Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Напрями та проритети розвитку стосункв з вропейським Союзом (С) у галуз авторського права сумжних прав. Суб'єкти розвитку стосункв, узагальнен дї з боку сторн. Нормативно-правов акти С, наближення законодавства України до цих норм правил.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 26.11.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
Розвиток стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
(реферат)
План
  1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав
   2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії
   3. Суб'єкти розвитку стосунків
   4. Узагальнені дії з боку сторін
   5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав
   6. Нормативно-правові акти Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав
   7. Стратегічні напрями інтеграції у галузі авторського права і суміжних прав
   8. Наближення законодавства України до норм і правил ЄС у галузі авторського права і суміжних прав
   9. Забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав
   10. Розвиток та удосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження

1. Основні напрями та пріоритети розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав

Основними напрямами і пріоритетами розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав є:

розвиток і вдосконалення національного законодавства шляхом:

а) підготовки нових законопроектів, внесення змін і доповнень до чинного законодавства;

б) введення кримінальної та адміністративної відповідальності, що існує в країнах-членах ЄС, за порушення норм авторського права і суміжних прав;

в) використання в національному законодавстві норм і положень директив ЄС з охорони інтелектуальної власності;

здійснення кадрового забезпечення системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав шляхом підготовки і перепідготовки спеціалістів у галузі охорони літературних і музичних творів, аудіо - і відеозаписів, комп'ютерних програм, програм телерадіомовлення;

створення громадських організацій з управління майновими правами авторів на колективній основі;

застосування новітньої техніки і прогресивних технологій у галузі автоматизованої обробки інформації, системи збирання, розподілу і виплати авторської винагороди, створення комп'ютерних каталогів.

2. Головна мета співробітництва, стратегія щодо її досягнення та відповідні тактичні дії

Головною метою співробітництва у галузі авторського права і суміжних прав є гармонізація національного законодавства із законодавством країн-членів ЄС. Йдеться про створення системи виключно правомірного використання на території України творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм, виконань, фонограм, програм телерадіомовлення - системи, яка б гарантувала рівень захисту, аналогічний тому, що існує у Співтоваристві.

У стратегічному плані, керуючись вимогами Конституції України, нормами законів України "Про авторське право і суміжні права", "Про інформацію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про видавничу справу", "Про кінематографію", положеннями відповідних указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, забезпечувати інтеграцію законодавства України до міжнародної системи охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, створення ступеневого режиму визнання і захисту інтелектуальної власності.

Забезпечувати виконання вимог Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт, 1971 рік), Всесвітньої конвенції про авторське право, членом яких є Україна.

Продовжувати роботу щодо приєднання України до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність. Забезпечити вступ України до Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і органів радіомовлення (Рим, 1961 рік), Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм (Женева, 1971 рік), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми (Женева, 1996 рік).

У тактичному плані:

а) впроваджувати у систему законодавчих актів України (стосовно охорони об'єктів авторського права і суміжних прав) вимоги директив Європейського Союзу "Про правовий захист комп'ютерних програм" (1991 рік), "Про права на оренду і прокат та права, пов'язані з авторським правом у галузі інтелектуальної власності", 1992 рік), "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, застосовуваних до радіомовлення через супутник і до трансляції по дротовому зв'язку" (1993 рік), "Про узгодження строків захисту авторського права і суміжних прав" (1993 рік), "Про правовий захист баз даних" (1996 рік);

б) укладати двосторонні угоди про взаємне представництво інтересів з авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС;

в) вивчати і впроваджувати досвід країн-членів ЕС у нормотворчій роботі, системі охорони об'єктів авторського права і суміжних прав (практика досудового і судового розгляду конфліктних справ, боротьба з піратством), управління майновими правами на колективній основі, у створенні фондів матеріальної допомоги членам авторсько-правових товариств;

г) створювати цілісну систему охорони об'єктів авторського права і суміжних прав із врахуванням досвіду європейських країн.

3. Суб'єкти розвитку стосунків

Встановлювати і підтримувати ділові контакти з відповідними підрозділами ЄС з проблем інтелектуальної власності, а також а авторсько-правовими організаціями країн-членів ЄС: Ей-Сі-Бі (Королівство Бельгія), КОДА, Ей-Сі-Бі (Королівство Данія), ГЕМА, БІЛЬД-КУНСТ (Федеративна Республіка Німеччина), СОПЕ (Грецька Республіка), СГАЕ, СТЕФ (Королівство Іспанія), СА-СЕМ, СДЕМ, СКАМ, САКД (Французька Республіка), ІМРО (Ірландія), СІАЄ (Італійська Республіка), БУМА (Королівство Нідерландів), СПА (Португальська Республіка), ДАКС, Пі-Ер-Ес (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Загалом, Концепція спрямована на забезпечення цілісного і гармонійного розвитку стосунків України з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав.

4. Узагальнені дії з боку сторін

В умовах глобалізації та лібералізації світової економіки посилюється взаємозалежність країн світу та здійснюється поступовий процес інтеграції ринків, зокрема інтелектуальної власності. Важливою складовою частиною ринку інтелектуальної власності є індустрія авторського права і суміжних прав, яка в країнах ЄС є джерелом національного збагачення.

Проголошений Україною курс на інтеграцію в ЄС ставить цілу низку проблем у сфері авторського права і суміжних прав.

Для їх вирішення Україна має виконати дуже жорсткі умови, закріплені в офіційних документах ЄС:

мати дієздатну національну систему охорони авторського права і суміжних прав у рамках спільного ринку ЄС;

дотримуватися правил та регулюючих принципів, встановлених в рамках ЄС.

Курс України на інтеграцію до ЄС за умови виконання вимог ЄС ставить перед нашою державою завдання створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності. Вирішення цього завдання перебуває в прямій залежності від розробки чітко визначеної політики у сфері авторського права і суміжних прав, спрямованої на забезпечення прав і законних інтересів вітчизняних і зарубіжних авторів.

Базовими документами, що визначають засади інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав, є:

Конституція України;

Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами і Україною, яка була підписана в Люксембурзі 16 червня 1994 року та набула чинності 1 березня 1998 року (далі - УПС);

Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615/98;

Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав, розроблена ДААСПом України та затверджена 25 серпня 1998 року.

На основі зазначених документів розроблена Програма інтеграції України до ЄС у галузі авторського права і суміжних прав.

Програма містить стислу характеристику сучасного стану охорони авторського права і суміжних прав в Україні, законодавства ЄС у цій сфері, визначає стратегічні напрями інтеграції в галузі авторського права і суміжних прав: наближення законодавства України про авторське право і суміжні права до норм і правил ЄС; забезпечення правомірного використання в Україні об'єктів авторського права і суміжних прав; розвиток та вдосконалення інституційної бази охорони авторського права і суміжних прав та механізмів її впровадження.

5. Сучасний стан розвитку системи охорони авторського права і суміжних прав

Україна прагне подолати традиційну недооцінку в економічному, соціальному, суспільному житті країни значення об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечити належний, безумовно надійний та ефективний рівень їх охорони.

Охорона авторських і суміжних прав в Україні нині є реальним чинником становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності. Політика у сфері авторського права і суміжних прав стала складовою частиною державної політики і знайшла безпосереднє відображення у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України.

Органом, що забезпечує реалізацію політики в галузі авторського права і суміжних прав, є Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДА-АСП України), головні завдання якого:

забезпечення беззастережно правомірного використання творів науки, літератури, мистецтва;

поліпшення матеріального становища художньої інтелігенції шляхом підписання ліцензійних угод з користувачами, збільшення обсягів нарахувань і забезпечення своєчасної виплати авторської винагороди;

розробка нормативних актів щодо забезпечення повноцінного функціонування в Україні системи охорони прав вітчизняних і зарубіжних авторів;

дальший розвиток духовних обмінів шляхом експорту та імпорту прав на твори науки, літератури і мистецтва;

виконання міжнародних зобов'язань у сфері охорони об'єктів авторського права і суміжних прав, забезпечення приєднання України до ГАТТ/СОТ, входження її у європейські та світові структури.

Законодавство України про авторське право і суміжні права набуває певної правової завершеності, що знайшло відображення в Конституції України, де визначено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (стаття 41).

Основу нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав становить Закон України "Про авторське право і суміжні права". Він розроблений за кваліфікованої консультативної підтримки зарубіжних експертів, зокрема експертів ЄС. Закон акумулює в собі прогресивний досвід, накопичений розвиненими країнами в процесі багаторічного розвитку.

Розвиток системи охорони авторського права і суміжних прав значною мірою залежить від роботи Державного агентства України з авторських і суміжних прав (ДААСП України), яке використовує всі можливі важелі і повноваження, надані чинним законодавством. За ініціативою і участю ДААСПу підготовлені і діють постанови Кабінету Міністрів України:

"Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва", "Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва", "Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм", "Про порядок погодження з Державним агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами і примірниками фонограм".

Проводиться послідовна робота по удосконаленню існуючої нормативно-правової бази у сфері авторського права і суміжних прав, метою якої є забезпечення правомірного використання творів, комп'ютерних програм, фонограм. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Підготовлені проекти законів України: "Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення", "Про приєднання України до Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм", "Про приєднання України до Римської конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення".

Враховуючи задекларований Україною курс на європейську інтеграцію та вимоги, що ставить Європейський Союз до країн, які претендують на повноправне членство в ЄС, головне завдання у сфері авторського права и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.