Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Бюджетна реформа в Україн. Економчна сутнсть особливост бюджетної реформи. Основн напрями та пропозицї щодо реформування мжбюджетних вдносин в Україн. Особливост реалзацї бюджетної полтики. Перспективи подальшого розвитку бюджетної системи.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 23.12.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


33
ВСТУП

На сьогоднішній день питання бюджетної реформи та бюджетної політики є надзвичайно актуальними, оскільки економіка в країні під час фінансової кризи є нестабільною та слабкою, тому потрібно розробити нові концептуальні підходи до напрямів та механізмів реалізації бюджетної системи реформи та бюджетної політик та перетворити їх на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку держави. Держава використовує бюджет для концентрації та цілеспрямованого розподілу фінансових ресурсів для надання суспільних послуг та реалізації загальнодержавних програм. Завдяки цьому уряд може впливати на розвиток суспільного виробництва та створювати стимули для ефективного використання наявних ресурсів.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей проведення бюджетної реформи в Україні; аналіз цілей та завдань бюджетної політики, визначення перспектив її розвитку.
Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних завдань:
- визначити основні напрямки бюджетної реформи в Україні, проблеми її проведення та можливі шляхи підвищення її ефективності;
- проаналізувати основні напрямки бюджетної політики України та перспективи її розвитку.
Об'єктом дослідження курсової роботи є бюджетна реформа та бюджетна політика України.
Предметом дослідження - процес реалізації бюджетної реформи та здійснення бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку держави.
У роботі застосовано сукупність методів та підходів, що дозволило реалізувати концептуальну єдність дослідження. Системний та структурний методи використано при розкритті сутності бюджетного устрою та бюджетної системи в якості інструменту регулювання економічного розвитку. Дослідження процесу проведення бюджетної реформи в Україні базувалось на єдності історичного та логічного підходів.
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань бюджетної реформи та бюджетної політики. При написанні курсової роботи проаналізовано монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів з питань бюджетного регулювання.
В цілому науковий доробок українських вчених, які багато в чому сприяли вирішенню проблем розробки ефективної бюджетної реформи та політики, є досить значним. Варто насамперед, відмітити таких вчених, як: Бабич Л.М., Бескид Й.М., Буковинський С.А., Булгакова С.О., Василик О.Д., Гальчинський А.С., Єрмошенко М.М., Кириленко О.П., Кравченко В.І., Луніна І.О., Міщенко В.І., Науменкова С.В., Опарін В.Н., Павлюк К.В., Пасічник Ю.В., Полозенко Д.В., Радіонова І.Ф., Соколовська А.М., Юрій С.І. В їх роботах запропоновано вирішення багатьох проблем удосконалення бюджетного процесу і бюджетної системи в Україні.
Однак вирішення проблеми здійснення ефективної бюджетної реформи та формування ефективної державної бюджетної політики залишається не комплексним. Це стосується, наприклад, довгострокового планування і прогнозування державної бюджетної політики, методів визначення пріоритетів, узгодження бюджетної та грошово-кредитної політики держави.
Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Розділ 1. БЮДЖЕТНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

1.1 Економічна сутність та особливості бюджетної реформи

Вже багато років в Україні триває реформа бюджетної системи. Реформа, яка має на меті сформувати оптимальну систему міжбюджетних відносин, привести у відповідність делеговані місцевим органам повноваження і виділені для їх виконання фінансові ресурси, ввести в дію оптимальний механізм розподілу бюджетних трансфертів між регіонами, укоренити нову філософію бюджетних відносин між центром і регіонами, надати бюджетному процесу більшої відкритості та публічності, забезпечити умови для економії місцевих бюджетних видатків і створення стимулів для перевиконання місцевих бюджетів та розвитку територій.
Останнім часом ми спостерігаємо входження бюджетної реформи в фазу активізації. Так, у 2001 році був прийнятий Бюджетний кодекс України, який процедурно врегульовує провадження бюджетного процесу та встановлює загальні для всіх правила гри. Уперше було гармонізовано та взаємопов'язано державний бюджет і програму соціально-економічного розвитку країни. Було запропоновано бюджет розвитку, в якому передбачаються кошти на капітальні вкладення та інші державні інноваційні програми. Розпочато роботу із запровадження програмно-цільового методу фінансування видатків державного бюджету. Відбулося збільшення фінансової незалежності місцевих бюджетів.
Відповідно до Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 року:
- запроваджувався формульний розрахунок видатків за нормативами бюджетної забезпеченості окремо для міст обласного значення, районів та обласних бюджетів - близько 700 суб'єктів;
- формульний розрахунок доходів за індексами податкоспроможності мав яскраво стимулюючий характер, надаючи переваги бюджетам, які демонстрували нарощування ресурсів;
- надходження дотації здійснювалось на регулярній основі за рахунок коштів державного бюджету, що акумулюються на відповідній території;
- місцеве керівництво ставало зацікавленим у збільшенні надходжень також і до державного бюджету, оскільки діяв механізм додаткової дотації за рахунок перевиконання прогнозних показників;
- частина ресурсів(так званий другий кошик) та, відповідно, видатків на благоустрій території не бралися до уваги Міністерством фінансів, що закладало фінансові основи для здійснення місцевої політики.
Отже, бюджетна реформа частково делегувала право здійснювати бюджетні видатки на місцевий рівень. Проте реформа на сьогоднішній день не є завершеною, оскільки не відбулося чіткого розподілу повноважень і відповідальностей між центральною та місцевими владами.
1.2 Основні напрями та пропозиції щодо реформування міжбюджетних відносин в Україні

Останніми роками фіскальні тенденції в Україні засвідчують існування фундаментальних вад у роботі субнаціонального сектора держави. Деякі з цих проблем пов'язані із скороченням контролю цього сектора над коштами і викликають занепокоєння в зв'язку з погіршенням якості послуг, які він надає, особливо в соціально важливих сферах, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальний захист.
Існуюча система субнаціональних державних фінансів має дві небажані риси. Перша з них - брак добре визначеної системи видаткових повноважень. Не існує, наприклад, консенсусу з питання про те, який рівень місцевої влади має відповідати за надання та фінансування комунальних послуг. У деяких областях ця стаття видатків передбачена в обласному бюджеті; в інших областях це покладено на райони, а в окремих випадках, порядок змінюється з року на рік, видаткові повноваження переходять з області до районів і навпаки.
Дискусія щодо подальших шляхів розвитку міжбюджетних стосунків в Україні набула особливої гостроти в зв'язку з активізацією розробки та обговорення проекту Бюджетного Кодексу України.
У світлі відчутної слабкості загальних реформ міжбюджетних фінансових стосунків нижче пропонується альтернативний підхід до програми реформ, що може посилити існуючий проект Кодексу і позбавити його помилок. Розробка нової системи міжбюджетних стосунків багато в чому подібна розробці й прокладанню нового шляху. Найважливіше вирішити, де має проходити шлях, а тоді - як включити до проекту певні заходи безпеки, такі як обмеження швидкості, щоб забезпечити, що транспорт досягне мети свого призначення.
Кінцевою метою реформи міжбюджетних відносин, яку переслідує також і проект Бюджетного кодексу, є забезпечення стабільного та передбачуваного фінансування субнаціональних органів влади в рамках загальної структури державних фінансів, яке сприяло б ефективності видаткових рішень та успішності зусиль місцевих органів влади щодо наповнення доходної частини бюджетів. Осереддям концепції щодо того, як досягти цієї мети є система формульних трансфертів, що передаються згори донизу, яка забезпечує дотримання макроекономічного контролю, сприяє стабілізації фінансування місцевих органів влади та усуває як горизонтальний, так і вертикальний дисбаланс, що виникає внаслідок нашого вибору щодо доходних та видаткових повноважень, наданих місцевим органам влади.
Видаткові повноваження органів місцевого самоврядування міст районного підпорядкування слід якнайбільше уніфікувати. Без такої уніфікації видаткових повноважень неможливо встановити мінімальний бюджет місцевого самоврядування. Перегляд видаткових функцій торкнеться насамперед сфери освіти та охорони здоров'я. На сьогодні частина територіальних громад утримує установи освіти та медичні заклади, а інші - ні. Міста районного підпорядкування та села мають утримувати дошкільні заклади, передавши утримання загальноосвітніх шкіл, поліклінік та лікарень районному бюджету. Міста районного підпорядкування та села повинні фінансувати із своїх бюджетів лише технічне обслуговування цих закладів. Ця передача повноважень сприятиме гармонізації мережі місцевих бюджетів і раціоналізації обрахунків місцевих бюджетів.
Наприкінці треба відзначити, що реформа міжбюджетних відносин в Україні тільки тоді буде доцільною, коли її безпосередньою метою буде одночасне досягнення таких фундаментальних цілей:
- підвищення стабільності та передбачуваності потоку доходів місцевих бюджетів з метою поліпшення бюджетного планування та уникнення бюджетної заборгованості ;
- чітке розмежування видаткових повноважень, з одного боку, між Державним та місцевими бюджетами, а з другого - між різними типами місцевих бюджетів;
- місцеві органи влади повинні мати істотну свободу у визначенні того, як їм використовувати загальні наявні в них кошти для виконання своїх видаткових зобов'язань;
- заохочення місцевих органів влади до розвитку своїх економічних можливостей та розширення власних баз оподаткування, причому вони повинні мати гарантії, що центр у них не відбере одержані від цього додаткові доходи;
- справедливий розподіл соціальних послуг у різних регіоних країни; місцеві органи влади всіх рівнів повинні мати приблизно однаковий рівень доходів для надання соціальних послуг, за які вони відповідають;
- досягнення консенсусу щодо ролі в бюджетному процесі району і особливо області, якого дуже важко досягти з політичних причин;
- простота політики трансфертів з тим, щоб міжбюджетні фіскальні потоки були прозорими, відносно захищеними від маніпулювання та достатньо простими для адміністрування; при цьому необхідно створити новий інституційний механізм, який забезпечував би повне й вчасне виконання всіх зобов'язань, щодо трансфертів.
Переслідуючи ці цілі, пропозиції щодо реформи міжбюджетних відносин мають відповідати важливим конституційним та законодавчим положенням, які, зокрема, передбачають, що обласним бюджетам має бути відведена роль у забезпеченні спільних проектів територіальних громад і функція передачі трансфертів від Державного бюджету до бюджетів нижчих рівнів.
Продовження бюджетної реформи вимагає проведення адміністративно-територіальної і податкової реформи, модернізації закону «Про місцеве самоврядування», реалізації перехідних положень Бюджетного кодексу стосовно врегулювання міжбюджетних відносин на рівні села, селища, міста, району. Чи стане вирішення цих проблем складовою передвиборчих програм політичних партій та блоків на наступних виборах, залежить від нас з вам!
Розділ 2. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

2.1 Сутність, поняття та основні завдання реалізації бюджетної політики

Політика (від грец. politika) - це управління державою чи суспільна діяльність, спрямована на захист соціальних або групових інтересів, завоювання та укріплення державної влади; завдання держави та засоби, шляхи їх досягнення [8, c.159]. Якщо переформулювати це визначення щодо бюджету, то державна бюджетна політика - це діяльність у сфері управління бюджетом, що спрямовується на досягнення державних цілей. Цілі держави залежать від великої кількості чинників. Важливим чинником є те, що цілі бюджетної політики визначаються цілями держави.
Розглянемо існуючі альтернативні варіанти визначення терміна «бюджетна політика».
Бюджетна політика (або фіскальна політика - fiscal policy) звичайно означає використання оподаткування і державних видатків для регулювання сукупного рівня економічної діяльності [18, c.41].
Згідно з визначенням Н.П. Граціонової, «бюджетна політика - це сукупність рішень, що приймаються органами законодавчої (представницької) та виконавчої влади, пов'язаних з визначенням основних напрямків розвитку бюджетних відносин і виробленням конкретних шляхів їх використання в інтересах громадян, суспільства та держави» [12, c.48].
Т.М. Ковальова та С.В. Барулін вважають, що бюджетна політика як організаційно-фінансова категорія «… являє собою систему заходів і дій органів влади в сфері управління бюджетним процесом на основі розвитку бюджетних відносин у складі загальної економічної політики, спрямованої на реалізацію всіх функцій бюджету з метою досягнення певного на даному етапі економічного і соціального ефекту [13, c.91-92].
Процес вироблення бюджетної політики - це один з елементів системи управління бюджетом, покликаний сприяти розробці та затвердженню основних напрямків бюджетної політики (бюджетна резолюція) відповідно до соціально-економічної політики держави.
Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та фінансової політики. Основа бюджетної політики - розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства. Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності заходів стратегічного та практичного характеру, які здійснює держава через бюджетну систему.
Бюджетна політика держави - це діяльність органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування з визначення стратегічної мети, напрямів, завдань і пріоритетів розвитку бюджетних відносин, засобів бюджетної тактики для їхнього досягнення, а також застосування цих засобів. Вона тісно пов'язана з економікою, і може впливати на неї позитивно, так і негативно [13, c.146].
Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є:
- сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;
- здійснення податкової політики в напрямів стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг;
- здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки в країні;
- оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;
- пошук додаткових джерел доходів бюджету [7, c.22].
Виходячи з основних завдань розглянемо завдання бюджетної політики на 2009 рік:
1. Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи:
2. Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
3. Покращення матеріального становища та добробуту громадян:
Таблиця 1
Цілі і завдання бюджетної політики на 2009 рік
Головні цілі
Завдання
Перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку
· Забезпечення збалансованості і стійкості бюджетної системи.
· Підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів.
· Покращення матеріального стану громадян.
Формування раціональної податкової політики, що сприятиме відновленню довіри бізнесу до влади
· Затвердження Стратегії реформування податкової системи.
· Поступове зниження рівня податкового навантаження.
· Удосконалення системи адміністрування податків.
Підвищення відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення цілей
· Підвищення якості надання соціальних та медичних послуг.
· Реформування Збройних сил і правоохоронних органів.
· Пріоритетна державна підтримка реального сектора економіки.
Стимулювання динамічного регіонального розвитку
· Створення належних умов для виконання місцевими органами влади покладених на них функцій.
Економіка України, як і кожної країни, з тих чи інших причин може опинятися під загрозою різкого зростання інфляції й фіскальної нестабільності. Тому ці питання мають постійно перебувати у центрі уваги економічного блоку уряду та Національного банку, а пріоритетні напрями бюджетної політики мають бути реалістичними і збалансованими відповідно до статей закону про Державний бюджет.
2.2 Аналіз бюджетної політики за останні роки

Протягом 2007 року Міністерством фінансів розроблено Стратегію модернізації системи управління державними фінансами, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 р. №888.
Зазначена Стратегія визначає перспективи, принципи і напрями подальшого розвитку всієї системи управління державними фінансами та має на меті забезпечити підвищення ефективності її функціонування шляхом удосконалення нормативно-правового забезпечення і створення інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами.
Модернізація системи управління державними фінансами спрямована на вирішення таких завдань:
- розширення функціональності фінансової системи;
- удосконалення державного управління бюджетною сферою;
- забезпечення прозорості бюджетного процесу, цілісності актуальності, повноти фінансової звітності;
- здійснення інформаційної підтримки зазначеної системи та задоволення інформаційних потреб державних установ;
- продовження проведення розпочатих реформ у сфері державного внутрішнього фінансового контролю, місцевих бюджетів, податкової системи та модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі;
- гармонізація нормативно-правового забезпечення системи управління фінансами з прийнятими у державах - членах Європейського Союзу нормами і правилами.
Підсумковим результатом роботи у 2007 році є розроблені законодавчі зміни, що враховані у Законі України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими встановлено:
- удосконалення системи сплати рентних платежів;
- збільшення у 5 разів ставок земельного податку для земель населених пунктів;
- диференційовано мінімальний розмір орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності;
- підвищено ставки акцизного збору на спирт етиловий, горілку і лікеро-горілчані напої, тютюнові вироби та пиво солодове, що унеможливлять мінімізацію сплати податку з алкогольних виробів;
- подовжено пільговий режим оподаткування ПДВ операцій з продажу сільськогосподарської продукції до року, що настає за роком, в якому Верховна Рада України ратифікує протокол про приєднання України до СОТ;
До загального фонду Державного бюджету за 2007 рік при плані 125443,8 млн. грн. надійшло 126101,1 млн. гривень.
Виконані планові завдання за 2007 рік по 40 джерелах надходжень, вагоміші з них:
- податок на прибуток підприємств - надійшло 33227,3 млн. грн.;
- частини прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучаються до бюджету - надійшло 966,5 млн. грн.;
- рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами - надійшло 252,0 млн. грн.;
- мита на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності - надійшло 5144,7 млн. грн.;
- надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України надійшло 1889,2 млн. грн.;
- плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами - надійшло 217,3 млн. грн.;
- митних зборів надійшло 1 065,9 млн. грн.;
- коштів, отриманих для вчинення консульських дій, надійшло 139,5 млн. грн.;
- плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна - надійшло 504,3 млн. грн.;
- надходжень коштів від продажу землі надійшло 314,5 млн. гривень.
Виконання планових показників з видатків загального фонду державного бюджету
Відповідно до оперативного звіту Державного казначейства України у січні-грудні 2007 року за загальним фондом державного бюджету виділено асигнувань на здійснення видатків та надання кредитів у сумі 143206,6 млн. грн., або 99,6% планових показників січня-грудня 2007 року.
Касові видатки з урахуванням надання кредитів за загальним фондом державного бюджету у січні-грудні 2007 року здійснено у сумі 137519,8 млн. грн., або 96,0% планових показників 2007 року.
Касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету здійснено у сумі 53199,5 млн. грн., а саме на:
- оплату праці працівників бюджетних установ - 23325,7 млн. грн., що становить 99,8% планових показників 2007 року;
- нарахування на заробітну плату - 7491,1 млн. грн., що становить 98,8% планових показників 2007 року;
- поточні трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії) - 22382,7 млн. грн., що становить 96,3% планових показників 2007 року.
Видатки та кредитування загального фонду
державного бюджету
Відповідно до оперативного звіту Державного казначейства України касові видатки загального фонду державного бюджету за 2008 рік дорівнювали 195827,3 млн. грн., що становить 96,6% планових показників та перевищує показник відповідного періоду минулого року на 56514,5 млн. грн., або на 41,3 відсотка.
Касові видатки соціального спрямування з загального фонду державного бюджету здійснено у сумі 85220,5 млн. грн., що на 32023,7 млн. грн., або на 60,2% більше ніж у січні - грудні 2007 року, а саме на:
- оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї - 40838,4 млн. грн., що на 10021,5 млн. грн., або на 32,5% більше ніж у 2007 році;
- поточні трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії) - 44382,1 млн. грн., що на 22002,2 млн. грн., або на 98,3% більше ніж у 2007 році.
Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали і продукти харчування здійснено у сумі 7032,6 млн. грн., що на 966,5 млн. грн., або на 45,5% більше ніж у 2007 році.
На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за звітний період касові видатки здійснено у сумі 2230,7 млн. грн., що на 426,0 млн. грн., або на 23,6% більше ніж у 2007 році.
Видатки державного бюджету з обслуговування державного боргу за 2008 рік становили 3774,7 млн. грн. (94,7% запланованих на цей період).
Видатки державного бюджету на обслуговування державного внутрішнього боргу за 2008 рік становили 857,2млн. грн. (81,0% плану). Видатки державного бюджету на обслуговування державного зовнішнього боргу за 2008 рік становили 2917,5 млн. грн. (100,0% плану).
На дотації вирівнювання у 2008 році з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано коштів у сумі 28810,4 млн. грн., що становить 100% планових призначень.
На субвенції та додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам перераховано коштів у сумі 30393,0 млн. грн., у т.ч. за загальним фондом - 26212,4 млн. грн., або 95,2 % планових призначень.
За рахунок повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України за 2008 рік надійшло 302,9 млн. гривень.
За 2008 рік надано кредитів з загального фонду державного бюджету у сумі 2546,5 млн. гривень
Надходження до загального фонду державного бюджету за рахунок державного запозичення дорівнювали 11142,6 млн. грн., що становить 69,1% плану, в тому числі: державні внутрішні запозичення - 5746,1 млн. грн. (58,8% плану), державні зовнішні запозичення - 5396,5 млн. грн. (84,9% плану).
Витрати державного бюджету з погашення державного боргу за 2008 рік дорівнювали 5534,5млн. грн. при плановій сумі 5534,0 млн. грн., що становить 100,0% плану, в тому числі: погашення державного внутрішнього боргу - 3659,7 млн. грн. (100,0 % плану), погашення державного зовнішнього боргу - 1874,8 млн. грн. (100,0% плану).
З метою запобігання впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на економіку України 31 жовтня 2008 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Закон України від 26.12.2008 №835 «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановив чіткий розподіл коштів Стабілізаційного фонду у 2009 році.
З метою мінімізації наслідків світової фінансової кризи було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.11.2008 №960 «Про затвердження Порядку участі держави у капіталізації банків». Відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, держава матиме змогу підтримати ліквідність комерційних банків шляхом участі у їх капіталізації та відновити стійкість банківської системи України в кризовий період.
В умовах фінансової та економічної кризи для забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 26.11.2008 №1036 «Деякі питання організації бюджетного процесу». Зокрема, постановою передбачено забезпечити:
- економію коштів по фонду оплати праці;
- недопущення збільшення чисельності працівників органів виконавчої влади;
- економне і раціональне використання бюджетних коштів органами виконавчої влади;
- збалансованість місцевих бюджетів;
- проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами;
- передбачення при затвердженні бюджетів соціальних фондів на 2009 рік необхідного обсягу коштів для підтримки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для забезпечення фінансування в повному обсязі страхових виплат;
- надання місцевим бюджетам, Пенсійному фонду на умовах повернення безвідсоткових позичок для покриття тимчасових касових розривів за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку.
У зв'язку із зменшенням надходжень до бюджетів усіх рівнів, що спровоковано впливом світової кризи на економіку України, було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 №939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери».
Зазначеною постановою встановлено посадовий оклад (тарифну ставку) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на рівні 545 гривень. У зв'язку з підвищенням з 1 грудня 2008 року розміру мінімальної заробітної плати та з метою виконання законодавства з оплати праці працівникам установ, закладів та організацій бюджетної сфери, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» мінімальну заробітну плату передбачено запровадити з 1 січня у розмірі 605 грн., з 1 квітня - 625 грн., з 1 липня - 630 грн., з 1 жовтня - 650 грн. та з 1 грудня - 669 гривень на місяць.
З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів Верховною Радою України прийнято Закон України від 25.12.2008 №797-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування», яким передбачається поетапне підвищення ставок акцизного збору на тютюнові вироби та алкогольні напої, збільшення ставок акцизного збору на бензини моторні, транспортні засоби та кузови до них та ставок податку з власників транспортних засобів для легкових автомобілів.
Також прийнято Закон України від 25.12.2008 №798-VI «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким введено коригуючий коефіцієнт до ставок рентної плати за видобуток природного газу, а також проіндексовано нормативи плати за користування надрами та спеціальне водокористування.
Бюджетом 2009 року передбачається збільшення фінансування великих інфраструктурних проектів. Зокрема, обсяги видатків державного бюджету на 2009 рік на розвиток дорожнього господарства визначені у сумі 14,9 млрд. грн., що на 5 млрд. грн. перевищує плановий показник 2008 року. Зазначені обсяги, зокрема, забезпечують можливість продовження будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі. Крім того, передбачається спрямувати кошти на будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, будівництво та реконструкцію об'їзних автомобільних доріг навколо міст підготовки та проведення в Україні фінальної ч и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.