На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Утворення кльксних числвникв. Утворення порядкових числвникв. Утворення вдмнювання роздлових числвникв та числвникв прислвникв. Вживання числвникв. Наявнсть числвника при меннику. Форма числа падежу менника.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Ин. языки. Добавлен: 26.01.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


11

ЗМІСТ.

  ЗМІСТ. 1
  ВСТУП. 2
  РОЗДІЛ 1. Утворення кількісних числівників. 3
  РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників. 6
  РОЗДІЛ 3. Утворення і відмінювання розділових числівників та числівників прислівників. 9
  РОЗДІЛ 4. Вживання числівників. 10
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 11

ВСТУП.

У латинській мові існує чотири види числівників:
·
кількісні, (Cardinalia), що позначають число "саме по собі": unus, a, um - один; duo, duae, duo - два і т.д.
· порядкові, (Ordinalia), що позначають число як ознаку предмета при рахунку: pimus, a, um - перший; secundus, a, um - другий і т.д.
· розділові, (Distributiva), що позначають поняття "по-скільки"; не мають точного аналога в російській мові і переводяться кількісним числівником із приводом "по": singuli, ae, - по одному; bini, ae, - по двох і т.д.
· прислівникові, (Adverbialia), що позначають, скільки разів відбулося (відбувається, буде відбуватися) дана подія: semel - один раз, bis - двічі і т.д.

РОЗДІЛ 1. Утворення кількісних числівників.

Кількісні числівники першого десятка, як і в російській мові, являють собою непохідні слова.
Римські цифри
Арабські цифри
Назви числівників
І
1
Unus, una, unum
ІІ
2
Duo, duae, duo
ІІІ
3
Tres, tria
IV
4
Qattuor
V
5
Quinque
VI
6
Sex
VII
7
Septem
ІІХ
8
Octo
ІХ
9
Nover
Х
10
Decem
Кількісні числівники другого десятка, крім "вісімнадцять" і "дев'ятнадцять", утворяться шляхом додатка елемента -decim (від decem - десять) до усіченої основи числівників першого десятка: septem - сім, sep-decim - сімнадцять.
Складні числівники (тобто складаються з двох і більш слів), що включають у свій склад 8 і 9, тобто останні два числа в десятку: 18 і 19, 28 і 29 і т.д., являють собою наступне сполучення: duo- (чи un-) + de + назва наступного десятка: duodeviginti вісімнадцять (букв. "два з двадцяти", тобто "двадцять мінус два"); undeviginti дев'ятнадцять (букв. "один із двадцяти") і т.д.
Назви десятків від 30 до 90 утворяться за допомогою елемента -ginta від кілька видозмінених назв чисел першого десятка: tri-ginta - тридцять, quadra-ginta - сорок і т.д. (NB: "двадцять" - viginti).
Сотні утворюються від назв чисел першого десятка (змінених, але не так, як у назвах десятків) у сполученні з елементом -centi (після дзвінкого n -genti), що відбувається від centum - сто: tri-centi - триста, quadrin-genti - чотириста.
Складні числівники з двох слів (тобто складні числівники першої сотні) утворяться, як у російській мові, з'єднанням назв десятка й одиниць: viginti unus - двадцять один, чи ж сполученням назв одиниць і десятків, з'єднаних союзом et і: unus et viginti - двадцять один.
Назви тисяч складаються зі слова mili- "тисячі" і кількісного числівника, що показує, скільки їх. Duo і tria, що у цьому випадку вживаються при mili, являють собою форми порівн. роду від duo і tres (за узгодженням у числі і роді зі словом milia): duo mili - дві тисячі, tria mili - три тисячі і т.д. (NB: "тисяча" - mille).
Мільйон позначається decies centena milia: decies - прислівник, centena - розділовий числівник, тобто буквально "десять разів по ста тисяч".
Складні кількісні числівники утворяться, як і в російській мові, простим перерахуванням розрядів (тисяч, сотень, десятків, одиниць): tria mili octingenti viginti unus - три тисячі вісімсот двадцять один.
З кількісних числівників відмінюються тільки:
· unus, a, um - один, одна, одне - як займенниковий прикметник.
· duo, ae - два, дві:
 
m
f
n
N
duo
duae
duo
G
duorum
duarum
duorum
D
duobus
duabus
duobus
Acc
duos
duas
duo
Abl
duobus
duabus
duobus
 
· tres, tria три змінюється як прикметник двох закінчень і має тільки форми множини:
m
f
n
N
tres
tria
G
trium
D
tribus
Acc
tres
tria
Abl
tribus
усі сотні (крім centum сто) - як прикметники I - II відмінювань тільки множини:
ducenti, ae, a - двісті
 
m
f
n
N
G
D
Acc
Abl
ducenti
ducentrum
ducentis
ducenti
ducentis
ducentae
ducentrum
ducentis
ducentae
ducentis
ducent
ducentrum
ducentis
ducent
ducentis
іменник mille тисяча змінюється по типу порівняння роду множини III голосного відмінювання:
 
pl
N
G
D
Acc
Abl
milit
milium
milbus
mili
milbus
NB: слово tres, tria, назви сотень і слово mille не відміняється у однині.
В українській мові іменник при кількісних числівниках 1 - 4 ставиться у називному відмінку, а починаючи від 5 - у родовому відмінку множини. У латинській мові числівники, які відмінюються, узгоджуються з іменниками в роді, числі й відмінку, наприклад: duo libri - дві книги, tria oppida - три міста, quattuor digiti - чотири пальці, quinqne equi - п'ять коней.

РОЗДІЛ 2. Утворення порядкових числівників.

Порядкові числівники першого десятка (крім "перший" і "другий"), а також "одинадцятий" undecimus, "дванадцятий" duodecimus (тобто від "третього" до "дванадцятого" включно) утворяться від основ відповідних кількісних числівників:
quattor -> quartus, a, um четвертий
и т.д.................


Primus, -a, -um
1-ий, -а, -е
Secundus, -a, -um
2-ий, -а, -е
Tertius, -а, -um
3-ій, -а, -е
Quartus, -a, -um
4-ий, -а, -е
Quintus, -a, -um
5-ий, -а, -е
Sextus, -a, -um
6-ий, -а, -е
Septimus, -a, -um
7-ий, -а, -е
Octavus, -a, -um
8-ий, -а, -е
Nonus, -a, -um
9-ий, -а, -е
Decimus, -a, -um
10-ий, -а, -е
Undecimus, -a, -um
11-ий, -а, -е
Duodecimus, -a, -um
12-ий, -а, -е
Tetrius, -a, -um, decimus, -a, -um
13-ий, -а, -е
Quartus, -a, -um decimus, -a, -um
14-ий, -а, -е
Quintus, -a, -um decimus, -a, -um
15-ий, -а, -е

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.