Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Закон України Про метрологю та метрологчну дяльнсть, якй визначає правов основи забезпечення єдност вимрювань в Україн. Регулювання суспльних вдносин у сфер метрологчної дяльност. Основн положення закону щодо метрологчної дяльност.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.09.2014. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Змiст

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» прийнято 11 лютого 1998 року, останні зміни внесено 15 червня 2004 року. Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.
Закон складається із семи основних розділів, що містять 29 статей. Розділи є класичними для Закону України, а саме:
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Одиниці вимірювань, їх відтворення та зберігання. Здійснення вимірювань. Засоби вимірювальної техніки.
Розділ 3. Метрологічна служба України.
Розділ 4. Державний метрологічний контроль і нагляд.
Розділ 5. Метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.
Розділ 6. Фінансування метрологічної діяльності.
Розділ 7. Прикінцеві положення.
Розглянемо основні постулати, що їх встановлює Закон.
У Законі розглянуто основні терміни стосовно метрології та метрологічної діяльності. Наведемо кілька з них:
метрологія -- наука про вимірювання;
вимірювання -- відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів;
одиниця вимірювання -- фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин;
єдність вимірювань -- стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені границі;
метрологічна діяльність -- діяльність, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань;
методика виконання вимірювань -- сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю;
засіб вимірювальної техніки -- технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;
Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення метрологічної діяльності, і поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, на фізичних осіб -- суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України.
Закон також поширюється на фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, -- власників засобів вимірювальної техніки, результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду.
Відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
Закон регулює діяльність Державної метрологічної системи. Державна метрологічна система створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, а її діяльність спрямована на:
реалізацію єдиної технічної політики у сфері метрології;
захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;
економію всіх видів матеріальних ресурсів;
забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи координує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (ЦОВМ).
З метою колегіального розгляду концептуальних питань забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи при ЦОВМ створюється консультативно-дорадчий орган -- Науково-технічна комісія з метрології (Комісія з метрології).
Основною метою діяльності Комісії з метрології є формування пропозицій щодо напрямів технічної політики і науково-технічних робіт у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Комісія з метрології формується з представників Державної метрологічної служби та метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.
Персональний склад Комісії з метрології та положення про неї затверджуються ЦОВМ.
Рішення Комісії з метрології реалізуються через відповідні рішення ЦОВМ.
Розроблення і затвердження нормативних документів з метрології здійснюються відповідно до закону.
Нормативні документи з метрології поділяються на:
нормативні документи з метрології ЦОВМ;
нормативні документи з метрології інших центральних органів виконавчої влади;
нормативні документи з метрології підприємств і організацій.
Вимоги нормативних документів з метрології ЦОВМ є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, фізичними особами -- суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками.
Iнші центральні органи виконавчої влади, підприємства і організації в межах своїх повноважень можуть розробляти та затверджувати нормативні документи з метрології, що конкретизують нормативні документи з метрології та нормативно-правові акти ЦОВМ і не суперечать їм.
В Україні застосовуються одиниці вимірювань Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме:
1) основні одиниці SI:
метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське -- м, міжнародне -- m);
кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське -- кг, міжнародне -- kg);
секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське -- с, міжнародне -- s);
ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське -- А, міжнародне -- A);
кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське -- К, міжнародне -- K);
кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці:
українське -- кд, міжнародне -- cd);
моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці:
українське -- моль, міжнародне -- mol);
2) похідні одиниці SI;
3) десяткові кратні та частинні від одиниць SI.
В Україні застосовуються також:
одиниці, що не входять до SI, але дозволені ЦОВМ (далі -- дозволені позасистемні одиниці);
комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.
Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила написання встановлюються нормативними документами з метрології ЦОВМ.
Як вихідні еталони України у державній метрологічній системі можуть застосовуватися вторинні і робочі еталони метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств і організацій, які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів відповідних одиниць вимірювань, що є у державі.
З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні еталонів, зазначених у частинах першій -- четвертій цієї статті, а також результатів вимірювань, повірки та калібрування, що виконуються відповідно вимірювальними, повірочними та калібрувальними лабораторіями, метрологічні характеристики цих еталонів повинні підтверджуватися шляхом їх звірення з відповідними еталонами інших держав і міжнародними еталонами.
Необхідність атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається їх розробниками чи користувачами.
Засоби вимірювальної техніки можуть застосовуватися, якщо вони відповідають вимогам щодо точності, встановленим для цих засобів, у певних умовах їх експлуатації.
Засоби вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та у продаж і видавати напрокат лише за умови, якщо вони пройшли повірку або державну метрологічну атестацію.
Засоби вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, дозволяється випускати з виробництва та ремонту лише за умови, якщо вони пройшли калібрування або метрологічну атестацію.
Ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки партіями може здійснюватися, якщо типи цих засобів занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.
Порядок ввезення на територію України засобів вимірювальної техніки встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Підприємства, організації та фізичні особи -- суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки, повинні письмово повідомити відповідні територіальні органи про свою діяльність у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ.
Підприємства, організації та фізичні особи -- суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з ремонтом засобів вимірювальної техніки, повинні дотримуватися умов і правил проведення цієї діяльності, які встановлюються нормативно-правовим актом ЦОВМ.
Територіальні органи здійснюють облік підприємств, організацій та фізичних осіб -- суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки.
Метрологічна служба України складається з Державної метрологічної служби і метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій.
Державна метрологічна служба організовує, провадить та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також здійснює державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.
До Державної метрологічної служби належать:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології;
національний науковий метрологічний центр, що належить до сфери управління ЦОВМ (далі -- національний науковий метрологічний центр);
державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ (далі -- державні наукові метрологічні центри);
територіальні (регіональні) органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення;
державні служби:
Державна служба єдиного часу і еталонних частот;
Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів;
Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
ЦОВМ здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.
До повноважень ЦОВМ належить проведення єдиної в державі технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань, у тому числі:
організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
організація створення та функціонування еталонної бази України;
встановлення порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з еталонами інших держав та міжнародними еталонами;
координація діяльності метрологічної служби України;
розроблення та затвердження нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
затвердження типів засобів вимірювальної техніки та встановлення порядку ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;
встановлення вимог до державних повірників метрологічних центрів і територіальних органів, повірників повірочних лабораторій підприємств і організацій, аудиторів з метрології, державних інспекторів з метрологічного нагляду та порядку їх атестації;
встановлення вимог до розроблення та атестації методик виконання вимірювань та порядку ведення Державного реєстру методик виконання вимірювань, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
встановлення порядку ведення обліку підприємств, організацій та фізичних осіб -- суб'єктів підприємницької діяльності, які провадять діяльність, пов'язану з виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної техніки;
організація та проведення державного метрологічного контролю і нагляду;
визначення порядку встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки;
затвердження норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;
розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
представництво та участь від України у міжнародних, європейських та інших регіональних організаціях з метрології.
Рішення ЦОВМ, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і фізичними особами.
Державні наукові метрологічні центри виконують наукові прикладні дослідження у сфері метрології та науково-дослідні роботи, пов'язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, застосуванням первинних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за цими центрами видах і підвидах вимірювань, розробленням нормативних документів з метрології, а також здійснюють державний метрологічний контроль.
Метрологічні центри і територіальні органи за договорами з підприємствами, організаціями та фізичними особами крім робіт, передбачених частинами першою -- третьою цієї статті, можуть проводити калібрування, метрологічну атестацію і ремонт засобів вимірювальної техніки, метрологічну експертизу документації, атестацію у державній метрологічній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань та надавати інші метрологічні послуги відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
Метрологічні служби можуть створюватися:
у центральних органах виконавчої влади (у тому числі в їх центральних апаратах) -- для координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду;
в органах управління об'єднань підприємств -- для виконання делегованих підприємствами, що входять до складу об'єднань, функцій щодо забезпечення єдності вимірювань;
на підприємствах і в організаціях -- для забезпечення єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду.
На підприємствах і в організаціях, які виконують роботи у сфері поширення державного метрологічного нагляду, обов'язково створюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються з метою перевірки додержання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.
Об'єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:
засоби вимірювальної техніки;
методики виконання вимірювань;
кількість фасованого товару в упаковках.
Державний метрологічний контроль і нагляд стосовно засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:
робіт із забезпечення охорони здоров'я;
робіт із забезпечення захисту життя та здоров'я громадян;
контролю якості та безпеки продуктів харчування і лікарських засобів;
контролю стану навколишнього природного середовища;
контролю безпеки умов праці;
геодезичних і гідрометеорологічних робіт;
торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, телекомунікаційних послуг і послуг поштового зв'язку;
податкових, банківських і митних операцій;
обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та фізичними особами -- суб'єктами підприємницької діяльності;
робіт, пов'язаних з державною реєстрацією земельних ділянок і нерухомого майна;
робіт із забезпечення технічного захисту інформації, необхідність якого визначена законодавством;
робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;
робіт з оцінки відповідності продукції, процесів, послуг;
реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.
До державного метрологічного контролю належать:
уповноваження та атестація у державній метрологічній системі;
державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів;
державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
повірка засобів вимірювальної техніки.
До державного метрологічного нагляду належать:
державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;
державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.
Уповноваження у державній метрологічній системі здійснюється відповідним органом з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити державні випробування і повірку засобів вимірювальної техніки та атестацію методик виконання вимірювань.
Атестація у державній метрологічній системі (атестація) здійснюється відповідним органом з метою документального засвідчення компетентності і права підприємства та організації чи їх окремого підрозділу проводити калібрування засобів вимірювальної техніки та вимірювання.
Метрологічними центрами за рішенням ЦОВМ здійснюється уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду.
Необхідність уповноваження метрологічних центрів, територіальних органів, підприємств і організацій на проведення атестації методик виконання вимірювань, що використовуються поза сферою поширення державного метрологічного нагляду, визначається відповідними метрологічними центрами, територіальними органами, підприємствами і організаціями.
Державним приймальним і контрольним випробуванням не підлягають засоби вимірювальної техніки, призначені для використання фізичними особами, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, у побутовій сфері для їх власних потреб, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Порядок встановлення приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що призначені для використання у побутовій сфері та не підлягають державним приймаль и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.