Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Очна ставка як самостйна слдча дя. Система тактичних дй, що використовується при її проведенн. Очна ставка за участю неповнолтнх. Тактика очної ставки при розслдуванн злочинв, що вчиняються групою. Психологчн аспекти проведення очної ставки.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Правоведение. Добавлен: 19.07.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


3
Тактика проведення очної ставки
7.060101 Правознавство
Дипломна робота на здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1
Очна ставка як самостійна слідча дія
1.1. Суть і значення очної ставки
1.2. Завдання очної ставки
1.3. Очна ставка в системі інших слідчих дій
Розділ 2
Організація та підготовка до проведення очної ставки
2.1. Прийняття рішення слідчим про проведення очної ставки
2.2. Технічне забезпечення проведення очної ставки
2.3. Планування проведення очної ставки
Розділ 3
Система тактичних прийомів, що використовується при проведенні очної ставки
3.1. Види тактичних прийомів, що використовуються при проведенні очної ставки
3.2. Тактичні прийоми при проведенні очної ставки за участі неповнолітніх
3.3. Деякі особливості тактики очної ставки при розслідуванні злочинів, що вчиняються групою
3.4. Психологічні аспекти проведення очної ставки
Висновки
Список використаних джерел
ВСТУП

Розслідування злочинів в цей час доводиться здійснювати в надзвичайно складних умовах кардинальної зміни ідеологічних, політичних та економічних пріоритетів, що не може не вплинути на роботу слідчих по кримінальних справах.
У справі належного розслідування злочинів серед різних слідчих дій вельми важливе значення має очна ставка. У процесуально-тактичному і психологічному відносинах очна ставка є складною слідчою дією.
Результати очної ставки мають часом, якщо що не вирішальне, то, безсумнівно істотне значення. Вони допомагають вибору тієї єдиної версії в масі інших, за допомогою яких вдається з'ясувати дійсні обставини справи, а також сприяють усуненню істотних протиріч в свідченні допитаних раніше осіб. По суті, очна ставка направлена на встановлення істини по справі.
Результативність очної ставки залежить і від особистого уміння, і від досвіду, а також і від серйозного відношення до підготовки її проведення. Витрачений труд на підготовку, планування, досконале вивчення обставин справи завжди окупаються. Тому очну ставку ніколи не можна провести наскоком, похапки. Вона повинна бути підготовлена у всіх деталях.
Тактика проведення очних ставок в значному ступені розроблена в криміналістичній літературі. Але допит на очній ставці при розслідуванні злочинів, скоєних групою осіб, мають свої особливості, які не знайшли ще свого достатнього висвітлення.
Законодавча регламентація порядку проведення очної ставки не виключає допустимість та практичну цінність тактичних рекомендацій, розроблених на основі практики.
44
РОЗДІЛ 1
ОЧНА СТАВКА ЯК САМОСТІЙНА СЛІДЧА ДІЯ
1.1. Суть і значення очної ставки

Однієї з дискусійних проблем криміналістичної тактики є питання про суть і значення очної ставки. З'ясування самої суті очної ставки, розкриття всіх її сторін необхідні для найбільш ефективного застосування даної слідчої дії на практиці.
Визначення поняття очної ставки, що пропонуються в літературі в тій або іншій мірі відрізняються один від одного, і в них не завжди точно і повно відбивається її суть. Проведемо порівняльний аналіз найбільш характерних з них.
Серед вчених немає єдиного погляду на процесуальну природу очної ставки. Одні розглядають очну ставку як різновид особливої форми допиту і додержуються визначення цієї слідчої дії, даної М.С. Строговичем, який бачить її суть в „одночасному допиті двох осіб в присутності один одного з приводу однієї і тієї ж обставини”. Однак в даному понятті не вказується мета провадження очної ставки, і тим самим відбувається її ототожнення з допитом [28, с. 31].
Інша група вчених на чолі з А.Б. Соловйовим визначає очну ставку як 2допит в присутності один одного двох раніше допитаних осіб про обставини, по яких в свідченні цих осіб є істотні протиріччя, з метою встановлення істини по спірних обставинах”. Це визначення також не розкриває в повній мірі суть очної ставки. Автор, зважаючи очну ставку різновидом допиту, не обкреслює коло учасників, між якими може проводитися дана слідча дія [31, с. 22].
Наступна думка, що висловлюється в науці, вважає очну ставку самостійною слідчою дією, відмінною по своїх цілях, процесуальному порядку проведення і тактиці від інших слідчих дій (В.О. Коновалова, Н.В. Жогин, С.А Шейфер, А.Р. Ратінов, В. С. Комарков, Н. В. Бахарев, И.Е. Биховський, В.С., Максимов, Ф.Н. Фаткулін и др.) [21, 22, 28, 31, 35, 38, 41].
Найбільш розгорнене визначення очної ставки дає В.О Коновалова. Вона розглядає її „як слідчу дію, що має своєю задачею отримання доказів у справі і що перебуває в одночасному допиті двох осіб (двох свідків, двох обвинувачених, свідка і обвинуваченого) судово-слідчими органами з метою усунення істотних протиріч, що є в свідченні цих осіб і встановлення істини”. У даному визначенні правильно вказана мета очної ставки, зроблена спроба встановити коло учасників слідчої дії Але і тут присутні окремі неточності і упущення. Незважаючи на те, що Коновалова В.О. відносить очну ставку до самостійних слідчих дій, це положення у визначенні не закріплено. Серед осіб, між якими можливе проведення очної ставки, необхідно також вказати потерпілих і осіб що підозрюється. Крім того, у визначення не включене положення про те, що очна ставка може проводитися тільки між особами, раніше допитаними. Актуальність точного визначення суті очної ставки викликана науковою дискусією з питання, які тактичні прийоми повинні застосовуватися при її провадженні: тактичні правіша проведення допиту або самостійні, відособлені від прийомів допиту, правила [23, с. 19].
У криміналістичній літературі висловлена думка про те, що при підготовці і проведенні очної ставки „застосовні загальні положення тактики допиту і тактичні прийоми, що використовуються при допиті свідків і потерпілих, обвинувачених і підозрюваних (відповідно до того, хто є учасниками очної ставки)”. Однак практика спростовує механічне перенесення правил допиту на очну ставку, оскільки це не приносить очікуваних результатів і негативно впливає на розкриття злочинів.
Так, А.К. Давлетов і А.Б. Соловьйов стверджують, що питання про процесуальну природу очної ставки як різновид допиту, дозволений законодавцем. Однак, вживання певних термінів законодавцем ще не є доказом того, що очна ставка різновид допиту. Підтвердженням точки зору зазначених тверджень, що очна ставка є самостійною слідчою дією є виділення законодавцем її з числа допитів і детальна регламентація умов і порядку її проведення [25, 28].
Друга група, хоч і дотримується правильної позиції, не пояснює тих внутрішніх причин, які спонукали законодавця виділити очну ставку з числа допитів, регламентувати умови, порядок проведення і оформлення її результатів. Очна ставка має багато спільних рис з допитом, але на відміну від нього характеризується цілим рядом властивих тільки одній їй процесуальних, тактичних і психологічних особливостей. Саме ці особливості відображають те неповторне, що визначає собою індивідуальність даної слідчої дії.
Вважаючи очну ставку самостійною слідчою дією, А.Р. Ратінов правильно зазначає, що „на відміну від допиту, коли слідчий має справу з тим, що допитують тільки одну особу, то на очній ставці відбувається взаємодія трьох учасників”. На допиті ж між слідчим і що допитується Існують двосторонні правовідносини, які законодавець І вимушений був врегулювати [34, с. 31].
Внаслідок державно-владного характеру виникаючих в карному процесі правовідносин, кожний учасник очної ставки пов'язаний взаємними правами і обов'язками зі слідчим. Активними учасниками очної ставки є одночасно дві раніше допитані особи. Вони по черзі відповідають на одні й ті ж заздалегідь, точно сформульовані слідчим питання і з його дозволу відповідають на питання один одного. Такої умови, як наявність двох джерел, від яких виходить взаємовиключаюча інформація, при провадженні допиту немає. Згідно із законом, особи, викликані по одній і тій же справі до слідчого, повинні допитуватися їм окремо, і у відсутності інших осіб. Недотримання цього правила є процесуальним порушенням, яке впливає негативним чином на правильність формування свідчень.
Особа, викликана на допит, спочатку свідчить в формі вільної розповіді. Форма вільної розповіді, є основною тактичною особливістю допиту, яка неприйнятна на очній ставці. Інша мета, умови та обстановка очної ставки виключає можливість застосування в процесі її провадження загальної форми вільної розповіді На очній ставці вільна розповідь знаходить вияв тільки в зв'язку з відповіддю особи, що допитується на конкретно поставлене їй питання.
Приступаючи до допиту, слідчий в більшості випадків не знає конкретного змісту інформації, яку він отримає від того, кого допитує. Про об'єм і напрям допиту слідчий має загальне уявлення. Глибина цього уявлення залежить від наявності в даний момент відомостей оперативного характеру і доказів по справі. Ця обставина впливає на особливості тактики допиту.
Очна ж ставка проводиться тільки за наявності істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб, коли ці протиріччя не можна усунути за допомогою інших слідчих дій, в тому числі повторним допитом. Отже, при її провадженні слідчий заздалегідь знає точки зору по суперечних обставинах майбутніх учасників очної ставки. Оперуючи інформацією, що є, слідчий обирає прийоми очної ставки, які направлені на найбільш ефективне усунення протиріч і встановлення істини у справі.
В очній ставці і допиту різні цілі. Метою очної ставки є усунення істотних протиріч у існуючих уже свідченнях раніше допитаної особи, тоді як мета допиту, отримання відомостей про подію злочину або пов'язані з нею факти. Інша, чим у допиту, цілеспрямованість очної ставки накладає свій відбиток і на тактику її провадження.
Необхідно також визначити відмінність в предметі даних слідчих дій. Предмет допиту значно ширше за предмет очної ставки. Предмет очної ставки усунення конкретної суперечності, що торкається лише невеликої частини інформації про подію злочину, отриманої в ході допиту від свідків, потерпілих, осіб що підозрюються, та обвинувачених. Предмет допиту обумовлюється великим колом передумов.
Визначення очної ставки, що є в літературі, характеризують цю слідчу дію як одночасний (по черзі) допит двох осіб. Однак, на очній ставці умови в яких свідчать учасники, не відповідають всім вимогам КПК України, обов'язковим при проведенні допиту свідка, потерпілого, особи що підозрюється і обвинуваченого. Отже, термін „допит” тут треба розуміти лише в умовному значенні. Очна ставка включає в себе свідчення двох осіб, кожне з яких не має самостійного значення для виконання її мети встановлення істини по спірних обставинах, але взяті разом вони складають єдине ціле в якісно новому змісті слідчої дії, що розглядається.
В основі структури очної ставки і допиту лежать прийоми розпиту. Однак очна ставка від допиту відрізняється по мірі складності структур, що відображаються. С.А. Шейфер пише: „Однорідні, але існуючі лише ізольовано один від одного структури повідомлення осіб, що допитуються співвідносяться на очній ставці” [45, с. 28].
В умовах очної ставки відбувається не тільки допит двох осіб по черзі, але аналіз, а також безперервна конфронтація свідчення. Р.С. Бєлкін затверджує, що „по суті, очна ставка і являє собою процес безперервного порівняння свідчення двох осіб, що одночасно допитуються з негайним використанням слідчим результатів такого порівняння для усунення протиріч в інформації, що виходить з цих джерел” [21, с. 131].
А.В. Дулов і П.Д. Нестеренко зазначають, що відмінності очної ставки від допиту полягають також в додатковому емоційному впливі за допомогою іншого учасника процесу [26, с. 341]. Психологічний вплив одного учасника очної ставки на іншого може призвести як до позитивних результатів, а саме, до з'ясування причин протиріч і їх усунення в свідченні учасників, так і до негативних, коли під впливом свого опонента учасник міняє своє свідчення на помилкові, відмовляється від раніше даного правдивого свідчення, тим самим посилюючи вже маючу місце конфронтацію свідчення.
Викладене дає підставу зробити висновок: очна ставка самостійна слідча дія, що полягає в допиті по черзі, в присутності один одного двох раніше допитаних по одних і тих же обставинах справи осіб з числа свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, аналізі і безперервному порівнянні (зіставленні) поступаючого свідчення для усунення в них істотних протиріч з метою встановлення істини по справі.
1.2. Завдання очної ставки
Велике значення для правильного розуміння ролі і місця очної ставки в системі інших слідчих дій має визначення її завдань. Так, очна ставка є засобом не тільки перевірки доказів, що є, але і отримання нових. Нарівні із встановленням істини по спірних обставинах в ході очної ставки можуть бути з'ясовані наступні конкретні завдання:
1. Подолання добросовісної помилки особою, що допитується. Проведення особою очної ставки, що сумлінно помиляється благотворно позначається на відновленні в його пам'яті забутого. Цьому сприяє безпосереднє відтворення в деталях одним учасником очної ставки свого свідчення Іншому. Іноді зовнішність несумлінного учасника очної ставки пожвавлює у особи, що сумлінно помиляється асоціативні зв'язки і полегшує йому спогад подій, що мали місце.
2. Викриття брехні одного з тих, що допитуються. Слідчий організує правомірний психологічний вплив на особу, що помилково свідчить. Засобом такого впливу виступають свідчення І поведінка того, що добросовісного допитується.
Велике значення має активність самого слідчого. Таким, є своєчасне і виправдане застосування певних тактичних прийомів, направлених на викриття брехні несумлінного учасника, таких як: пред'явлення на очній ставці доказів, проведення очної ставки в поєднанні з допитом, використання слідчим „слабих місць” психіки несумлінного учасника, деталізація предмета очної ставки, зміна темпу очної ставки на форсований або уповільненого з залежності від конкретної ситуації, і ряд інших.
3. Зміцнення вольових якостей, позиції обвинуваченого, що правдиво свідчив, А.В. Дулов і П.Д. Нестренко вказують, що такі очні ставки необхідні як засіб зміцнення позиції обвинуваченого, що признався перед іншим обвинуваченим [26, с. 341]. При викритті в ході очної ставки співучасників у обвинуваченого відбувається зміцнення вольових позицій, установки його на надання правдивих свідчень в суді. Подібні очні ставки проводяться в двох випадках:
· коли обвинувачений, що признався викриває інших допитаних у справі осіб;
· коли очна ставка проводиться з особами, що мають позитивний вплив на обвинуваченого.
4. Викриття помилкового алібі. У процесі проведення очної ставки слідчому нерідко вдається викрити помилкове алібі особи, що підозрюється у вчинені злочину (обвинуваченого).
Так, при допиті П. в якості підозрюваного у вимаганні у підприємця Д. великої суми грошей, не брав участь, оскільки з цей час виїжджав від своєї знайомої Т., яка проживає на побережжі. Раніше опитана Т. свідчення П. підтверджувала. Перед допитом Т. слідчий пояснив їй, що П. підозрюється у вимаганні і для слідства важливе її правдиве свідчення, а також попередив про відповідальність по от, ст. 178 та 179 КПК України. В результаті, Т. показала, що на побережжя вона їздила сама, однак, по поверненню назад зустріла П., який попросив її підтвердити його свідчення. Далі, слідчим була проведена очна ставка між П. і Т. Вислухав свідчення Т., П. зізнався у вимаганні великої суми грошей у д.
5. Викриття самообману або обмови за допомогою проведення очних ставок.
Так, в 2003 році у провадженні прокуратури Полтавської області м. Комсомольска знаходилася кримінальна справа, порушена за фактом здійснення розбійного нападу неповнолітнім М. На допиті М. показав, що здійснив розбій по вказівці свого старшого брата В. Крім того, В. також привіз і забрав його на своєму автомобілі з місця злочину. Однак, В. на допиті заявив, що не бачив молодшого брата вже більш 2 місяців, ніяких вказівок на здійснення розбою не давав, і у вказаний час знаходився у відрядженні в Німеччині. Перевіркою було встановлено, що В. дійсно бачив брата біля двох місяців тому, відношення відтоді з ним не підтримував, а у вказаний час знаходився закордоном, в Німеччині. Внаслідок проведеної очної ставки між братами було встановлено, що молодший брат підмовив старшого, в чому М. зізнався відразу, як побачив брата.
6. Перевірка зібраних у справі доказів. Очна ставка є засобом перевірки свідчень раніше допитаних осіб. Усуваючи істотні протиріччя, прогалини, неточності в свідченні, домагаючись їх деталізації і роз'яснення окремих обставин, фактично проводиться перевірка достовірності доказового матеріалу у справі загалом.
7. Викриття інсценування злочину. Очна ставка в ряді випадків є ефективною при викритті інсценування злочинів. У ході очної ставки брехун звичайно не витримує сорому, що випробовується перед свідком (потерпілим), що свідчить правду, або вираженого презирства з його сторони і зізнається у створенні інсценування.
Так, в УВС МВС України в Полтавській області м. Комсомольська поступила заява директора продовольчого складу В. про те, що 14.12.2000 р., в нічний час, шляхом; проникнення в сховище, була довершена крадіжка товарів на велику суму. На допиті: працівник складу М., той, що останній йшов з роботи показав, що склад їм був закритий на замок, включена система місцевої сигналізації, а також, що всієї ночі він знаходився вдома. У ході слідства був допитаний громадянин А., який показав, що біля 4 годин ранку, він проїжджав по вулиці, на якій розташований склад, і помітив В., який, схоже, щось вантажив в свою машину. Слідчим була проведена очна ставка між А. і В. Останній, зрозумівши безглуздя брехні, признався, що крадіжка була ним інсценована з метою приховання недостачі, що виникла з його вини.
8. Отримання нових доказів. Очна ставка „...додатковий спосіб отримання доказів зі свідчень свідків, потерпілого, обвинувачених і їх перевірки”.
Так, обвинувачений Ф. на допиті не заперечував збуту 2 пакетів конопель по 50 грам А. в гаражі у Ф. Між Ф. і А. була проведена очна ставка на місці злочину. А. розповів про обставини продажу коноплі, а також показав, що бачив, звідки Ф. діставав пакети, що з ящику для інструментів, і указав на це місце, Ф. визнав правильність свідчення Ф. і зізнався в зберіганні додаткової кількості наркотичних засобів. Даний приклад свідчить, що при проведенні очної ставки можуть бути отримані фактичні дані, раніше невідомої слідчому.
9. З'ясування причин походження істотних протиріч. Проведення очної ставки сприяє з'ясуванню даних, що пояснюють причини походження істотних
протиріч у свідченні.
У цьому випадку важливо точно відобразити свідчення учасників у протоколі. На з'ясування причин походження істотних протиріч свідченні потрібно звертати серйозну увагу як при проведенні очних ставок, направлених на викриття брехні, так і на подолання добросовісної помилки особи, що допитуються.
У справі про розбійний напад, на допитах свідок Р. показав, що бачив трьох учасників злочину, тоді як свідок Д. наполягала, що їх було четверо. Між свідками була проведена очна ставка, внаслідок якої з'ясувалося, що свідок Д. помилялася. У ході очної ставки свідок Р. детально розказав обставини побаченої ним події. Він затверджував, що бачив, як троє молодих людей в масках увірвалися в комерційний магазин і, загрожуючи обрізом, зажадали віддати їм гроші з каси. Він також запам'ятав, що в магазині в той час знаходився покупець, якого свідок Д. і прийняла по помилці за четвертого учасника нападу.
Результати очної ставки показали, що протиріччя в попередньому свідченні свідків були викликані помилкою одного зі свідків, тобто була з'ясована причина суперечності.
10. Вивчення особистості що допитуються. У ході очної ставки учасники вивчаються одночасно з дослідженням Істотних протиріч в свідченні. Постановкою питань, уважним спостереженням за поведінкою, реакціями особи, що допитуються на свідчення один одного, пред'явленням доказів слідчий може отримати такі дані про характер, темперамент, вольові, інтелектуальні і моральні якості особи, що допитуються, значення яких важко переоцінити. Результати вивчення можуть бути використані як в ході очної ставки для вибору найбільш раціональних тактичних прийомів допиту її учасників, так і при проведенні Інших слідчих дій. Крім цього, вивчення особистості злочинця допомагають слідчому визначити мотиви здійснення злочину, а також охарактеризувати його в залі судового засідання для призначення справедливого покарання.
11. Перевірка і оцінка слідчих версій. Очна ставка може проводитися з метою перевірки і оцінки слідчих версій. Усуваючи істотні протиріччя, викриваючи самообмову того, що допитується, слідчий під час очної ставки одночасно може отримати підтвердження про здійснення даного злочину іншою особою. Специфіка очної ставки дозволяє слідчому перевіряти свої припущення по самих різних обставинах розслідування справи.
Проведення очної ставки не обмежує, а розширює, збільшує можливості слідчого у встановленні об'єктивної істини у справі. У той же час значення очної ставки не треба перебільшувати, бо вона не може замінити інші слідчі дії або виключити їх провадження. Очна ставка повинна проводитися лише тоді, коли це дійсне необхідне в інтересах розслідування.
1.3.Очна ставка і інші слідчі дії
Очна ставка, будучи самостійною слідчою дією, має ряд ознак, які характерні і іншим слідчим діям. Так, зокрема, окремі межі очної ставки властиві перехресному допиту, пред'явленню для пізнання живих осіб, відтворення обстановки і обставин події, перевірці свідчення на місці у разі проведення очної ставки на місці випадку. З метою уникнення змішення вказаних слідчих дій важливо провести чітку диференціацію між очною ставкою і схожими слідчими діями шляхом виявлення відмінностей, що є між ними [22, с. 247].
Перехресний допит, як і очна ставка, проводиться для усунення протиріч в свідченні вже допитаних раніше осіб, здійснюється шляхом постановки питань і отримання відповідей від осіб, що допитуються. Схожа і та конфліктна психологічна обстановка, в якій ці дії проводяться; Однак між цими діями є і відмінності.
Очна ставка самостійна слідча дія. Процесуальний порядок її проведення на досудовому слідстві регламентований ст. 172, 173 КПК України. Перехресний же допит, будучи різновидом судового допиту, на попередньому слідстві не проводиться, а тому і не регламентований в законі. Перехресний допит в ході судового слідства може бути зроблений услід за основним допитом з метою з'ясування протиріч і заповнення неповноти у свідченні.
Відрізняються і стадії карного процесу, на якій можливе проведення перехресного допиту і очної ставки. Перехресний допит властивий тільки судовому слідству. Очна ставка проводиться і на досудовому слідстві і в суді.
Різний і суб'єктний склад даних суміжних слідчих дій. Перехресному допиту зазнає одна особа, на очну ставку зводяться двоє і більше раніше допитаних осіб. Очна ставка в суді може проводитися між підсудними, потерпілими і свідками, тоді як перехресний допит проводиться не тільки у відношенні вказаних осіб, але і експерта, цивільного позивача і цивільного відповідача. На очній ставці по кожній спірній обставині, питання ставляться обом особам, що допитуються, їх відповіді протиставляються, порівнюються між собою. При перехресному допиті всі питання звернені до однієї особи, що допитується, а його відповіді на питання, поставлені з позиції обвинувачення, зіставляються з його відповідями на питання, поставленими з позиції захисту.
Основою проведення очної ставки є наявність істотних протиріч в свідченні допитаних у справі осіб. Для проведення перехресного допиту основою є внутрішні протиріччя в свідченні осіб, що допитуються, не досить ясний і повний виклад ними в процесі вільної розповіді обставин події, що досліджується судом.
Пред'явлення для впізнання так само, як і очна ставка, є самостійною слідчою дією. Проведення його регламентоване кримінально-процесуальним законом (ст. ст. 174, 175, 166 КПК України).
Близькість впізнання до очної ставки приводила в минулому до того, що в літературі і на практиці ці різні за своїй природою слідчі дії ототожнювалися.
У слідчій практиці і зараз іноді замість впізнання проводиться очна ставка, що є грубим порушенням закону. Предмет таких очних ставок обмежений з'ясуванням питань: „Чи впізнаєте Ви людину, що сидить перед вами?”, „Чи той це громадянин, який вас образив?” і т.інше.
Так, Н. на допиті заявив, що разом з Д. він здійснив крадіжку у З. Підозра пала на Д., який був затриманий і допитаний як особа, що підозрюється у вчинені злочину. На допиті Д. показав, що він не знає і не бачив Н., і участі в крадіжці не приймав. Слідчий, проводячи очну ставку між Н. і Д., спитав чи той перед ним Д., з яким він здійснив крадіжку? Н. відповів, що це той самий Д. Потім слідчий запитав підозрюваного Д., чи підтверджує він свідчення Н., на що Д. відповів негативно, і так само спростував знайомство з Н.
Слідчий зробив не очну ставку, а пред'явлення для пізнання особистості з грубим порушенням порядку провадження цієї слідчої дії. Як позитивний, так і негативний результат такого «впізнання» не має доказового значення. Якщо мета очної ставки є усунення істотних протиріч у свідченні раніше допитаних осіб, то мета пред'явлення для впізнання є встановлення тотожності для групової приналежності об'єктів.
Особи, між якими проводиться очна ставка, мають можливість порівнювати свідчення один одного. Це розкриває істотні протиріччя, що є в їх свідченні з приводу одних і тих же обставин (фактів) і сприяє встановленню істини по справі. У ході пред'явлення для впізнання той, що впізнає порівнює (зіставляє) уявний образ людини, баченої ним в момент здійснення злочину, з особою, представленою ним для впізнання.
Очна ставка на попередньому слідстві проводиться тільки між двома особами; при проведенні впізнання той, що впізнається обов'язково пред'являється особі, що впізнає серед інших осіб, схожому по зовнішніх ознаках, загальне число яких повинне бути не менш трьох.
Особи, між якими проводиться очна ставка, є активними учасниками слідчої дії, тоді як при впізнанні найбільшу активність виявляє особа, що впізнає.
Крім того, ще однією обов'язковою умовою впізнання є присутність при його проведенні понятих, що також відрізняє цю слідчу дію від очної ставки.
Між очною ставкою, що проводиться на місці злочину, і перевіркою свідчення на місці є багато загального. Обидві слідчі дії проводяться на місці вчинення злочину, обстановка якого впливає істотним чином на встановлення істини. На очній ставці і при перевірці свідчень на місці проводяться свого роду допит учасників з числа обвинувачених, осіб, що підозрюються, потерпілих і свідків [23, с. 234].
Відмінність очної ставки від перевірки свідчень на місці полягає в наступному. Основою для проведення очної ставки є наявність істотних протиріч в свідченні раніше допитаних осіб. Основою для проведення перевірки свідчень на місці служить наявність в свідченні допитаних по справі осіб даних, що можуть бути встановленими і перевіреними безпосередньо на місці, про яке в них йде мова. Таким чином, мета виходу на місце інша: вона полягає в перевірці свідчення: допитаного, встановлення їх достовірності, отриманні нових даних.
На очній ставці свідчення дає почергово в присутності один одного дві особи, а при перевірці свідчення на місці свідчення дає всього одна особа. Обов'язковою умовою при проведенні пред'явлення для впізнання є присутність понятих; очна ставка проводиться без таких. Крім цього, на очній ставці свідчення двох осіб зіставляються, а в процесі перевірки свідчення на місці, свідчення допитаної особи порівнюється з обстановкою на місці.
При проведенні очної ставки мають значення і підлягають фіксації в протоколі лише свідчення її учасників. При перевірці свідчень на місці, крім повідомлення особи, свідчення якої перевіряються, мають значення і підлягають фіксації в протоколі дії, що виконуються нею, результати дослідження реальної обстановки місця скоєння злочину і предметів, що там є, слідів і інших речових доказів.
Очна ставка і відтворення обстановки і обставин події самостійні слідчі дії. Вони відрізняються по цілях, процесуальному порядку і тактиці провадження. Метою очної ставки, як було підкреслено раніше, є усунення істотних протиріч і встановлення істини: за спірними фактами шляхом почергового допиту її учасників. Мета відтворення обстановки і обставин події є перевірка досвідченим шляхом, чи могла та або інша обставина мати місце в даних умовах місця і часу [24, с. 185].
Очна ставка на місці події може призначуватися будь-яким часом дня. Відтворення обстановки і обставин події в багатьох випадках повинен проводитися лише в певних умовах часу, якщо вони можуть вилинути істотний чином на встановлення достовірності його результатів. Крім цього, при проведенні слідчого експерименти необхідна присутність двох або більш понятих; для очної ставки така вимога відсутня.
У протоколі відтворення обстановки і обставин події фіксується обстановка, в якій виробляються досвідчені дії, розташування учасників, характер і послідовність дій, повторюваність дослідів, що проводяться в умовах, що змінюються і їх результати.
Свідчення учасників відтворення обстановки і обставин події мета в протокол не заноситься. У протоколі очної ставки увага приділяється тільки фіксації питань і свідчення осіб, що допитуються.
Таким чином, незважаючи на схожі межі очної ставки з іншими слідчими діями, можна провести чітку відмінність між ними по таких критеріях як: мета, процесуальне регламентування, тактичні прийоми, особи, що бере участь, фіксація результатів і ряд інших, в залежності від слідчих дій, що порівнюються [26, с. 153].
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ОЧНОЇ СТАВКИ

2.1. Прийняття рішення про доцільність проведення очної ставка і вибір моменту її проведення

Очна ставка є складною слідчою дією і вимагає ретельної підготовки, вираженої у вивченні свідчення осіб, між яким мається намір провести очну ставку; у виявленні суті протиріч, що є в них і причин їх походження; у визначенні послідовності проведення очної ставки.
Перш ніж провести очну ставку, слідчий повинен ухвалити про це відповідне рішення. Ухвалюючи таке рішення, слідчий зобов'язаний подумати, своєчасно і чи доцільно проведення очної ставки, чи є для цього належні умови.
Необхідно вибрати час проведення очної ставки з тим, щоб вона не була передчасною або запізнілою. Передчасна очна ставка може взагалі не дати позитивного результату, навіть виявитися в якійсь мірі шкідливою.
Запізніла очна ставка також не приведе до бажаних результатів, оскільки слідчий упустив найбільш вдалий для її проведення час: обвинуваченому, наприклад, вже стали відомі свідчення свідків або інших обвинувачених, і він з цього вже зробив відповідні висновки, перебудувався з своєму свідченні і т.д. В
такому спадку можуть з'явитися нові труднощі, яких можна було уникнути своєчаснім проведенням очної ставки, або ж очна ставка повністю втратила своє значення і стала некорисною.
Слідчому необхідно також визначити час проведення очної ставки на протязі доби; її тривалість і місце, де вона буде проводитися. Безпосередньо момент проведення очної ставки з кожному конкретному випадку вирішує слідчий, виходячи з матеріалів справи і обстановки, що складається.
Приймаючи рішення про проведення очної ставки, слідчий повинен вийти з характеру свідчення, що підлягає перевірці, з суті протиріч, що є в них, і бачити можливі шляхи їх подолання. Повне вивчення даних, що є по кожній конкретній справі, особистості залученого або осіб, що залучаються до карної відповідальності, а іноді і свідків допоможе визначити шляхи перевірки свідчень і усунення протиріч в них [29, с. 123].
Потрібно продумати питання про те, чи корисно і чи необхідно в даний час ознайомити обвинуваченого або Інших осіб зі свідченням свідків або інших осіб. Не можна планувати і проводити очну ставку передчасно, коли ознайомлення обвинуваченого зі свідченням свідків не дає позитивного результату, а навпаки буде використане ним в своїх цілях.
Тому виявлення істотних протиріч саме по собі не є обов'язкова основа для проведення негайної очної ставки: в одних випадках зона дійсно необхідна відразу, але в інших її доцільно відкласти до певного часу, коли над обвинуваченим; зімкнеться велике коло доказів.
Так, наприклад, проводячи очні ставки при розслідуванні розбійних нападів і грабежів, довершених групою осіб по попередній змові або організованою групою, потрібно враховувати небезпеку того, що слабовільні обвинувачені і неповнолітні підпадуть під вплив ватажків групи і змінять своє свідчення. У таких випадках доцільно стриматися від очних ставок або відкласти їх на більш пізній час, коли в розпорядженні слідчого виявляться докази, здатні впливати на ватажків групи, що упираються.
Складна робота чекає слідчого і при підготовці до очних ставок, що проводиться між декількома особами. Необхідно зробити висновок відносно їх послідовності, між ким починати першу очну ставку. Щоб правильно намітити план, треба передбачати можливі результати кожної очної ставки з тим, щоб ці результати враховувати вже при проведенні черговим.
У тих випадках, коли очна ставка проводиться для викриття обвинуваченого або свідка у брехні, останньою проводиться очна ставка між особою, що свідчить помилково, і особою, що викриває його. За загальним правилом, рекомендується задавати питання спочатку тому, хто на думку слідчого, свідчить правдиво, щоб ця особа не підпадала під вплив того, хто свідчить помилково. 3 цього правила можуть бути виключення, наприклад, якщо той ще дає правдиве свідчення має досить вольових якостей, щоб спростувати помилкове свідчення Іншої особи і всю його аргументацію [26, с. 341].
А у випадках, коли очна ставка проводиться для уточнення свідчення або усунення протиріч, її черговість визначається з таким розрахунком, щоб виключити: можливість змовк між особами, що підлягають допиту на очній ставці Одночасно необхідно продумати питання про те, чи немає, крім очної ставки, інших способів усунення протиріч, що є І чи не є вони більш надійними для встановлення істини.
У літературі правильно зазначається, що „...далеко не кожна суперечність в свідченні вимагає проведення очної ставки, оскільки вельми істотні розходження можуть бути усунені повторним допитом і іншими засобами, які часом більш надійно встановлюють причину їх виникнення, і вносять необхідну корективу в раніше дані свідчення” [26, 27, 28, 29].
Якщо один з учасників очної ставки (як правило, вони знають один одного) відмовляється свідчити з присутності іншої особи, проведення очної ставки недоцільне. Недоцільно, на думку деяких криміналістів, також провести очну ставку між особами, з яких той, хто свідчить правдиво, знаходиться в матеріальній, родинній або іншій залежності від іншого учасника, наприклад, між сином і батьком, підлеглим і начальником. Проте, деякі приклади з практики спростовують дану точку зору і свідчать про ефективність проведення очної ставки між таким особами.
Очна ставка частіше за все являє собою конфліктну ситуацію, при якій інтереси і цілі кожного з трьох учасників звичайно не співпадають. На очній ставці сходяться звичайно особи, в свідченні яких є істотні протиріччя, і кожний з них намагається відстоювати свої свідчення. При підготовці до проведення очної ставки слідчому вельми важливо з'ясовувати причини розходжень в свідченні осіб, що допитуються. Природно, що не завжди вдається відразу виявити причини: таких розходжень. Однак версії, припущення повинні розроблятися відразу, оскільки в залежності від них буде намічатися і тактика допиту на очній ставці [32, с. 112].
У ході розслідування справи слідчий повинен вивчити вольові якості кожної з передбачуваних учасників очної ставки, особливо з урахуванням: ситуації, яка буде мати місце при її проведенні. При підготовці очної ставки доцільно попередньою бесідою збудити такий психологічний стан особи, що йде на очну ставку, яке забезпечить активність його дій в процесі очної ставки, зніме страх, боязнь обвинуваченого, що була раніше.
Щоб показати, наскільки важливо заздалегідь психологічно підготувати учасників до майбутньої очної ставки, можна привести наступний приклад.
У розділі організованої злочинної групи стояв хтось Міхейко, раніше судимий за умисне вбивство. Один з обвинувачених, Томін, свідчив правдиво, чим викривав Міхейко в здійсненні розслідуваного злочину. Була призначена очна ставка, на якій Томін повторив своє свідчення проти ватажка. Останній, спокійно його вислухавши, сказав: „Те, що ти зараз говориш, суцільний наклеп. Ти що, забув про свої рідних? А ну пригадай все і скажи слідчому, як все було насправді”.
Відсутність необхідної підготовки привела до зриву очної ставки, Злочинець не був викритий в здійсненні деяких злочинів, не признався під впливом свідчення іншої особи, а навпаки, сам впливав на обвинуваченого, який признався, і той відмовився від раніше даного свідчення.
Нарешті, підготовка повинна бути направлена не тільки на попередження впливу на обвинуваченого, але і на те, щоб що виходить на очну ставку сам міг не тільки викласти певні факти, але і надати відповідний вплив своєю поведінкою, своєю мовою на особу, яка свідчить помилково.
Щоб запобігти можливості змови між учасниками очної ставки або вплив одного на іншого, слідчий повинен подумати, де провести очну ставку, як розмістити її учасників, чи треба запросити для спостереження за їх поведінкою іншого слідчого.
2.2. Технічне забезпечення проведення очної ставки

У процесі підготовки до очної ставки потрібно подумати про технічне забезпечення очної ставки, передбачити вирішення таких питань, як створення належної обстановки для її проведення, підготовці додаткових засобів фіксації, запрошення необхідних осіб.
Слідчий повинен підшукати зручне приміщення. Воно повинне бути добре освітленим, учасників потрібно розташувати так, щоб світло падало на їх обличчя. Тих, що допитуються треба розміщувати на певній відстані від вікон і дверей, вікна не залишати відкритими. Ті, що допитуються повинні знаходитися на достатній видаленій відстані один від одного і від слідчого, але в полі зору останнього повинні знаходитися обличчя, руки і ноги осіб, що допитуються. У приміщенні не повинно бути таких предметів, які могли б бути використані як знаряддя нападу (важкі попільнички, чорнильні прилади та інше). Якщо очна ставка проводиться на місцевості, то в просторі між її учасниками потрібно прибрати палиці, камені, залізні лозини і інші подібні предмети.
Слідчий повинен запастися необхідною кількістю бланків протоколів очної ставки, папером та іншим. Необхідно мати під рукою кримінальний і кримінально-процесуальний кодекси, матеріали кримінальної справи, інструменти для: виконання креслень, схем.
Якщо очну ставку планується провести на місці пригоди, то слідчим повинні бути вжиті заходи, щодо забезпечення учасників транспортними засобами. Транспортні засоби необхідні також, якщо один з учасників очної ставки знаходиться під вартою.
Іноді при провадженні очної ставки необхідна присутність працівників охорони, стенографістки, оперативного працівника, іншого слідчого. У таких випадках слідчий, що ухвалив рішення про провадження очної ставки, повинен повідомити їх і запросити для участі в цій слідчій дії.
Серед питань підготовки проведення очної ставки важливе значення має підготовка і використання сучасних засобів фіксації. Досягнення науки і техніки з кожним роком все ширше використовуються в боротьбі із злочинністю, в тому числі в розслідуванні злочинів. Зараз вже не рідкість, коли слідчі, нарівні з традиційними способами фіксації ходу і результатів тих або інших слідчих дій, застосовують кінозйомку, кольорову фотографію, відеоапаратуру. На можливості застосування відеотехніки при проведенні очної ставки потрібно зупинитися особливо.
Тактика застосування відеотехніки в ході попереднього слідства ще досить не розроблена. Це пояснюється недостачею досвіду використання даного виду техніки з зв'язку з відсутністю в слідчих підрозділах відповідної апаратури.
На основі вивчення використання відеотехніки в практичній роботі слідчих органів внутрішніх справ і прокуратури, а також аналізу думок, що є в літературі з цього питання можна дати деякі рекомендації по застосуванню відеотехніки при проведенні очних ставок.
Застосування відеозапису доцільне при проведенні очних ставок у випадках, спільною межею яких є особлива потреба в „...фіксації немовних форм спілкування, дій їх учасників і поведінки осіб, що допитуються” [38, с. 86].
Слідчий повинен стежити за своїми манерами і не допускати аморальних вчинків зі своєї сторони.
Перша частина відеозапису ведеться середнім планом, відображаючи всіх учасників і основну частину обстановки, в якій проводиться слідча дія. Коли питання ставить слідчий, запис доцільно вести середнім планом, так, щоб в кадрі одночасно були і особи, між якими вона проводиться. У момент надання свідчень потрібно фіксувати навперемінно особу, що дає їх (великим планом), і що обох допитуються (середнім планом). Якщо один з учасників очної ставки впливає на іншого її учасника, то доцільно час від часу фіксувати великим планом і того, на кого направлений цей вплив, його реакцію.
По закінченні очної ставки відеозапис демонструється всім учасникам слідчої дії. Доповнення, зроблені до неї такими особами, що допитуються, також фіксуються на видеоплівку, бажано великим планом. За допомогою відеозапису необхідне фіксувати весь хід очної ставки.
2.3. Планування очної ставки

Обов'язковим перед проведенням очної ставки є складання плану її проведення. Недопустимо для слідчого сподіватися на успіх, на те, що досвід допоможе по ходу допиту зорієнтуватися і направити очну ставку в потрібне русло. Якщо слідчий не має плану очної ставки, точно передбачених і розрахованих дій, логічно розроблених питань, побудованих на основі повного знання матеріалів справи, розраховувати на успіх йому не доводиться, оскільки обвинувачений постійно зайнятий в думках своєю.
Він часто вивертається, намагається наштовхувати слідчого на помилкові версії, свідчить неправдиво і ретельно їх продумує. Трапляється так, що він входить в змову з іншими обвинуваченими, свідками. І тому викриття його помилкового свідчення і отримання істинних даних -- непроста задача для слідчого. Як і до допиту, до очної ставки необхідно готуватися з всією серйозністю, щоб добитися позитивних результатів.
Одне з головних завдань складового плану є формулювання чітких питань по суті очної ставки. Виключається формулювання питань під час її проведення. Питання необхідно продумати заздалегідь, записати їх, підготуватися [34, с. 95].
Зупинимося стисло на таких випадках:
1. Проведення тривалих і складних очних ставок вимагає ретельного аналізу їх ходу І результатів з метою розробки більш ефективної тактики подальших слідчих дій, витягання додаткової інформації, яка не відбилася в свідомості слідчого і в протоколі слідчої дії. Перегляд відеозапису очної ставки дозволяє виявити упущення особи, ведучої допит, відмітити реакцію осіб, що допитуються на поставлені слідчим питання і пред'явлені докази. Застосування відеотехніки послужить стримуючим чинником, запобіжить можливості незаконних дій або аморальних виявів окремих осіб, загалом позначиться позитивно на результатах очної ставки.
2. Проведення очних ставок з участю осіб, страждаючих фізичними І психічними недоліками: сліпоглухонімих, глухонімих, що мають розлад психіки. Доцільність застосування відеотехніки в даних випадках пояснюється тим, що тут частіше застосовуються позамовні форми спілкування: показ предметів, малюнків, знакова форма спілкування, Відеозапис знаків і рухів дає можливість перевірити, наприклад, якість перекладу знаків глухонімих без їх повторної участі в очній ставці.
З. Проведення очних ставок з участю малолітніх свідків і потерпілих. Відомо, що фіксація свідчення дітей в письмовому вигляді представляє особливу складність. Застосування відеотехніки дозволяє без спотворення відобразити зміст і форму свідчення дітей, а суду можливість перевірити, чи не є вони результатом вільного або мимовільного навіювання з боку слідчого і інших осіб.
Після прийняття рішення про застосування відеотехніки потрібно запросити фахівця оператора для ознайомлення з умовами майбутньої роботи, з порядком проведення слідчої дії, що намічається і для спільної розробки плану застосування апаратури.
Проведення очної ставки певним чином впливає на поведінку слідчого. Застосовуючи відеозапис, слідчий повинен пам'ятати, що фіксується не тільки кожне його слово, але і його жести, вираз обличчя, його дії Таким чином, він до різних варіантів відповідей і бути готовим в залежності від них ставити додаткові питання, щоб остаточно уточнити фактичні обставини справи або спростувати окремі дані отримані внаслідок попередніх питань.
Визначити коло питань і правильно їх сформулювати надзвичайно важлива задача, що стоїть перед слідчим, як при проведенні допиту, так і очної ставки. Також важливий порядок, в якому ці питання повинні ставитись. Він має істотне значення для встановлення істини по справі. Кожне питання повинне задаватися в свій час, не випереджаючи подій, а тоді, коли для його дозволу дозріли умови. При цьому треба дотримуватись наступних вимог:
· Питання повинно бути конкретним і стосуватися однієї обставини, лаконічним і не допускати двозначного тлумачення;
· Необхідно уникати питань, на які можлива односкладна відповідь типу: „так”, „немає”, „може”, „не може”, „звичайно” і т.д.
Формулювання питання повинне повністю виключити можливість отримання з його змісту інформації. необхідної для відповіді; питання формулюються з урахуванням розумового і культурного розвитку особи, що допитується, рівня його знань; питання ставляться в прямій формі і точно, щоб особа, що відповідає на нього, не втрачалася у здогадках; потрібно заздалегідь продумати послідовність з'ясування питань: як правило, одне питання повинне витікати з іншого і мати ясну логічну структуру; до останнього питання не треба перейти доти, поки обидва учасники очної ставки вичерпуючи не відповідять на попередній. У очній ставці не повинна мати місце чиста формальність. Відома безліч випадків, коли формально слідчий діяв правильно. Він задавав питанню, вживав заходів до з'ясування фактичних обставин, але успіху на очних ставках не добився. По цих же справах інший слідчий успішно проводив досудове слідство, отримуючи позитивні результати.
Підсумковим моментом підготовки очної ставки є, як було вказано раніше, складання плану. У нього повинні бути включені наступні дані:
- обставини, що є предметом очної ставки, розташовані слідчим в певній черговості їх розгляду;
- суть свідчення особи, що допитується по кожній винесеній на очну ставку спірній обставині;
- докази, які підтверджують або спростовують свідчення учасників очної ставки, з вказівкою, при розгляді яких спірних обставин, в якому об'ємі і в якій послідовності будуть пред'являтися;
- сформульовані слідчим питання, з вказівкою черговості їх постановки учасникам очної ставки;
- час і місце проведення очної ставки; хто бере участь при проведенні очної ставки.
Для забезпечення наочності і полегшення підготовки до проведення очної ставки можливе складання схеми плану очної ставки, куди входять:
- питання, що підлягають з'ясуванню спірні обставини (у вибраній черговості);
- суть свідчення по спірних обставинах, що розглядаються; докази і інші матеріали, що підлягають пред'явленню;
- питання до тих осіб, що допитуються з вказівкою, кому з них першому вони ставляться.
Графу про підлягаючи пред'явленню докази можна використати і для нотаток про застосування в ході очної ставки тактичних прийомів. У розділі „Примітка” робляться відмітки про результати очної ставки, про підлягаючі з'ясуванню інші спірні обставини, про заходи, які випливають з результатів даної слідчої дії. Фіксуються питання, які має бути з'ясувати надалі і інші майбутні дії. Така форма плану дозволяє своєчасно коректувати його в процесі проведення очної ставки.
Складання письмового плану необхідне при проведенні будь-якої очної ставки. Аналіз його положень дозволяє виявити слабі місця і помилки в міркуваннях і своєчасно усунути їх, значно полегшує надалі складання протоколу.
Результативність очної ставки залежить і від особистого уміння, і від досвіду, а також і від серйозного відношення до підготовки її проведення. Витрачений труд на підготовку, планування, досконале вивчення обставин справи завжди окупаються. Тому очну ставку ніколи не можна провести наскоком, похапки. Вона повинна бути підготовлена у всіх деталях [32, с. 131].
РОЗДІЛ 3
ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ
3.1. Види тактичних прийомів, що використовуються при проведенні очної ставки

Порядок допиту на очній ставці регламентований ст. ст. 172,173 КПК України. Недотримання процесуальних правил є істотним порушенням закону. Разом з тим процесуальні правила носять загальний характер і не встановлюють тих конкретних прийомів і методів, за допомогою яких слідчий в кожному окремому випадку домагається усунення істотних протиріч в свідченні осіб, що допитуються. Цю роль виконують тактичні прийоми, що розробляються слідчою практикою І криміналістичний наукою. Останні постійно міняються, в залежності від Індивідуальних психологічних особливостей учасників очної ставки, їх взаємовідносин, характеру і об'єму зібраних доказів. Процесуальні правила провадження очної ставки, таким чином, доповнюються тактичними прийомами, тим самим, допомагаючи слідчому цілеспрямовано і успішно провести розслідування у справі, використати можливість кожної слідчої дії по збиранню, перевірці і оцінці доказів, домагаючись економії часу і сил Під тактичним прийомом більшість криміналістів розуміють „найбільш раціональний і ефективний спосіб дії або найбільш доцільну в даних умовах лінію поведінки особи, що виконує процесуальні дії” [27, с. 241].
На відміну від процесуальних правил, тактичні прийоми не мають обов'язкової сили. Рекомендаційний характер тактичного прийому визначає можливість його вибору по розсуду слідчого в конкретній слідчій ситуації Найбільш правильним представляється твердження А.Н. Васильєва, що „тактичний прийом це наукова рекомендація, до застосування якої слідчий підходить творче, маючи можливість вибору, керуючись оцінкою слідчої ситуації і міркуваннями доцільності” [34, с. 64].
Таким чином, проведення очної ставки повинно засновуватися, передусім, на вимогах закону, в також час, доповнюватися тими науковими рекомендаціями, які вирішують задачу її ефективності Законодавець передбачає попередження свідка або потерпілого перед початком очної ставки про карну відповідальність за відмову або ухиляння від надання свідчень і за надання явно помилкових свідчень (ст. ст. 178, 179 КПК України). Абсолютно очевидна доцільність роз'яснення до початку очної ставки її учасникам їх прав і обов'язків, а також порядку провадження слідчої дії.
Приступаючи до провадження очної ставки, слідчий повинен з'ясувати у учасників, чи знайомі вони один з одним 1 в яких відносинах знаходяться між собою. У будь-якому випадку не рекомендується обмежуватися отриманням загальних відповідей, доцільно з'ясувати те значення, яке вкладається особою, що допитується в зміст сказаного. Виходячи з отриманих даних, слідчому не забороняється прямо спитати у того, що допитується, чи не можуть, на його думку, існуючі відносини вплинути на характер свідчення, що дається.
На очних ставках між близькими родичами ставити питання про те, чи знають особи, що допитуються одна одну, і з якого часу, безглуздо. У протоколі констатується факт їх спорідненості
Після з'ясування питання про знайомство і характер взаємовідносин учасників очної ставки слідчий безпосередньо переходить до вирішення спірних обставин. Слідчий пропонує кожному з тих осіб, що допитуються почергово свідчити по суті спірних обставин, які винесені на очну ставку,
Безсумнівно, що в ході очної ставки завжди присутній певний психологічний вплив з боку слідчого на осіб, що допитуються, міра правомірності якого є дискусійним питанням в криміналістичній науці. Деякі автори, ставлячи під сумнів можливість надання психологічного впливу з боку слідчого на учасників очної ставки, забувають, що будь-яке спілкування, а на очній ставці має місце спілкування трьох осіб, є по суті вільним або мимовільним впливом один на одну. Тому на очній ставці слідчий має психологічний вплив на її учасників, як такий вплив мають на слідчу дію і один на одного учасники очної ставки.
Однак слідчий може використати лише допустимі, з точки зору закону, науки і моральність, психологічні прийоми впливу на учасників очної ставки, які можуть спричинити бажання свідчити правдиву, допомагають пригадати і відтворити забуте, знімають зайве хвилювання її учасників і т.д. вплив, що має не повинен перейти ту грань, за якою починається психічне насильство: у того, що допитується не повинна придушуватися самостійність в прийнятті рішення відносне свідчення.
Тактичні прийоми при провадженні очної ставки можна вважати допустимим, якщо вони відповідають наступним вимогам:
1. Тактичні прийоми очної ставки повинні суворо відповідати закону (ст. 172 КПК України). Закон забороняє під страхом карної відповідальності такі ”прийоми” здійснення розслідування, як примушення до надання свідчень шляхом насильства, загроз, знущання над особистістю і інших незаконних дій з боку слідчого. Тактичні прийоми очної ставки не повинні порушувати гарантовану Конституцією України права громадян.
2. Тактичні прийоми очної ставки не повинні суперечити вимогам загальнолюдської моралі. Етично допустимі лише ті з них, які спонукають тих що допитуються свідчити правдиву, прищеплюють їм такі якості як сумлінність, повагу до особистості. Ні в якому разі слідчий не повинен розпалювати між учасниками очної ставки конфлікти, викликати неприязні взаємовідносини і ненависть, брехати їм, виявляти нестриманість, грубість, ображати честь, достоїнство, релігійні і національні почуття.
3. Тактичні прийоми очної ставки повинні засновуватися на новітніх досягненнях спеціальних наук (криміналістики, психології, логіки, педагогіки і інші.). Щоб зі знанням справи застосовувати тактичні прийоми на практиці, слідчому самому треба володіти необхідними знаннями в області вказаних наук. Недопустимо рекомендувати до застосування тактичні прийоми, знехтувані слідчою практикою, що не пройшли належних експериментальних досліджень і випробування практиці.
4. Тактичні прийоми очної ставки повинні мати виборчу дію, тобто вони повинні надавати належний вплив тільки відносно осіб, що допитуються, в спогаді забутих обставин розслідуваної події, або, що свідчать помилково, і бути нейтральним відносно інших учасників очної ставки.
Різноманіття що використовуються в ході очної ставки тактичних прийомів породжує проблему їх класифікації. Класифікація повинна забезпечити слідчому можливість вибору потрібного тактичного прийому для застосування його у відповідній слідчий ситуації і сприяти теоретичному дослідженню природи різних тактичних прийомів, пізнанню закономірностей, що обумовлюють ефект їх застосування.
Спроби класифікації тактичних прийомів, що застосовуються на очній ставці, робилися в літературі неодноразово. Найбільш вдалу класифікацію тактичних прийомів очної ставки запропонував А.Б.Соловйов [26, с. 341]. Як критерій класифікації тактичних прийомів він бере причини походження істотних протиріч в свідченні допитаних по справі осіб. У залежності від цього тактичні прийомів діляться на:
1. Тактичні прийоми, спрямовані на усунення добросовісної помилки осіб, що допитуються;
2. Тактичні прийоми, спрямовані на подолання брехні.
Тактичні прийоми очної ставки, направлені на активацію пам'яті осіб, що сумлінно помиляються. Одним з тактичних прийомів є надання учасникам очної ставки ініціативи в дослідженні спірних питань.
Якщо слідчий переконаний, що істотні протиріччя в свідченні викликані добросовісною помилкою одного з учасників очної ставки, він може надати їм, після отримання відповідей на питання, можливість задавати один одному питання і обмінюватися думками з приводу обставин, що розглядаються. Згадка в ході вільного обговорення винесених на очну ставку питань, якого-небудь факту може послужити поштовхом до спогаду забутого з боку її учасників і привести до встановлення істини по спірних обставинах.
Колективне обговорення учасників очної ставки спірних питань не означає, що слідчий стає стороннім спостерігачем, не контролює хід очної ставки.
Слідчий повинен активно керувати очною ставкою, направляти зусилля істотних протиріч, ідо допитуються на дозвіл, контролювати їх поведінку, забезпечити належний порядок в ході цієї слідчої дії.
До тактичних прийомів, що застосовуються при проведенні очної ставки, направленої на активізацію пам'яті осіб, що помиляються, відноситься прийом розгляд на очній ставці спірних питань в зворотній послідовності розвитку подій.
Якщо той, що допитується, що сумлінно помиляється на очній ставці при логічній послідовності розгляду спірних питань не може пригадати цікавлячі слідчого факти, то учасникам очної ставки потрібно запропонувати свідчити в зворотній послідовності розвитку подій від більш пізніх до більш раннім.
Цей тактичний прийом вимагає ретельної попередньої підготовки. Подія, що досліджується повинна бути розчленована на окремі епізоди, по кожному з яких формулюється по декілька питань. Питання розташовуються в такій черговості, щоб учасники очної ставки могли бути крок за кроком в зворотній
послідовності відновлювати в пам'яті цікавлячі події.
Так, за фактом умисного спричинення тяжкої шкоди здоров'ю групою осіб відносно громадянина А., довершеного в ході затіяною цією групою осіб бійки в ресторані, прокуратурою міста було порушено кримінальну справу по ст. 101 ч.1 КК України. Свідками у справі виступили Н. і Д. Свідок Н. вказав на Л. як на призвідника бійки, а також визнав його тим парубком, який завдавав ударів в живіт, упалому на підлогу потерпілому А. Свідок Д., однак, спростовував свідчення попереднього свідка, і вказував на іншого учасника бійки як на призвідника, а також затверджував те, що Л. не завдавав ударів в живіт потерпілому, а навпаки, відтаскував свого іншого учасника бійки від А. Між свідками була проведена очна ставка, в ході якої слідчий задавав питання Д. в зворотній послідовності події злочину. Таким чином, свідок Д. пригадав, як він зі своєю приятелькою попрямував до виходу, почувши крики в центрі залу і шум; як до цього, він замовляв вечерю офіціанту і почув дзвін биткого посуду: раніше вони шукали вільний столик, але запропонований офіціантом ним не сподобався через бучливу і п'яну компанію, що виявилася, в кінцевому результаті, в центр бійки. У той же момент він запам'ятав одного з цієї компанії, оскільки той голосно викрикнув непристойності і здавався самим буйним з всієї компанії. На очній ставці вік усвідомив, що прийняв саме його за призвідника бійки, хоч самого розвитку подій не бачив, оскільки сиділи вони на іншому кінці залу, а між ними були танцюючі пари. Крім цього, він вказав, що через суєту всього, що почалося, точно не міг зрозуміти чи відтаскує Л. іншого учасника бійки від А., або сам завдає ударів. У даному прикладі слідчий правильно задавав питання в зворотній послідовності, тим самим значно освіживши в пам'яті особи, що сумлінно помиляється подію злочину, а також підтвердив істинність свідчення свідка Н.
Наступним тактичним прийомом є проведення очної ставки на місці події.
Очну ставку рекомендується провести на місці пригоди, якщо обставини, з приводу яких виникли істотні протиріччя, прямо або непрямо пов'язані з обстановкою приміщення або місцевості. Повторне сприйняття осіб, що допитуються обстановки місцевості, будов, предметів пожвавлює їх пам'ять, активізує спогади про цікавлячу слідство подію і дозволяє в деталях відтворити її.
При провадженні очної ставки на місці пригоди слідчому і особі, що сумлінно помиляється легше розібратися в причинах виникнення розходжень і неточностей в свідченні. Відновивши в нам'яті дійсні події, учасник, що сумлінно помиляється може визнати помилковість своїх колишніх тверджень.
На місці випадку слідчий може проводити очну ставку в динаміці. Особам, що допитується пропонується по ходу усної розповіді відтворити які-небудь дії, наприклад, показати на місці розташування учасників злочинної події, шлях руху потерпілого, продемонструвати, яким чином проводився напад і т.д.
Якщо обстановка місця пригоди змінена, доцільно запропонувати особі, що сумлінно помиляється відновити колишню обстановку. Для цього заздалегідь потрібно підготувати необхідні предмети. За їх відсутності можна використати: макети, муляжі, знаки і т.д. відновити колишню обстановку може і сам слідчий. У ході очної ставки на місці пригоди можна допустити провадження найпростіших досвідчених дій, які сприяли б пригадуванню забутого, допомогли б розібратися в причинах істотних протиріч в свідченні.
Так, за фактом крадіжки автомобіля свідок Р. затверджував, що бачив, як машина з вказаними номерами проїхала під мостом і виїхала на трасу, при цьому грубо порушуючи правила дорожнього руху. Однак свідок М. затверджував, що бачив вкрадену машину в іншій місцевості, протилежній тієї, на трасу якої, ніби, виїхав автомобіль. Між свідками була проведена очна ставка з виїздом на те місце, де, як затверджував свідок Р. проїхала вкрадена машина. На місці свідок побачив, що перед проїздом під мостом є поворот направо, який і веде безпосередньо в місцевість, вказану іншим свідком. Він також пригадав, що їхав на високій швидкості і тому точно не бачив, куди завернув автомобіль, однак, передбачив, що той поїхав під міст і виїхав на трасу, оскільки повороту він не запам'ятав і вважав, що це єдино можлива дорога проїзду. Тим самим, виїзд на місцевість допоміг свідку зрозуміти помилковість свого свідчення і усунути протиріччя в свідченні.
Іншим тактичним прийомом, що використовується при проведенні очних ставок, є пред'явлення доказів для пожвавлення асоціативних зв'язків пам'яті.
Для подолання добросовісної помилки особам, що допитуються в процесі очної ставки, пред'являються:
- речові докази і документи;
- протоколи слідчих дій (оглядів, слідчих експериментів і т. ін.);
- додаткові засоби фіксації (плани, схеми, малюнки, діапозитиви, фотознімки, ліплення, фонограми, кінострічки).
По можливості, учасникам очної ставки треба пред'являти сукупність взаємопов'язаних доказів. До пред'явлення кожного чергового доказу рекомендується перейти лише в тому випадку, коли по спірній обставині, що розглядається не вдалося відновити забуте.
Учасникам очної ставки можуть бути пред'явлені об'єкти, що допомагають пригадати забуті обставини і факти, що знаходяться не тільки в прямій, але і в непрямому зв'язку з подією, що відбулася, а іноді і не пов'язані з ним.
На очній ставці відбувається пізнавання пред'явлених об'єктів одночасно двома особами. Звідси пригадування пов'язаних з пред'явленими об'єктами обставин події одним допитуваном іноді впливає позитивний чином на згадування їх, а також нових обставин (деталей) цієї події іншим. Процес очної ставки підозрюваної особи в скоєні злочину, і що свідчить правдиво, активно викриває в здійсненні злочину того, хто також підозрюється, однак продовжує наполягати на своєму свідченні. Після закінчення кожної очної ставки проводяться допити осіб, що відстоюють своє помилкове свідчення. Виявилося, що очні ставки здійснили на тих осіб, що також підозрюються в скоєні злочину, сильний позитивний психологічний вплив. На допитах вони свідчили правдиво.
Необхідно відмітити такий прийом, як пред'явлення на очній ставці доказів. Існує декілька способів пред'явлення на очній ставці доказів: в порядку наростання викривальної сили; з самого вагомого (що вирішує) доказу; всієї и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.