На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 101369


Наименование:


Контрольная Контрольна робота з облку та аудиту

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 30.11.2016. Сдан: 2016. Страниц: 12. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………………………………..………………..3
Державні органи, які регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємствах України……………………………………………………………….….4
Громадські інституції, які регулюють бухгалтерський облік на підприємствах України………………………………………………………………………..………..…8
Висновки………………………………………………………………………………….12
Список використаної літератури……………………………………………………..…13


Вступ
Бухгалтерський облік на підприємствах України регулюється державними органами і громадськими інституціями. Державні органи здійснюють правове регулювання бухгалтерського обліку. Діючи в інтересах всього суспільства, вони встановлюють правові норми, окреслюючи межі можливої поведінки підприємств. В основу правового регулювання покладено принцип обовязковості дотримання правових норм.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV зі змінами і доповненнями від 11 травня 2000 р. № 1707-ПІ, 8 червня 2000 р. № 1807-ІН, 22 червня 2000 р. № 1829-ІП.
Правові основи регулювання бухгалтерського обліку визначені також прийнятими відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних, субєктів господарської діяльності, які зобовязані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
Зі сторони громадських інституцій регулювання бухгалтерського обліку здійснюється Спілкою аудиторів України - всеукраїнською професійною громадською організацією, яка обєднує сертифікованих аудиторів України та Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України, яка була зареєстрована Міністерством юстиції в 1997 р.


Державні органи, які регулюють організацію бухгалтерського обліку на підприємствах України
Метою державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні є створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку, які є обовязковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів. Також державні органи регулюють бухгалтерський облік для його удосконалення.
Держава створює єдині правила ведення бухгалтерського обліку, а виконання цих установлених єдиних правил є обов’язковим для всіх підприємств. Виконання встановлених правил ведення бухгалтерського обліку забезпечує користувачам звітності можливість сприймання інформації, яка наведена у фінансовій звітності різних підприємств, без додаткового вивчення особливостей підприємства.
Організація нормативно-правового забезпечення і державного регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється за допомогою нормативно-правових документів Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Державної податкової служби України.
Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює ряд документів.
Перший рівень – це документи, що регулюють порядок ведення обліку.
Другий рівень – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій і Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО), що встановлюють правила і способи ведення обліку господарських операцій, .
Третій рівень – нормативні акти і методичні вказівки (інструкції, листи, накази, рекомендації) з питань бухгалтерського обліку, що розробляються Міністерством фінансів України та іншими органами.
Четвертий рівень – робочі документи, що формують облікову політику підприємства (робочий План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та графік документообігу тощо).
Правове регулювання бухгалтерського обліку здійснюється на підставі Законів і ухвал Верховної Ради, що стосуються господарської діяльності підприємств (оподаткування, оплати праці, оплати відпусток, цінних паперів, зовнішньоекономічної діяльності тощо); указів і розпоряджень Президента України по економічних питаннях. Регулювання бухгалтерського обліку здійснюється під впливом постанов Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади з найважливіших питань економіки, планування, обліку та калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), складу витрат підприємств, амортизації основних засобів та інших необоротних активів, а також постанов органів статистики. Органи статистики разом з Міністерством фінансів розробляють типові форми документів.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку.
Затверджені П(С)БО постійно доопрацьовуються, і Міністерство фінансів своїми наказами вносить зміни та доповнення до нормативно-правових актів щодо регламентування обліку, що сприяють їх удосконаленню.
Важливим документом регламентації бухгалтерського обліку є План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, необхідних для відображення діяльності підприємств, організацій, установ...
Висновки
З усього вищевказаного, можна зробити висновок, що бухгалтерський облік в Україні є об’єктом регулювання як зі сторони держави, так і зі сторони громадських інституцій. До органів державної влади, які регулюють бухгалтерський облік на підприємствах належать: Міністерство фінансів, Державний комітет статистики, Головна державна податкова служба. До громадських інституцій, які забезпечують регулювання бухгалтерського обліку на підприємствах належать Федерація бухгалтерів та аудиторів України, Спілка аудиторів України, Спілка бухгалтерів України.
Державне регулювання бухгалтерського обліку в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обовязковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів та удосконалення бухгалтерського обліку.
Держава створює єдині правила ведення бухгалтерського обліку, а виконання цих установлених єдиних правил є обов’язковим для всіх підприємств. Виконання встановлених правил ведення бухгалтерського обліку забезпечує користувачам звітності можливість сприймання інформації, яка наведена у фінансовій звітності різних підприємств, без додаткового вивчення особливостей підприємства.
Регулювання питань методології бухгалтерського обліку здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку.
Система нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку складається з чотирьох рівнів, кожен з яких включає певні документи.
Таким чином, регулювання бухгалтерського обліку на підприємствах України – це досить складний процес, який здійснюється за участі багатьох установ та організацій.


Список використаної літератури
1. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку. Частина перша. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 512 с.
2. Закон України « Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV
3. Моя професія бухгалтер, фінансист: Навч. Посібник / За ред. д.е.н,. проф. Ф.Ф.Бутинця, І.А. Панченко. – Житомир: ЖТДУ, 2005. – 156 с.
4. : Інтернет-сайт Міністерства фінансів України.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.