На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Проведення реформ пд час царювання Петра Першого у всх областях державного життя країни. Посилення змцнення самодержавного апарату в центр на мсцях, централзацї управлння. Побудова стрункої гнучкої системи управлнського владного апарату.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 08.10.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5
«Адміністративні і економічні реформи Петра I»
Введення

У царювання Петра Першого були проведені реформи у всіх областях державного життя країни. Багато що з цих перетворень йде корінням в XVII століття - соціально-економічні перетворення того часу послужили передумовами реформ Петра, завданням і змістом яких було формування дворянсько-чиновницького апарату абсолютизму.
Класові суперечності, що загострюються, привели до необхідності посилення і зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях, централізації управління, побудови стрункої і гнучкої системи управлінського апарату, строго контрольованого найвищими органами влади. Необхідне було також створення боєздатної регулярної військової сили для проведення агресивнішої зовнішньої політики і придушення народних рухів, що почастішали. Потрібно було закріпити юридичними актами пануюче положення дворянства і надати йому центральне, керівне місце в державному житті. Все це в сукупності і зумовило проведення реформ в різних сферах діяльності держави. Два з половиною сторіччя історики, філософи і письменники сперечаються про значення Петровських перетворень, але незалежно від точки зору того або іншого дослідника всі сходяться в одному - це був один з найважливіших етапів історії Росії, завдяки якому всієї її можна розділити на допетровську і післепетровську епохи. У російській історії важко знайти діяча, рівного Петру по масштабах інтересів і умінні бачити головне у вирішуваній проблемі. Конкретна ж історична оцінка реформ залежить від того, що вважати для Росії корисним, що - шкідливим, що - головним, а що - другорядним.
Знаменитий історик Сергій Михайлович Солов'їв, який, напевно, найглибше досліджував особу і вчинки Петра Великого, писав: «Відмінність поглядів. походило від величезності справи, здійсненої Петром, тривалості впливу цієї справи; чим значніше яке-небудь явище, тим більше суперечних поглядів і думок породжує воно, і тим довше тлумачать про нього, ніж довше відчувають на собі його вплив».

Як вже було сказано, передумовами петровских реформ з'явилися перетворення кінця XVII століття. У другій половині цього сторіччя змінюється, стаючи більш централізованою, система державного управління. Робилися також спроби чіткіше розмежувати функції і сфери діяльності різних наказів, з'явилися зачатки регулярної армії - полиці іноземного ладу. Відбувалися зміни в культурі: з'явилися театр, перший вищий учбовий заклад.

Але не дивлячись на те, що майже всім реформам Петра Великого передували ті або інші державні почини XVII в., вони мали безумовно революційний характер. Після смерті імператора в 1725 р. Росія була на шляху перетворення зовсім в іншу країну: з Московської держави, чиї контакти з Європою були досить-таки обмеженими, вона перетворилася на Російську імперію - одну з найбільших держав світу. Петро перетворив Росію на достовірно європейську країну (в усякому разі, як він це розумів) - недаремно вираз «прорубав вікно до Європи» стало таким, що настільки часто вживається. Віхами на цьому шляху стали завоювання виходу до Балтіке, будівництво нової столиці - Санкт-Петербурга, активне втручання в європейську політику.
Діяльність Петра створила всі умови для ширшого знайомства Росії з культурою, способом життя, технологіями європейської цивілізації, що і послужило початком досить хворобливого процесу ломки норм і представлень Московської Русі.
Ще однією важливою особливістю петровских реформ було те, що вони торкнулися всіх шарів суспільства, на відміну від попередніх спроб російських правителів. Будівництво флоту, Північна війна, створення нової столиці - все це ставало справою всієї країни.
В даний час Росія, як і два століття назад, знаходиться у стадії реформ, тому аналіз петровских перетворень зараз особливо необхідний.
Адміністративні перетворення

З 1708 р. Петро почав перебудовувати старі органи влади і управління і замінювати їх новим. В результаті до кінця першої чверті XVIII в. склалася наступна система органів влади і управління.
Вся повнота законодавчою, старанною, і судовій владі зосередилася в руках Петра, який після завершення Північної війни отримав титул імператора. У 1711 р. був створений новий найвищий орган виконавчої і судової влади - Сенат, що володів і значними законодавчими функціями. Він принципово відрізнявся від свого попередника - Боярської думи.
Члени ради призначалися імператором. В порядку здійснення виконавчої влади Сенат видавав укази, що мали силу закону. У 1722 р. на чолі Сенату був поставлений генерал-прокурор, на якого покладався контроль за діяльністю всіх урядових установ. Генерал-прокурор повинен був виконувати функції "ока держави". Цей контроль він здійснював через прокурорів, що призначаються до всіх урядових установ. У першій чверті XVIII в. до системи прокурорів додалася система фіскалів, очолювана оберфискалом. У обов'язки фіскалів входило донесення про всі зловживання установ і посадових осіб, що порушували "казенний інтерес".
Ніяк не відповідали новим умовам і завданням наказова система, що склалася при Боярській думі. Виниклі в різний час накази (Посольський, Стрілецький, Помісний, Сибірський, Казанський, Малоруський і ін.) сильно розрізнялися по своєму характеру і функціям. Розпорядження і укази наказів часто суперечили один одному, створюючи неймовірну плутанину і надовго затримуючи вирішення невідкладних питань.
Замість застарілої системи наказів в 1717-1718 рр. було створено 12 колегій, кожна з яких відала певною галуззю або сферою управління і підкорялася Сенату. Головними вважалися три колегії: Іноземна, Військова і Адміралтейство. У компетенцію Комерц-, Мануфактур- і Берг - колегії входили питання торгівлі і промисловості. Три колегії відали фінансами: Камер-коллегия - доходами, Штатс - колегія - витратами, а Ревізіон - колегія контролювала надходження доходів, збір податей, податків, мит, правильність витрачання установами відпущених ним сум. Юстиц-коллегия відала цивільним судочинством, а Вотчинна, установлена декілька пізніше, - дворянським землеволодінням. Був створений ще Головний магістрат, що відав всім населенням посадника; йому підкорялися магістрати і ратуші всіх міст. Колегії отримали право видавати укази по тих питаннях, які входили в їх ведення.
Окрім колегій було створено декілька контор, канцелярій, департаментів, наказів, функції яких були також чітко розмежовані. Одні з них, наприклад Герольдмейстерськая контора, що відала службою і наданням чинів дворян; Преображенський наказ і Таємна канцелярія, що відали справами про державні злочини, підкорялися Сенату, інші - Монетний департамент, Соляна контора, Межова канцелярія і ін. - підкорялися одній з колегій.
У 1708 - 1709 рр. була почата перебудова органів влади і управління на місцях. Країна була розділена на 8 губерній, що розрізнялися по території і кількості населення. Так, Смоленська і Архангелогородська губернії своїм розміром мало відрізнялися від сучасних областей, а Московська губернія охоплювала весь густонаселений центр, територію сучасних Володимирської, Івановської, Калузької, Тверської, Костромської, Московської, Рязанської, Тульської і Ярославської областей, на якій жила майже половина всього населення країни. До числа губерній увійшли Петербурзька, Київська, Казанська, Азовська і Сибірська.
На чолі губернії стояв губернатор, що призначався царем, зосереджував в своїх руках виконавчу і судову владу. При губернаторові існувала губернська канцелярія. Але положення ускладнювалося тим, що губернатор підкорявся не тільки імператорові і Сенату, але і всім колегіям, розпорядження і укази яких часто суперечили один одному.
Губернії в 1719 р. були розділені на провінції, число яких дорівнювало 50. На чолі провінції стояв воєвода з канцелярією при нім. Провінції, у свою чергу, ділилися на повіти з воєводою і канцелярією повіту. Якийсь час в царювання Петра адміністрація повіту була замінена виборним земським и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.