Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Спортивна фразеологя англйської мови. Семантична структура одиниць фразеологзмв спортивної фразеологї та особливост їх переосмислення. Функцонально-стилстичн компоненти конотацї. Особливост антонмчних, синонмчних омонмчних вдносин.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 11.05.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План

Вступ
Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології
1.1. Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології
1.2. Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології
Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології
2.1 Функціонально-стилістичні компоненти конотації фразеологічних одиниць спортивної фразеології
2.2. Особливості антонімічних, синонімічних і омонімічних відносин фразеологічних одиниць спортивної фразеології
Висновок
Список літератури
Вступ

Фразеологія - (гр. Phrasis - вираження, logos - учіння) - це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого- синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів. Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові.
Існує два види словосполучень - вільні і невільні - створюються такими, що говорять в процесі мови з окремих слів, вхідні в їх склад слова здатні вступати в лексичний зв'язок з широким довкола інших слів. Невільні словосполучення (фразеологізми) - входять поряд із словами до лексичного фонду мови. Їх так само називають одиницями фразеологізмів, стійкими словосполученнями, зворотами фразеологізмів, фраземами: Ве right down one(salley - бути в чиїхось або можливостях.
До складу фразеології часто включають так само прислів'я, приказки, крилаті вирази, але в учёних немає єдиної думки з цього питання.
Фразеологізм має ряд істотних ознак: стійкість, відтворюваність, цілісність, значення, роздільність складу (різно оформлена будова)
Стійкість і відтворюваність - поняття схожі, але не тотожні.
Відтворюваність - регулярна повторюваність мовних одиниць різного ступеня складності.
Стійкість - ступінь семантичної злитої і нерозкладності компонентів. Стійкість служить формою прояву ідіоматічності. Стійкість - єдине значення фразеологізму, яке важке або неможливо вивести із значення створюючих частин. Цілісність значення досягається повним або частковим переосмисленням, деактуалізациею (семантичним перетворенням слів вільного вживання фразеологізму) компонентів фразеологізму, внаслідок чого вони розходяться в значенні з відповідними словами вільного вживання. Тому фразеологізм роз'яснюється за допомогою такого словесного матеріалу, яким не володіє зворот фразеологізму. Bat on the sticky wicket - бути в скруті, стояти перед важким завданням.
Важливою ознакою фразеологізму є його «сверхсловність». Одиниця фразеологізму і вільна словосполука можуть бути побудовані по одному зразку і не відрізнятися по своїх зовнішніх ознаках, але фразеологізм відрізняється саме своїй «сверхсловніста». Change of base - раптова зміна місця проживання, раптовий відступ, відхід.
У системі мови фразеологізми взаємодіють із словом і словосполукою, але між ними є істотна відмінність - у складі вільної словосполуки слова уживаються в звичайних значеннях а у складі фразеологізму, співпадаючого з вільною словосполукою, компоненти переосмислюються, оскільки семантично реалізується весь фразеологізм.
Фразеологізми відрізняються так само від багатьох стійких і синтаксично неподільних словосполук, ідіоматічностю, що не володіють, і не здатних виражати щось більше, ніж - те, що міститься в сукупності їх складових частин.
Переважна частина фразеологізмів однозначна. Розвитку багатозначності перешкоджає те, що фразеологізми часто утворюються внаслідок метафоричного переосмислення вільних словосполук такого ж лексичного складу. В результаті повторної метафорізациі однієї і тієї ж вільної словосполуки з'являються такі багатозначні фразеологізми, які володіють лише метафоричними значеннями: Ве no where - 1. Програти, потерпіти поразку. 2.Растеряться, не знати що сказати.
Подібно до слів, фразеологізми вступають у синонімічні, антонімічні і омонімічні відносини. Слід зазначити, що антонімія фразеологізму зазвичай грунтується на семантичному зіставленні компонентів що входять до складу одно-структурних зворотів. Win by neck - небагато випередити суперника і завдяки цьому виграти
Академік В. Винограду [7] запропонував класифікувати фразеологізми з точки зору семантичної злитої на три групи: зрощення фразеологізмів, єдність фразеологізмів і поєднання фразеологізмів.
Зрощення фразеологізмів - семантично неподільні звороти, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії їх компонентів. Play the field - розкидатися, займатися одночасно багатьма справами, мати багато прів'язаностей (особливо любовних).
Єдність фразеологізмів - фразеологізми, спільне значення яких витікає з семантичної взаємодії компонентів. Переважна їх більшість утворилася в результаті метафоричного переосмислення вільних словосполук. Front runner - що випереджає своїх конкурентів.
Поєднання фразеологізмів - відтворні поєднання, що складаються з двох знаменних слів, одне з яких має вільне, а інше - зв'язане значення. У складі поєднання фразеологізму не всі слова наділені однаковою семантичною повноцінністю. Існують поєднання фразеологізмів, у складі яких слово із зв'язаним значенням не співвідноситься з системою значень слова, що проводить. Gain an advantage over smb. - вигравати у кого - або, узяти верх над ким - то.
Вживання одиниць фразеологізмів спортивної фразеології широко поширене у Великобританії, США і інших англомовних країнах. Це пов'язано з великою популярністю спортивних змагань серед народів цих країн. У XIX столітті Великобританія була родоначальницею великого числа спортивних змагань, які поширилися потім по всьому світу і сталі широко популярні.
Широке поширення в сучасній англійській мові фразеологізмів спортивного походження робить вивчення цього пласта фразеології надзвичайно важливим.
Розділ І. Семантична структура одиниць фразеологізмів спортивної фразеології
1.1 Особливості переосмислення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Проблема класифікації одиниць фразеологізмів у наш час остаётся одній з важливих проблем сучасної фразеології.
Н.М. Шанський до трьох типів одиниць фразеологізмів додав ещё один - вирази фразеологізмів [21 з. 201 -202].
Вирази фразеологізмів - стійкі в своём складі і вживані звороти і цілком складаються із слів з вільним значенням.
Вирази фразеологізмів - це лише звороти з буквальним значеням компонентів.
А.И. Смірніцкий розрізняє одиниці фразеологізмів і ідіоми [16].
Одиниці фразеологізмів - це звороти типа а clean sweep - повне позбавлення, перемога спортивної команди, політичній партії і ін., shadow boxing - «бій з тінню», боротьба з уявним противником batting average - особисті досягнення, успіхи.
Ідіоми засновані на перенесенні значення, метафори, що ясно усвідомлюється що говорить. Їх характерною межею є яскраве стилістичне забарвлення, відхід від звичайного нейтрального стилю. Double cross - обман, обдурювання (етимологічно - змагання у якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми).
У структурному відношенні А.І. Смірніцкий ділить фразеологізми на одновершиних, двовершинних і багатовершинні залежно від числа слів.
Н.Н. Амосова виокремила два типи одиниць фразеологізмів: фразами та ідіоми.[1, 2].
Фразема - це одиниця постійного контексту у якому вказівний мінімум, потрібний для актуалізації даного значення слова, що семантично реалізовується, є постійним. Hold the belt - зайняти перше місце, висуватися.
Другий компонент наведених одиниць фразеологізмів є обов'язковим мінімумом для першого.
Проте одинична сполучуваність слів у фраземах частенько досить нестійка, і вони легко переходять в змінні поєднання слів.
Ідіоми на відміну від фразем - це одиниці постійного контексту, в яких вказівний мінімум і елемент, що семантично реалізовується, нормально складають тотожність і обидва представлені спільним лексичним складом словосполуки. Ідіоми характеризуються цілісним значенням. Have no kick left - бути без сил, видихатися, бути не в змозі чинити опір.
Н.Н. Амосова виділяє частково предикативні фразеологізми - звороти, в яких міститься граматично провідний член - антецедент - і залежна від нього предикативна одиниця. При цьому така структура виступає як властиве даному фразеологізму формальна властивість а не результат яких - або перетворень. Beat smb on the post - вигравати у кого - або з мінімальною перевагою.
С.Г. Гаврін включає до складу фразеології всі стійкі і змінно - стійкі поєднання слів, що задовольняють критеріям семантичної комплікатівності.
Аналогічної думки дотримувався і А.І. Кунін [13]. На думку А.В. Куніна нижній кордон фразеологізму - двоскладова освіта. При цьому один з компонентів може бути службовим словом.
Верхній кордон - складна пропозиція. Фразеологізмами із структурою складної пропозиції можуть бути лише прислів'я. Утворення, що виходять за межі складної пропозиції одиницями мови немає і тому не може бути фразеологізмами.
Згідно класифікації А.В. Куніна [13, с.26] фразеологія складається з трёх розділів: ідіоматика, ідіофразеоматіка (semi - idioms) і фразеоматіка.
1.До ідіоматики зараховуються одиниці фразеологізмів спортивної фразеології, тобто стійкі поєднання лексем з повністю або частково переосмисленим значенням, за умови високої питомої ваги коннотативного аспекту, тобто його експресивно - оцінних, емотивних образних і інших компонентів.
Серед них - бокс крикет, кінний спорт, бейсбол і ін. Double cross - обман, обдурювання, змагання, в якому обидва учасники застосовують заборонені прийоми.
Saved by the bell - той, кого спасли в останню хвилину завдяки втручанню ззовні, що уникнув нокауту завдяки гонгу (бокс).
2.До ідіофразеоматикі зараховуються ідіофразеоматичні одиниці, тобто стійкі словосполуки в перших фразеоматичних варіантів яких компоненти мають буквальні, але ускладнені значення, а в других, ідіоматичних варіантів - повністю переосмислені.
3.До фразеоматіки зараховуються фразеоматічні одиниці, або одиниці нєідіоматічного характеру. У них не присутнє переосмислене значення а лише є необразне його перетворення. A clean sweep - повне позбавлення, перемога однієї із сторін.
1.2 Особливості значення одиниць фразеологізмів спортивної фразеології

Поняття внутрішня форма мови (innere sprachform) було введено в лінгвістику видатним німецьким учёним Уїльямом фон Гумболдом (1767 - 1835).
На думку А.В. Куніна [13, с.166] існує чотири прототипи одиниць фразеологізмів: мовні, мовні і змішані.
Для спортивної фразеології характерна наявність мовних і мовних прототипів.
До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти з прозорою внутрішньою формою. Слід зазначити той факт, що в спортивній фразеології прозорість внутрішньої форми асоціюється із знанням що говорять правил того або іншого виду спорту.
До мовних прототипів фразеологізмів відносяться звороти, в яких прототипом другого, фразеосемантічного варіанту є перший, компоненти якого мають буквальне, але ускладнене значення. A clean sweep 1. Повна перемога спортивної команди, політичній партії . 2.Повне позбавлення.
На думку А.В. Куніна [13, с.171] під мотивованістю значення фразеологізму розуміється його синхроний зв'язок з буквальними значеннями компонентів.
В.В. Винограду прийшов до висновку, що внутрішні форми слів історично мінливі. Вони обумовлені властивим мові тієї або іншої епохи стилем того або іншого середовища, способом переконання на дійсність і характером відношення між елементами семантичної системи. Вибір тієї або іншої внутрішньої форми слова завжди обумовлений ідеологічно і, отже, культурно історично і соціально [7, с.18].
Випливає так - же відзначити високу вмотивованість фразеологічних значень спортивних фразеологічних одиниць англійської мови, їх синхронний зв'язок з буквальними значеннями компонентів. Це пояснюється тим, що зникнення певної реалії (у цьому випадку - втрата популярності певним видом спорту) - порушує дериваційний зв'язок між фразеологічною одиницею і її прототипом, що в цьому випадку виводить фразеологічну одиницю із уживання, тому що слухаючий не зрозуміє значення фразеологізму, не знаючи (хоча б загалом ) правил видів спорту, з яким фразеологічна одиниця зв'язана дериваційно. У багатьох випадках, не знаючи правил того або іншого виду спорту неможливо зрозуміти значення тієї або іншої фразеологічної одиниці.On a good (bad, stіcky) wіcket - у гарному (поганому , скрутному ) положенні (крикет).
Таким чином, підтверджується думка О.В. Кунина, що "внутрішня форма фразеологізму - це значення його прототипу , з якими фразеологічне значення зв'язане дериваційними відносинами " [13, с.173]. Буквальні значення компонентів фразеологічної одиниці не завжди збігаються зі значенням її прототипу, і це характерно так само й для фразеологічних одиниць спортивної фразеології. Skіn the cat - перекидатися (етимологічно - переворот під жердинами). Ask (answer) the questіon - домагатися напруги всіх сил (напружити всі сили корячись жокеєві ). Rough and tumble - боротьба не за правилами, кулачний бій, бійка, бійка (етимологічно - бій з порушенням правил).
Розділ ІІ. Особливості експресивності, що й обумовлюють її категорій інтенсивності, образності фразеологічних одиниць спортивної фразеології

На думку А. Г.,О.В. Кунина [13,с.180] у тій мірі, у який оцінка детермінована властивостями об'єкта внеязыковой дійсності, відбитими у свідомості людини й фіксованими в значенні язикового знака, вона носить об'єктивний характер, що знаходить своє вираження у функціонуванні оцінного найменування, у словниковім визначенні , у словниковому коментарі.
Об'єктивна оцінка являє собою відбиття в язиковій одиниці результатів квалификаційно - пізнавальної діяльності людини, яка заснована на сукупності суспільного досвіду язикового колективу й визнаної в ньому норми. У той же час оцінка носить і суб'єктивний характер, тому що залежить від суб'єкта оцінки. Ті самі явища об'єктивної дійсності можуть по різному оцінюватися різними суб'єктами або тим самим суб'єктом у різні періоди його життя.
Об'єктивна й суб'єктивна оцінки соціально детерміновані. Об'єктивна оцінка має вирішальне значення для розуміння суб'єктивної. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною позитивною оцінкою: Have a good іnnіngs - прожити довге, щасливе життя. Приклади фразеологічних одиниць із інтелектуальною негативною оцінкою: Lose on poіnts - програти кому або зустріну по сумі очків, програти кому або без явного відставання.
Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з позитивної коннотативною оцінкою: Make a comeback - оправитися після невдачі, побрати реванш, знайти колишню популярність Get home - 1. Досягати мети, мати успіх. 2.Вигравати, здобути перемогу.
Приклади фразеологічних одиниць спортивної фразеології з негативної коннотативною оцінкою: Foul ball - невдаха, недотепа. Be nowhere - 1. Не потрапити в число фіналістів, безнадійно відстати, зазнати поразки. 2.Розгубитися, не знати що сказати.
Слід так же зазначити, що багато фразеологічних одиниць спортивної фразеології мають двоїсту оцінку, що залежить від того на чиїй стороні перебуває мовец, як говорить ставиться до, що відбувається, яку із протиборчих сторін підтримує.Get a deadwood on smb. - 1. Мати безперечну перевагу перед ким - або. 2. Поставити когось у несприятливе положення .
З вищенаведених прикладів явно прослідковується перевага в спортивній фразеології фразеологічних одиниць із оцінною внутрішньою формою над, що мають один або кілька оцінних компонентів. Це пояснюється тим, що фразеологічні одиниці спортивної фразеології мають тісний дериваційний зв'язок із правилами певного виду спорту, їх внутрішня форма, як правило, прозора й оцінка мовцям того або іншого явища тісно пов'язана з розумінням правил того або іншого виду спорту.
За спостереженням Девкина В.Д. число фразеологічних одиниць м и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.