На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Види патентв та сутнсть патентування. Порядок проведення державної реєстрацї суб'єктв пдприємницької дяльност в органах виконавчої влади. Журнал облку господарських операцй, спрощена форма бухгалтерського облку, необхдн облков регстри.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Правоведение. Добавлен: 13.07.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3

Кафедра бухгалтерського учета и аудита


Контрольна робота

з дисципліни:
«Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу»
Зміст контрольної роботи

1. Види патентів. Сутність патентування
2. Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок їх реєстрації
3. Практичне завдання. Журнал обліку господарських операцій
Список літератури
1. Види патентів. Сутність патентування

Згідно із Законом України від 23.03.96 № 98/96-ВР "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями) торговий патент придбавається суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну діяльність, діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою, діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.
Торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися зазначеними видами діяльності. Торговий патент не засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на інтелектуальну власність.
Спеціальний торговий патент - це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності на особливий порядок оподаткування відповідно до цього Закону.
Підставою для придбання торгового патенту є оформлена заявка.
Заявка на придбання торгового патенту повинна містити такі реквізити:
- найменування суб'єкта підприємницької діяльності;
- витяг з установчих документів щодо юридичної адреси суб'єкта підприємницької діяльності, а у випадках, якщо патент придбавається для структурного (відокремленого) підрозділу, - довідка органу, який погодив місцезнаходження структурного (відокремленого) підрозділу, із зазначенням цього місця;
- вид підприємницької діяльності, здійснення якої потребує придбання торгового патенту;
- найменування документа про повну або часткову сплату вартості торгового патенту.
Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.
Тобто торговий патент видається державними податковими органами за плату суб'єктам підприємницької діяльності (СПД).
СПД, який припинив діяльність, яка підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про припинення такої діяльності відповідний державний податковий орган. При цьому торговий патент підлягає поверненню до державного податкового органу, що видав його, а СПД повертається надмірно сплачена сума вартості торгового патенту.
Оплата вартості торгового патенту
Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг у межах граничних рівнів, визначених зазначеним Законом.
Вартість спеціального торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, діяльності з надання побутових послуг за календарний місяць встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів або місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг у межах граничних рівнів, визначених зазначеним Законом.
Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі згідно з Законом за календарний місяць, а на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у фіксованому розмірі - згідно з Законом за рік.
Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності
Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.
Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.
Термін дії торгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців.
Під час придбання спеціального торгового патенту СПД не вносить одноразову плату.
У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів (від 1 до 15 днів), пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, СПД придбаває короткотерміновий торговий патент за місцем провадження зазначеної діяльності.
Оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється не пізніше ніж за один день до початку здійснення торговельної діяльності.
При придбанні суб'єктом підприємницької діяльності пільгового торгового патенту на здійснення торговельної діяльності видами товарів, передбачених частинами шостою-дев'ятою статті З цього Закону, суб'єкт підприємництва вносить одноразову плату у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.
Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг
Оплата вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному.
Під час придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.
Під час придбання спеціального торгового патенту СПД не вносить одноразову плату.
Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями
Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.
Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями СПД вносить одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.
Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями становить 36 календарних місяців.
Оплата вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу
Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу СПД вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.
Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців.
Порядок нарахування сум плати за торговий патент.
Датою внесення чергового платежу за торговий патент є дата перерахування зазначених коштів до бюджету.
У разі, якщо останній день строку сплати вартості торгового патенту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.
Нарахування сум плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності здійснюється в особових рахунках платників за весь термін дії торгового патенту одночасно, а саме:
- за першим терміном - суми оплати вартості торгового патенту за перший звітний період та суми одноразової плати, внесеної платником під час придбання торгового патенту в розмірі вартості торгового патенту за один місяць (3 місяці), яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії;
- за наступними термінами - щомісячно (щоквартально) до 15 числа місяця, який передує звітному періоду;
- за останнім терміном сплати - здійснюються нульові нарахування, крім діяльності у сфері торгівлі іноземною валютою, у яких нарахування здійснюються за останній квартал його дії, зменшені на суму одноразової плати у розмірі вартості торгового патенту за один місяць, тобто в останньому кварталі нарахування здійснюється за 2 місяці.
Нарахування сум плати за спеціальний торговий патент здійснюється в особових рахунках платників за весь термін дії спеціального торгового патенту одночасно, а саме:
- за першим терміном - суми оплати вартості спецпатенту за перший звітний період;
- за наступними термінами - щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному періоду.
У разі придбання торгового патенту не з початку місяця (кварталу) розмір плати за торговий патент за перший звітний місяць (квартал) визначається пропорційно до кількості календарних днів місяця (кварталу), починаючи з дня придбання торгового патенту.
При придбанні торгового патенту після 15 числа звітного місяця (15 числа останнього місяця звітного кварталу) суб'єкт підприємницької діяльності одночасно сплачує вартість торгового патенту за наступний звітний місяць (квартал).
Суб'єкт підприємницької діяльності має право придбати торговий патент на здійснення торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. На здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями та з надання послуг у сфері грального бізнесу суб'єкт підприємницької діяльності також може зробити попередню оплату вартості торгового патенту за весь термін його дії.
При цьому суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків додаткового внесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість на вказані види діяльності.
Суб'єкт підприємницької діяльності звільняється від обов'язків довнесення вартості торгового патенту при збільшенні його вартості тільки у разі сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки. У разі сплати чергових платежів при зміні вартості торгового патенту протягом року необхідно зробити перерахунок одноразової плати в тому місяці, в якому внесені ці зміни.
Нарахування пені
Плата за торговий патент, яка не була сплачена або не повністю внесена платником до 15 числа місяця, що передує звітному періоду вважається податковим боргом. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Нацбанку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
2. Суб'єкти підприємницької діяльності малого бізнесу: створення і порядок їх реєстрації

Державна реєстрація суб'єктів ПД провадиться в органах виконавчої влади за місцем знаходження або місцем проживання даного суб'єкта.
Для державної реєстрації суб'єкта ПД - юридичної особи подаються такі документи:
1. Рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним органу про створення юридичної особи. Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів.
2. Статут.
3. Реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію.
4. Документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду суб'єкта ПД в розмірі, передбаченому законом.
5. Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
Установчі документи подаються до органу державної реєстрації в 3-ох примірниках (2 з них - оригінали).
Громадяни, які мають намір здійснювати ПД без створення юридичної особи, подають:
1. Реєстраційну картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію.
2. Дві фотокартки.
3. Довідку (чи її копію) про включення до державного реєстру фізичних осіб - платників податків і інших обов'язкових платежів.
4. Документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
5. Документ, який засвідчує особу.
Місцезнаходженням суб'єкта ПД на дату державної реєстрації може бути місце знаходження (місце проживання ) одного із засновників або місцезнаходження за іншою адресою, що підтверджується договором оренди або іншим відповідним договором.
Органам державної реєстрації забороняється вимагати від суб'єктів ПД документи, непередбачені Законом України "Про підприємництво" зі змінами і доповненнями.
Відповідно до постанови КМУ "Про порядок державної реєстрації суб'єктів ПД" від 25.05.1999 р. за № 740 встановлені наступні розміри плати за:
1. Державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єктів ПД (реєстраційний збір):
- для громадян-підприємців - 1,5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- для юридичних осіб - 7 неоподаткованих мінімумів.
2. За прискорену (протягом 1 дня) державну реєстрацію чи перереєстрацію суб'єктів ПД - потроєний розмір відповідного реєстраційного збору.
3. Державна реєстрація змін (доповнень) до установчих документів - 30% реєстраційного збору.
4. Видача дублікату - 10% реєстраційного збору.
Перереєстрація суб'єктів ПД у зв'язку зі зміною законодавства провадиться безкоштовно, якщо інше не передбачено законодавством.
Орган державної реєстрації сплачує замовнику 20% реєстраційного збору за кожен прострочений день державної реєстрації, але не більше розміру внеску.
Реєстраційна картка суб'єкта ПД заповнюється особисто замовником. Орган державної реєстрації, в разі необхідності, безкоштовно допомагає заповнювати реєстраційні картки, перевіряє відповідність наведених в них даних з даними, пред'явленими в документах.
Державна реєстрація суб'єктів ПД провадиться за наявністю всіх необхідних документів за заявочним принципом не більш 5 робочих днів.
Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести данні з реєстраційної картки до Реєстрів суб'єктів ПД, та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб) або ідентифікаційним номером (фізичні особи) - платником податку та інших обов'язкових платежів.
У п'ятиденний термін з дати реєстрації, органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з позначкою про державну реєстрацію відповідному податковому органу і органу державної статистики, та подають відомості про держану реєстрацію суб'єкта ПД до органу соціального страхування і ПФ України.
Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта ПД та копія документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органі є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта ПД і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється НБУ.
Для отримання дозволу на виготовлення печаток, штампів суб'єкта ПД або уповноважена ним особа надає відповідному органу внутрішніх справ:
- копію свідоцтва про держ. реєстрацію;
- 2-а екземпляра зразків печаток і штампів, які затверджуються власником і не потребують додаткового узгодження;
- документ, який свідчить про сплату коштів за дозвіл на виготовлення печаток і штампів.
Протягом 5 робочих днів після одержання документів, органи внутрішніх справ зобов'язаний видати дозвіл на виготовлення або відмову з поясненням причин.
На печатках і штампах необхідно вказувати ідентифікаційний код (номер) суб'єкта ПД - юридичної особи (фізичної особи).
У разі зміни назви, організаційно-правової форми суб'єкта ПД, а також форми власності, підприємці у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов'язані подати документи для перереєстрації.
Перереєстрація провадиться в порядку, встановленому для його реєстрації.
У разі перереєстрації суб'єкта ПД, що визначається правонаступником підприємства, приватизованого як цілісний майновий комплекс, подається документ, який засвідчує право власності на зазначений об'єкт.
Суб'єкт ПД має право відкривати свої філії, представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх реєстрації. Підприємець повідомляє про відкриття підрозділу органам державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації до своєї реєстраційної картки. У разі змін свого місцезнаходження, суб'єкт ПД в семиденний термін повинен повідомити про це органу державної реєстрації. Не виконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації звернутися до суду з позовом про скасування державної реєстрації.
Скасування державної реєстрації здійснюється за заявою власником або уповноважених ним органів чи за особистою заявою підприємця -громадянина, а також на підставі рішень суду в разі:
а) визнання не дійсними або такими, що суперечать законодавству установчих документів (відповідальність за відповідність до чинного законодавства установчих документів, що подаються для проведення реєстрації, несе власник або уповноважені ним органи, які подають документи для реєстрації);
б) здійснення діяльності що суперечить установчим документам та законодавству України;
в) несвоєчасного повідомлення суб'єктом ПД про зміну його назви, організаційної форми, форми власності та місця знаходження;
г) визнання суб'єкта ПД банкрутом;
д) неподання протягом року до органів ДПС податкових декларацій, а також документів бухгалтерської звітності згідно законодавству.
Скасування державної реєстрації суб'єкта ПД - юридичної особи здійснюється органом державної реєстрації після проведення ліквідаційною комісією заходів щодо ліквідації та пред'явлення наступних документів:
- заява (рішення) власника (власників) або уповноваженого ним органу, або вирок арбітражного суду в випадках передбачених законодавством;
- акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, затвердженим органом, який призначив ліквідаційну комісію;
- справка аудитора, якщо це необхідно, відповідно до вимог законодавства для перевірки ліквідаційного балансу;
- справка установ банку про закриття рахунків;
- справка органу державної податкової служби про зняття з обліку;
- підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової інформації оголошення про ліквідацію суб'єкта ПД;
- справка з архіву про приймання документів, які підлягають довгостроковому зберіганню;
- справки з ОВД (справ) про приймання печаток і штампів;
- оригінали установчих документів (статут, установчий договір);
- свідоцтво про державну реєстрацію.
Скасування державної реєстрації суб'єкта ПД - фізичної особи здійснюється на підставі таких документів:
- особистої заяви громадянина-підприємця або вироку суду;
- справки органу державної податкової служби про зняття обліку;
- справки установ банків про закриття рахунків;
- довідки органу внутрішніх справ про повернення печаток, штампів та оригінали свідоцтва про державну реєстрації.
Орган державної реєстрації в десятиденний термін повідомляє державні податкові органи та органи державної статистики про скасування державної реєстрації суб'єкта ПД.
Скасування державної реєстрації позбавляє суб'єкта ПД статусу юридичної особи і є підставою для виключення його з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.
3.Практичне завдання
Журнал обліку господарських операцій
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.