Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Загальна характеристика, основа, прояви, зєднання подл державної влади. Завдання механзм та форми реалзацї функцй держави: правова, договрна. Класифкаця та ознаки державного органу. Спввдношення понять бюрократї та бюрократизму.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 01.05.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


11
Реферат
Теорія держави і права
На тему:
Сутність держави
ЗМІСТ

1. Загальна характеристика державної влади
2. Основа та прояви державної влади
3. З'єднання і поділ влади
4. Функції і механізм держави
5. Державний орган
Список літератури
1. Загальна характеристика державної влади
Загальна характеристика влади.
Влада - це здатність і можливість однієї людини нав'язувати свою волю іншій.
Категорія здатності і можливості означає уміння, основу або фізичну здатність здійснювати владу.
Уміння - наявність у того, хто має владу необхідних навиків для її здійснення.
Основа - наявність у того, хто має владу, опори, на яку можна обпертися.
Основа влади може бути економічною (особисте матеріальне багатство), соціальною (наявність підтримки у певних соціальних груп), морально-ідеологічною (особиста харизма лідера) або легальною (наявність законних основ для володаря здійснювати владу).
Фізична можливість - відсутність у того, хто має владу перешкод, зв'язаних із здоров'ям, що здатні перешкоджати цій особі здійснювати владу.
Структура влади складається з трьох елементів:
Інтерес - особа зацікавлена в отриманні влади.
Інтерес може виявлятися подвійно: влада заради влади (характерно для правління Гая Юлія Цезаря) і влада заради досягнення мети (характерно для правління В.І. Леніна, що прагнув до світової революції і побудови комунізму).
Воля - здатність досягти влади.
Сила - здатність утримати владу.
Виділяється три різновиди сили:
Сила авторитету - особиста харизма лідера;
Сила прямого примусу - насильство над людьми (терор);
Ідеологічна сила - утримання влади за допомогою ідеології.
Державна влада та методи її здійснення.
Усе вищесказане відноситься до так званої політичної влади, тобто влади як здатності суб'єктів політичної діяльності нав'язувати свою волю масам.
Елементом політичної влади є влада державна.
Державна влада - здатність держави нав'язувати свою волю громадянам країни.
Це визначення можна вивести з визначення самої влади.
Методами здійснення державної влади признаються ті прийоми, за допомогою яких відбувається це нав'язування.
Традиційно теорія держави і права виділяє два методи здійснення державної влади:
Переконання - це метод активного впливу на волю і свідомість людини ідейно-моральними засобами для формування в неї поглядів і уяв, заснованих на глибокому розумінні сутності державної влади, її цілей і функцій.
Переконання має місце там, де особа, що піддається переконанню, внутрішньо погоджується з протилежними доводами, тобто коли особа подумки відзначає, що опонент правий.
Державний примус - психологічний, матеріальний або фізичний (насильницький) вплив повноважних органів і посадових осіб держави на особу із метою примусити її діяти з волі пануючого суб'єкта, в інтересах держави.
Державний примус буває двох типів:
Правовий примус - державний примус, вид і міра котрого строго визначені правовими нормами і який застосовується в процесуальних формах (чітких процедурах).
Наприклад, кримінальна відповідальність за скоєне навмисне вбивство.
Неправовий примус - державна сваволя.
2. Основа і прояви державної влади
Економічна, соціальна і морально-ідеологічна основа державної влади.
Економічною основою державної влади є майно, що знаходиться в державній власності
Її становить національний доход, валютний резерв, податки тощо.
Соціальною основою державної влади є суспільство з його класами і соціальними групами.
В будь-якій країні діють соціальні верстви, що підтримують державну владу.
Морально-ідеологічною основою державної влади служать уяви у суспільстві про державну владу, як зразково моральну, навіть якщо це не відповідає дійсності.
Ця основа забезпечується пануючою в суспільстві ідеологією і виявляється в леґітимності державної влади.
Державна влада й ідеологія.
Державна влада, що спирається лише на насильство і примус не міцна і недовговічна. Тому вона об'єктивно потребує ідеології
Ідеологія - система ідей, тісно пов'язаних з інтересом пануючого суб'єкта.
Існує два головних види ідеологій:
Релігійна - заснована на релігійних вченнях і міфах (іслам в Ірані й Афганістані; синтоїзм у Японії).
Світська - заснована на пануючих у суспільстві теоріях і націлена на досягнення певних міфічних ідеалів (світле комуністичне майбутнє, Велика Американська Мрія).
Леґітимність і легальність державної влади.
Леґітимність - це прийняття населенням країни законної влади, а також визнання її права управляти соціальними процесами, готовність їй підкорятися.
В даному випадку категорія законності влади передбачає її утворення відповідно до процедури, що передбачена правовими нормами.
Нелегітимна влада визнається узурпаторською.
Узурпація - насильницьке протизаконне захоплення влади будь-якою особою або групою осіб, а також присвоєння собі чужих владних повноважень.
Прикладом узурпації є Чилі в період дії хунти генерала Піночета.
Юридичним виразом легітимності влади служить її легальність, тобто нормативність, здатність втілюватися в нормах права, обмежуватися законом, функціонувати в рамках законності.
3. Єдність і поділ влади
З'єднання влади - це об'єднання законодавчої та виконавчої (а іноді й судової) влади у одному органі. Приймаючи закон, такий орган сам стане організовувати його виконання.
Принцип з'єднання влади має ряд позитивних моментів:
Забезпечує оперативне вирішення будь-яких питань.
Виключає можливість перекладати відповідальність і провину за помилки на інші органи.
«Звільняє» від боротьби з іншими органами за об'єм владних повноважень.
Однак, таке з'єднання веде до всевладдя і безконтрольності.
Принцип поділу влади - це раціональна організація державної влади в демократичній державі, при якій здійснюється гнучкий взаємоконтроль і взаємодія вищих органів держави як частин єдиної влади через систему стримань і противаг.
Державна влада при цьому ділиться на:
Законодавчу (парламент) - прийняття законів і бюджету.
Виконавчу (президент і уряд) - оперативне вирішення проблем, організація виконання законів, право вето.
Судову - функція арбітра в суперечках про право.
Поділ влади є функціональною ознакою правової держави. Це обумовлено:
Самою необхідністю поділу повноважень.
Тим, що державі властива агресивність.
Системою стримань і противаг, на яку впливають:
Зовнішні чинники (інші держави, політичні партії й руху тощо).
Розподіл повноважень
Поділ функцій держави.
Різні терміни функціонування різних державних органів.
Особливі повноваження судової влади.

4. Функції і механізм держави
Функції держави.
Функціями держави визнаються основні напрямки її діяльності.
В умовах СРСР існувала класифікація функцій держави, залежно від причин їх виникнення:
Ті, що випливають з класових протиріч.
Ті, що випливають з потреб суспільства.
Зараз переважаючою стала класифікація функцій держави за їх спрямованістю на:
І. Внутрішні - спрямовані в середину країни.
Охорона форм власності.
Охорона правопорядку.
Охорона навколишнього природного середовища.
Економічна.
Соціальна.
Інші (наприклад, розвиток науково-технічного прогресу).
ІІ. Зовнішні - спрямовані за межі країни.
Військова.
Взаємовигідна торгівля.
Підтримка миру.
Дипломатична.
Інші (прийняття участі у вирішення глобальних проблем сучасності: боротьба з міжнародною організованою злочинністю та тероризмом, вирішення проблем екологічного та демографічного характеру тощо).
Колись для СРСР були характерні наступні зовнішні функції:
Всебічна допомога соціалістичним країнам.
Підтримка національно-визвольного руху.
Держава повинна виконувати свої функції у властивих їй формах, застосовуючи у своїй діяльності різні методи.
Розрізняються наступні форми реалізації функцій держави:
Правова форма - відображає зв'язок держави і права, обов' и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.