Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Органзаця прокурорського нагляду за додержанням закону. Виконання кримнального покарання у вид позбавлення вол. Характеристика окремих видв переврок. Заходи прокурорського реагування на виявлен порушення законв при виконанн покарань.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.02.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Генеральна прокуратура України
Академія прокуратури України
РЕФЕРАТ
на тему:
Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Виконала:
Студентка 1 курсу, групи № 1
Бухер О. І.
Перевірила:
в.о. професора кафедри ІПКК
Ніндипова В.І
Київ 2007
План

Вступ
1. Організація прокурорського нагляду за додержанням закону при виконанні кримінального покарання у виді позбавлення волі.
2. Характеристика окремих видів перевірок.
3. Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законів при виконанні покарань.
Список використаних джерел
1. Організація прокурорського нагляду за додержанням закону при виконанні кримінального покарання у виді позбавлення волі

Теорія та практика прокурорського нагляду відпрацювали певну методику прокурорського нагляду.
Завдання зміцнення законності при виконанні покарань у виді позбавлення волі, посилення їх виховного та профілактичного впливу вимагають активізації прокурорського нагляду та підвищення його ефективності.
Практика свідчить, що основними причинами, які сприяють порушенням законності у місцях відбування покарання у виді позбавлення волі є відсутність належного нагляду та контролю за поведінкою засуджених, низький рівень організації і проведення соціально-виховної роботи серед них, неналежне виконання службових обов'язків посадовими особами виправних установ.
Одним з основних засобів прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі є проведення цільових та комплексних перевірок в установах де відбувають покарання такі засуджені.
Для кваліфікованого проведення перевірки прокурору необхідно знати основні закони та підзаконні акти, що регулюють виконання кримінальних покарань у виді обмеження та позбавлення волі, а саме:
- Конституцію України (розділ ІІ „Права, свободи та обов'язки людини і громадянина”, розділ VІІ „Прокуратура”);
- Конвенцію Ради Європи від 21.03.83 "Про передачу засуджених осіб";
- Європейську Конвенцію "Про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи катуванню" /1987р/, яка ратифікована Верховною Радою України і набула чинності з 05.08.97.Конвенцію і Протоколи до неї № 1 і 2 направлені прокурорам областей О6.ІО.97 за № 17-334 н/т.
- Конвенцію "Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах" /м. Мінськ, від 22.01.93, ратифікована Верховною Радою України 10.10.94;
- Кримінальний кодекс України 2001 р.;
- Кримінально-процесуальний кодекс України;
- Кримінально-виконавчий кодекс України;
- Кодекс законів України про працю;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення /ст.ст.188, 218, 264, 265, 273 і 283/ ;
- Закон України "Про прокуратуру";
- Закон України "Про звернення громадян";
- Закон України "Про боротьбу з корупцією";
- Закон України "Про охорону здоров'я";
- Закон України "Про охорону праці";
- Закон України " Про оперативно - розшукову діяльність";
- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі";
- Закон України "Про пожежну охорону";
- Указ Президента України від 22.04.98 "Про утворення Державного департаменту України з питань виконання покарань";
- Указ Президента України від 31.07.98 "Про положення про Державний департамент України з питань виконання покарань";
- Постанову Пленуму Верховного Суду України від 26.03.93 "Про судову практику в справах про злочини, пов'язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі";
- Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 року “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміни невідбутної частини покарання більш м(яким”;
- Наказ Генерального прокурора України від 26.12.2005 № 7 "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян";
- Методичні рекомендації Генеральної прокуратури України та МВС України від 30.04.97 № 17-137-97 дск /2288/ Чр "Про попередження проявів консолідації злочинців у місцях позбавлення волі, протидії їх законним вимогам адміністрації та здійснення заходів забезпечення особистої безпеки персоналу виправно-трудових установ";
- Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань - затверджені наказом Голови ДДУПВП № 275 від 25.12.03;
- Наказ Держдепартаменту та Міністерства охорони здоров'я України від 18.01.00 № 3/6 "Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та установах виконання покарань";
- Наказ Держдепартаменту України з питань виконання покарань від 16.12.2003 року № 261 “Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Держдепартаменту з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі.
Слід мати на увазі, що зазначені перелік не є вичерпним, оскільки на практиці, в залежності від характеру питань, що перевіряються та виявлених порушень, часто виникає потреба у застосуванні інших нормативних актів.
Перед початком перевірки прокурор, складає план її проведення, котрий затверджується керівником відповідної прокуратури. Вивчає матеріали, що надійшли в прокуратуру по цій установі (статистичні дані, довідку про останню перевірку, виявлені порушення законів, які вживались заходи до їх усунення, скільки надійшло до прокуратури звернень засуджених, та їх характер, скільки і яких скоєно злочинів тощо). При підготовці до перевірки він визначає спеціалістів яких галузей необхідно до неї залучити (інженера з техніки безпеки, лікаря, працівників санітарно -епідеміологічної, контрольно-ревізійної служб Держдепартаменту тощо), доводить до кожного з них питання, що потребують перевірки.
Після прибуття до установи перевірку слід починати з попередньої розмови з начальником установи, в ході якої необхідно з'ясувати загальні питання:
- кількість засуджених, які тримаються в установі, розміщення їх в житлових приміщеннях, додержання встановлених норм житлової площі, працевикористання засуджених, виконання економічних показників, стан злочинності та дисципліни серед засуджених;
- кількість осіб, які тримаються в дисциплінарних ізоляторах, приміщень камерного типу, одиночних камерах, кількість засуджених, які працевлаштовані за межами охоронюваної зони, та як здійснюється за ними нагляду;
- випадки застосування до засуджених спецзасобів і зброї, гамівних сорочок, наручників та гумових кийків, наявність заборонених (позаслужбових) стосунків особового складу колонії із засудженими або їх родичами.
Необхідно також ознайомитися з актами інспекторських перевірок, що проводилися працівниками Державного департаменту України з питань виконання покарань України та управління в області, журналом обліку і реєстрації пригод, книгою обліку порушень, журналом обліку тілесних ушкоджень. Перевірити які заходи вживались адміністрацією колонії щодо усунення виявлених попередньою прокурорською перевіркою порушень законодавства.
2. Характеристика окремих видів перевірок

Якщо до прокурора надійшли повідомлення про вчинення в установі правопорушень, що потребують негайного втручання (реагування), комплексну перевірку доцільно розпочати з перевірки цих повідомлень.
Після цього прокурор здійснює обхід усіх житлових, комунально-побутових і виробничих приміщень установи. Обхід території проводиться в обов'язковому порядку з участю начальника колонії (особи, яка тимчасово виконує його обов'язки), медичного працівника, керівників інших служб, від яких прокурор отримує пояснення з приводу питань, що виникають під час обходу. При обході приміщень дисциплінарного ізолятору, приміщень камерного типу і одиночних камер, прокурор перевіряє:
- санітарний стан цих приміщень, їх обладнання відповідно до вимог п.88 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань;
- законність і обґрунтованість застосування до засуджених накладених стягнень, проведення з ними виховної роботи.
У процесі обходу житлових приміщень звертає увагу на забезпеченість засуджених у виправних установах встановленою нормою житлової площі - 3 кв. м на одну особу, у виховних колоніях, виправних колоніях для тримання жінок, виправних центрах - 4 кв. м., лікарнях - 5 кв. м., одягом, взуттям, індивідуальними спальними місцями, постільними речами, миючими засобами. Звертає також увагу на санітарний стан житлових приміщень, наявність холодильників, телевізорів, радіо, бачків для питної води тощо.
Під час обходу прокурор проводить із засудженими бесіди, дає на місці роз'яснення на їх запитання. Якщо засуджені заявили про факти, що потребують спеціальної перевірки, він пропонує написати на його ім'я заяву, яку приймає до свого провадження або доручає її перевірку компетентним особам. Вирішення її береться на контроль. Крім цього, з'ясовує у засуджених, бажання прибути до нього на прийом з особистих питань, записує їх прізвища і призначає час прийому.
У їдальні і на кухні прокурор з'ясовує, чи додержуються вимоги законодавства щодо харчування засуджених. Зокрема чи проводяться аналіз їжі на визначення калорійності. Чи перевіряється її якість працівниками медсанчастини. Різноманітність харчування, технологія приготування страв, дотримання санітарного стану. Додержання при приготуванні страв затвердженого меню-розкладки.
У крамниці прокурор з'ясовує, чи дотримується необхідний асортимент продуктів харчування, терміни придатності та наявність сертифікатів якості і предметів першої потреби, канцелярських приладів, розпорядком роботи крамниці, чи створені безпечні умови роботи продавців. Також цікавиться чи не перевищують ціни рівня, встановленого для даної місцевості.
У медчастині перевіряє облік та обґрунтованість поміщення до стаціонару хворих. Тривалість лікування, своєчасність призначення консультацій фахівців. Порядок обліку зберігання та списання медпрепаратів, в тому числі які належать до групи наркотичних. Ведення медичної документації. В аптеці перевіряє наявність медичних препаратів, їх термін придатності, умови зберігання та порядок видачі. Як здійснюється облік ліків переданих засудженим родичами, їх використання.
По особових справах засуджених прокурор перевіряє підстави для відбування покарання у вигляді позбавлення та обмеження волі. Такими підставами є вирок суду, який набув чинності, або ухвала суду про скасування випробування (іспитового строку), а також рішення про зміну умов тримання засуджених до позбавлення волі у порядку ст.100 КВК України.
Вид виправної колонії кожному засудженому визначається Регіональною комісією управління ДДУПВП відповідно до ст.18 КВК України, Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі. Визначаючи засудженому вид колонії та рівень безпеки комісія також керується вимогами ст.12 КК України щодо тяжкості злочинів. Перевіряючи особові справи, прокурор з'ясовує обґрунтованість визначеного засудженому рівня безпеки колонії.
При перевірці особових справ осіб, звільнених з виправних колоній, прокурор звертає увагу на законність і обґрунтованість їх звільнення шляхом проведення звірки вироку (ухвали) суду та інших документів з даними про підстави звільнення. Перевіряє законність переміщення засуджених із однієї колонії до іншої, з урахуванням вимог ст. 93 КВК України, щодо відбування всього строку покарання в одній колонії. Необхідно ознайомитись із статистичними даними про переведення засуджених, з'ясувати, чи були для цього законні підстави (хвороба, виробнича необхідність, конфліктні ситуації, інші виняткові обставини, які перешкоджали б засудженому відбувати весь строк покарання в даній виправній колонії).
Перевіряючи стан додержання режиму у виправних центрах, виправних і виховних колоніях особливу увагу слід звернути на забезпечення ізоляції засуджених, постійного нагляду за ними, виконання покладених на них обов'язків, роздільне тримання різних категорій засуджених.
Вивчити, як виробничий персонал виправних колоній (майстри, начальники цехів тощо) забезпечує виконання вимог режиму на виробництві. Факти допущених цими особами порушень можна встановити із документів оперативного підрозділу, по записах у журналі чергового помічника начальника колонії. Аналіз дисциплінарної практики стосовно персоналу дозволить зробити висновок про реагування адміністрації установи на вчинені ними порушення.
При цьому особлива увага звертається на наступні моменти:
- чи вживаються адміністрацією виправних колоній заходи щодо вилучення заборонених предметів;
- чи вивчаються умови, які сприяють виготовленню, а також проникненню таких предметів в охоронювані зони, чи вживаються заходи щодо перекриття шляхів надходження та покарання винних в цьому осіб. У зв'язку з цим необхідно вивчити плани, акти оглядів та обшуків житлових і промислових зон, обшуків засуджених, порівняти ці дані з накладеними на них стягненнями.
При наявності фактів втеч із колонії та інших надзвичайних подій, слід ознайомитися з матеріалами службових перевірок і кримінальних справ, для того щоб більш детально вивчити характер подій, причини і умови, які їм сприяли. Доцільно порівняти число злочинів, що зареєстровані у відділі нагляду і безпеки, з даними про злочини в оперативному відділі установи та в книзі обліку злочинів і подій (КОЗП). Порівняння дозволить з'ясувати повноту реєстрації цих подій.
Слід також ретельно ознайомитись із даними про заподіяні травми у медчастині, вивчити матеріали перевірок з цих питань. Крім цього, слід вивчити дисциплінарну практику пов'язану з порушенням режиму, причини та умови, повноту та законність заходів, що вживаються до правопорушників.
Особливу увагу слід приділяти перевірці законності надання засудженим права короткочасних виїздів за межі виправних колоній.
Такі виїзди, як це передбачено ст.ст. 59, 111 КВК України, можуть бути дозволені засудженим, які тримаються лише у виправних центрах, в колоніях мінімального рівня безпеки, дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки та виховних колоніях для неповнолітніх. Строк виїзду не повинен бути більше 7 діб, без урахування часу, необхідного для проїзду в обидва кінці (не більше 3 діб). Короткочасні виїзди дозволені лише за чітко визначеними в законі обставинами: смерть або важка хвороба близького родича, яка загрожує його життю; стихійного лиха, яке завдало значних матеріальних збитків засудженому або його сім'ї, а засудженим до обмеження волі також з інших поважних причин, визначених частиною 2 ст.59 КВК України.
Дозвіл на короткочасний виїзд надається начальником установи з урахуванням характеристики і поведінки засудженого. Час перебування засудженого до позбавлення волі поза колонією у цьому випадку зараховується до строку відбування покарання. Прокурор перевіряє матеріали, на підставі яких видано дозвіл на короткочасний виїзд засудженого, з'ясовує, чи додержаний порядок видачі дозволу на виїзд і чи своєчасно засуджені повернулися до колонії, якщо несвоєчасно, то чи встановлювалися причини цього і які вжиті заходи до винних.
Засудженим жінкам, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях може бути дозволений короткочасний виїзд за межі виправної колонії на території України для влаштування дітей у родичів, опікунів або в дитячих будинках тривалістю не більше 10 діб без урахування часу перебування у дорозі(не більш 3 діб).
При перевірці додержання законів про надання засудженим побачень з родичами та іншими особами (ст.ст.59,108,110,112 КВК України) необхідно з'ясувати: чи надано побачення засудженим з дозволу начальника колонії, чи його заступника; чи дотримуються передбачені законом вимоги щодо їх кількості, тривалості та кола осіб, яким було дозволено побачення. Для цього необхідно вивчити картки обліку побачень, які зберігаються в сейфі і обліковуються як бланки суворої звітності, а вміст посилок і бандеролей у спеціальній книзі (там же враховується видача посилок, передач і бандеролей). Порівняти отримані дані з наказами про покарання засуджених, обліком тих, що тримаються в ДІЗО, приміщеннях камерного типу, одиночних камерах.
Аналогічним чином перевіряється законність надання дозволу на одержання посилок, передач і бандеролей. При перевірках видачі посилок, передач слід звертати увагу на періодичність надходжень, наявність стягнень у вигляді поміщень до ДІЗО, приміщення камерного типу, карцеру, одиночних камер осіб, яким надійшли посилки, передачі. Слід звернути увагу на те, як часто і наскільки обґрунтовано використовує адміністрація право заохочення і чи не має надмірності при наданні побачень, одержанні посилок, передач, додержання вимог щодо ваги передач.
Перевіряючи додержання умов і порядку надання побачень з родичами та іншими особами, з'ясовує додержання вимог ст.110 КВК України. При обході кімнат для проведення короткострокових і тривалих побачень також з'ясовує технічну можливість надання телефонних розмов, наявність міжміського телефонного зв'язку, забезпеченість цих приміщень необхідним інвентарем. Законність надання побачень з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права слід перевіряти за матеріалами особової справи засудженого, а також їх порівняння з журналами реєстрації перепусток в охоронювану зону установи.
При перевірці законності надання засудженим права купувати в крамниці продукти харчування і предмети першої необхідності прокурор з'ясовує такі питання:
- чи додержуються вимоги закону щодо встановленої суми грошей, яку дозволено витрачати;
- чи зараховуються на особові рахунки засуджених гроші, які надходять за переказами, чи відповідає закону порядок їх використання (слід пам'ятати, що відповідно до ст.108 КВК України засудженим дозволяється купувати продукти харчування і предмети першої потреби лише на гроші, зароблені в місцях позбавлення волі. Непрацездатним засудженим, вагітним жінкам, матерям-годувальницям, неповнолітнім та засудженим, які з незалежних від них причин не працюють чи завантажені роботою лише частково, дозволяється використовувати також гроші, які вони отримали за переказами);
- чи забезпечений повний облік додаткових пільг у частині використання грошей;
- чи не допускається продаж продуктів і товарів у період, коли він не повинен проводитись, додержання встановлених у регіоні цін на такі ж товари та продукти.
З метою виявлення цих порушень необхідно ознайомитися з документами про продаж продуктів і товарів, які є як у продавця, так і в бухгалтерії. Порівнявши дані журналу обліку осіб, які поміщені в ДІЗО, приміщення камерного типу та одиночні камери, з картками відпуску продуктів, можна встановити, чи не допускається продаж продуктів харчування та предметів першої необхідності цим особам.
Залежно від поведінки засудженого, його ставлення до праці та навчання після відбуття 1/4,1/2 строку покарання відповідно до вимог ст.ст.100, 101 КВК України йому можуть бути змінені умови тримання.
Слід звернути увагу на додержання адміністрацією виправних установ вимог законодавства щодо переводу засуджених на поліпшені умови тримання і застосування до них інших заходів заохочення. Це можна перевірити по особових справах засуджених, закритих нарядах, табелях виходу на роботу, протоколах підведення підсумків роботи, наказах про заохочення та покарання.
Необхідно перевірити також законність погіршення умов тримання засуджених шляхом їх переведення з однієї дільниці до іншої або з колонії середнього рівня безпеки чи звичайного житлового приміщення колонії максимального рівня безпеки в приміщення камерного типу колонії максимального рівня безпеки. При цьому слід мати на увазі, що таке переведення має застосуватись лише до осіб, які відповідно до ст.133 КВК України визнані злісними порушниками режиму відбування покарання.
Згідно з вимогами ст.92 КВК України у колоніях встановлюється роздільне тримання засуджених: чоловіків і жінок, неповнолітніх і дорослих. Вперше засуджені особи до позбавлення волі тримаються окремо від тих, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. При перевірці слід звернути увагу чи виконуються зазначені вимоги на практиці.
Ізольовано від інших засуджених також роздільно тримаються: засуджені до довічного позбавлення волі; засуджені, яким покарання у виді смертної кари замінено довічним позбавленням волі, засуджені, яким покарання у виді довічного позбавлення волі замінено позбавленням волі на певний строк у порядку помилування або амністії.
Окремо тримаються чоловіки, вперше засуджені до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності, а також засуджені, які раніше працювали в суді, органах прокуратури, юстиції та інших правоохоронних органах.
Установлені цією статтею вимоги роздільного тримання засуджених не поширюється на лікувальні заклади місць позбавлення волі і колонії, призначені для тримання і лікування інфекційних хворих засуджених. Порядок тримання засуджених у лікувальних закладах визначається нормативно-правовими актами Держдепартаменту України з питань виконання покарань.
Питання матеріально-побутового забезпечення прокурор перевіряє шляхом обходу житлових та інших побутових об'єктів. Слід мати на увазі, що вказані питання регулюються ст.ст.115,116 КВК України. У виправних колоніях норма житлової площі на одного засудженого не може бути меншою як три квадратних метри, а у виховних колоніях і виправних центрах - чотири квадратних метри. Якщо під час перевірки буде встановлено, що на одного засудженого припадає менша житлова площа, прокурор рекомендує провести переселення засуджених у ті приміщення, в яких є вільна житлова площа. Він також перевіряє якість харчування, закладку продуктів у котел. Наявність на складі необхідних продуктів (м'яса, жирів, овочів, круп тощо). Перевіряє та аналізує меню-розкладку приготування їжі, як проводиться заміна відсутніх продуктів рівноцінними, відповідність меню-розкладки нормам, передбаченим Постановою Кабінету Міністрів України № 336 від 16.06.92 та Постановою КМ України № 102 від 31.04.04 ”Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 р. № 336”. Чи проводиться зважування продуктів при їх закладенні у котел у присутності чергового помічника начальника установи (ЧПНУ).
При перевірці стану медико-санітарного забезпечення осіб, позбавлених волі, звертається увага на наявність в медсанчастині необхідного медичного обладнання, його стан, періодичність обстеження засуджених на туберкульоз та інші інфекційні хвороби, порядок прийому засуджених відповідними фахівцями-лікарями. Чи залучаються для проведення консультацій фахівці із територіальних закладів охорони здоров'я. Наявність в аптеці медичних препаратів. Як здійснюється санітарно-епідеміологічна робота, наявність дезинфекційних засобів тощо. Як виділяються кошти на придбання ліків, їх використання, чи немає випадків, коли адміністрація колоній використовує їх не за призначенням.
Питання матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених необхідно перевіряти з участю відповідних спеціалістів територіальних закладів охорони здоров'я, спеціалістів в галузі громадського харчування. Слід також звертати увагу на забезпечення засудженим одягом, взуттям, головними уборами. Для цього необхідно в бухгалтерії взяти довідку про надходження та наявність на складі речового майна, ознайомитись з особовими картками на видачу його засудженим.
При перевірці додержання вимог законодавства щодо залучення засуджених до позбавлення волі до суспільно корисної праці (ст.ст. 118-121 КВК України) необхідно витребувати у заступника начальника установи з виробничих питань статистичні дані про трудове використання засуджених. З'ясувати, чи всім працездатним надана робота, якщо ні, то з якої причини (через відсутність сировини, матеріалів, запасних частин, робочих місць, відмови від роботи тощо), чи вживаються необхідні заходи щодо усунення зазначених причин, пошуку нових замовлень тощо. Ознайомитись з роботою служби маркетингу, впровадження в виробництві нових видів продукції та технологій. З'ясувати, скільки засуджених виводиться на роботу і чи не виводиться осіб більше, ніж передбачено виробничою програмою, ознайомитися з рознарядкою, як вони забезпечені роботою. Кількість відрядників, які не виконують норми виробітку та причини цього. З'ясувати, скільки засуджених працює в господарській обслузі, чи немає випадків зарахування до неї працездатних осіб, засуджених за тяжкі злочини, та які мають виконавчі листи, а також порушників режиму. Особливу увагу звернути на організацію виробничого процесу, порядок доведення планових завдань до засуджених, облік їх виконання. Організація конкурсів на кращого за професією, кращу бригаду, цех. Оформлення наглядної агітації з цього приводу.
Додержання вимог закону про умови праці (ст.119 КВК України) перевіряється прокурором при обході виробничих об'єктів, де він повинен з'ясувати, яка тривалість їх робочого дня, чи надається їм два дні на тиждень відпочинку. З'ясовує також, чи видається їм безкоштовно спецодяг, спеціальне приладдя (окуляри, рукавиці тощо) та спеціальне харчування особам, зайнятим на важких та із шкідливими умовами праці роботах.
Для підвищення якості перевірки цих питань доцільно залучати до неї відповідних фахівців.
Під час перевірки законів про охорону праці і техніки безпеки необхідно вивчити документацію інженера з техніки безпеки і плани роботи, приписи вищестоящих підрозділів щодо поліпшення охорони праці, матеріали службових розслідувань нещасних випадків. Звернути увагу на правильність і своєчасність оформлення актів, які вжиті заходи щодо усунення причин нещасних випадків. Скласти список осіб, які отримали травми, згідно зі статистичними даними, і провести звірку з даними медичної частини установи.
З'ясувати, як використовуються асигновані на покращання охорони праці та техніки безпеки кошти, своєчасність і якість інструктажів з техніки безпеки, особливо при переведенні на нову роботу.
Витребувати список осіб, які працюють з механізмами і на машинах, звірити ці дані з наказами і по особових справах з'ясувати, чи мають вони на це допуск, та своєчасність проведення інструктажів.
При обході виробничих об'єктів звернути увагу на стан огорож, ізоляцію механізмів і машин, їх заземлення, відповідність правилам санітарного стану приміщень, наявності в них опалення. Перевірити, чи усунені причини і умови, які сприяли нещасним випадкам на виробництві.
Вивчає розпорядок дня для засуджених і з'ясовує тривалість робочого часу для кожної зміни (він не повинен перевищувати 8 годин без урахування часу для виведення засуджених на роботу та знімання з роботи).
Вивчаючи стан додержання розпорядку дня засуджених слід звернути увагу, чи передбачений розпорядком дня 8 - годинний безперервний сон, а також 2-годинний вільний час. Ст.129 КВК України передбачає вільний від основної трудової діяльності та виконання обов'язкових заходів час. Засуджені мають право розпоряджатися ним за власним розсудом, виключаючи ті види діяльності, які заборонені Кримінально-виконавчим кодексом України. Вільний час засуджених повинні бути передбачений розпорядком дня.
Оплата праці засуджених регулюється ст.ст.60,120 КВК України. Для перевірки цих питань необхідно в бухгалтерії вибірково перевірити правильність нарахування заробітку засудженим відповідно до встановлених норм і розцінок, що діють у народному господарстві, з урахуванням часткового відшкодування коштів. Якщо засуджені систематично не виконують виробничі завдання, з'ясувати причини цього.
З'ясувати обгрунтовування залучення осіб, позбавлених волі, до роботи без оплати праці (ст.118 КВК України). До безоплатних робіт належать тільки роботи з благоустрою колонії і створення житлово-побутових умов засудженим. До цих робіт засуджені залучаються, як правило, у порядку черговості, у неробочий час і не більше як на дві години на день. Шляхом опитування засуджених з'ясувати, хто конкретно залучається до таких робіт, чи не одні і ті ж самі особи щоденно.
У бухгалтерії перевіряється законність розрахунків за роботу із засудженими, своєчасність і правильність нарахування на особові рахунки заробітку, законність проведених відрахувань.
Слід мати на увазі, що особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, із нарахованого їм заробітку, пенсій та іншого доходу відшкодовують вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, крім вартості спецодягу та харчування зайнятим на важливих роботах.
Відшкодування засудженими витрат на їхнє утримання провадиться після відрахування прибуткового податку і аліментів. Відрахування за виконавчими листами та іншими виконавчими документами провадяться у порядку, встановленому законом.
Водночас, із засуджених, які злісно ухиляються від роботи, вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих по и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.