Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Работа № 109622


Наименование:


Реферат Прававое рэгуляванне падбора, падрыхток расстанок навукова-педагагчных кадра Беларус

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 07.11.2017. Год: 2017. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: 97. *

Описание (план):


АКАДЭМІЯ КІРАВАННЯ ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ІНСТЫТУТ КІРАЎНІЦКІХ КАДРАЎ


Факультэт дзяржаўнага кіравання
Кафедра тэорыі і гісторыы дзяржавы і права
Спецыяльнасць Дзяржаўнае кіраванне і права


РЭФЕРАТ
па дысцыпліне Гісторыя дзяржавы і права Беларусі
на тэму Прававое рэгуляванне падбора, падрыхтоўкі і расстаноўкі навукова-педагагічных кадраў Беларусі


Мінск 2017
ЗМЕСТ
ЎВОДЗІНЫ………………………………………………………………………..…3
ГЛАВА 1 ГІСТАРЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ НАВУКОВА – ПЕДАГАГІЧНЫХ КАДРАЎ …………………………………………………………………………….4
1.1 Перадумовы станаўлення адзінай структуры адукацыі……………..…......4
1.2 Навукова-педагагічныя кадры сістэмы вышэйшай адукацыі Беларусі ў пасляваенныя часы …….…………………………………………………………..6
1.3 Дакументы аб навукова – педагагічных кадрах…………………………….8
ГЛАВА 2 ПАДБОР, ПАДРЫХТОЎКА І РАССТАНОЎКА НАВУКОВА – ПЕДАГАГІЧНЫХ КАДРАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ…………………..11
1.1 Канцэпцыя дзяржаўнай кадравай палітыкі РБ …………………………….. 11
1.2 Канцэпцыя развіцця педагагічнай адукацыі………………………………13
1.3 Становішча аб маніторынгу міграцыі навуковых і навукова-педагагічных
кадраў……………………………………………………………………………….16
1.4 Забеспячэнне пераемнасці ў падрыхтоўцы навукова-педагагічных кадраў у сістэме вышэйшай педагагічнай адукацыі………………………………………..17
ЗАКЛЮЧЭННЕ…………………………………………………………………….20
СПІС ВЫКАРАСТАНЫХ КРЫНІЦ…………….………………………………21


ЎВОДЗІНЫ
Актуальнасць тэмы даследавання абумоўлена задачамі мадэрнізацыі, якія стаяць перад сістэмай падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Зяўляючыся значным фактарам сацыяльнага і эканамічнага прагрэсу, вышэйшая школа павінна адпавядаць новым палітычным, сацыяльна – эканамічным і інфармацыйным рэаліям. У 2015 г. Рэспублiка Беларусь ўключылася ў Балонскі працэс, накіраваны на развіццё акадэмічнай мабільнасці, умацаванне супрацоўніцтва і міжвузаўскіх сувязяў у сферы вышэйшай адукацыі, павышэнне якасці і прывабнасці вышэйшай адукацыі.
Разам з тым, прызнаны ва ўсім свеце высокі ўзровень адукацыйных стандартаў савецкага часу патрабуе абектыўнай ацэнкі і выкарыстання вопыту савецкай вышэйшай школы. Відавочна, што працэс інтэграцыі Беларусі ў Еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі павінен адбывацца на аснове захавання рэальных дасягненняў падрыхтоўкі спецыялістаў у СССР. Такім чынам, вывучэнне адукацыйнай палітыкі савецкай дзяржавы, вопыту функцыянавання савецкай сістэмы вышэйшай адукацыі, а таксама ступені ўплыву на развіццё вышэйшай школы палітычных, эканамічных, сацыяльных і культурных зменаў зяўляецца неабходнай умовай ўдасканалення сістэмы вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь.


ГЛАВА 1
ГІСТАРЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ НАВУКОВА – ПЕДАГАГІЧНЫХ КАДРАЎ

1.1 Перадумовы станаўлення адзінай структуры адукацыі

Адукацыя – адзін з найважнейшых фактараў павышэння ўзроўню жыцця чалавека і чалавечага патэнцыялу краіны. Аднак сучасная яго якасць "вырошчвалася" стагоддзямі, прафесійна – кваліфікацыйная структура адукацыі фармавалася на тэрыторыі СНД - былога СССР паступова. [1] Так, у 17в. зяўляліся правобразы будучых спецыяльнасцяў вышэйшай адукацыі: у Славяна-грэка-лацінскай акадэміі рыхтаваліся кадры для ваеннай, грамадзянскай (медыцынскай) і царкоўнай службы (Масква). Выпускнікі першых устаноў вышэйшай адукацыі атрымлівалі комплекс разнастайных кваліфікацый, па сучасных мерках. У канцы 17в. зявіліся элементы структуры сярэдняй спецыяльнай адукацыі - новыя віды адукацыі рэальнага (практыка - арыентаванага) прызначэння: навігацыйнае, артылерыйскае, горнае і інш. Да ліку першых такіх спецыяльнасцяў ставіцца падрыхтоўка работнікаў друкарні. Момант зараджэння сістэмы прафесійна - тэхнічнай адукацыі пазначаны адкрыццём у пачатку 19 стагоддзя Гара-горацкага сельскагаспадарчага вучылішча на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь [2, с. 65].
1924г., з дакладу старшыні Главпрофобра В.М. Якаўлевай варта: "... павінен быць бязлітасна ліквідаваны паралелізм ў адносінах да ВНУ адной і той жа спецыяльнасці, якія знаходзяцца ў адным і тым жа горадзе. Устараненне паралелізму ... паменшыць ... лік факультэтаў і асобных спецыяльнасцяў" [1, с.32].
1936г., у пастанове СНК СССР і ЦК ВКП (б) "Аб рабоце вышэйшых навучальных устаноў ..." адзначаецца: "Празмерная дробность і множнасць профіляў, паралелізм у падрыхтоўцы кадраў адной і той жа спецыяльнасці прыводзяць ... да паніжэння якасці навучання" [3, с. 236].
1950-я гг., Н. І. Красоўскі пісаў пра развіццё вышэйшай адукацыі ў пасляваенны час: "У падрыхтоўцы кадраў дапушчана празмерная дробность спецыяльнасцяў і спецыялізацый, што не выклікаецца патрэбамі галін народнай гаспадаркі і культуры, абцяжарвае выкарыстанне спецыялістаў і штучна павялічвае патрэбнасць у іх " .
1970-я гг., ЦК КПСС і Саветам Міністраў СССР была пастаўлена задача: рыхтаваць спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй больш шырокага профілю і скараціць агульную колькасць спецыяльнасцяў.
Тыя ж самыя праблемы стаяць перад сучаснай вышэйшай школай.
1925г., упершыню фармаваўся адзіны "спіс спецыяльнасцяў ВНУ" з рэкамендацыямі: "... ісці вельмі далёка ў абяднанні розных спецыяльнасцяў пад адной назвай ня варта. З іншага боку, бескарысна драбненне спецыяльнасцяў далей таго, што сустракаецца ў строях на прадпрыемствах".
1950-я гг., у мэтах ліквідацыі ў вышэйшых навучальных установах празмернай дробность спецыяльнасцяў і спецыялізацый Савет Міністраў СССР і ЦК КПСС ўвялі з 1955/1956 навучальнага года новы іх пералік для падрыхтоўкі спецыялістаў шырокага профілю. Аднак пры гэтым агульная колькасць спецыяльнасцяў ўзрасла на 50% адносна наменклатуры ў 1937г.
Тым не менш савецкую вышэйшую школу ў 80-х гг. ХХ в. міністр адукацыі СССР характарызаваў як сістэму, арыентаваную на галіновай прынцып падрыхтоўкі кадраў - на аснове структуры эканомікі СССР - пры вызначэнні профіляў вышэйшых навучальных устаноў і зместу адукацыі [2, с. 80-83]. На працягу ўсяго пазначанага перыяду развіцця структуры адукацыі падыходы да яе ўдасканаленні змянялі адзін аднаго: прымаўся за аснову то галіновы, то міжгаліновы прынцып.
Не менш актуальнай можна назваць праблему суадносін колькасці падрыхтоўваемых кадраў з розным узроўнем адукацыі: колькі патрабуецца інжынераў, тэхнікаў і рабочых. У даведніку для тых, хто паступае ў вышэйшыя навучальныя ўстановы СССР (1924г.) была пазначана сучасная праблема: "... у шэрагу галін гаспадаркі мы стаім перад фактам значнай перавытворчасці спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі і, наадварот, адчуваем вялікі недахоп у сярэднім тэхнічным персанале". У дакуменце, названым "Асноўныя напрамкі перабудовы вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі "(1987г.), сказана:" Інжынерныя пасады ўводзяцца там, дзе не патрабуецца вышэйшую тэхнічнае адукацыю " [1, с. 79], што не менш актульна для цяперашняга часу. У шэрагу дакументаў ЦК КПСС і Савета Міністраў СССР ставілася задача вылучэння абгрунтаваных суадносін у падрыхтоўцы спецыялістаў з вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай i прафесiйна-тэхнічнай адукацыяй.

1.2 Навукова-педагагічныя кадры сістэмы вышэйшай адукацыі Беларусі ў пасляваенныя часы...


ЗАКЛЮЧЭННЕ
Магчымасці сучаснай навукі ў сферы адукацыі сапраўды бязмежныя, але яны, на жаль, застаюцца нерэалізаванымі. Гэты факт пацвярджаецца існаваннем мноства праблемных зон практычна на ўсіх узроўнях і прыступках адукацыйнай практыкі. У тэхнічнай, эканамічнай і вытворчай сферах вынікі навуковай дзейнасці відавочныя: плён дзейнасці вучоных увасабляюцца ў унікальныя прадукты культуры — шматпавярховыя небаскробы, шматкіламетровыя масты і тунэлі, атамныя ледаколы і т. п.
У адукацыі (як гуманітарнай сферы) усё значна складаней. Тут канчатковы прадукт дзейнасці па навучанню, выхаванню і развіццю выяўляецца праз дзесяцігоддзі. Сёння грамадству не абыякава, на якім узроўні адукаванасці знаходзяцца яго сябры, якім чынам яны думаюць, вырашаюць актуальныя праблемы экалогіі, як захоўваюць флору і фауну, як карыстаюцца рэсурсамі планеты і космасу. У асаблівай меры прыярытэтным у сучасным разнастайнасці поглядаў, тэорый, светапоглядаў і меркаванняў выступае гуманітарнае веданне, якое зяўляецца вырашальным у выбары стратэгічнага шляху развіцця або стагнацыі супольнасці, які жыве на планеце Зямля.
Для вырашэння гэтай і яшчэ многіх іншых праблем дзяржава выдае мноства законаў, пастаноў, якія рэгулююць дадзеную сферу.


СПІС ВЫКАРАСТАНЫХ КРЫНІЦ

1. Елютин, В. П. Высшая школа общества развитого социализма / В. П. Елютин. – М. : Высш. шк., 1980. – 560 с.
2. Коржихина, Т. П. История государственных учреждений СССР: учебник / Т. П. Коржихина. – М. : РГГУ, 1986. – 422 с.
3. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX- начало XXв. / под общ.ред. Э. Д. Днепрова. – М. : Педагогика, 1991. – 481 с.
4. Храпко, Л. П. Развитие исторической науки в БССР (1945 – конец 50-ых годов): дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Л. П. Храпко. – Минск, 1989. – 22 с.
5. Соколов, Н. К. Партийное руководство воспитанием научно- педагогических кадров ( на материалах Белоруссии) : дис. … доктор ист. наук : 07.00.01 / Н. К. Соколов. – Минск, 1988. – 449 с.
6. Войленко, Е. И. Высшая школа: основные направления, приказы и инструкции / Е. И. Войленко. – М. : Высшая школа, 1978. – 360 с.
7. Концепция Государственной кадровой политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Республики Беларусь, 18 июля 2001, № 399 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: belarus/ukaz3/
uk472.htm. – Дата доступа: 14.04.2017.
8. Концепция развития педагогического образования на 2015?2020 годы [Электронный ресурс] : 25 мая 2015, №156 : утверждена Приказом Министра образования 25 мая 2015 // Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь. - pages/klaster/d1.pdf. – Дата доступа: 14.04.2017.
9. О создании центра мониторинга миграции научных и научно – педагогических кадров в Республике Беларусь [ Электронный ресурс] : Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 28 сент. 1999, № 1494 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: 068252. - Дата доступа : 14.04.2017.Перейти к полному тексту работы


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.