Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Характеристика мсцевого органа виконавчої влади. Структура Новотроїцької районної державної адмнстрацї, її основн завдання. Нормативно-правов засади дяльност. Опис структурного пдроздлу. Посадов нструкцї. Аналз зведеного районного бюджету.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Правоведение. Добавлен: 14.11.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


4
План

1. Коротка характеристика………………………………………………...3
2. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації………...7
3. Опис структурного підрозділу………………………………………….8
4. Посадові інструкції…………………………………………………..15
5. Аналіз зведеного районного бюджету за 9 місяців…………………..22
1. Коротка характеристика

У жовтні 2008 року я проходив практику в адміністрації Новотроїцького району. У цьому пункті я дам коротку характеристику цієї організації.
Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Новотроїцького району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.
Районна державна адміністрація діє на підставі основного закону - Конституції України та Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.
Основними завданнями районної державної адміністрації є:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовка та виконання районного бюджету;
5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;
6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;
7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Новотроїцькою районною радою повноважень.
Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:
1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації - накази.
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі - оприлюднюються.
4. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
5. Розпорядження, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.
В своїй діяльності районна державна адміністрація керується слідуючими нормативно-правовими актами:
1. Конституція України.
2. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.
3. Закон України “Про державну Службу”.
4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
5. Закон України “Про боротьбу з корупцією”.
6. Закон України “Про державну статистику”.
7. Закон України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.
8. Закони України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Про інформацію”, “Про пенсійне забезпечення”.
9 .Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
10. Закони України “Про оплату праці”, “Про відпустки”, “Про зайнятість населення”, “Про охорону праці”.
11. Закон України “Про бюджетну систему України”.
12. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
13. Земельний кодекс України.
14. Кодекс законів про працю.
Нормативно-правові засади діяльності
Організацію повноважень та порядок діяльності районної державної адміністрації визначають:
1. Конституція України від 28.06.1996 р. (ст.118, 119):
Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.
Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.
Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.
Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.
Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
2. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 року.
2. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації

Керівництво районної державної адміністрації:
- Голова
- Перший заступник голови
- Заступники голови
- Керівник апарату
1. Апарат районної державної адміністрації:
- Відділ організаційно-кадрової роботи
- Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації
- Загальний відділ
- Відділ фінансово-господарського забезпечення
- Сектор юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами
- Державний реєстратор
- Сектор контролю
- Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
Управління, відділи і служби
2. Управління агропромислового розвитку
3. Управління праці та соціального захисту населення
4. Фінансове управління
5. Управління економіки
6. Відділ у справах молоді та спорту
7. Відділ освіти
8. Відділ культури і туризму
9. Відділ з питань надзвичайних ситуацій
10. Служба у справах неповнолітніх
11. Архівний відділ
3. Опис структурного підрозділу

Я проходив практику в бюджетному відділі фінансового управління Новотроїцької районної державної адміністрації.
Положення про фінансове управління Новотроїцької районної державної адміністрації
Фінансове управління Новотроїцької районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації І Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України. Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також Положенням про фінансове управління.
Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Герба України і своїм найменуванням.
Юридична адреса: 75300, Херсонська обл.., с.м.т. Новотроїцьке, вул Леніна, 73.
Основними завданнями управління є:
забезпечення реалізації державної бюджетної політики в районі, складання розрахунків до проекту районного бюджету і подання на розгляд районної державної адміністрації;
підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району, розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;
здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та
коштів цільових фондів, утворених районною радою;
здійснення загальної організації та управління виконанням районного та місцевих бюджетів району, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
6. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
6.1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів.
6.2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів районного бюджету.
6.3. Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районною бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.
Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації.
Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету
Організовує роботу, пов`язану із складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських (селищних) рад матеріалів для підготовки проектів районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами сільських, селищних рад, складає проект районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації.
Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.
Здійснює у процесі виконання місцевих бюджетів за доходами прогнозування
та проводить аналіз доходів місцевих бюджетів району.
Організовує виконання районного бюджету, а також разом з органами державної податкової служби, органом Державного казначейства, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів.
Зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району та подає їх в установлені терміни до Головного фінансового управління облдержадміністрації.
Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства
Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, готує пропозиції і щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету, з бюджетами сіл та селищ району.
Здійснює в установленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету
Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані органу Державного казначейства в районі.
Інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає йому річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету.
Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету.
6.18. Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до відповідних бюджетів, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг.
6.19. Проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.
6.20. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету.
6.21. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів.
6.22. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організації.
Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.
Готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього бюджету.
Здійснює інші функції, пов`язані з виконанням покладених на нього завдань
7. Управління має право:
7.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад. органу Державного казначейства в районі, органу державної податкової служби. Інших державних органів, підприємств, установ та організацій всіх форм власності Інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання.
В установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України.
Залучати фахівців структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об'єднань громадян {за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції
Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також органом державної податкової служби, органом державної контрольно-ревізійної служби та органом Державного казначейства у районі.
Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.
Начальник має заступника, який за його поданням призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з Головним фінансовим управлінням облдержадміністрації.
10. Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання управління;
затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;
забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
11. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління, а також інших керівних працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники Інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.
Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.
Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.
Кошторис та штатний розпис управління затверджує голова районної державної адміністрації.
Структура фінансового управління
Новотроїцької районної державної адміністрації
4. Посадові інструкції

Посадова інструкція заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Основним завданням заступника начальника, начальника бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації є здійснення контролю в управлінні за виконанням основних вимог Бюджетного кодексу України, законів України, актів Президента України і Кабінету міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, розпоряджень голови обласної, районної державних адміністрацій стосовно бюджетного законодавства та забезпечення реалізації бюджетної політики в районі.
Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням начальника фінансового управління та погодженням з відповідним заступником голови районної державної адміністрації, Головним фінансовим управлінням обласної державної адміністрації у порядку конкурсу, зарахування до кадрового резерву, стажування.
Підпорядковується безпосередньо начальнику фінансового управління.
У своїй практичній роботі керується та дотримується положень Конституції України, Бюджетного Кодексу України, актів законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації, Указів Президента України, постанов та розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, які виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.