Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Умови реалзацї апеляцйного провадження. Об'єкти права оскарження, ознаки позовного провадження. Форма подання апеляцйної скарги. Порядок та строк розгляду. Повноваження апеляцйної нстанцї, її постанова. Пдстави для скасування або змни ршення.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Правоведение. Добавлен: 28.01.2010. Год: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


17
Зміст
  Вступ
   Загальні положення. Строк надання, форма, зміст
   Порушення апеляційного провадження. Порядок розгляду, строк розгляду апеляційного провадження
   Повноваження апеляційної інстанції. Підстави для скасування або зміни рішення
   Постанова апеляційної інстанції
   Висновок
   Список використаної літератури

Вступ

В умовах створення правової держави та необхідності зміцнення економіки все більшого значення набуває захист прав та інтересів суб'єктів господарювання. Перехід до ринкових умов господарювання зумовив ускладнення у здійсненні господарської діяльності й зростання кількості конфліктних ситуацій, які призводять до виникнення спорів між суб'єктами господарювання. Правовою формою захисту інтересів конфліктуючих сторін є судовий захист прав суб'єктів господарювання. Цим обумовлено зміцнення авторитету господарських судів серед суб'єктів господарської діяльності, які мають можливість вирішувати господарські конфлікти шляхом прийняття обґрунтованих та законних судових актів. Основним судовим актом є рішення, яке виноситься господарським судом по суті спору і, як правило, завершує розгляд справи. Рішення підсумовує проведену роботу щодо дослідження спірних відносин та захисту прав суб'єктів права.

Разом з тим у судовій практиці мають місце скасування рішення суду через невиконання норм процесуального права чи їх невірного тлумачення щодо таких рішень. Це підтверджується даними Вищого господарського суду України та Єдиного державного реєстру судових рішень, згідно з якими у 2007 - 2008 р.р. було оскаржено понад 50% рішень місцевих господарських судів. Це свідчить про те, що невиконання норм матеріального та процесуального права, невірне їх тлумачення призводить до скасування або зміни рішення суду та затягування кінцевого розгляду справи, чим порушуються загальні принципи господарського процесу.

З огляду на викладене дослідження питань щодо рішення господарського суду є необхідною умовою подальшого удосконалення судового захисту прав та інтересів суб'єктів господарювання, більш повного урегулювання процесу прийняття рішення господарським судом та подальшої практичної реалізації запропонованого.

Загальні положення. Строк надання, форма, зміст

Для реалізації апеляційного провадження необхідною умовою є наявність низки передумов об'єктивного та суб'єктивного характеру. Під передумовами апеляційного оскарження розуміють попередні умови реалізації права на апеляційне оскарження, до яких насамперед віднесено наявність об'єкта, щодо якого подається апеляція.

Об'єктами права оскарження є рішення та ухвали, у тому числі додаткові та окремі, місцевих господарських судів, які не набрали чинності відповідно до ч.1 ст. 91 ГПК України. Згідно з ч.1 ст.106 ГПК України в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали місцевого господарського суду у випадках, передбачених ГПК України та Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Самостійним об'єктом права оскарження може бути як рішення в цілому, так і в окремій його частині. У разі оскарження частини рішення, не оскаржувана частина не набуває законної сили, оскільки згідно з ч.2 ст.101 ГПК України апеляційний господарський суд перевіряє рішення місцевого господарського суду в повному обсязі.

Справа розглядається повторно за наявними у справі та додатково поданими доказами. Але додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання до суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Особа, що вважає себе володарем осопорюваного чи порушеного права звертається в суд з позовною заявою, де просить суд розглянути виниклий спір.

Позовне провадження має певні специфічні ознаки. Для нього характерно:

наявність матеріально-правової вимоги, що випливає з порушеного чи оспорюваного права;

розгляд чи вирішення даної вимоги у встановленому законом процесуальному порядку;

наявності спору про право;

наявність двох наділених законом рівними процесуальними правами сторін з протилежними матеріально-правовими інтересами.

Сторони у справі можуть вільно розпоряджатися своїм правом на оскарження. Вони можуть реалізувати це право або не скористатися ним. Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї.

Реалізація права на апеляційне оскарження може бути здійснена за таких умов:

забезпечено дотримання встановленого для подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання строку (ст.93 ГПК України);

скаргу подано уповноваженою особою (ст.91, 94 ГПК України);

скаргу спрямовано тільки на рішення, яке підлягає оскарженню (ст.85, 88, 90 ГПК України).

Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься протягом десяти днів із дня прийняття рішення місцевим господарським судом, а в разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, - з дня підписання рішення, оформленого відповідно до вимог ст.84 ГПК України. Відновлення порушеного строку подання апеляційної скарги (подання) можливе протягом трьох місяців із дня прийняття рішення місцевим господарським судом.

Для здійснення права на апеляційне оскарження, крім процесуальних передумов (подання скарги на рішення, що підлягає оскарженню відповідно до закону; дотримання строку; подання скарги особою, що має право апеляційного оскарження), необхідним є також дотримання низки формальних умов. Однією з них є умова щодо відповідності апеляційної скарги (подання) визначеним у законі реквізитам.

Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити:

найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання);

найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство й матеріали, що є у справі або подані додатково;

перелік документів, доданих до скарги (подання).

Частиною 2 ст.94 ГПК України передбачено, що апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі.

Статтею 95 ГПК України встановлено, що особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні. Прокурор, який вносить апеляційне подання, надсилає сторонам по справі його копію та копії доданих до неї документів, які відсутні у справі.

Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу (подання), має право надіслати відзив на неї апеляційній інстанції та особі, яка подала скаргу (подання). Звертаю Вашу увагу на те, що надсилання відзиву на апеляційну скаргу є правом, а не обов'язком сторони, і відсутність відзиву на апеляційну скаргу (подання), згідно з ч.2 ст.96 ГПК України, не перешкоджає перегляду рішення місцевого господарського суду.

Апеляційна скарга (подання) не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом у таких випадках:

якщо апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

якщо до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копій іншій стороні (сторонам);

якщо до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;

якщо скаргу (подання) подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку;

якщо до винесення ухвали про прийняття скарги (подання) до провадження, особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Про повернення апеляційної скарги (подання) виноситься ухвала, на яку може бути подана касаційна скарга. Після усунення обставин, зазначених у п. п.1-3 ч.1 ст.97 ГПК України (апеляційна скарга (подання) підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено; до скарги (подання) не додано доказів надсилання її копій іншій стороні (сторонам); до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірах), сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу, а прокурор внести апеляційне подання у загальному порядку.

Якщо апеляційний господарський суд приймає апеляційну скаргу (подання) до провадження, то він виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги (подання). Ця ухвала надсилається сторонам і прокурору, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи.

Питання про прийняття або повернення апеляційної скарги вирішується колегією суддів без повідомлення прокурора і сторін, що беруть участь у справі. Якщо рішення місцевого господарського суду оскаржується в апеляційному порядку з дотриманням вимог ГПК України кількома особами, апеляційний господарський суд приймає до провадження апеляційну скаргу, подану першою, а інші приєднує до справи.

Апеляційний господарський суд не вправі повернути апеляційну скаргу, якщо її подано не через місцевий господарський суд. Ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено у касаційному порядку. Після усунення обставин, які були підставою для повернення апеляційної скарги, її може бути подано повторно.

Слід звернути увагу на пропущення строку апеляційного оскарження, який за клопотанням сторони поновлюється за наявності поважних причин. З клопотанням про поновлення строку звертаються лише ті особи, які мають право апеляційного оскарження. Клопотання може бути заявленим у вигляді письмової заяви або в скарзі, де потрібно зазначити причини пропущення строку на подання апеляційної скарги.

Подання апеляційної скарги після закінчення строку, встановленого ч.2 ст.93 ГПК України, або особою, яка не має права на її подання, внесення прокурором апеляційного подання з порушенням його компетенції, визначеної ст.37 Закону України "Про прокуратуру", подання апеляційної скарги на ухвалу місцевого господарського суду, яка не підлягає оскарженню, виключають перегляд судових актів місцевого господарського суду в апеляційному порядку. У таких випадках апеляційний господарський суд повинен відмовити у прийнятті апеляційної скарги і винести з цього приводу відповідну ухвалу.

Статтею 93 ГПК України встановлено, що відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги можливе протягом трьох місяців із дня прийняття рішення місцевим господарським судом. Отже, якщо апеляційну скаргу повернуто через пропущення строку на подання такої скарги за відсутності клопотання про його відновлення, її може бути подано вдруге з клопотанням про відновлення строку тільки протягом трьох місяців із дня прийняття рішення місцевим господарським судом. З відповідним клопотанням можуть звертатися лише особи, що мають право на подання апеляційної скарги. Таке клопотання може бути викладено у скарзі чи в окремій заяві і має бути подано одночасно із поданням апеляційної скарги. Клопотання розглядається, якщо воно надійшло до винесення ухвали про повернення апеляційної скарги. Це клопотання розглядається колегією суддів без повідомлення осіб, що беруть участь у справі, до вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до провадження. За результатами розгляду клопотання про відновлення пропущеного строку виноситься ухвала, зміст якої може бути викладено в ухвалі про прийняття апеляційної скарги. Відповідно до ст.53 ГПК України відновлення пропущеного строку здійснюється господарським судом за наявності поважної причини його пропущення. До кола поважних причин належить, зокрема, отримання заявником рішення місцевого господарського суду після закінчення зазначеного процесуального строку.

Зміст ухвали про відмову у відновленні пропущеного строку може бути викладено в ухвалі про повернення апеляційної скарги. Цю ухвалу може бути оскаржено у касаційному порядку на підставі ст.53 ГПК України.

Якщо після прийняття апеляційної скарги виникають сумніви щодо наявності в особи, яка підписала скаргу, права на її підписання, суд пропонує заявникові надати відповідні докази. У разі неподання таких доказів скарга залишається без розгляду на підставі п.1 ч.1 ст.81 ГПК України. У випадках, коли передбачені в п.2 і 3 ч.1 ст.97 ГПК України підстави повернення апеляційної скарги виявлені судом після прийняття апеляційної скарги, суд витребує від особи, яка подала скаргу, докази надсилання її копії іншій стороні (сторонам) та сплати державного мита у встановленому порядку й розмірі. У разі неподання таких доказів скарга залишається без розгляду.

Якщо після прийняття апеляційної скарги виявлено обставини, передбачені п.5 ч.1 ст.97 ГПК України, апеляційний господарський суд припиняє перегляд судового рішення в апеляційному порядку на підставі п.4 ч.1 ст.80 ГПК України.

Порушення апеляційного провадження. Порядок розгляду, строк розгляду апеляційного провадження

В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у розділі XII ГПК України. Отже, правила, які встановлено тільки для розгляду справ у першій інстанції, застосуванню апеляційним судом не підлягають. Зокрема, не повинні застосовуватись апеляційним судом правила про об'єднання позовних вимог (ст.58 ГПК України), про подання зустрічного позову (ст.60 ГПК України) та видачу наказу (ст.118 ГПК України). Положення розділів І-Х ГПК України мають загальний характер і можуть застосовуватись апеляційним судом з урахуванням конкретних обставин, оскільки під час розгляду справи в апеляційній інстанції суд відповідно до ч.1 ст.102 ГПК України повторно розглядає справу та згідно зі ст.103 ГПК України має право скасувати рішення повністю або и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.