Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 108136


Наименование:


Курсовик Електролз та його застосування

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Физика. Добавлен: 16.06.2017. Сдан: 2016. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
Вступ……………………………………………………………………..…………...3
1.Електроліз, його суть та значення…………………………………………...……4
1.1. Історія відкриття електролізу…………………………………..………..5
1.2. Закони Фарадея, що лежать на основі електролізу…………..………...8
1.3. Закон Ома в диференціальній формі для електролітів………….……11
1.4. Фактори, що впливають на процес електролізу………………………17
1.5. Явище електродного потенціалу……………………………………….21
1.6. Опис електролітичних процесів………………………………………..24
1.7. Технічний електроліз на прикладі хлору і натрію……………………26
2.Застосування електролізу……………………………………………………….30
2.1. Застосування електролізу на виробництві…………………….………31
Висновок…………………………………………………………………………….33
Список використаних джерел……………………………………………………..35
Вступ
Електроліз – розклад речовин (наприклад: води, розчинів кислот,лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.
Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та відновлення на електродах. При електролізі позитивно заряджені іони (катіони) рухаються до катода, на якому електрохімічно відновлюються. Негативно заряджені іони (аніони) рухаються до анода, де електрохімічно окислюються. В результаті електролізу на електродах виділяються речовини в кількостях, пропорційних кількості пропущеного струму. Електроліз застосовується для одержання багатьох речовин (металів, водню, хлору на ін.), при гальваностегії (нанесенні металічних покриттів), гальванопластиці (відтворенні форми предметів), а також хімічному аналізі (полярографії).
Основні завдання, керуючись якими, буде проведений аналіз процесу електролізу, були визначені таким чином:
Для розуміння електролітичних процесів, насамперед необхідно ознайомитися з теоретичною частиною (історія відкриття, закон Фарадея). На наступному етапі буде розглянуто яким чином вплив різних чинників відбивається на кінцевих продуктах електролізу (кількісний і якісний склад).
Зупинимося детально на способах визначення експериментальним шляхом якісного складу початкового електроліту на склад продуктів електролізу.
Так само розглянемо різні сфери застосування електролізу, зокрема, застосування електролізу в промисловості.


Електроліз його суть та значення
Електролізом називається окисно-відновний процес, що відбувається на електродах під час проходження електричного струму крізь розплав або розчин електроліту.
Суть електролізу полягає у здійсненні за рахунок електричної енергії хімічних реакцій — відновлення на катоді й окиснення на аноді. При цьому катод віддає електрони катіонам, а анод приєднує електрони від аніонів.
Відновна й окисна дія електричного струму в багато разів сильніша, ніж дія хімічних відновників і окисників. Так, жоден хімічний окисник неспроможний відняти у фтори - іона F- його електрон. Тому протягом довгого часу фтор не могли добути у вільному стані, хоча його сполуки значно поширені у природі. Відняти електрон у фтори - іона вдалося лише при електролізі розчину фториду калію у фтороводневій кислоті. У цьому випадку на аноді виділяється флуор (2F — 2е- =F2), а на катоді — гідроген (2Н+2е-= Н2).
Суть електролізу зручно зображувати за допомогою схеми, яка показує дисоціацію електроліту, напрямок руху іонів, процеси на електродах і речовини, що виділяються. Схема електролізу розплаву хлориду натрію має такий вигляд:
NaCl
Катод Na+ + Сl- —> Анод
Na+ е- = Na 2Сl- — 2е- = Сl2
Для проведення електролізу електроди занурюють у розплав або розчин електроліту і з’єднують їх з джерелом постійного струму. Прилад, у якому проводять електроліз, називають електролізером, або електролітичною ванною...


Висновок
Висновки зроблені на підставі виконаної роботи, полягають в наступному.
По-перше, дослідження в області процесів електролізу досі не втратили своїй актуальності, і, більше того, завдяки ним, постійно поповнюється теоретична база цього складного фізико-хімічного явища.
По-друге, ці дослідження дозволяють визначити перспективні напрями практичного використання цього процесу, вигіднішого економічно і з метою отримання із заданими якостями.
Ці висновки зроблені, з наукової і науково-популярної літератури свідчить про те, що процеси електролізу розчинів і розплавів цікавлять учених і технологів нині.
Електроліз широко використовують в промисловості.
Важливою властивістю електролізу є здатність виділення і очищення металів, отримання лугів, хлору, водню.
Відмітною особливістю електролізу розчинів або розплавів електролітів являється можливість протікання на електродах сукупності тих, що конкурують хімічних реакцій окислення і відновлення. Чинить вплив на продукти електролізу і матеріал електродів.
Очищення міді, нікелю, свинцю проводять цілком електрохімічним методом.
Виробництво фтору засноване на електролізі розплавленої суміші фториду калію і фтороводневої кислоти, хлору - при електролізі водних розчинів або розплавів хлоридів.
Алюміній, магній, натрій, кадмій, кальцій, берилій, титан отримують тільки електролізом розплавів, оскільки потенціали їх виділення з водних розчинів більш негативні, чим потенціал виділення водню.
Водень і кисень високої міри чистоти отримують електролізом водних розчинів лугів. Таким чином, за допомогою електролізу вдається здійснювати реакції окислення і відновлення з великим виходом і високою селективністю, які в звичайних хімічних процесах важко досяжні.
Важливою галуззю застосування електролізу є захист металів від корозії: при цьому електрохімічним методом на поверхню металевих виробів наноситься тонкий шар іншого металу (хрому, срібла, міді, нікелю, золота) стійкого до корозії.
При електролізі водних розчинів електролітів окислювально-відновні процеси на катоді і аноді залежать від окислювальної здатності катіонів і характеру аніона електроліту.
Процеси відновлення і окислення на катоді і аноді визначаються значеннями електродних потенціалів часток, що беруть участь в електролітичних процесах. На катоді в першу чергу розряджаються ті частки, потенціал яких найбільш позитивний, тоді як на аноді - частки - потенціал котрих найбільш електронегативний. Крім того, при протіканні електролізу необхідно враховувати чинник електродного перенапруження - поляризацію електроду, визначувану уповільненим протіканням певної стадії сумарного електродного процесу. У залежності від природи уповільненої стадії можна говорити про різні види перенапруження (концентраційне, реакційне, дифузне).


Список використаних джерел
Н.В.Коровина, Курс загальної хімії. Вища шк., 1991. 378-380 с.
Н.Л. Глінка, Загальна хімія. м. Москва, 1985г. 250-253; 257-261с.
Т. Браун, Г. Ю.Лемей, Хімія в центрі наук --2, Світ, 1997. г.Москва. 432-440с.
И.П. Мухлєнов, А.Я. Авербух та ін., Найважливіші хімічні виробництва.,"Вища школа", м. Москва. 1990г. 217-225с.
К.А.Третьяков, Методичні вказівки до лабораторних робіт по хімії.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.