Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик «Органи державної безпеки в полтичнй систем Росйської мперї у ХХ початку ХХ столття»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: История. Добавлен: 07.12.2016. Сдан: 2015. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: 100%.

Описание (план):ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………....3
РОЗДІЛ 1.Створення та призначення державних органів безпеки Російської імперії……………………………......................................... 8
РОЗДІЛ 2. Структура та завдання з охорони безпеки самодержавного режиму......................................................................................................15
2.1.Політичний розшук……………….................................................. 15
2.2.Охоронне відділення Жандармерії……………............................. 22
РОЗДІЛ 3.Боротьба з політичною опозицією..................,,,,,,..............29
ВИСНОВКИ............................................................................................50
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................52


Вступ
Актуальність теми дослідження зумовлена зростаючим інтересом історичної науки до найважливішої для держави завдання самозбереження. При вивченні історії нового та новітнього періодів адекватне осмислення питань, повязаних з механізмом і методами забезпечення державної безпеки, набуває особливого значення. Зміна історичних етапів тягла за собою лише зміну назви, структури і чисельності спеціальних служб, що відповідають за внутрішню стабільність.
Витоки сучасної масштабної і професійної постановки роботи політичних спецслужб, відносяться до часу боротьби політичної поліції Російської імперії з революційним рухом в ХІХ – на початку XX ст. Розроблені тоді установки і прийоми виявилися настільки стійкі, що спецслужби переносять їх з однієї епохи в іншу. В темі поставлено завдання розширити наукові уявлення про складові охоронний арсенал елементах, враховуючи, що найважливішим фактором еволюції методів і засобів політичного розшуку став комплекс конспіративних прийомів імперських підпільників. Досвід вивчення боротьби поліції і революціонерів важливий для розуміння еволюції форм політичної боротьби в Російській імперії досліджуваного періоду.
Стан дослідження даної теми. Цілим потоком робіт щодо політичної поліції відзначений післяреволюційний період. Відразу ж після Лютневої революції була створена спеціальна Комісія з розбирання архівів політичної поліції на чолі з істориком С. П. Мельгуновим. Першими дослідниками відкритих архівів стали члени революційних організацій. З діяльністю таємної поліції широку публіку знайомили роботи В. Р. Жилінського, М. А. Осоргина, П. Е. Щоголіва, В. К. Агафонова, С. Р. Сватикова та ін. Більшість робіт носило публіцистичний характер і відрізнялося схожістю у викладі здобутих відомостей. У центрі уваги авторів виявилося питання про секретних співробітників.
У 1920-х – початку 1930-х рр. матеріали поліцейських фондів почали вивчати фахівці-історики. Вийшли роботи М. К. Лемке, Р. М. Кантора, П. А. Шуйського, П. Е. Щоголіва. У цей період були зроблені перші спроби аналізу інструментарію охоронних структур та методики їх роботи. З середини 1920-х рр. почалася публікація праці Л. П. Меньщикова «Охорона і революція», який представляв собою щось середнє між історичним дослідженням та мемуарними нотатками.
З початку 1930-х рр. розробка тематики опиняється під забороною. Архіви охранки стають недоступними для дослідників. Влада, ймовірно, побоювалася зіставлень царського радянського минулого і сьогодення. У післявоєнний період розробка охоронної проблематики також не отримала розвитку, панування жорстких офіціозних схем в історичній науці періоду 1930 – 1950-х рр. зумовило тривалий перерву в дослідженнях.
У 1960-1970-ті рр. настає новий етап, коли в рамках вивчення історії державних установ дореволюційної Росії і каральної політики царизму знову стали зявлятися дослідження політичного розшуку. Серед них слід відзначити роботи М.П. Єрошкіна [9], які зробили цінний внесок у розгляд комплексу основних методів та засобів розшуку. Крім істориків до теми політичної поліції стали звертатися і юристи – Д. І. Шинджикашвилі [27, 27], Р. С. Мулукаєев [11, 12] та ін.
Перші великі наукові праці почали зявлятися в 1980-е рр. Насамперед це були дисертаційне дослідження З. В. Перегудової [18], які значно розширили представлення про боротьбу Департаменту поліції з революційним рухом. Починаючи з 1980-х рр. у вітчизняній історіографії намітився відхід від аналізу подій з позицій суворих ідеологічних установок.
1990-ті рр. ознаменувалися потужним сплеском інтересу до політичного розшуку. Причому значна частина презентованих видань призначалася для масового читача. Важливою подією, що позначив зростання інтересу до допоміжних методів і засобів розшуку, став вихід монографії Т. А. Соболєвої про криптографічного службі Росії в XVIII – початку XX ст.
Історії спецслужб в Російській імперії були присвячені міжнародна наукова конференція, що проходила в 1996 р. в Санкт-Петербурзі, а також науково-теоретична конференція «Російські спецслужби», проводилася у 1997 р. ФСБ.
Починаючи з 1990-х рр. потік літератури став характеризуватися двома основними рисами:
– бурхливим зростанням публікацій, спрямованих на всебічне вивчення історії російських політичних спецслужб (у тому числі і в регіональному аспекті);
– різноплановістю видань, зумовленої зростанням інтересу в суспільстві до охоронної тематики. Наукові праці перемежовувалися з роботами науково-популярної та популярної спрямованості. Частка останніх в загальному потоці збільшувалася в чому завдяки зусиллям журналістів, письменників і представників інших професій, у тому числі працівників спецслужб.
Перші роки XXI ст. продемонстрували незгасаючий інтерес до теми політичного розшуку. У частині видань публикатори зосередилися виключно на питаннях розвитку і діяльності царських охоронних структур. Тут слід відзначити, насамперед, колективну наукову працю «Органи державної безпеки на Полтавщині», а також монографічну роботу за редакцією Ю. Парамонова, Л. Бабенко, В. Вишенський, В. Граб, О. Митрофанов, А. Прокопенко [14]
Публікація документів, безперечно, створила умови для аргументованого аналізу процесів і подій, демократизувала доступ до їх змісту та можливості наукової інтерпретації. І все ж, виявлення оригінальних документів продовжувало відігравати головну роль у реконструкції політичної системи Російської імперії. Використання архівних документів спецслужб як джерела наукових досліджень постійно супроводжує наукові дослідження Л. Бабенко.
Джерельна база дослідження. У дослідженні використовувалися опубліковані джерела. В цілому, проаналізований історіографічний матеріал, а також комплекс джерел, дозволяє вирішити поставлені завдання даного дослідження.
Обєктом дослідження є складний комплекс взаємодії об’єктивних і суб’єктивних чинників в контексті розгляду спеціальної системи захисту самодержавства в Російської імперії та її протидія революційним елементам у XІX– на початку XX ст.
Предметом дослідження стала діяльність органів безпеки в політичній системі Російської імперії у XІX– на початку XX ст. З одного боку, охоронні установи та застосовуння ними розшукової арсенал (секретна агентура, зовнішнє спостереження, перлюстрація, комплекс допоміжних методів і засобів), а з іншого боку – великий звід конспіративних прийомів, вироблений такими загальноімперськими підпільними організаціями.
Хронологічні рамки дослідження – ХІХ - поч. ХХ століття, надзвичайно важливий і відносно цілісний етап в розвитку арсеналу політичних спецслужб. Система методів і засобів розшуку піддалася якісного оновлення, сума складових її елементів стала зростати. Однак на початку XX ст. виявилося згасання первинного ефекту, охоронного арсеналу ставало все складніше відповідати масштабам народного обурення та революційним настроям. Рідкісні проекти, спрямовані на подолання вузькості колишніх підходів у розвитку методів і засобів розшуку, не отримували належної підтримки. Революція 1905-1907 рр., зявившись для поліції таким же грізним уроком як і царевбивство 1 березня, ознаменувала початок нового періоду в роботі спецслужб, але 1917 рік став фатальним для самої системи існування та роботи органів безпеки з наростаючим революційним рухом.
Методологічною основою є загальні наукові принципи історизму, наукової об’єктивності, системності. Автором використано різні пізнавальні засоби, об’єкт досліджено в конкретному історичному середовищі, в розвитку і взаємозв’язках. В основу дослідницької роботи покладені проблемно-тематичний принцип, а також метод емпіричного пізнання. Одним з найбільш типових методів, характерних для виконання такого виду робіт стали репродуктивний та ретроспективний.
Мета і завдання дослідження. Враховуючи наукове, практичне й політичне значення вивчення поставленої теми, а також недостатнє її вивчення у вітчизняній історіографії, автор поставив за мету показати на основі аналізу та узагальнення архівних і опублікованих джерел, спогадів і матеріалів функціонування органів державної безпеки в політичній системі Російської імперії у XІX– на початку XX ст
У відповідності із метою було поставлені такі завдання:
– охарактеризувати створення та призначення державних органів безпеки Російської імперії у XІX– на початку XX ст;
– проаналізувати структуру та завдання з охорони безпеки самодержавного режиму;
– визначити методи та форми боротьби з політичною опозицією.
Наукова новизна дослідження полягає в узагальненні матеріалів присвячених вивченню діяльністю спецслужб Російської імперії, Отримані в дослідженні результати дозволяють уточнити і доповнити, а в ряді випадків уточнити або актуалізувати сформовані уявлення про масштаби і конкретний зміст зіткнення політичної поліції з революційними рухами в XIX – початку XX ст. та захист самодержавства. Матеріали теми можуть представляти інтерес для вивчення в школах, гуртках та ВНЗ.
Структура роботи . Робота побудована за проблемно-тематичним та хронологічним принципами. Вона складається з вступу, трьох розділів, , списку джерел та літератури.
.............
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
1. Андрианов С.А. Министерство внутренних дел. Исторический очерк [Електронний ресурс] / С.А. Андрианов. –СПБ., 1904. – 112 с.
2. Андреевский И.Е. Полицейское право. В 2 т. [Електронний ресурс] – СПб.: Праца, 1871. – Т.1: Полиция безопасности. – 543 с.
3. Андриевский И.Е. Реформа исполнительной полиции в России [Електронний ресурс] // Сборник государственных знаний. – СПб., 1878. – Т. V – С. 126-140.
4. Анучин Е.Н. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в России с учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени. [Електронний ресурс] / Е.Н. Анучин – СПб.: Тип. МВД, 1872. – 239 с.
5. Балуев Б.П., Берестовская Т.М., Величутина Е.П. Организация и деятельность уголовного сыска в дореволюционной России конца ХIХ – начала ХХ вв. – М.: Акад. МВД СССР, 1984. – 64 с.
6. Желудкова Т.И. Основные направления деятельности полиции дореволюционной России по охране феодального и буржуазного общественного порядка / Т.И.Желудкова – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – 39 с.
7. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов / П.А. Зайончковський –М.: Изд-во МГУ, 1964 – 510 с.
8. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия (политическая реакция 80-х – начала 90-х годов) / П.А. Зайончковський – М.: Мысль, 1970. – 442 с.
9. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционой России / Н.П.Ерошкин – М.: Высш. шк. 1983. – 352 с. 1.
10. Лопухин А.А. Из итогов служебного опыта. Настощее и будущее русской полиции / А.А. Лопухин – М.: Изд. Саблина, 1907. – 69 с.
11. Мулукаев Р.С. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. Пособие / Р.С. Мулукаев – М.: Высш. шк. МООП РСФСР, 1964. – 28 с.
12. Мулукаев Р.С. История органов внутренних дел дореволюционной России / Р.С. Мулукаев – М.: Академия МВД СССР, 1984. –75 с.
13. Нарбутов Р.В. Полиция Российской империи (1862-1917 гг.): Историко-правовой аспект: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / ВЮЗШ МВД РФ. – М., 1992. – 24 с.
14. Органи державної безпеки на Полтавщині / Парамонов Ю., Бабенко А., Вишневський В., Граб В., Митрофанов О., Прокопенко А.— Полтава: «АСМІ», 2005.— 205 с.
15. Оржеховский И.В. Из истории внутренней политики самодержавия в 60 - 70-х годах XIX века / И.В.Оржеховський – Горький: Изд-во Горьковского университета, 1974. – 168 с.
16. Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России: (1826- 1880) / И.В.Оржеховський – М.: Мысль, 1982. – 207 с.
17. Охранное отделение (охранка) / [Электронный ресурс].— Режим доступа: http.wwiv.agenturaru
18. Перегудова З.И. Политический сыск в России (1880 – 1917 гг.) / З.И. Перегудова – М.: Наука., 2000. – 353 с.
19. Революционные события 1905-1907 гг. на Полтавщине. Документы и материалы.— Харьков: Харьковское областное изд., 1957.— 262 с.
20. Сизиков М.И. История полиции в России (1718-1917): становление и развитие общей регулярной полиции в России XVIII века. Вып. 1./ М.И. Сизиков – М.: А.П.О., 1992. – 68 с.
21. Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипилев А.Е. История полиции в России (1718-1917). Вып. 2. / М.И. Сизиков – М.: А.П.О., 1992. – 56 с.
22. Сургай Л.С. Загадочная история // Служба безопасности. – 1991. - № 1. – С. 30-31.
23. Федоров К.Г., Ярмыш А.Н. История полиции дореволюционной России / К.Г.Федоров, А.Н.Ярмыш – Ростов-на-Дону, 1976. – 91 с.
24. Шелкопляс В.А. Полицейская реформа в России в 60-х годах XIX века. / В.А. Шелкопляс – Минск, 1981. – 48 с. .
25. Фролов В.В. Деятельность полиции России по укреплению правопорядка в нач. ХХ века (историко-правовой аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01 / МВД России. Санкт-Петербургская акад. – СПб., 1995. – 16с.
26. Холод Ю.А. Загальна поліція Російської імперії в Укарїні у 1862 – 1905 рр.: Автореф. дис... канд.. юр. Наук. – Харьков, 2002. – 20с.
27. Шинджикашвили Д.И. Сыскная полиция в России в период империализма / Д.И.Шинджикашвили – Омск: Омская школа милиции, 1973. – 75 с.
28. Шинджикашвили Д.И. Министерство внутренних дел царской России в пери


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.