На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Принцип своєчасного належного документального оформлення проведеної реєстрацї. Органзаця дловодства в систем органв РАГСа. Змни та виправлення в документах актв громадянського стану.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 14.09.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Тема: «Реєстрація актів громадянського стану»:
ПЛАН:

1. Організація діловодства в системі органів РАГСа
2. Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації.
3. Зміни та виправлення в документах актів громадянського стану.
Використана література:
1. Організація діловодства в системі органів РАГСа
Результат діяльності залежить від багатьох проміжних відрізків, одним з яких являється діловодство, яке дозволяє забезпечити оперативність та гнучкість в прийнятті рішень. Діловодство координує всі етапи роботи - од проектування до практичної реалізації рішень. Процес управління включає наступні основні типові документуємі операції: збір та обробку документної інформації; підготовку рішень; прийняття та документування рішень; доведення рішень до виконавців; виконання рішень; контроль виконання; збір інформації про виконання; передачу інформації по вертикальним та горизонтальним звґязкам; зберігання та пошук інформації. Для організованої та стандартної роботи з документацією, співробітники органів РАГСу зобовґязані користуватися інструкцією по обліку, зберіганню та витрачанню бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану в Україні. Ця інструкція чітко регламентує всі моменти реєстрації та подальшого обігу цих документів.
Згідно до її положень, при реєстрації актів громадянського стану органами реєстрації актів громадянського стану видаються свідоцтва про народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, переміну прізвища, імені, по батькові на бланках, виготовлених друкарським способом за єдиним для всієї держави зразком, затвердженим Верховною Радою України. Повторні свідоцтва про реєстрацію актів громадянського стану видаються (надсилаються) на таких же бланках. Використання бланків свідоцтв інших зразків забороняється. Бланки свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану є документами суворої звітності і повинні зберігатися в органах реєстрації актів громадянського стану.
Відповідальними за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану згідно з наказом відповідного управління юстиції є:
а) у відділах реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Республіки Крим, управлінь юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції) - заступники начальників управлінь юстиції - керівники відділів реєстрації актів громадянського стану;
б) у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів - керівники відділів; в) у виконавчих комітетах сільських та селищних Рад народних депутатів - посадові особи, на яких покладено цей обов'язок
розпорядженням виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів за погодженням з відділом реєстрації актів громадянського стану. На час відсутності особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв (відпустка, відрядження, хвороба тощо), бланки свідоцтв повинні передаватися за актом іншій посадовій особі, яка тимчасово виконує її обов'язки. При зміні посадової особи, відповідальної за зберігання бланків свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану, прийом-передача бланків свідоцтв і облікової документації по них в обов'язковому порядку провадиться: а) у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції - у присутності працівника відділу та представника іншого підрозділу управління юстиції відповідної державної адміністрації; б) у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних
депутатів - у присутності представника відповідної державної адміністрації, виконавчого комітету відповідної Ради народних депутатів чи представника відділу реєстрації актів громадянського стану управління юстиції; в) у виконавчих комітетах сільських та селищних Рад народних депутатів - у присутності керівника відділу реєстрації актів громадянського стану відповідної державної адміністрації або виконавчого комітету Ради народних депутатів.
По закінченні прийому-передачі бланків присутній представник зобов'язаний проінструктувати новопризначену особу про порядок обліку, зберігання, правильного витрачання і звітності по бланках свідоцтв та про відповідальність за їх належне зберігання.
Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів одержують бланки свідоцтв у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції. Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів одержують бланки свідоцтв у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних депутатів. Бланки свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану видаються по довіреності під розписку або надсилаються спецзв'язком чи цінним листом з відповідним супровідним документом. Відділам реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних депутатів бланки свідоцтв видаються (надсилаються) з розрахунку не більше 6-місячної потреби в них, а виконавчим комітетам сільських та селищних Рад народних депутатів - з розрахунку не більше місячної потреби в них. Відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції забезпечуються трирічним запасом бланків свідоцтв.
Про наслідки прийому бланків свідоцтв складається акт у двох примірниках (з зазначенням дати та місця складання), один з яких зберігається в даному відділі реєстрації актів громадянського стану, а другий, завірений печаткою відділу реєстрації актів громадянського стану, не пізніше 5 діб з дня одержання надсилається в Міністерство юстиції.
Для прийому бланків свідоцтву у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних депутатів створюється комісія, яка перевіряє відповідність одержаних бланків супровідним документам та в обов'язковому порядку переглядає кожний бланк окремо.
Про наслідки прийому бланків свідоцтв складається акт у двох примірниках (з зазначенням дати та місця складання). Один з них зберігається в даному відділі реєстрації актів громадянського стану, а другий, завірений печаткою, надсилається відділу реєстрації актів громадянського стану управління юстиції.
Виконкоми сільських, селищних Рад народних депутатів про одержання бланків свідоцтв надсилають підтвердження відповідному відділу реєстрації актів громадянського стану районної державної адміністрації, виконавчого комітету Рад народних депутатів.
При необхідності передача бланків свідоцтв з однієї області у другу провадиться тільки з письмового дозволу Міністерства юстиції. Після здійснення передачі складається акт в трьох примірниках, в якому вказуються дата, місце складання, кількість переданих бланків, їх серії і номери. Перший примірник акта надсилається Міністерству юстиції, другий та третій - відділам реєстрації актів громадянського стану, які здійснювали передачу. Одержані бланки свідоцтв у той же день на підставі супровідних документів повинні бути оприбутковані посадовою особою, відповідальною за їх зберігання.
Для обліку надходження і витрачання бланків свідоцтв ведуться:
а) у відділах реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції, районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів Рад народних депутатів:
б) у виконкомах сільських та селищних Рад народних депутатів - книги обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв.
Всі книги обліку бланків свідоцтв повинні мати заголовні та титульні листи, бути прошнуровані, їх аркуші пронумеровані. Про загальну кількість аркушів у книзі на внутрішній стороні обкладинки робиться відмітка, яка засвідчується підписом керівника відділу і печаткою.
Книги повинні заповнюватись чорнилом або кульковою ручкою, чітким, розбірливим почерком. Підчистки в них не допускаються. Неправильно зроблений запис закреслюється, а необхідне записується поруч чітким почерком. Кожне виправлення має бути відповідним чином застережено і завірено печаткою. Книги обліку бланків свідоцтв підлягають постійному зберіганню.
Книгами обліку оприбуткування і витрачання бланків свідоцтв, а також книгами особових рахунків по обліку, видачі і витрачанню бланків свідоцтв, постачаються: відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції - управліннями юстиції відповідних державних адміністрацій;
відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів - відділами реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції; виконавчі комітети сільських та селищних Рад народних депутатів - відділами реєстрації актів громадянського стану відповідних державних адміністрацій або виконавчих комітетів Рад народних депутатів. 16. Відділи реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед Міністерством юстиції один раз на рік не пізніше 1 лютого наступного за звітним року.
Відділи реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед відділами реєстрації актів громадянського стану управлінь юстиції щоквартально не пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяця. Виконавчі комітети сільських, селищних Рад народних депутатів звітують про витрачання одержаних бланків свідоцтв перед відділами реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця.
Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню (в тому числі надіслані для знищення з виконавчих комітетів сільських та селищних Рад народних депутатів), у відділах реєстрації актів громадянського стану районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів Рад народних депутатів знищуються один раз у півріччя, про що складається акт у двох примірниках, один з яких надсилається у вищестоящий відділ реєстрації актів громадянського стану.
Знищенню по закінченні року підлягають також повторні свідоцтва, надіслані іншими органами реєстрації актів громадянського стану і не одержані громадянами протягом року.
Зіпсовані при заповненні та інші свідоцтва, які підлягають знищенню, виконавчими комітетами сільських та селищних Рад народних депутатів щоквартально зі звітом про витрачання бланків свідоцтв надсилаються до відділу реєстрації актів громадянського стану відповідної районної державної адміністрації або виконавчого комітету Ради народних депутатів.
За халатне ставлення до зберігання бланків свідоцтв, порушення правил їх зберігання, а також значну кількість зіпсованих бланків свідоцтв відповідальна за це особа несе відповідальність, передбачену ст.147 Кодексу законів про працю України.
У необхідних випадках щодо осіб, винних у втраті бланків свідоцтв, матеріали повинні бути передані у слідчі органи.
2. Принцип своєчасного і належного документального оформления проведеної реєстрації.
Належне, а головне своєчасне оформлення та реєстрація актів громадянського стану є однією з найголовніших необхідностей для громадянина. Неналежне, чи несвоєчасне оформлення цих актів, або не оформлення їх зовсім тягне за собою наслідки, які потім змінити вже досить тяжко. Якщо стане так, що ці факти будуть зґясовані під час суду, стосовно якої небудь громадянської справи, то наслідки вже будуть просто незворотніми.
Отже, принцип своєчасного і належного оформлення актів громадянського стану можна чітко відслідити між рядками інструкції міністерства юстиції "про порядок реєстрації актів громадянського стану". Строки завжди встановлюються стандартні, за виключенням деяких випадків. Відомо, що законний строк є в усіх видах реєстрації. Ось що говорить закон стосовно строків реєстрації шлюбу:
Шлюб укладається в органах реєстрації актів громадянського стану. Укладення шлюбу відбувається по закінченні місячного строку після подання особами, які бажають одружитися, заяви. В окремих випадках цей строк може бути скорочений керівником відділу реєстрації актів громадянського стану.
При обчисленні місячного строку відповідно до чинного законодавства органи РАГСу керуються такими правилами: перебіг місячного строку починається наступного дня після подання заяви до органу реєстрації актів громадянського стану і закінчується відповідного числа наступного місяця. Якщо це число припадає на неробочий день відділу реєстрації актів громадянського стану, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день.
Якщо до органу реєстрації актів громадянського стану надійде заява про наявність законних перешкод до укладення шлюбу, реєстрація його відкладається. В цьому разі заявникові пропонується у визначений строк подати відповідні докази. Орган реєстрації актів громадянського стану може на прохання заінтересованих осіб або з своєї ініціативи провести необхідну перевірку. Про відстрочку реєстрації шлюбу повідомляються особи, які подали заяву про вступ у шлюб. За наявності законних перешкод до укладення шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану відмовляє в його реєстрації і видає письмове роз'яснення. Якщо відомості про такі перешкоди не дістануть підтвердження, реєстрація шлюбу провадиться на загальних підставах. Перевірка обставин повинна бути закінчена у місячний строк.
Важливим є те, що визначним моментом в статусі громадянина являється запис органів РАГСу, тільки після якогопочинає "де юро" діяти другий громадянський статус. Наглядно це можна побачити па прикладі реєстрації розірвання шлюбу: шлюб припиняється з часу реєстрації розлучення в книзі записів актів про розірвання шлюбу, тобто датою припинення шлюбу є не дата постановлення рішення суду про розірвання шлюбу, а дата реєстрації розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану хоча б одним з подружжя.
Реєстрація розірвання шлюбу може провадитись незалежно від строку, що минув після постановлення судом рішення про розірвання шлюбу.
Але реєстрацію розірвання шлюбу необхідно провести не лише своєчасно, а й належним чином, тобто помилки не повинно бути. І цей момент чітко регламентує закон: при одержанні заяви про реєстрацію розірвання шлюбу орган реєстрації актів громадянського стану з'ясовує, чи не було зареєстровано розлучення в органі реєстрації актів громадянського стану за заявою другого з подружжя. Якщо такої реєстрації не було або той з подружжя, що подав заяву, про неї не знає, орган реєстрації актів громадянського стану після реєстрації заяви в спеціальному журналі не пізніше тижневого строку надсилає до органу реєстрації актів громадянського стану України за місцем реєстрації шлюбу запит про те, чи немає в запису акта про шлюб відмітки про вже проведену реєстрацію розірвання шлюбу. Тому з подружжя, що подав заяву, роз'яснюється, що після одержання відповіді розірвання шлюбу буде зареєстровано. Орган реєстрації актів громадянського стану, одержавши повідомлення про відсутність відмітки про розлучення, запрошує заявника для реєстрації розірвання шлюбу і в його присутності реєструє розлучення.
Велику увагу співробітникам необхідно рпиділяти таким важливим актам, як належна та своєчасна реєстрація смерті та зміні прізвища, імені та по батькові.
Ця увага викликана тим, що ці оменти можуть використовуварися для зкривання злочину, або укриванню від властей розшукованих злочинців. Якщо мислити кримінально, то можна вигадати іще багато спікуляцій, повґязаних з вищевказаними моментами. Тому, в інструкції для РАГСу чітко вказано, як належним чином оформити ці акти.
Заява про реєстрацію смерті повинна бути зроблена не пізніше трьох діб з дня смерті чи виявлення трупа, а в разі неможливості одержання довідки лікувального закладу або висновку судово-медичної експертизи чи прокурора - не пізніше п'яти діб.
Реєстрація смерті особи, оголошеної судом померлою, а також реєстрація факту смерті, встановленого в судовому порядку, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, а також відділами реєстрації актів громадянського стану міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах Рад народних депутатів. Датою смерті особи, оголошеної судом померлою, вважається день набрання законної сили рішенням суду, якщо інше не зазначено в рішенні.
Підставою для реєстрації смерті є: лікарське свідоцтво або фельдшерська довідка про смерть, видані лікувальним закладом, рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення громадянина померлим, а також повідомлення з місць позбавлення волі. Ці документи додаються до другого примірника запису акта про смерть.
Реєстрація смерті військовослужбовців та військових будівельників, які загинули в період проходження військової служби у мирний час, провадиться відділами реєстрації актів громадянського стану з зазначенням у актовому запису та у свідоцтві про смерть про те, що смерть настала в період проходження військової служби, якщо відповідний запис є у графі “Причина смерті” лікарського свідоцтва про смерть, виданого лікувальним закладом.
Паспорти померлих осіб щомісяця передаються за списком до органів внутрішніх справ за місцем реєстрації смерті, а військові квитки - до районних (міських) військкоматів, в яких померлі перебували на обліку.
Нездача паспортів або військових квитків померлих не є перешкодою до реєстрації смерті. Про нездачу паспорта або військового квитка орган реєстрації актів громадянського стану зобов'язаний повідомити органи внутрішніх справ або районний (міський) військовий комісаріат.
Реєстрація переміни прізвища, імені та по батькові громадян України провадиться на підставі дозволу, виданого в порядку, передбаченому Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. N 233 ( 233-93-п ). Цей порядок виключає можливість зловживання цим актом.
При задоволенні клопотання заявникові роз'яснюється, що він повинен у тримісячний строк зареєструвати переміну прізвища, імені, по батькові. У разі порушення цього строку без поважних причин дозвіл на переміну прізвища, імені, по батькові втрачає силу. Повторне клопотання може бути розглянуте лише через рік.
Про проведену реєстрацію переміни прізвища, імені, по батькові призовника і військовозобов'язаного відділ реєстрації актів громадянського стану повідомляє районний (міський) військовий комісаріат, в якому призовник чи військовозобов'язаний перебуває на обліку, а також відділ внутрішніх справ райміськвиконкому за місцем проживання заявника.
Це тільки невеликі видержки і цитати з упорядоченої системи законів, підзаконних правових актів та інструкцій, які рагламентують працю, та належне оформлення актів РАГСу. Навіть з цих невеликих уривків видно, що як і в любому іншому правовому акті, належність та своєчасність іде через весь текст.
3. Зміни та в и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.