На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Юридична вдповдальнсть сполучається з державним осудом, осудженням поводження правопорушника. Юридична вдповдальнсть як особливий вид правовдносин. Види юридичної вдповдальност. Регламентаця юридичної вдповдальност у пдприємництв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Правоведение. Добавлен: 17.09.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


21
Юридична відповідальність у підприємництві.
ПЛАН

  Вступ 3
  1. Юридична відповідальність як особливий вид правовідносин 4
  2. Види юридичної відповідальності 8
  3. Регламентація юридичної відповідальності у підприємництві 14
  Висновок 19
  Список використаної літератури 20

Вступ

Норми права і нормативні акти, у яких вони зафіксовані, не принесуть бажаного результату, якщо не будуть діяти. Одним з головних засобів перетворення норм права в життя є правовідносини. Правовідносини дозволяють перевести абстрактні юридичні норми в площину індивідуалізованих зв'язків, тобто в площину суб'єктивних юридичних прав і обов'язків для даних суб'єктів.

Правовідносини - це відношення між людьми, урегульоване нормами права.

Ставши правовим, суспільні відносини здобувають ряд властивостей.

По-перше, конкретизуються суб'єкти, оскільки правовідносини виникають між визначеними особами.

По-друге, визначається не тільки склад суб'єктів, але і їхнє взаємне поводження по відношенню один до одного, їхні права й обов'язки.

По-третє, виникнувши на основі права (закону чи прецеденту, норми чи звичайного права), суспільні відносини здобувають правове фарбування, що виражається в тім, що тепер уже воно забезпечується можливістю застосування державного примуса.

Саме одному з аспектів державного примуса, особливому виду суспільних відносин, а саме юридичній відповідальності у підприємництві, присвячена дана курсова робота.

1. Юридична відповідальність як особливий вид правовідносин

Юридична відповідальність - одна з форм соціальної відповідальності. Сутність соціальної відповідальності складається в обов'язку індивіда виконувати вимоги, пропоновані до нього суспільством, державою, людьми. Крім юридичної в суспільстві діють і інші форми соціальної відповідальності: моральна, політична, організаційна, суспільна, партійна й інша. Організаційна і політична відповідальності знають такі форми як звіт, відставка, моральна - осуд суспільною думкою, партійна - виключення з партії і т.п. У сукупності всі ці види і призначаються для забезпечення упорядкованості, стабільності суспільних відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Відношення індивіда до суспільних інтересів, що випливає з правильного розуміння і виконання їм своїх обов'язків, визначених соціальними нормами, представляє суб'єктивну сторону соціальної відповідальності. Соціальна відповідальність як сукупність нормативних вимог, пропонованих до індивіда, є об'єктивна сторона соціальної відповідальності. Цим вимогам відповідають позитивні і негативні санкції. Людина відповідає за свої дії, уже зроблені (ретроспективна відповідальність) чи за дії, що відбуваються, або їм має бути вчинитися (перспективна відповідальність).

Під перспективною (позитивної) соціальною відповідальністю, розуміють правильне, активно-свідоме виконання людиною своїх соціальних обов'язків, обумовлених необхідністю дотримання суспільних інтересів. Тобто індивід повинний вибрати активну, творчу лінію поводження, яка б у максимальному ступені відповідала потребам і інтересам розвитку суспільства. Соціальна відповідальність у її позитивному змісті може бути порушена свідомим-вольовим актом антисоціального поводження індивіда, результатом якого є настання ретроспективної відповідальності.

Ретроспективна відповідальність - це відповідальність за минуле поводження, що порушує вимоги соціальних норм і волоче за собою суспільний осуд і несприятливі наслідки для порушника.

У залежності від сфери соціальної діяльності соціальну відповідальність, як уже було відзначено вище, розділяють на відповідальність політична, юридична, моральну, відповідальність перед громадськими організаціями.

Юридична відповідальність традиційно розроблялася в правовій науці як відповідальність ретроспективна, тобто вона прямо зв'язується з протиправним поводженням. Стосовно суб'єктів права юридична відповідальність здобуває державно-примусовий характер. Це відбувається через те, що держава, закріплюючи норми права, визначає юридичну відповідальність незалежно від волі і бажання правопорушників. Державний примус у житті виявляється через різні форми, часом не зв'язані з юридичною відповідальністю. Таким чином, юридичну відповідальність відрізняє не просто державний примус, а лише державний примус до виконання норм права. Останнє виражається в різних видах діяльності правоохоронних органів. По-перше, у контролі за юридично значимим поводженням суб'єктів права. По-друге, у діяльності компетентних органів по розслідуванню і установленню фактів правопорушень. По-третє, у застосуванні до правопорушників передбачених законом санкцій.

Державний примус до виконання норм права характеризується також тим, що сама ця діяльність строго регламентована законом, має свої правові рамки.

Юридична відповідальність виявляється в процесі здійснення державного примуса, але виникає тільки після установлення факту правопорушення, особливо наявності в ньому складу правопорушення. Таким чином, склад правопорушення є фактична підстава юридичної відповідальності, а норма права - правова підстава, без її юридична відповідальність не існує.

Виразно, правопорушення і юридична відповідальність не разрывны, тому що правопорушення завжди і відразу породжує юридичну відповідальність. Реальний зміст і міру юридичної відповідальності за здійснення правопорушником протиправного суспільно небезпечного діяння виражається в застосуванні до нього санкції.

Головним у правовому положенні правопорушника є обов'язок відповісти за вчинене, виникаюча внаслідок здійснення їм правопорушення, що полягає в несприятливих наслідках особистого чи майнового характеру, обумовлених санкцією правової норми. Причому законом передбачений не тільки обов'язок відповідати за вчинене, але і володіння обсягом прав.

Повернемося до санкції, вона являє собою: несприятливі наслідки правопорушення, зазначені у відповідній нормі права, що застосовуються до правопорушника компетентними органами. Застосування санкції в правовій державі одночасно зв'язано із суспільним осудом правопорушника, що заподіює шкоду суспільним чи особистим інтересам. Хоча не всі санкції носять каральний характер (обмежують права і покладають обов'язку на правопорушника), але усі вони мають на увазі застосування державного примуса через виконання обов'язку під примусом і містять у собі несприятливі для нього наслідку, що і є юридичною відповідальністю. Юридична відповідальність тісно зв'язана із санкцією правової норми і реалізується через застосування цієї норми компетентним державним органом. Таким чином, юридична відповідальність являє собою обов'язок, що примусово виконується, що виникла в зв'язку з правопорушенням і реалізується в конкретному правоотношении.

Деякі вчені розглядають юридичну відповідальність як правоотношение між державою і громадянином, при якому держава в особі своїх органів має право покарати правопорушника, а він зобов'язаний перетерпіти це покарання. По цих поглядах, у правопорушника виникає як би обов'язок перетерпіти визначені позбавлення, установлені державно-владним шляхом за правопорушення. Але це все-таки занадто формальне й ідеалізоване розуміння юридичної відповідальності, тому що не всякий правопорушник, особливо злочинець, приймає на себе обов'язок "перетерпіти" покарання, навпроти, він усіляко прагне його уникнути.

Підсумовуючи вищесказане, можна визначити, що юридична відповідальність - це встановлені законом заходу впливу на правопорушника, що містять несприятливі для нього наслідку, застосовувані державними органами в порядку, також установленому державою.

Юридична відповідальність, будучи однієї з форм соціальної відповідальності, у той же час по цілому спектрі ознак відрізняється від всіх інших видів.

Насамперед , вона завжди оцінює минуле: це відповідальність за дію (бездіяльність), що вже мало місце, відбулося, тобто юридична відповідальність - відповідальність ретроспективна. Цим юридична відповідальність відрізняється від організаційної, політичний і інших видів відповідальності, звернених у майбутнє (наприклад, у постанові якої-небудь громадської організації визначається, що "товариш Ім'ярек відповідає за проведення заходу". Тут у наявності або організаційна, або політична відповідальність і мова йде про відповідальність товариша Ім'ярек у майбутньому, якщо цей захід буде зірване".

Далі, юридична відповідальність установлюється за порушення правових вимог, а не за їхнє виконання. На жаль, дуже часто можна зустріти штампи , коли "прописують" у законопроектах відповідальність за дотримання правових положень: за достовірну інформацію ( а треба за недостовірну), за виконання договірних зобов'язань (а треба за порушення і т.п.).

Про зв'язок юридичної відповідальності з державою вже згадувалося. Але тут важливо підкреслити, що тільки держава встановлює міри цієї відповідальності і тільки органи держави їхній здійснюють у порядку, що також установлюється державою. І міри ці завжди мають несприятливі наслідки для правопорушника: майнові, фізичні, політичні й інші. Важливо відзначити, що ці наслідки лягають додатковим тягарем на його плечі. Якщо, приміром , що взяли гроші в борг примушують їх чи віддати самовільно заняли житлову площу виселяють, то тут не можна вести мову про юридичну відповідальність. Якщо ж правопорушник понесе яку-небудь утрату, обтяження, а не тільки примусово виконає свій обов'язок, що він за якимись причинами добровільно не виконував, то в наявності буде юридична відповідальність. Наприклад, правопорушник повертає не тільки викрадену річ, але і сплачує штраф за зроблене їм дрібне розкрадання.

Серед ознак юридичної відповідальності можна також виділити:

· обов'язкова наявність правопорушення як підстава для настання юридичної відповідальності;

· офіційний характер державного осуду (осудження) поводження правопорушника;

· заподіяння правопорушнику страждання : морального, фізичного, майнового (матеріального);

· використання механізмів державного примуса.

2. Види юридичної відповідальності

У теоретичному плані по заходах впливу розрізняють і види юридичної відповідальності.

Насамперед це кримінальна відповідальність, що настає за злочини і містить такі міри, як позбавлення волі, штраф і інші міри, у тому числі страту.

У відношенні останньої в науковій сфері й у практиці ряду країн йдуть наукові суперечки - зберегти її чи усунути з арсеналу карного покарання. Аргументи проти її збереження полягають у тім, що вона в цілому ніяк не впливає на стан злочинності. Крім того, судову помилку, а вони, на жаль, дійсно мають місце, - виправити вже неможливо, наслідку помилки стають непоправними. Нарешті, посилаються ще і на та обставина, відоме ще в стародавності, що ефективність покарання полягає не в його жорстокості, а його невідворотності.

Усунення страти в Україні обумовлюється і фактом входження України в Раду Європи, де ця вимога є однією з умов співробітництва.

Словом, страта - це такий вид кримінальної відповідальності, що за всіх часів викликав і ще буде викликати суперечки, зіткнення думок. Так він і у вітчизняній історії не був однозначним, часом уводився, часом скасовувався, потім знову зберігав свою жахаючу силу.

Варто підкреслити, що карне покарання може призначити тільки суд. У призначенні такого покарання реалізується не тільки каральна функція карного покарання, але, як згадувалося, відбудовна. Вона має попереджувальний характер - загальпревентивний і приватнопревентивний. Іншими словами, покарання конкретного злочинця має двох адресатів - самого правопорушника і суспільство, якому подається сигнал про неблагополуччя, нестійкість у конкретному випадку і про можливі несприятливі наслідки для суспільства. Іноді можна зустріти сподівання на розширення і жорсткість кримінальної відповідальності як на панацею від усіх зол, як на головний інструмент наведення в суспільстві порядку. Пропонується, наприклад, притягати до карній відповідальності облич, що не виконують договірні зобов'язання. Зрозуміло, такі спроби вже мали місце в історії. Подібна криміналізація відповідальності в майновій сфері - це, загалом , пройдений етап у правовому розвитку людства. Однак це зовсім не виключає у визначених випадках (шахрайство, зловживання довірою і т.п.) і застосування кримінально-правових мір.

Адміністративна юридична відповідальність настає за адміністративну провину - протиправна, винна дія, що зазіхає на державний чи суспільний порядок, власність, права і волі громадян, установлений порядок керування.

Ця відповідальність настає незалежно від службового становища і підпорядкованості суб'єкта права. Вона накладається спеціальними органами, зокрема інспекціями. Міри адміністративної відповідальності містять у собі попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт, конфіскацію предмета, що був знаряддям правопорушення, тимчасове позбавлення спеціальних прав ( наприклад, на водіння автомобіля).

Міри дисциплінарної відповідальності, що настають за порушення організаційних правили - внутрішнього трудового розпорядку, виконавчої дисципліни, за невиконання службових обов'язків, також є дуже багатогранними. Це зауваження, догана, сувора догана, перевід на нижче оплачувану роботу на термін до 3-х місяців чи зсув на іншу посаду на тей же термін, звільнення. Розрізняють три види дисциплінарної відповідальності: відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, у порядку підпорядкованості і відповідно до дисциплінарних статутів і положень. Дисциплінарна відповідальність за правилами внутрішнього трудового розпорядку поширюється на всіх, працюючих по найманню, і накладається за порушення трудової дисципліни керівником організації. У порядку підпорядкованості відповідальність несуть посадових осіб, що мають право прийому на роботу, а також знаходяться на виборних посадах, і деякі інші. На них накладаються дисциплінарні стягнення посадовими чи особами органами, від яких залежить призначення даних облич на посаду. Статути і положення про дисциплінарну відповідальність висувають підвищені вимоги до дисципліни працівників і поряд із загальними мірами дисциплінарної відповідальності містять спеціальні норми з більш твердими санкціями.

До цих же мір відносяться і попередження про неповну службову відповідність, зниження в класному чині.

Порушення норм права в сфері майнових і зв'язаних з ними особистих немайнових відносин спричиняє цивільно-правову, деліктну відповідальність.

Міри такої відповідальності: спростування зведень, що ганьблять честь, достоїнство і ділову репутацію, відшкодування збитків, звертання в доход держави, сплата неустойки (штрафу, пені), визнання угоди недійсної, примусове усунення перешкоди в здійсненні цивільних прав, відшкодування упущеної вигоди і т.д.

У сукупності цивільно-правова відповідальність настає за порушення правових норм, договірних зобов'язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди. Міри цієї відповідальності мають самий різний характер, але чітко прив'язані до майнової природи деліктів.

Специфічними мірами юридичної відповідальності є скасування неправомочних актів державних органів. У цій сфері важлива роль належить в Україні Конституційному Суду, органам прокуратури.

Іноді виділяють і інші види відповідальності - матеріальну, сімейну, процесуальну, податкову, конституційну.

Матеріальна відповідальність - відшкодування майнової шкоди, нанесеного в результаті неправомірних дій під час виконання особою своїх службових обов'язків.

Податкова відповідальність - це застосування фінансових санкцій за здійснення податкового правопорушення уповноваженими на те державними органами до платників податків і обличчям, що сприяють сплаті податку. Перш ніж говорити про податкову відповідальність, варто визначитися з поняттям і видами податкових правопорушень.

Податкові правопорушення - чинені платниками податків чи інших облич порушення податкового законодавства, зв'язані з правильним численням, повним і своєчасним внесенням податків у бюджет і позабюджетні фонди. Необхідно відзначити, що якщо податковим законодавством не встановлений який-небудь склад правопорушення, те податкові органи не и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.