федеральному законі "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру" надзвичайна ситуація визначається як "обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, які можуть спричинити або спричинили за собою людські жертви, шкоду здоровю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні втрати та порушення умов життєдіяльності людей ".
Надзвичайна ситуація - це стан, при якому внаслідок виникнення джерела НС на обєкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоровю, завдається шкода майну населення, народному господарству та природному середовищу.
Під джерелом надзвичайних ситуацій розуміють небезпечне природне явище, аварію або небезпечний техногенний пригода, широко розповсюджені інфекційні хвороби людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а також застосування сучасних засобів ураження, в результаті чого відбувається або може статися НС.
Всякому надзвичайною подією передує ті чи інші відхилення від нормального ходу якого-небудь процесу. Характер розвитку події і його наслідки визначаються дестабілізуючими чинниками різного походження. Це може бути і природне, антропогенне соціальне або інший вплив порушує функціонування системи.
У кожному конкретному випадку НС обумовлюється оперативною обстановкою. Оперативна обстановка в районі надзвичайної ситуації - це характеристика зони НС, отримана на певний момент часу і містить відомості про її стан, що надійшли для неї необхідних ресурсах, проведених роботах, а також про різного роду зовнішніх факторах, відносяться до даної події. Доцільно також оцінювати обстановку на тій чи іншій території, де існує загроза виникнення НС.
У понятійному апараті надзвичайних ситуацій важливе місце займають терміни "аварія", "катастрофа", "лихо".
Аварія - надзвичайна подія техногенного характеру, сталося з конструктивних, виробничих, технологічних або експлуатаційних причин, або через випадкових зовнішніх впливів, і що полягає у пошкодженні, виході з ладу, руйнуванні технічних пристроїв або споруд
Виробнича або транспортна катастрофа - велика аварія, що призвела за собою людські жертви, значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки
Небезпечне природне явище - стихійне подія природного походження, яке за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалості може викликати негативні наслідки для життєдіяльності людей, економіки і природного середовища.
Стихійне лихо - катастрофічне природне явище (або процес), яке може викликати численні людські жертви, значну матеріальну шкоду та інші тяжкі наслідки.
Екологічне лихо (екологічна катастрофа) - надзвичайна подія особливо великих масштабів, викликане зміною (під впливом антропогенних факторів) стану суші, атмосфери, гідросфери і біосфери і негативно вплинуло на здоровя людей, їхню духовну сферу, місце існування, економіку або генофонд. Екологічні лиха часто супроводжуються незворотними змінами природного середовища.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ...


ВИСНОВОК
Надзвичайні ситуації, як правило, зачіпають великі маси населення на великих територіях, і велика ймовірність появи великого числа уражених, які потребують екстреної допомоги. У цій ситуації запобігання жертв може сприяти тільки комплекс заходів по медичному захисту населення, що включає в себе лікувально-евакуаційні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи. При цьому ці заходи повинні виконуватися в максимально стислі терміни і спеціальними, професійно підготовленими формуваннями, якими і є формування медичної служби цивільної оборони. Але крім цього велику роль в наданні допомоги постраждалим грає саме населення уражених територій (само-і взаємодопомога), тому зростає необхідність в навчанні населення основам цивільного захисту
Стихійні лиха можуть виникати як незалежно один від одного, так і у взаємозвязку: одне з них може спричинити за собою інше.
Всі ці причини НС можуть існувати як окремо, так і бути повязаними один з одним, а також доповнювати один одного.
Для забезпечення безпеки, зокрема на виробництві, в багатьох країнах розробляються спеціальні законодавчі акти, директиви, стандарти, які регламентують правила та заходи щодо попередження аварійних ситуацій.
У всіх високорозвинених країнах в останні роки приділяється все більше увагу вдосконаленню системи підготовки кадрів, особливо керівників високо ризикованих виробництв, різноманітних служб безпеки, експертизи та страхування.
Використана література
1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. – Київ-Львів, 2001
2. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров”я людини та екологія.- К.: Здоров”я, 1995
3. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Суми, 1999
4. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності /В.А.Лущенков, Д.А.Бутко, О.В.Гранкін. – К., 1995
5. Безпека життєдіяльності /За ред. Я.Бедрія. – Львів: Афіша, 1998
6. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Т.1, 2. – К, 1998
7. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник. – Львів- Київ, 1999
8. Коржик Б.М. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. – К., 1995
9. Бакка Т.М., Мельничук Т.С., Сівко В.І. Охорона безпека життєдіяльності людини: Конспект лекцій. – Житомир, 1995
10. Всеукраїнська науково-практична конференція „Безпека підприємств у надзвичайних ситуаціях. Підвищення рівня підготовки різних категорій населення, які навчаються з безпеки життєдіяльності людини”: Матеріали конференції, К.: КМУЦА, 1998Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.