Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 108071


Наименование:


Курсовик Сучасний стан економчного спвробтництва мж Україною та Фнляндєю

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.06.2017. Год: 2017. Страниц: 41. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………....... 4
РОЗДІЛ 1 Сучасний стан економічного співробітництва між Україною та Фінляндією.……………………………………………………… 6
1.1. Передумови економічної взаємодії країн.………………………..… 6
1.2. Нормативно-правова база та інституційне середовище міжнародних економічних відносин України та Фінляндії..…………….… 10
РОЗДІЛ 2 Аналіз міжнародного економічного співробітництва між Україною та Фінляндією.……………………………………………………… 13
2.1. Аналіз міжнародних торгівельних операцій України та Фінляндії……………………………………………………………………..…. 13
2.2. Сучасний стан руху капіталу між Україною та Фінляндією..…… 18
2.3. Основні тенденції міграції робочої сили між Україною та Фінляндією…………………………………………………………..………..… 20
2.4. Особливості руху технологій між Україною та Фінляндією…..… 25
2.5. Аналіз міжнародних транспортних відносин між Україною та Фінляндією……………………………………………………………………… 27
ВИСНОВКИ..………………………………..…………………………..... 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..…...…………………….……... 31
ДОДАТКИ.………………………...……………………………..………... 34


ВСТУП

Міжнародні економічні відносини України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки.
Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну між країнами науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку. Міжнародні економічні відносини дають змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розвязанню багатьох соціальних проблем. Отже, міжнародні економічні відносини стають одним з основних чинників розвитку господарства України.
На даному етапі розвитку економіки наша країна обєктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних засадах ринкових відносин на принципах рівноправності та взаємної вигоди у співробітництві. В аспекті входження України до Європейської спільноти особливої актуальності набуває розвиток міжнародних економічних відносин з кожною країною-членом ЄС, зокрема й Фінляндією.
Зовнішньоекономічні зв’язки різних країн є предметом дослідження багатьох науковців, серед яких слід відзначити Л. Д. Чекаленко [26], І. М. Школа [28], О. Усенко [3], Г. В. Шамборовський [27] та ін. Але економічне співробітництво країн постійно розвивається і тому потребує постійної уваги з боку економістів для виявлення тенденцій та особливостей функціонування світової економіки.
Метою дослідження є формування теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародних економічних відносин України з Фінляндією.
Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені наступні завдання:
? виявити передумови економічної взаємодії України з Фінляндією;
? дослідити нормативно-правову базу та інституційне середовище міжнародних економічних відносин України та Фінляндії;
? проаналізувати стан міжнародних торгівельних операцій України та Фінляндії;
? дослідити сучасний стан руху капіталу між Україною та Фінляндією;
? виявити основні тенденції міграції робочої сили між Україною та Фінляндією.
Об’єкт дослідження ? це міжнародні економічні відносини України з Фінляндією.
Предмет дослідження ? теоретичні та практичні аспекти здійснення міжнародних економічних відносин України з Фінляндією.
При написанні курсової роботи використані наступні методи дослідження: аналіз і синтез, конкретизація, класифікація та узагальнення, статистичний та системний аналіз, моделювання, метод експертних оцінок, економічний та факторний аналіз.
Інформаційною базою дослідження слугували: наукова та навчальна література з питань співробітництва України з країнами ЄС; законодавча база щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності України; інформаційні дані статистичних відомств, міжнародних організацій та агентств тощо.
РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ФІНЛЯНДІЄЮ
1.1. Передумови економічної взаємодії країн
Історія дипломатичних відносин між Україною та Фінляндською Республікою бере початок в 1918 р. Фінляндія однією з перших країн визнала Україну в 1918 р. і відкрила своє дипломатичне представництво в Києві.
В числі перших на той час шести посольств зарубіжних країн в Гельсінкі була започаткована й українська дипломатична місія.
Пізніше історичні долі двох країн розійшлися: Фінляндія здобула незалежність, а Україна на довгий час увійшла до складу СРСР.
Фінляндія визнала незалежність України 30 грудня 1991 р., а 26 лютого 1992 р. були відновлені дипломатичні відносини між двома країнами. З квітня 1992 р. функціонує Посольство Фінляндії в Україні, а з грудня того ж року ? Посольство України у Фінляндській Республіці [15].
Наразі, активно розвивається співробітництво між Україною та Фінляндією в економічній сфері. Протягом останніх років спостерігається стійка тенденція до нарощування обсягів зовнішньоторговельного обороту між двома країнами. Нині на українському ринку працює понад 60 провідних фінських компаній, серед яких «Rautaruukki», «Kone Cranes», «Kone Lift», «Kemira Group», «UPM-Kymmene» та інші [6].
Досягнутий рівень двостороннього торговельно-економічного співробітництва дає можливість розпочати перехід до нового, якісно вищого рівня економічної співпраці. Створені передумови для зміщення акцентів з простого товарообігу до спільних коопераційно-виробничих та інвестиційних проектів, кредитування і страхування бізнесу, залучення фінського капіталу до приватизаційних процесів в Україні.
Дієвим механізмом активізації співробітництва між Україною та Фінляндією в економічній сфері є Спільна українсько-фінська міжурядова Комісія з питань торгівлі та економічного розвитку.
З метою надання сприяння налагодженню нових ділових контактів між підприємницькими колами двох країн у Фінляндії була заснована Фінсько-українська асоціація з питань торгівлі, промислового виробництва, науки та інвестиційного співробітництва. На сьогоднішній день ця організація об’єднує більше п’ятдесяти провідних фінських компаній.
У 2002 р. в Гельсінкі був заснований Фінсько-український торговельний дім, основною метою якого є збільшення торговельних операцій між двома країнами та налагодження посередницької діяльності між діловими колами двох країн. Одним з найуспішніших напрямків діяльності торговельного дому стала організація поїздок фінських туристів до України.
Фінляндія – одна з найбільш індустріально розвинутих європейських країн, яка вважається найменш корумпованою країною світу. Економіка країни характеризується макроекономічною стабільністю, високим рівнем конкурентоздатності, транспарентності, провадження новітніх технологій та інноваційних розробок. Член Європейського Союзу з 1 січня 1995 р..
Економіка Фінляндії базується на приватному підприємництві, але уряд контролює ряд галузей економіки і навіть монопольно володіє деякими з них. Після Другої світової війни Фінляндія була переважно аграрно-індустріальною країною, в якій були розвинуті лісівництво та гірничодобувна промисловість. Упродовж перших післявоєнних десятиліть економіка була переорієнтована зі сфери виробництва на сферу послуг. Країна стала своєрідним торговельним мостом між країнами Західної Європи і СРСР. На початку 1990-х рр. економіка Фінляндії пережила сильну кризу, викликану розпадом Радянського Союзу і втратою великого замовника. А з середини 1990-х рр. почався плавний економічний підйом: Фінляндія стала працювати на ринки західних країн.
Провідні галузі промисловості: металургійна, машинобудівна (суднобудівна, електронне обладнання та ін.), целюлозно-паперова, деревообробна, чорна та кольорова металургія, хімічна, текстильна, швейна, харчова промисловість. Основні природні багатства країни ? ліс (близько 65% всієї території) і руди металів (мідні, цинкові, нікелеві та ін.).
Важлива роль відводиться рейтингам, особливо дослідження країн світу на найкращі умови для життя. Експерти Social Progress Index враховували такі фактори як: умови життя, освіта, захист прав людини, медицина, санітарія, свобода вибору і слова, доступ до технологій та толерантність. Лідером стала Фінляндія. Другою йде Канада, а третьою – Данія. Четверту сходинку отримала Австралія. Замикає пятірку лідерів Швейцарія (табл. 1.1)...
ВИСНОВКИ
Міжнародні економічні відносини – це система різноманітних господарських звязків між державами та іншими субєктами національних економік, яка сформувалася під впливом розвитку міжнародного поділу праці, продуктивних сил, економічного, соціального та політичного їх устрою з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання благ у міжнародному масштабі.
Економіки різних країн вже давно є частиною системи світового господарства. Очевидно, що чим активніша країна, чим більше в неї взаємозв’язків, тим вона успішніша. Україна обрала Європейський шлях розвитку, адже для України відкриття європейського ринку є безумовно значущим і необхідним для її подальшої інтеграції у глобальний економічний простір. Визначальним для України є не лише розширення доступу до європейських ринків, а й використання отриманих від підписання Угоди можливостей для реформування і підвищення конкурентоспроможності національної економіки, що має забезпечити зростання експорту українських високотехнологічних товарів, а значить формування умов для збільшення заробітної плати працівників на основі підвищення продуктивності праці і, таким чином, зростання споживчого попиту на внутрішньому ринку.
Протягом останніх років відбулися певні зміни в товарній структурі експорту. Зросла частка продукції АПК та харчової промисловості, деревини, а також продукції легкої промисловості, зменшилася частка мінеральних продуктів, недорогоцінних металів і продукції машинобудування.
Базовими чинниками, які вплинули на такі зрушення в товарній структурі, можна вважати: втрату економічних зв’язків між підприємствами України і суб’єктами господарювання частини зони АТО, руйнування виробничої і транспортної інфраструктури, слабкий зовнішній попиту, падіння світових цін на ключових товарних ринках, низьку платоспроможність населення і фінансові труднощі підприємств на тлі зростання собівартості виробництва.
Таким чином, можна стверджувати, що імпортні та експортні потоки зберігають свою нераціональну структуру протягом останніх років і свідчать про низький рівень конкурентоспроможності української продукції на товарних ринках Фінляндії.
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Фінляндією протягом останніх років динамічно розвивається. Фінляндія займає 18 місце у торгівлі товарами та послугами між Україною та країнами Європи. Досягнутий рівень двостороннього торговельно-економічного співробітництва дає можливість розпочати перехід до нового, якісно вищого рівня економічної співпраці, який полягав би у зміщенні акцентів з простого товарообігу до спільних коопераційно-виробничих, науково-технічних та інвестиційних проектів, кредитування і страхування бізнес ризиків, активізації залучення фінського капіталу до інвестиційної діяльності в Україні.
Отже, інтенсивне співробітництво з Фінляндією допоможе Україні активніше залучатися до передових технологій та реалізовувати потенціал вітчизняних промислових, передусім високотехнологічних виробництв, зокрема в електро-обчислюваній галузі, у сфері розробки та впровадження нових матеріалів, у медичній промисловості на базі наявних в Україні розробок з акцентом на підключення вітчизняного виробництва до виробничої та елементної бази Фінляндії, генної та клітинної інженерії, енергозберігаючих технологій, переходу на використання нових засобів комунікації та зв’язку, стикування національних програм технологічного розвитку з програмами Фінляндії, поширенню та всебічному удосконаленню систем комунікацій і зв’язку.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1) Астахова О. В. Трудова міграція та її наслідки / О. В. Астахова // Праця і зарплата. – 2011. – № 36. – С. 4–5.
2) Безрукова Н. В. Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків / Н. В. Безрукова, В. А Свічкарь // Бізнес Інформ. – 2016. ? №2. – С. 21-27.
3) Гончарук А. Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи / А. Гончарук, О. Усенко // Міжнародна економічна політика. – 2011. – № 12, 13. – С. 115.
4) Державний комітет статистики України. Офіційний сайт [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
5) Економіка європейських країн. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >6) Економіка Фінляндії. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: fin/ua.
7) Звіт щодо методології, організації проведення та результатів модульного вибіркового обстеження з питань трудової міграції в Україні / Міжнародна організація праці. Державна служба статистики України. ? Будапешт МОП, 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wcmsp7/groups/public
8) Іванов К. М. Фінляндія – країна інновацій / К. М. Іванов // Економіст: науково-популярний журнал – Техніка, 2016. – Вип. 23. – С. 3 – 20.
9) Індекс економічної свободи / Heritage Foundation, 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: index/country/ukraine.
10) Міграція в Україні: факти і цифри 2016 / Міжнародна організація з міграції (МОМ). Представництво в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sites/default/files/ff_ukr_21_10_press.pdf
11) Міжнародні економічні відносини в умовах нестабільного глобального розвитку: Матеріали першої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених, аспірантів та студентів. – Херсон: Херсонський національний технічний університет, 2016. – 152 с.
12) Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
13) Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >14) Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: >15) Офіційний сайт посольства Фінляндії в Україні. Електронний ресурс. – Режим доступу: >16) Офіційний сайт Статистичного агентства ЄС «Євростат» Єврокомісії [Електронний ресурс]. ? Режим доступу: Eurostat.
17) Служба статистики Європейської комісії. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: >18) Смірнов С. І. «Україна на міжнародній арені» / С. І. Смірнов, Н. Борисенко // Серія « Економічні науки» – 2012. – С. 45 – 60.
19) Торгівельно-економічне співробітництво України та ЄС / Офіційний сайт Міністерства Закордонних справ України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >20) Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: control/publish/article?art_id=224167817
21) Україна – Фінляндія. Міжнародні відносини. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >22) Україна – Фінляндія. Торгівельно-економічні зв’язки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: finland/ua.
23) Укрекспорт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >24) Урядовий офіс з питань європейської інтеграції // Урядовий портал: єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >25) Федичкин Ю. Б. Міжнародна економіка. Фінляндія / Ю. Б. Федичкин, М. А. Нагірняк // Вища школа. – 2014. – № 3. – С. 37.
26) Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України: підруч. / Л. Д. Чекаленко. – К.: «LAT&K», 2015. – 477 с.
27) Шамборовський Г. В. Ринково-інституційні реформи на шляху інтеграції України до Європейського Союзу / Г. В. Шамборовський. // Агора. – 2016. – № 17. – С. 55 – 62.
28) Школа І. М. Міжнародні економічні відносини: підручник / І. М. Школа, В. М. Козьменко, О. В. Бабінська. - Чернівці: Книги-ХХІ століття, 2012. - 544 с.
29) Шлепанова В. А. Конспект лекцій з дисципліни «Вступ до спеціальності міжнародна економіка» / Шлепанова В. А. // Харківська національна академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2015. – 38 с.
30) Doing business: Measuring Business Regulations // World Bank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: >31) The Global Competitiveness Report 2016 – 2017. – Available at: >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.