На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Работа № 108136


Наименование:


Курсовик Електролз та його застосування

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Физика. Добавлен: 16.06.2017. Сдан: 2016. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст
Вступ……………………………………………………………………..…………...3
1.Електроліз, його суть та значення…………………………………………...……4
1.1. Історія відкриття електролізу…………………………………..………..5
1.2. Закони Фарадея, що лежать на основі електролізу…………..………...8
1.3. Закон Ома в диференціальній формі для електролітів………….……11
1.4. Фактори, що впливають на процес електролізу………………………17
1.5. Явище електродного потенціалу……………………………………….21
1.6. Опис електролітичних процесів………………………………………..24
1.7. Технічний електроліз на прикладі хлору і натрію……………………26
2.Застосування електролізу……………………………………………………….30
2.1. Застосування електролізу на виробництві…………………….………31
Висновок…………………………………………………………………………….33
Список використаних джерел……………………………………………………..35
Вступ
Електроліз – розклад речовин (наприклад: води, розчинів кислот,лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.
Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та відновлення на електродах. При електролізі позитивно заряджені іони (катіони) рухаються до катода, на якому електрохімічно відновлюються. Негативно заряджені іони (аніони) рухаються до анода, де електрохімічно окислюються. В результаті електролізу на електродах виділяються речовини в кількостях, пропорційних кількості пропущеного струму. Електроліз застосовується для одержання багатьох речовин (металів, водню, хлору на ін.), при гальваностегії (нанесенні металічних покриттів), гальванопластиці (відтворенні форми предметів), а також хімічному аналізі (полярографії).
Основні завдання, керуючись якими, буде проведений аналіз процесу електролізу, були визначені таким чином:
Для розуміння електролітичних процесів, насамперед необхідно ознайомитися з теоретичною частиною (історія відкриття, закон Фарадея). На наступному етапі буде розглянуто яким чином вплив різних чинників відбивається на кінцевих продуктах електролізу (кількісний і якісний склад).
Зупинимося детально на способах визначення експериментальним шляхом якісного складу початкового електроліту на склад продуктів електролізу.
Так само розглянемо різні сфери застосування електролізу, зокрема, застосування електролізу в промисловості.


Електроліз його суть та значення
Електролізом називається окисно-відновний процес, що відбувається на електродах під час проходження електричного струму крізь розплав або розчин електроліту.
Суть електролізу полягає у здійсненні за рахунок електричної енергії хімічних реакцій — відновлення на катоді й окиснення на аноді. При цьому катод віддає електрони катіонам, а анод приєднує електрони від аніонів.
Відновна й окисна дія електричного струму в багато разів сильніша, ніж дія хімічних відновників і окисників. Так, жоден хімічний окисник неспроможний відняти у фтори - іона F- його електрон. Тому протягом довгого часу фтор не могли добути у вільному стані, хоча його сполуки значно поширені у природі. Відняти електрон у фтори - іона вдалося лише при електролізі розчину фториду калію у фтороводневій кислоті. У цьому випадку на аноді виділяється флуор (2F — 2е- =F2), а на катоді — гідроген (2Н+2е-= Н2).
Суть електролізу зручно зображувати за допомогою схеми, яка показує дисоціацію електроліту, напрямок руху іонів, процеси на електродах і речовини, що виділяються. Схема електролізу розплаву хлориду натрію має такий вигляд:
NaCl
Катод Na+ + Сl- —> Анод
Na+ е- = Na 2Сl- — 2е- = Сl2
Для проведення електролізу електроди занурюють у розплав або розчин електроліту і з’єднують їх з джерелом постійного струму. Прилад, у якому проводять електроліз, називають електролізером, або електролітичною ванною...


Висновок
Висновки зроблені на підставі виконаної роботи, полягають в наступному.
По-перше, дослідження в області процесів електролізу досі не втратили своїй актуальності, і, більше того, завдяки ним, постійно поповнюється теоретична база цього складного фізико-хімічного явища.
По-друге, ці дослідження дозволяють визначити перспективні напрями практичного використання цього процесу, вигіднішого економічно і з метою отримання із заданими якостями.
Ці висновки зроблені, з наукової і науково-популярної літератури свідчить про те, що процеси електролізу розчинів і розплавів цікавлять учених і технологів нині.
Електроліз широко використовують в промисловості.
Важливою властивістю електролізу є здатність виділення і очищення металів, отримання лугів, хлору, водню.
Відмітною особливістю електролізу розчинів або розплавів електролітів являється можливість протікання на електродах сукупності тих, що конкурують хімічних реакцій окислення і відновлення. Чинить вплив на продукти електролізу і матеріал електродів.
Очищення міді, нікелю, свинцю проводять цілком електрохімічним методом.
Виробництво фтору засноване на електролізі розплавленої суміші фториду калію і фтороводневої кислоти, хлору - при електролізі водних розчинів або розплавів хлоридів.
Алюміній, магній, натрій, кадмій, кальцій, берилій, титан отримують тільки електролізом розплавів, оскільки потенціали їх виділення з водних розчинів більш негативні, чим потенціал виділення водню.
Водень і кисень високої міри чистоти отримують електролізом водних розчинів лугів. Таким чином, за допомогою електролізу вдається здійснювати реакції окислення і відновлення з великим виходом і високою селективністю, які в звичайних хімічних процесах важко досяжні.
Важливою галуззю застосування електролізу є захист металів від корозії: при цьому електрохімічним методом на поверхню металевих виробів наноситься тонкий шар іншого металу (хрому, срібла, міді, нікелю, золота) стійкого до корозії.
При електролізі водних розчинів електролітів окислювально-відновні процеси на катоді і аноді залежать від окислювальної здатності катіонів і характеру аніона електроліту.
Процеси відновлення і окислення на катоді і аноді визначаються значеннями електродних потенціалів часток, що беруть участь в електролітичних процесах. На катоді в першу чергу розряджаються ті частки, потенціал яких найбільш позитивний, тоді як на аноді - частки - потенціал котрих найбільш електронегативний. Крім того, при протіканні електролізу необхідно враховувати чинник електродного перенапруження - поляризацію електроду, визначувану уповільненим протіканням певної стадії сумарного електродного процесу. У залежності від природи уповільненої стадії можна говорити про різні види перенапруження (концентраційне, реакційне, дифузне).


Список використаних джерел
Н.В.Коровина, Курс загальної хімії. Вища шк., 1991. 378-380 с.
Н.Л. Глінка, Загальна хімія. м. Москва, 1985г. 250-253; 257-261с.
Т. Браун, Г. Ю.Лемей, Хімія в центрі наук --2, Світ, 1997. г.Москва. 432-440с.
И.П. Мухлєнов, А.Я. Авербух та ін., Найважливіші хімічні виробництва.,"Вища школа", м. Москва. 1990г. 217-225с.
К.А.Третьяков, Методичні вказівки до лабораторних робіт по хімії.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.