На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 102822


Наименование:


Реферат Полтичн погляди на державну владу Т. Гоббса, Дж. Локка та . Канта

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 11.01.2017. Сдан: 2016. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
1. Т. Гоббс та його вчення про державну владу 4
1. Погляди Дж. Локка на державу 9
2. Вчення І. Канта про державу 12
Висновки 16
Список використаної літератури 18


Вступ

Виникнення держави являє собою досить тривалий історичний процес, який не можна розглядати як миттєвий акт. Держава виникає відносно обєктивно. Обєктивно тому, що не виникнути вона просто не може. Історія не предявляє жодного факту, де на певному етапі розвитку суспільства останньому не знадобився такий орган керування, як держава. Відносно тому, що держава є продуктом суспільства, а, отже, результатом і свідомої діяльності людей.
За теорією суспільного договору заради миру і благополуччя відбувається обєднання людей у державу на основі добровільного договору між людьми, які до цього перебували в «природному стані», тобто у стані «війни всіх проти всіх». Укладали договір між кожним членом суспільства і майбутньою державою про те, що одні будуть управляти, а інші - виконувати їхні управлінські рішення. Тобто люди передавали частину своїх прав державній владі, натомість отримуючи обовязок підкорятись їй, а держава зобовязувалася охороняти права кожної людини.
Різноманітні погляди Т. Гоббса, Дж. Локка та І. Канта на створення держави висвітлено в працях таких науковців як М.М. Айбатов[1], П.К. Гончаров [2], В.С. Нерсесянц [3], Ф. П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк [5], М.Я. Яхьяев [6] та ін.
Мета: дослідити ідею виникнення держави на основі суспільного договору.
Об?єкт: процес виникнення тержави на основі суспільного договору.
Предмет: формування держави на основі суспільного договору у працях Т.Гоббса, Дж. Локка, І. Канта.
Завдання:
1. Дослідити думку Т. Гоббса про державну владу.
2. Вивчити погляди Дж. Локка на державу .
3. Розглянути вчення І. Канта про державу.
1. Т. Гоббс та його вчення про державну владу

Ідею легітимізації і виправдання держави через розум і свідомість < %D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C> Гоббс розвивав за допомогою концепції договірного походження політичної влади.
Держава, вважє він, виникає на основі договору. Основа держави лежить в розумному прагненні людей до самозбереження та безпеки. Т. Гоббс вважає, що для дотримання природних законів потрібна впевненість у своїй безпеці, а для досягнення безпеки немає іншого шляху, як зєднання достатньої кількості людей для взаємного захисту. Таким чином, держава засновується людьми для того, щоб з їх допомогою покінчити з «війною всіх проти всіх», позбутися страху незахищеності і постійної загрози насильницької смерті. Шляхом взаємної домовленості між собою індивіди довіряють єдиній особі (окремій людині чи зібранню людей) верховну громадську владу над собою.
Але в обох випадках влада держави єдина і нероздільна, вона зводить волю всіх громадян «в єдину волю» - «Така загальна влада, яка була б здатна захистити людей від вторгнення чужоземців і від несправедливостей, заподіюваних один одному, і, таким чином, надати їм ту безпеку, при якій вони могли б годуватися від праць своїх і від плодів землі і жити в достатку, може бути споруджена тільки одним шляхом, а саме < %D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5> шляхом зосередження всієї влади і сили в одній людині або в групі людей, яка більшістю голосів могла б звести всі волі громадян у єдину волю»[13].
Так зявляється держава, що володіє верховною владою, що використовує силу і засоби всіх людей так, як вона вважає за необхідне для їх миру і загального захисту.
Варто відзначити, що договірне вчення про державу було спрямоване проти феодально-теологічних трактувань (патріархальної, монархії та ін.) і в цілому відповідало капіталістичним відносинам, універсальною юридичною формою яких, як відомо, виступає договір, контракт. З держави був знятий ореол містицизму; вона стала розглядатися як один з численних результатів правової угоди - контракту, як продукту людських дій.
Таким чином, договір як основа виникнення держави в теорії Гоббса є своєрідною згодою підвладних, що визнають політичну владу. Іншою системоутворюючою ознакою держави, виділеною Гоббсом є політична влада < %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0>, організована як єдиний субєкт. «Той, хто виступає носієм політичної влади, називається сувереном, про нього говорять, що він володіє верховною владою, а будь-який інший є його підданим». Таким чином, виникають відносини панування і підпорядкування, тобто політичний стан. Так, за Гоббсом, утворюється «політичне тіло».
З точки зору Т. Гоббса, держави < %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0> можуть виникати не тільки через добровільну згоду індивідів утворити єдине обличчя і підкорятися йому в надії на те, що він зуміє захистити їх від усіх. Інший шлях - отримання верховної влади силою. Наприклад, глава сімї примушує дітей підкоритися йому під загрозою погубити їх у разі непокори так і хтось підкоряє ворогів своїй волі військовими засобами і, добившись їх покірності, дарує їм на цій умові життя. < %D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F> Т. Гоббс називає держави, що виникають в результаті добровільної угоди політичними державами < %D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0>. До держав, що зявляються на світ з допомогою фізичної сили, мислитель особливої ??прихильності не виявляє. Варто відзначити, що в цій класифікації держав проглядається неприязнь Т. Гоббса до англійських дореволюційних феодально-монархічних порядків.
Нормальною, здоровою дер........


Список використаної літератури

1. Айбатов М.М. Історія політичних і правових учінь: курс лекцій / М.М. Айбатов. - Махачкала, 2005. - С. 177.
2. Гончаров П.К. Соціальна держава: суть, світовий досвід, // Соціально-гуманітарні знання / П.К. Гончаров. - К., 2000. - № 2. - C. 18-37.
3. Нерсесянц В.С. Історія політичний і правових вчень: посібник / В.С. Нерсесянц. - М., 2009. - С. 277-278.
4. Нозік Р. Анархія, держава і утопія / Р. Нозік. - М., 2008.
5. Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень / Ф. П. Шульженко, Т.Г. Андрусяк. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 304с.
6. Яхьяев М.Я. Мыслители Нового времени (философские очерки) / М.Я. Яхьяев. - Махачкала, 2001. - С. 2-21.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.