Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Пдприємництвовид дяльност й певний стиль тип господарської поведнки. Суб'єкти й Обєкти пдприємницької дяльност. Джерела методи пошуку пдприємнитва. Органзаця створення, реєстраця та лцензування дяльност приватного пдприємства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 11.12.2007. Год: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Темою своєї роботи я обрала створення (заснування) підприємництва (власного діла). Саме тому треба розглянути всі аспекти даного питання. Проте слід зауважити, що дане питання є досить широким і різнобічним, тому я буду розглядати заснування приватного підприємства, а точніше: його реєстрацію, оскільки, маю надію, що знання у цій сфері в майбутньому знайдуть своє практичне відображення.
Отже, перш за все треба зрозуміти, що є підприємництвом.
Підприємництво - це самостійна, ініціатива господарсько-фінансова діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку (доходу) і здійснюється від свого імені на власний ризик та під свою особисту майнову відповідальність або ж від імені і під майнову відповідальність юридичної особи - підприємство (організації).
Якщо діяльність фізичних або юридичних осіб не зв'язаних з отриманням прибутку, то вона не може вважатися підприємницькою Головне. Що вирізняє підприємця серед інших агентів суспільно корисної діяльності, - це можливість обов'язковість отримання певного зиску.
Сучасна економічна наука визначає підприємництво як особливий вид діяльності, в основу якого покладені такі ознаки:
- свобода вибору напрямків і методів діяльності, самостійність у прийнятті рішень;
- постійна наявність фактора ризику;
- орієнтація на досягнення комерційного успіху (зиску);
- інноваційний характер діяльності.
Підприємництво - не лише особливий вид діяльності, a й певні стиль і тип господарської поведінки, який притаманні:
- ініціативність і пошук нетрадиційних рішень у сфері бізнесу;
- готовність наражатися на власний ризик;
- гнучкість і постійне самооновлення;
- цілеспрямованість і наполегливість у бізнесовій діяльності.
Крім того, підприємництво - це комплекс особливих функцій, виконуваних в економіці (народному господарстві), спрямований на забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки господарюючих суб'єктів, створення інноваційного поля діяльності.
Суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути:
v громадяни України та інших держав;
v юридичні особи - підприємства (організації) усіх форм власності.
Законодавство України передбачає певні обмеження щодо здійснення підприємництва. Зокрема, не дозволяється займатися здійсненням підприємницької діяльності таким категоріям громадян, військовослужбовцям, посадовим особам органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й управління, які здійснюють контроль за дійсністю підприємств і організацій.
Об'єктами підприємницької діяльності можуть бути:
v товар;
v продукт;
v послуга.
Підприємницька діяльність здійснюється згідно з чинним законодавством:
- без використання найманої праці;
- з використанням найманої праці;
- без утворення юридичної особи;
- з утворенням юридичної особи.
Відповідно до закону «Про підприємства в Україні» можна заснувати:
· приватне індивідуальне (сімейне) підприємство;
· товариство з обмеженою відповідальністю акціонерне товариство закритого типу);
· акціонерне товариство відкритого типу.
Крім цього закон дозволяє створення повного і змішаного (командного) товариства, а також об'єднань підприємств. Якщо до такого переліку додати державні і муніципальні підприємства, а також ті, котрі функціонують на основі оренди і викупу майна трудовими колективами, то отримаємо повний спектр можливих форм підприємницької діяльності.
Важливо зазначити, що підприємницьку діяльність можна здійснювати й без набуття статусу юридичної особи. Проте така форма підприємництва має відповідати двом обов'язковим умовам:
1. відсутність використання найманої праці;
2. обов'язкове реєстрування в місцевих органах влади як індивідуальної трудової діяльності.
Можна також створювати кооперативи як товариства з обмеженою відповідальністю. При виборі певної форми підприємницької діяльності треба враховувати переваги і вади кожної форми організації бізнесу.
Підприємницька ідея. Її джерела і методи пошуку

Отже, започаткування підприємницької діяльності здійснюється відповідно до певної технології створення бізнесу, що є специфічною для кожного конкретного випадку і залежить від сфери вибраної діяльності. Проте попри особливості економічного й правового середовища, специфіки сфери діяльності, існують і загальні проблеми, з якими мусять мати справу підприємці. Однією з перших таких проблем є пошук підприємницької ідеї.
При створенні підприємств мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності.
Особиста мета підприємця може зводитися до бажання:
· отримання якомога більше грошей;
· працювати творчо;
· почувати себе комфортно;
· привести у рівновагу складові елементи життя - власну кар'єру і сім'ю, друзів тощо;
· домогтися того, щоб колеги визнали його професіоналом, знавцем у вибраній сфері підприємницької діяльності.
Формування ж вищезгаданих цілей підприємництва - процес набагато складніший. Він має бути конкретним і передбачати:
· виробництво наперед визначеної кількості певної групи творів;
· задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг);
· обслуговування певної категорії клієнтів тощо.
Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках. Максимально точно вимірюватись.
До них можна віднести такі:
· прибутковість;
· продуктивність або ефективність;
· продукція;
· виробничі потужності;
· персонал;
· ринок.
Сформовані цілі мають відповідати певним вимогам, а саме бути:
- конкретними і кількісно вимірюваними;
- зорієнтованими у часі, тобто мати конкретний горизонт прогнозування;
- реалістичними, практично досяжними і збалансованими із можливостями фірми;
- взаємно узгодженими і підтримуючими;
- сформульованими письмово.
Такі цілі варто вважати своєрідними нормативами, за якими підприємець може фіксувати рівень ефективності своєї практичної діяльності.
Організація створення, реєстрація та ліцензування діяльності нового підприємства

Законодавча база України, сформована протягом останніх років, дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство з будь-якою формою власності. Створення нових підприємств у перехідний до ринку період, як правило, здійснюється через заснування малих організаційних утворень підприємницької діяльності - малих підприємств. У зв'язку з цим стає зрозумілим і виправданими намагання розглядати технологію організації нового підприємства.
Малі підприємства (організаційні утворення малого бізнесу) можуть створюватися на основі будь-якої форми власності фізичними і юридичними особами (державними, орендними, кооперативними, спільними акціонерними підприємствами, господарськими організаціями та їх підприємствами, державними органами, вповноваженими управляти державним майном). Перелічені фізичні і юридичні особи можуть бути засновниками малого підприємства, тобто тими, хто приймає рішення про його створення.
Малі підприємства можуть створюватися на базі структурних підрозділів діючих підприємств, а також шляхом заснування нових організаційно-господарських утворень.
Створення малого підприємства внаслідок виокремлення структурних підрозділів має здійснюватись з дотриманням таких норм:
§ наявність рішення трудового колективу структурного підрозділу про створення малого підприємства та його вихід зі складу діючого підприємства;
§ згода власника майна структурного підрозділу;
§ виконання раніше взятих підприємством договірних зобов'язань.
Конкретним засновником малого підприємства можуть виступати як один громадянин, так і члени його сім'ї або інші особи, котрі спільно ведуть підприємницьку діяльність. Якщо мале підприємство створюється однією фізичною особою або сім'єю, то воно вважатиметься індивідуальним чи приватним підприємством. Коли ж мале підприємство засноване двома або більшою кількістю громадян, то воно матиме статус кооперативу, повного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю (з позначкою ЛТД), акціонерного товариства.
В и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.