На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Загальн положення по виплат пенсй. Порядок переказу пенсй за кордон. Порядок виплати пенсй пенсонерам-ноземцям, як проживають в Україн. Кошти на переказування виплату пенсй. Особливост виплати пенсй вйськовослужбовцям. Ренти допомоги.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 13.08.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


27
  План
  Вступ 2
  Загальні положення по виплаті пенсій 3
  Порядок переказу пенсій за кордон 4
  Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні 7
  Кошти на переказування і виплату пенсій 10
  Особливості виплати пенсій військовослужбовцям 11
  Порядок виплати рент 21
  Порядок виплати допомог 23
  Висновки 26
  Список використаної літератури 27
Вступ

Виплата пенсій є однією з функцій держави як гаранта соціального захисту населення, тому організація виплати пенсій в суспільстві набуває особливої актуальності. Виплата пенсій окремим групам населення здійснюється у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства.
Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.
Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.
Загальні положення по виплаті пенсій

Відповідно до статей 1 і 92 Закону України "Про пенсійне забезпечення" та постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.93 N 258 "Про порядок переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне проживання до інших країн" ця Інструкція визначає порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні.
Переказуванню до іноземних держав підлягають призначені в Україні пенсії з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, та пенсії за пенсійними справами, прийнятими від Пенсійного фонду Союзу РСР. Переказування інших пенсій за кордон та виплата в Україні пенсій пенсіонерам іноземних держав здійснюється на підставі відповідних міждержавних договорів, угод.
Переказування за кордон пенсій здійснюється Пенсійним фондом України через Державний експортно-імпортний банк України. Переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання до іноземних держав, здійснюється щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Пенсії громадянам, які виїхали на постійне місце проживання з України до іноземних держав до 01.01.92 р., переказуються в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень, зазначених у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду Союзу РСР.
Якщо пенсіонер виїхав за кордон до 01.01.92 р., а рішення про переказування пенсії прийняте Пенсійним фондом України після цієї дати, то пенсія переказується у розмірі, визначеному згідно із чинним законодавством України. У разі зміни пенсійного законодавства України перерахунки розмірів пенсій за пенсійними справами, які перебувають на обліку в управлінні пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України, проводяться цим управлінням.
Пенсії, призначені в Україні до виїзду на постійне проживання за кордон, виплачуються за 6 місяців наперед перед від'їздом за кордон органами соціального захисту населення. Переказування пенсій дійснюється з дня припинення їх виплачування в Україні. Громадянам, які тимчасово виїжджають з України до іноземних держав, пенсії не переказуються. Нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно, виплачуються за минулий час не більш як за 3 роки перед зверненням із заявою щодо одержання пенсії.
Пенсійне забезпечення пенсіонерів іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється на підставі міждержавних угод за кошти цих держав шляхом їх переказу на поточний рахунок в іноземній валюті Пенсійного фонду України в акціонерному поштово-пенсійному банку "Аваль". виплату пенсій в Україні пенсіонерам іноземних держав здійснюють Кримське республіканське, обласні, Київське та Севастопольське міські управління Пенсійного фонду України ( через ті установи банків, в яких за згодою одержувачів відкриті поточні рахунки в гривнях, якщо інше не передбачено угодою.
Порядок переказу пенсій за кордон

Якщо пенсіонер виїжджає з України на постійне місце проживання до іноземної держави, то органи соціального захисту населення на запит Пенсійного фонду України надсилають пенсійну справу з розпорядженнями про перерахування пенсії станом на дату вислання пенсійної справи та довідку-атестат про дату припинення виплати пенсії.
Пенсійний фонд України запитує в органах внутрішніх справ довідку про дозвіл на виїзд пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, а для пенсіонера, який одержав пенсію з інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання - також медичну справу в органах охорони здоров'я. Якщо це передбачено угодами, то Міністерство праці та соціальної політики України надсилає до Пенсійного фонду України рішення про призначення згідно із чинним законодавством України пенсій особам, які виїхали з України, проживають в іноземних державах і мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цих угод.
Після надходження всіх потрібних документів управління пенсійного забезпечення перевіряє правильність установленого розміру пенсії, підготовляє озпорядження про переказування пенсії за кордон і подає його голові правління Пенсійного фонду України (або його заступнику) для затвердження.
На підставі розпорядження управління пенсійного забезпечення відкриває особовий рахунок одержувача пенсії, про що робиться позначка в розпорядженні. Оформлені особові рахунки реєструються в книзі - реєстрі пенсійних справ і особових рахунків. Під час реєстрації особовому рахунку і пенсійній справі одержувача пенсії присвоюється один і той самий номер у вигляді шестизначного числа. Структура номера така: перші дві цифри - код країни, в якій проживає пенсіонер, наступні чотири - порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі.
В особових рахунках щоквартально зазначається розмір переказаних та виплачених пенсій у гривнях України та в валюті тієї країни, де проживає пенсіонер, або в доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют. Правильність заповнення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особового рахунку.
На підставі особових рахунків управління пенсійного забезпечення складає відомості на виплату пенсій. Відомість складається в чотирьох примірниках і підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення та засвідчується печаткою. Два примірники відомостей надсилаються до органу, який здійснює виплату пенсій в іноземній державі, третій контрольний примірник зберігається в управлінні пенсійного забезпечення, а четвертий передається до бюджетного управління Пенсійного фонду України . На третьому та четвертому примірниках проставляється дата передання відомості до бюджетного управління.
Якщо пенсія переказується безпосередньо на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то відомість складається в трьох примірниках, два з яких передаються бюджетному управлінню, третій - залишається для контролю в управлінні пенсійного забезпечення.
Кошти на виплату пенсій переказуються платіжним дорученням. Після надходження до управління пенсійного забезпечення звіту іноземної установи про виплату пенсій (строк подання його передбачено відповідними угодами) в особових рахунках пенсіонерів робляться відповідні позначки.
Якщо пенсія переказується на особистий рахунок пенсіонера в установі банку, то в особовому рахунку, який знаходиться в управлінні пенсійного забезпечення, робиться відповідна позначка на підставі платіжного доручення.
У разі смерті пенсіонера, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання чи в зв'язку з іншими обставинами, що впливають на виплату пенсії, переказування її припиняється, про що робиться позначка впенсійній справі та особовому рахунку пенсіонера. Пенсійна справа разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України. Якщо пенсіонер змінив місце проживання, то виплата йому пенсії призупиняється до повідомлення ним свого нового місця проживання. Пенсіонерам, яким пенсія переказується за кордон, управління пенсійного забезпечення в другому місяці четвертого кварталу поточного року розсилає для заповнення довідки з місця проживання. У разі неповернення заповненої довідки пенсіонером, переказування пенсії з першого кварталу наступного року призупиняється, про що робиться помітка в особовому рахунку. Якщо інформація не надійшла від пенсіонера протягом року, то пенсійна справа з позначкою про припинення виплати пенсії разом з особовим рахунком передається для зберігання в архів управління пенсійного забезпечення.
Після закінчення строку виплати пенсій, переказування яких здійснювалось відповідно до угод, пенсійні справи надсилаються за належністю до відповідних установ тих держав, де проживають пенсіонери, для розв'язання питання про призначення і виплату пенсій, з помітками про дату останньої виплати, а особові рахунки закриваються і передаються на зберігання до архіву управління пенсійного забезпечення.
Закриваючи особовий рахунок, у його розділі "Примітка" зазначають дату і причину закриття, а також місяць, по який включно виплачено пенсію, за підписом начальника відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва управління пенсійного забезпечення та особи, відповідальної за ведення особового рахунку. Позначка про закриття особового рахунку робиться і в книзі-реєстрі.

Порядок виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні


Виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, проводиться на підставі відомостей, що надходять у порядку, передбаченому угодами, від установ іноземних держав, що здійснюють переказування пенсій. Управління пенсійного забезпечення відкриває особові рахунки на кожного пенсіонера, зазначеного у одній з тих відомостей, які реєструються в книзі-реєстрі особових рахунків.
Під час реєстрації особовому рахунку надається номер у вигляді восьмизначного числа. Структура номера особового рахунку:
· перші дві цифри -- код країни, яка переказує пенсію;
· дві наступні -- код області, де проживає пенсіонер;
· останні чотири -- порядковий номер, що відповідає номеру реєстрації в книзі-реєстрі особових рахунків.
В особових рахунках пенсіонерів щоквартально зазначається розмір виплаченої пенсії в гривнях України або доларах США за офіційним обмінним курсом Національного банку України гривні до іноземних валют.
Правильність ведення особового рахунку перевіряється начальником відділу іноземних пенсій та міжнародного співробітництва, завіряється його підписом та підписом працівника, відповідального за ведення особових рахунків. Протягом 5 днів після надходження відомостей управління пенсійного забезпечення складає в чотирьох примірниках відомість на виплату пенсій. Відомість на виплату пенсій підписується головою правління Пенсійного фонду України (або його заступником) і начальником управління пенсійного забезпечення. Два примірники відомостей на виплату пенсій надсилаються регіональним управлінням для здійснення виплати пенсій.
Третій примірник відомості на виплату пенсій передається бюджетному управлінню для переказу в 3-денний строк коштів на відповідні рахунки регіональних управлінь. Четвертий контрольний примірник відомості на виплату пенсій залишається в управлінні пенсійного забезпечення.
Після здійснення уповноваженим банком України конвертації іноземної валюти, що надійшла з-за кордону для виплати пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, кошти акумулюються на окремому поточному рахунку Пенсійного фонду України з подальшим перерахуванням протягом 3-х днів на окремі поточні рахунки регіональних управлінь відповідно до складених управлінням пенсійного забезпечення відомостей на виплату пенсій.
Регіональні управління в 3-денний строк після одержання коштів і відомостей на виплату пенсій повідомляють пенсіонерам про надходження коштів та потребу відкриття ними поточного рахунку в установах банків. При наступних виплатах надсилаються повідомлення про надходження коштів і через районні (міські) відділи Пенсійного фонду України уточнюються обставини, які можуть бути підставою для припинення виплати пенсії (смерть, закінчення строку інвалідності внаслідок трудового каліцтва та професійного захворювання, зміна місця проживання пенсіонера та ін.). Після надходження заяви від пенсіонера про відкриття рахунку регіональне управління в 3-денний строк перераховує кошти на поточний рахунок пенсіонера у відповідній установі банку.
У разі проведення виплати пенсій через установу банку, за бажанням пенсіонера, кошти можуть виплачуватись без зарахування на поточний рахунок відповідно до укладених договорів між установами банків і регіональними управліннями. Районні (міські) відділи ведуть облік пенсіонерів (за повідомленням регіональних управлінь), яким виплачується пенсія за рахунок коштів іноземної держави, та організовують роботу з виявлення обставин (смерть, зміна місця проживання), які є підставою для припинення виплати пенсій; при виникненні таких обставин відповідальний працівник районного (міського) відділу в 3-денний строк повідомляє про них управлінню пенсійного забезпечення та регіональному управлінню. Крім того, раз на квартал не пізніше першого числа третього місяця кварталу районні (міські) відділи надсилають до регіональних управлінь підтвердження про факт проживання на території району (міста) пенсіонера, якому проводиться виплата пенсії за рахунок коштів установи іноземної держави.
Після перерахування сум пенсій з поточних рахунків органів Пенсійного фонду України на поточні рахунки пенсіонерів установи банків надають виписки відповідним пенсійним органам згідно з чинним законодавством. Після отримання підтверджень від установ банків про перерахування коштів на поточні рахунки пенсіонерів або відомостей з підтвердженням про проведену виплату пенсії, регіональні управління в 3-денний строк надсилають управлінню пенсійного забезпечення відомість на виплату пенсій іноземним громадянам з позначками про виплату. До примірника відомості, що залишається в регіональному управлінні, додаються копія платіжного доручення та виписка установи банку про перерахування коштів на поточний рахунок пенсіонера.
Якщо не виплачена пенсія внаслідок смерті, хвороби, зміни місця проживання пенсіонера та інших причин, то кошти залишаються на рахунку регіонального управління для наступних виплат, про що повідомляється бюджетному управлінню, а управлінню пенсійного забезпечення повідомляються причини невиплати (у разі смерті додається копія свідоцтва про смерть). Відповідальність за правильне і своєчасне здійснення виплати пенсій покладається на регіональні управління. Управління пенсійного забезпечення здійснює контроль за виплатою пенсій регіональними управліннями і в 3-денний строк після отримання відомостей про виплату пенсій від регіональних управлінь надсилає повідомлення про проведену виплату відповідній установі іноземної держави.
Кошти на переказування і виплату пенсій

Видатки на переказування пенсій за кордон та на виплату пенсій пенсіонерам інших держав, які проживають в Україні, здійснюються за кошти Пенсійного фонду України, якщо інше не передбачено міждержавними угодами.
Порядок придбання іноземної валюти для переказування пенсій за кордон здійснюється уповноваженим банком України згідно з чинним законодавством України. Бухгалтерський облік операцій, що проводяться згідно з цією Інструкцією, здійснюється органами Пенсійного фонду України, а саме:
· операцій в гривнях України - відповідно до Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 13.12.94 N 11-4 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.02.95 N 46/582, зі змінами, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 04.07.96 N 8-1 та від 23.02.98 N 2-1;
· операцій в іноземній валюті - відповідно до Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.02.96 N 29 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.96 N 82/1107, зі змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 05.12.97 N 268.
Особливості виплати пенсій військовослужбовцям

Закон Українни «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, осіб начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.
Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв'язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.
Особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.
Військовослужбовці, особи, які мають право на пенсію за цим Законом, які стали інвалідами за умов, передбачених цим Законом, набувають право на пенсію по інвалідності. Члени сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які загинули чи померли або пропали безвісти, мають право на пенсію в разі втрати годувальника. Законодавство про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, базується на Конституції України і складається з цього Закону, Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та інших нормативно-правових актів України, прийнятих відповідно до цих законів.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, то застосовуються норми міжнародного договору.
Зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби:
а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;
б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони;
д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;
е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;
є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках.
Сім'ї померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, мають право на пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах із членами сімей військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.
Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей, які одночасно мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України. Пенсії не підлягають оподаткуванню. Особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовця и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.