Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Правила оформлення подання на призначення або перерахування пенсї. Документи, необхдн для призначення, перерахунку пенсї, поновлення виплати ранше призначеної пенсї, переведення з одного виду пенсї на нший. Докуменальне оформлення призначень.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 28.05.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


19
1 Теоретичне питання.
ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

1 Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

1. Заява про призначення пенсії працюючим громадянам і членам їх сімей (у зв'язку із втратою годувальника) та про відстрочку часу її призначення відповідно до Закону подається працівником(членом його сім'ї у зв'язку з втратою годувальника) до управління Пенсійного фону України у районах, містах і районах у містах через уповноважену посадову особу підприємства, установи, організації (далі - посадова особа).
2. Заява про призначення пенсії непрацюючим громадянам ї членам їх сімей подається заявником особисто безпосередньо до органу, що призначає пенсію ,за місцем проживання (реєстрації) або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.
У разі, якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною ,заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання(реєстрації).
3. Заява про переведення з одного виду пенсії на інший, про перерахунок пенсії подається до органу, що призначає пенсію, заявником за місцем проживання (реєстрації) , а при необхідності - його законним представником (батьки або опікун(піклувальник)) за місцем проживання (реєстрації) представника.
Заява про переведення виплати пенсії у зв'язку з виїздом за кордон, поновлення виплати раніше призначеної пенсії на непрацездатних членів сім'ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні тощо, подається пенсіонером (опікуном, піклувальником) особисто до органу, що призначає пенсію, за місце проживання (реєстрації).При цьому у заяві про виплату частини пенсії непрацездатним членам сім'ї особи, яка знаходиться на повному державному утриманні, вказується адреса одержувача цієї частини пенсії.
Заява про виплату недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера подається одержувачем до органів, що призначають пенсію за місцем перебування на обліку померлого пенсіонера.
Заяву до органу, що призначає пенсію, про запит пенсійної справи особи, яка потребує опіки (піклування), якій опікун (піклувальник) не призначений і яка перебуває на довготривалому лікуванні у відповідному закладі, надає адміністрація цього закладу.
Заява на запит пенсійної справи за новим місцем проживання подається пенсіонером до органу, що призначає пенсію, за новим місцем проживання (реєстрації).
Адміністрація установи ,де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу, що призначає пенсію, за місцезнаходженням цієї установи повідомлення про прибуття засудженого до установи та довідку установи із зазначенням реквізитів для перерахування пенсії.
4. Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.
Пенсії за віком і по інвалідності призначаються незалежно від того, припинена робота на час звернення за пенсією чи продовжується.
5. Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення, перерахунок, відновлення або переведення з одного виду пенсії на інший.
Якщо заява пересилається поштою (крім випадків призначення (поновлення) пенсій), днем звернення за пенсією вважається дата, що зазначена на поштовому штампелі місця відправлення заяви.
У разі, якщо до заяви про призначення, відновлення пенсії додані не всі докуументи, орган, що призначає пенсію,письмово повідомляє заявника про те, що документи необхідно подати додатково, про що в заяві про призначення пенсії робиться відповідний запис. Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців із дня повідомлення про необхідність подання
додаткових документів, то днем звернення за пенсією вважається день приймання заяви про призначення пенсії або дата зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Якщо документи, які необхідно подати додатково, протягом трьох місяців не подані, пенсія за згодою особи призначається, відновлюється за наявними документами. У подальшому при надходженні додаткових документів пенсія перераховується зі строків, передбачених пунктом четвертим статті 45 Закону.
Днем звернення за перерахунком пенсії, переведенням з одного виду пенсії на інший вважається день отримання органом, що призначає пенсію, заяви з усіма необхідними документами.
6. Особам, які одержують пенсії від інших органів і набули право на пенсію, яка призначається органами пенсійного фонду, пенсія призначається з дня звернення з урахуванням пункту 5 цього Порядку. У такому самому порядку призначається пенсія відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» особам, які одержують пенсію призначену органами Пенсійного фонду, за іншими законами. При цьому виплата пенсії проводиться з урахуванням виплаченої пенсії за попереднім місцем отримання пенсії.
2. Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший

7. До заяви про призначення пенсії за віком додаються такі документи:
а) довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику або документ про його відсутність;
б) документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 №637 (да- лі - Порядок підтвердження наявного трудового стажу). За період роботи, починаючи з 01.01.2004,відділ персоніфікованого обліку органу, що призначає пенсію (далі - відділ персоніфікованого обліку),додає довідку із бази даних системи персоніфікованого обліку.
За період роботи до 01.01.91 на Крайній Півночі чи в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі колишнього Союзу РСР, а також на острові Шпіцберген надаються договори або інші документи, що підтверджують право працівника на пільги, передбачені для осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі чи місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.
Період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, у тому числі за спрощеною системою оподаткування, з 01.07.2000 підтверджується даними персоніфікованого обліку за інформацією відділу персоніфікованого обліку Пенсійного фонду. У разі відсутності таких даних надається довідка органів податкової адміністрації про розмір єдиного чи фіксованого податку у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності, а для особи, яка працювала на загальній системі оподаткування, надається довідка органів податкової адміністрації про розмір чистого доходу у розрізі кожного місяця за весь період такої діяльності;
в) довідка про заробітну плату особи (додаток 1) за період страхового стажу, а починаючи з 01.07.2000 індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку за формою згідно із додатком 2.
Особи, яким пенсія призначається відповідно до міждержавних Договорів (Угод) в галузі пенсійного забезпечення, надають документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу, та довідку згідно з додатком 1;
г) документи про місце проживання (реєстрації) особи;
г') документи, що засвідчують особливий статус особи:
- посвідчення учасника бойових дій та довідка військового комісаріату про період (періоди) участі у бойових діях (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);
- довідка медико-соціальної комісії (далі - МСЕК) про визнання особи інвалідом унаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно з абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);
- висновок МСЕК щодо причинного зв'язку смерті особи з пораненням, контузією, каліцтвом, одержаними при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), або захворюванням, пов'язаним з перебуванням на фронті, ліквідацією Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку (при призначенні пенсії згідно із абзацом шостим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);
- довідка МСЕК про визнання особи інвалідом по зору I группи -сліпим (при призначенні пенсії згідно із абзацом третім пункту 3 Прикінцевих положень Закону);
- документи закладу охорони про наявність відповідного захворювання: гіпофізарного нанізму (ліліпути), диспропорційні карлики (при призначенні пенсії згідно із абзацом другим пункту 3 Прикінцевих положень Закону);
- посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та довідка про період (періоди) участі в ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, форма якої затверджена постановою Державного Комітету СРСР по праці та соціальних питаннях від 09.03.88 № 122; посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи (при призначенні пенсії із використанням норм статті 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
- документи про народження дитини та виховання її до восьмирічного (чотирнадцятирічного) віку чи про визнання дитини заявника інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом (при призначенні пенсії згідно із абзацами четвертим та п'ятим пункту 3 Прикінцевих положень Закону та пункту «ж» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);
д) клопотання (направлення) про достроковий вихід на пенсію (для призначення пенсії відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення»).
8. При зверненні із заявою про відстрочення часу призначення пенсії надаються документи, зазначені у підпунктах «а», «б» та «г» пункту 7 цього Порядку.
9. До заяви про призначенні пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах «а» - «г» пункту 7 цього Порядку.
Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержану ним від МСЕК виписку з акта огляду МСЕК.
До заяви про призначення пенсії по інвалідності військовослужбовців строкової служби додається копія свідоцтва про захворювання, видана і завірена військовим комісаріатом за місцем зняття військовослужбовця з військового обліку, або довідка військово-лікарської комісії. Якщо інвалідність настала після звільнення з військової служби, то замість копії свідоцтва про захворювання подаються довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстави звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що інвалідність пов'язана з проходженням військової служби.
У разі, якщо військовослужбовець до призову на військову службу працював, подаються також документи, зазначені в підпунктах «а» - «г» пункту 7 цього Порядку.
10. До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, перелічені в підпунктах «б» - «в» пункту 7 цього Порядку.
Також надаються такі документи:
а)довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера;
б) свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
в) довідка про склад сім'ї померлого годувальника та копії інших документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім`ї з померлим годувальником;
г) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану (далі - РАГС) про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;
г') документи про вік померлого годувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішення суду про визнання годувальника безвісно відсутнім;
д) довідки вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації чи професійно-технічних навчальних закладів про те, що особи, зазначені у пункті 2 частини другої статті 36 Закону навчаються за денною форою навчання;
е) довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;
є) документи про місце проживання (реєстрації);
ж) документ про перебування членів сім'ї (крім дітей) на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування;
з) експертний висновок щодо причинного зв'язку смерті годувальника з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Орган, що призначає пенсію, додає до заяви одержані ним від МСЕК виписки з актів огляду в МСЕК дорослих членів сім'ї, яким право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника надається внаслідок їх інвалідності.
До заяви про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї військовослужбовця строкової служби додається документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця, або документ про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім. Якщо смерть настала після звільнення з військової служби, подаються свідоцтво РАГС про смерть годувальника, довідка військового комісаріату про проходження військової служби із зазначенням дати призову, дати і підстав звільнення з військової служби та висновок МСЕК про те, що смерть військовослужбовця пов'язана з проходженням військової служби.
У разі, якщо померлий військовослужбовець працював до призову на військовій службі, подаються також документи, зазначені в підпунктах «б» і «в» пункту 7 цього Порядку.
До заяви про призначення пенсії сім'ї померлого пенсіонера повинні бути додані необхідні документи, зазначені в цьому пункті. Заробіток у такому випадку визначається за документами, що є в пенсійній справі померлого годувальника, або за поданими додатково документами відповідно до вимог частини першої статті 40 Закону.
Якщо померлий пенсіонер мав право на перерахунок пенсії в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 42 Закону, але не звернувся за таким перерахунком, то подаються відповідні документи про стаж роботи та про заробітну плату після призначення пенсії.
11. До заяви про призначення пенсії за вислугу років, крім документів, передбачених пунктами «а» - «г», «д» пункту 7 цього Порядку, надаються також документи, що підтверджують виконання роботи, яка дає право на призначення такого виду пенсіїї.
Пенсії за вислугу років призначаються у разі звільнення з роботи, що дає право на цей вид пенсії. У разі зарахування після призначення пенсії за вислугу років на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії припиняється і поновлюється з дня, що слідує за днем звільнення з роботи.
12. У разі працевлаштування (навчання) особи, якій призначено пенсію, для проведення індексації пенсіонером протягом 10 днів органу, що призначає пенсію, надається довідка про прийняття на роботу (навчання). У подальшому подається довідка про розмір заробітної плати (стипендії) з урахуванням індексації.
13. При призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень відповідно додаються такі документи:
а) про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї;
б) документи про визнання заявника ветераном війни, особою, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, або особою, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсій згідно із статтями 12 - 14 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту»;
в) документи про визнання особи такою, що має особливі заслуги пред Батьківщиною (для підвищення пенсії відповідно до статті 9 Закону України «Про основні заходи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні);
г) документи про визнання заявника реабілітованого або членом сімї реабілітованого (для підвищення пенсії згідно з пунктом «г» статті 77 Закону України «Про пенсійне забезпечення»);
д) документи про надання статусу особи, яка проживає, працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно із статтею 6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»);
е) документи про надання статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової пенсії відповідно до Закону України «Про статус, соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
є) експертний висновок щодо встановлення причинного зв'язку смерті з роботами по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (для призначення компенсаційної виплати до статті 52 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
ж) документи про нагородження знаком «Почесний донор України», «Почесний донор СРСР» (для встановлення надбавки відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів»).
14. До заяви про перерахунок пенсії у зв'язку з урахуванням страхового стажу та заробітної плати після призначення пенсії, у зв'язку із зміною кількості членів сім'ї, а також в інших випадках, які спричиняють збільшення чи зменшення розміру пенсії, надаються документи, передбачені підпунктами «б», «в», «г» пункту 7, пунктом 10.
При зміні групи інвалідності орган, що призначає пенсію, додає ло пенсійної справи виписку з акта огляду МСЕК про зміну групи інвалідності.
15. Поновлення виплати раніше призначеної пенсії здійснюється за документами, що є у пенсійній справі та відповідають вимогам законодавства, що діяло на момент призначення цього виду пенсії. У цьому разі заробітна плата для обчислення пенсії визначається з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за кал и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.