На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 102810


Наименование:


отчет по практике Органзацйно-правов основи функцонування пдприємства

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Добавлен: 11.01.2017. Сдан: 2015. Страниц: 63. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ...............................................................................................................3
Розділ 1. Організаційно-правові основи функціонування підприємства……………………………………………………..…......…………4
1.1. Визначення юридичного статусу підприємства, мета та види його діяльності………………………………………………………………..................4
1.2. Організаційна структура управління…………….………......……….6
1.3. Організаційна структура виробництва підприємства……….....……9
1.4. Оцінка стану економічної та аналітичної роботи на підприємстві…………………………………………………………………...…12

Розділ 2. Стан, проблеми та перспективи розвитку галузі до якої відноситься досліджуване підприємство…………………….……...............…14

Розділ 3. Визначення та аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства………..…………………….…........…….23

Розділ 4. Оцінка фінансового стану підприємства……...........................33
4.1. Експрес-аналіз фінансового стану………………………..…………33
4.2. Аналіз фінансової стійкості……….………….…………..…....…….35
4.3. Аналіз ліквідності балансу…………………………………...….......41
4.4. Аналіз платоспроможності……………………………………....…..46

Розділ 5. Вибір та обґрунтування методів дослідження за темою магістерської роботи………………….………………………......................…..49

Розділ 6. Список літератури за темою дослідження..……..........………62

Висновки……………………………………….…………………....…….63

Додатки………………………….………..…………………….…....…….64


ВСТУП

Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як: економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, управління персоналом; опанування студентами сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
Об`єктом дослідження в процесі виконання звіту з виробничої практики є діяльність підприємства Зіньківської райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат», яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням хлібобулочної продукції.
Інформаційною базою дослідження у звіті є фінансова звітність підприємства, засновницькі документи підприємства (виписки з статуту підприємства, з колективного договору підприємства), основні нормативні документи про регулюють фінансово-економічну діяльність підприємства в Україні, спеціальна періодична та наукова література з обраної теми.


РОЗДІЛ 1

Організаційно-правові основи функціонування підприємства

1.1. Визначення юридичного статусу підприємства, мета та види його діяльності

Підприємство Зіньківської райспоживспілки “Зіньківський хлібокомбінат” розташоване на території Зіньківського району Полтавської області в м. Зіньків, що віддалено від обласного центра, м. Полтава, на 80 кілометрів. Населення району становить 41,3 тис. чоловік.
Територія підприємства Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат” знаходиться в зоні лісостепу. Кліматичний район підприємства - помірно-континентальний. Середньорічна температура + 6 єС, абсолютний мінімум -36 єС, абсолютний максимум + 40 єС. Середньорічна кількість опадів 398 мм. Перші заморозки можливі 3 жовтня, а останні 28 квітня.
Середня тривалість без морозного періоду 157 днів. Переважаючі вітри північно-східні. Територія підприємства характеризується рівним рельєфом.
Підприємство Зіньківської РСС “ Зіньківський хлібокомбінат ” було засновано в 1963 році. Декілька разів змінювалась його назва. З початку це був промбуткомбінат Зіньківської РСС, з 1965 року - хлібозавод Зіньківської РСС, з 1975 року - хлібокомбінат Зіньківської РСС, з 1994 року - Спільне підприємство Зіньківської РСС “ Зіньківський хлібокомбінат ”, з 2003 року - підприємство Зіньківської РСС “ Зіньківський хлібокомбінат ”.
Предметами діяльності підприємства є:
1. Організація виробництва та реалізація хліба, хлібобулочних, кондитерських, макаронних, ковбасних виробів, виготовлення та копчення риби, через роздрібні та оптову торгівлю, фірмові магазини і підприємства.
2. Комерційна внутрішня та зовнішня економічна посередницька, інвестиційна діяльність.
3. Надання послуг населенню та підприємствам і виконання робіт по їх замовленню.
4. Здійснення видів діяльності, які відповідно до законодавства України потребують спеціального дозволу ( ліцензії ).
5. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних та кондитерських виробів, тортів і тістечок не тривалого зберігання.
6. Вантажний автомобільний транспорт
7. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
8. Виробництво мясних продуктів
9. Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних та кондитерських виробів, тортів і тістечок не тривалого зберігання.
Потужність хлібозаводу, реконструкція якого була завершена в 1987 році - 37 тонн на добу. На підприємстві Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат ” діє кондитерський цех та цех по виробництву макаронних виробів. На підприємстві діяв ковбасний цех, який був змушений припинити свою роботу, так як обладнання цеху розраховано на випуск продукції в кількості 1,7 тонн на добу, а не на мінімальні партії. Реконструкція ковбасного цеху була проведена в 1988 році.
В даний час у підприємства з’явились конкуренти - приватні підприємці, тому об’єм виготовленої продукції значно знизився, а використовувати далі таке потужне обладнання підприємству не вигідно. В наслідок цього, підприємство було вимушене взяти кредит в банку та придбати електричні хлібопекарні печі КНВ-2000-105, які були введені в дію в грудні місяці 2000 року. У 2005 році підприємство купило газову хлібопекарну піч “МАТАДОР” німецького виробництва, яка з травня місяця цього ж року була введена в експлуатацію.


Таблиця 1 - Аналіз обсягу виготовленої продукції, робіт, послуг за видами економічної діяльності Зіньківської райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат» за 2010-2012 р.р.*

Види економічної діяльності Обсяг виготовленої продукції Відхилення
2010 рік 2011 рік 2012 рік 2012 до 2010 2012 до 2011
Тис.грн. Питома вага, % Тис.грн. Питома вага, % Тис.грн. Питома вага, % У сумі У стр-рі У сумі У стр-рі
А 1 2 3 4 5 6 7= (5-1) 8= (6-2) 9= (5-3) 10= (6-4)
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів 1772,5 99,02 2165,5 99,54 2050,5 99,55 278 0,53 -115 0,01
Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання 17,6 0,98 9,9 0,45 9,3 0,45 -8,3 -0,53 -0,6 0
Усього 1790,1 2175,5 2059,8

Проведені розрахунки і аналіз вихідної інформації дозволяє зробити висновок про те, що підприємство спеціалізується практично на виробництві хліба, оскільки найбільшу питому вагу товарної продукції в займає хліб . Значно менша частина припадає на реалізацію булочних виробів, здобних виробів та тортів.


1.2. Організаційна структура управління підприємства


Вищим органом управління підприємством є правління Райспоживспілки яке:
1.затверджує статус підприємства, вносить зміни та доповнення в Статут;
2.визначає основні напрямки діяльності підприємства;
3.призначає і звільняє директора підприємства;
4.затверджує річний звіт і баланс підприємства, а також розприділяє прибутки і визначає порядок списання збитків.
5.Приймає рішення:
а) про передачу основних засобів у заставу, їх продаж, здачу в операційну оренду, списання, безоплатну передачу, а також списання дебіторської заборгованості згідно з чинним законодавством України та нормативними актами Укоопспілки;
б) про створення, реорганізацію, ліквідацію філіалів, представництв, інших відособлених підрозділів підприємства;
в) про реорганізацію і ліквідацію підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.
6. Визначає обсяги інформації, яка не підлягає розголошенню, згідно з чинним законодавством України;
7. правління Райспоживспілки може у будь- який час вимагати усний або письмовий звіт від директора з будь - яких питань господарсько - фінансової діяльності підприємства, а також призначати ревізії і перевірки;
8. правління Райспоживспілки може делегувати окремі повноваження з управління підприємством іншому органу управління;
Всі відділи тісно звязані між собою. Загальне керівництво підприємства Зіньківської райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат» здійснює генеральний директор. Він організує роботу підприємства й відповідає за результати роботи підприємства. Директор укладає договори, відкриває в банку розрахункові й інші рахунки підприємства, розпоряджається майном підприємства, піклується про поліпшення умов праці працівників і т.д. У своїй роботі директор опирається на весь колектив підприємства, залучаючи його до обговорення перспектив розвитку виробництва і його показників.
Першим заступником є головний бухгалтер. Який забезпечує ведення бухгалтерського обліку < wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA>, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Організовує роботу бухгалтерської служби < wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_%28%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%29>, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Вимагає від підрозділів < wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB>, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів < wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82>.
На рисунку зображена організаційна структура підприємства Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат ”

Зіньківська районна спілка споживчих товариств

Правління

Директор

Головний бухгалтер Головний інженер Юристконсультант Інспектор з охорони праці Відділ кадрів Планово- економічний відділ Відділ збуту

Бухгалтерія Виробничий відділ

Складське господарство Кондитерський цех Цех з виробництва хліба та хлібобулочних виробів Ремонтна дільниця Охорона Автогараж Мережа магазинів

Рис. 1.1. Організаційна структура підприємства Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат”

Організаційна структура управління (або субординаційна структура) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозвязку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції.
Лінійно-функціональна структура управління. Ця структура є найпоширенішим видом структури бюрократичного типу, характеризується великим числом горизонтальних і вертикальних звязків і незначною участю низових ланок управління в прийнять рішень. Керівники при цій системі поділяються на лінійних і функціональних. Основою побудови такої системи є: а) лінійна вертикаль управління; б) спеціалізація управлінської праці за функціональними ознаками (техніка, економіка, маркетинг, виробництво фінанси тощо).

1.3. Організаційна структура виробництва підприємства

Виготовлення хлібобулочних виробів здійснюється за попередніми замовленнями. Основні покупці: торгівельні підприємства споживчої кооперації району та приватні торгові підприємства міста та району. Поставка хлібобулочних виробів до покупців здійснюється власними транспортними засобами хлібокомбінату та транспортними засобами посередників. Головними перевагами підприємства є те, що хліб виготовляється з екологічно чистої сировини, без хімічних добавок і замінників, товаровиробник максимально наближений до ринку збуту.
Виробничі асортименти підприємства Зіньківської райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат» включає наступні групи хлібобулочних виробів:
1) Хліб, у тому числі:
- хліб білий 1, 2 сортів,
- хліб Український,
- хліб вищого сорту,
- хліб столовий.
2) Булочні (10 найменувань);
3) Пиріг (7 найменувань);
4) Сухар (2 найменування);
5) Кондитерські (10 найменувань).
Найбільший обсяг у випуску продукції займає хліб. Підприємство Зіньківської райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат» випікає хліб вагою 0,4-0,6 кг із борошна пшеничної вищого, першого й другого сорту.
До складу продукції хлібозаводу входить також сухарна продукція двох видів.Кондитерські вироби підприємства включають: пряники, тістечка, торти в асортименті.
Спеціалізація підприємства - це зосередження його діяльності на випуску певних видів продукції, тобто збільшення однорідності виробів, що виготовляються. Нарощування випуску однорідних виробів супроводжується широкою стандартизацією виробів.
Спеціалізація всередині підприємств - це виділення окремих цехів, дільниць і робочих місць.Для визначення напрямку спеціалізації підприємства розглянемо структуру товарної продукції.
Конкретне вираження організація виробництва < %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0>, організація < %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> окремої галузі промисловості знаходять, насамперед, у їх структурі.
Структура виробництва являє собою співвідношення між різними ступенями та ланками виробництва, але формам їх звязку, в їх загальному обсязі. Розрізняють дві взаємодоповнюючі один одного підструктури: організаційну < %D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F> і виробничу, що характеризують з різних позицій основний обєкт організацій виробництва. Кожна підструктура в організації виробництва виступає як самостійний елемент по відношенню до іншій структурі.
Виробнича структура являє собою склад < %D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4> і потужність виробничих підприємств, що входять в єдине виробниче відділення, їх співвідношення і форми взаємозвязку на кожному ступені (рівні) організації виробництва.
Самим першим і необхідним у виробничій структурі і її організації має робоче місце. Воно являє собою частину виробничої площі, яка оснащена необхідним обладнанням і інструментом, при допомозі яких робочий або група робочих виконує окремі операції по виготовленню продукції або обслуговує виробничий процес.
На рисунку зображено виробничу структуру підприємства Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат ”

Зіньківська районна спілка споживчих товариств


Основне виробництво Допоміжне виробництво Обслуговуюче виробництво

Кондитерський цех Ремонтна дільниця Автогараж

Складське господарство
Цех з виробництва хліба та хлібобулочних виробів


Рис. 1.2. Виробнича структура Зіньківської РСС “Зіньківський хлібокомбінат ”


1.4. Оцінка стану економічної та аналітичної роботи
на підприємстві

Облік використання коштів підприємства здійснює бухгалтерія. Цей відділ веде роботу в області фінансових взаємин з постачальниками сировини й матеріалів, споживачами заводської продукції й фінансових органів.
У функції бухгалтерії входить здійснення обліку фінансово-господарської діяльності підприємства, складання річної та квартальної фінансової звітності, здійснення розрахунків з постачальниками і покупцями продукції, визначення величини балансового прибутку, оподаткування підприємства, збір і аналіз даних оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку.
Головними завданнями відділу бухгалтерського обліку та контролю є:
- формування повною і достовірною інформації про господарських процесах та фінансових результатах діяльності, необхідних для оперативного керівництва і управління.
- забезпечення контролю над наявністю і рухом майна, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
- своєчасне попередження негативних явищ фінансово-господарської діяльності.
За станом трудової дисципліни й дотриманням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку стежить відділ кадрів. Відділ також веде роботу з набору робочої сили, обліку й звітності на хлібозаводі.
Органи управління підприємством
Економічну діяльність на підприємстві здійснює планово-економічний відділ:
Планово-економічний відділ здійснює економічне планування і аналіз господарської діяльності.
Функції відділу:
- розробка і підготовка планів доходів та витрат;
- розробка економічних нормативів і розрахунків;
- розробка і ведення штатного розкладу.
Основною функцією планово-економічного відділу є планування обсягів виробництва та випуску виробів, що виготовляються на даному підприємстві, здійснення контролю над дотриманням протягом року планових показників та їх коригування в залежності від фінансових можливостей підприємства, ситуації на ринку збуту, попит на вироблену продукцію. Також у функції планово-економічного відділу входить визначення витрат на виробництво і можливе зниження витрат за рахунок економії коштів і впровадження нових виробничих технологій.
Відділ бухгалтерського обліку та контролю.
Таким чином ефективність виробничого процесу підприємства Зіньківської Райспоживспілки «Зіньківський хлібокомбінат» залежить від правильного формування структури підприємства з визначенням меж прав та обовязків кожного працівника. Робота хлібокомбінату головним чином направлена на створення високоякісної продукції, що відповідає попиту споживачів.


РОЗДІЛ 2

Стан, проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості

Доктрина харчової та переробної промисловості України - це системний нормативно-правовий акт, який приймає орган державної законодавчої влади вищого рівня на зафіксований тривалий термін,що чітко встановлює стратегічну мету, показники, пріоритети розвитку галузі, інституціональні передумови, організаційн........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.