На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Органзацйно-правов основи дяльност Центрального банку РФ. Принципи грошово-кредитної полтики на середньострокову перспективу, її основн напрями на 2007 рк, полтика валютного курсу. нструменти грошово-кредитної полтики їх використання.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦБ РФ
2. ПРИНЦИПИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦБ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦБ РФ НА 2007РІК
4. ПОЛІТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСУ
5. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ І ЇХ ВИКОРИСТОВУВАННЯ
ВИСНОВОК
Вступ

Ефективне функціонування банківської системи - необхідна умова розвитку ринкових відносин в Росії, що об'єктивно визначає ключову роль Центрального банку в регулюванні банківської діяльності. Пошук дієвих форм і методів грошово-кредитного регулювання економіки припускає вивчення і узагальнення накопиченого в цій області досвіду. Грошово-кредитна політика є однією з складових економічної політики і дозволяє поєднувати макроекономічна дія з швидким коректуванням регулюючих заходів, надаючи їм оперативну і гнучку підтримку. У зв'язку з цим великий інтерес викликають різні аспекти діяльності Центрального банку, що є основним провідником офіційної грошово-кредитної політики.
Центральне місце в контрольній роботі займає розгляд основних напрямів грошово-кредитної політики на 2007год, а також основних ринкових інструментів грошово-кредитного регулювання: зміна офіційної облікової ставки, застосування мінімальних резервних вимог, операції на відкритому ринку, а також деякі методи адміністративної дії.
1. Організаційно-правові основи діяльності ЦБ РФ

Правове положення Центрального банку (Банка Росії) зафіксовано в Конституції РФ, Федеральному Законі "Про Центральний банк РФ (Банці Росії) " від 10.07.2002 р. № 86 - ФЗ в редакції від 12.06.2006г. і інших федеральних законах.
Згідно ст.2 ФЗ "Про ЦБ РФ" Банк Росії:
здійснює свої витрати за рахунок власних доходів;
не реєструється в податкових органах;
є юридичною особою.
Згідно ст.3 ФЗ "Про ЦБ РФ" основною метою діяльності ЦБ є:
захист і забезпечення стійкості рубля (ця функція є основною, як вказано в статті 75 Конституції РФ);
розвиток і зміцнення банківської системи РФ;
забезпечення ефективного і безперебійного функціонування системи розрахунків.
Отримання прибутку не є метою діяльності ЦБ.
Згідно ст.4 ФЗ "Про ЦБ РФ" ЦБ виконує наступні функції:
розробляє і проводить єдину державну грошово-кредитну політику;
монопольно здійснює емісію готівки і організовує їх обіг (що вказано в статті 75 Конституції РФ);
є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організовує систему рефінансування;
встановлює правила здійснення розрахунків в РФ і проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи;
здійснює державну реєстрацію кредитних організацій, видає і відкликає ліцензії кредитних організацій і організацій, що займаються їх аудитом;
здійснює нагляд за діяльністю кредитних організацій;
реєструє емісію цінних паперів кредитними організаціями відповідно до федеральних законів;
здійснює валютне регулювання, організовує і здійснює валютний контроль;
бере участь в розробці прогнозу платіжного балансу РФ і організовує його складання;
здійснює інші функції відповідно до федеральних законів.
Банк Росії підзвітний Державній Думі.
Згідно гл.5 ФЗ "Про ЦБ РФ" Банк Росії не пізніше за 15 травень представляє Державній Думі річний звіт, який згодом публікується. Також банк Росії щомісячно публікує свій баланс, дані про грошовий обіг, включаючи динаміку і структуру грошової маси, узагальнені дані про свої операції. ЦБ перераховує до федерального бюджету 50% фактично отриманого балансового прибутку за підсумками року після затвердження річного звіту Радою директорів. Прибуток, що залишився, прямує в резерви і фундації різного призначення. ЦБ і його установи звільняються від сплати всіх податків, зборів, мит і інших платежів на території РФ.
Згідно гл.7 ФЗ "Про ЦБ РФ" Банк Росії здійснює грошово-кредитну політику за допомогою наступних інструментів:
процентні ставки по операціях Банку Росії (процентні ставки ЦБ є мінімальними ставками, по яких він здійснює свої операції);
нормативи обов'язкових резервів, депонованих в ЦБ;
операції на відкритому ринку (під ними розуміються купівля-продаж казначейських векселів, державних облігацій і інших державних цінних паперів, короткострокові операції з цінними паперами із здійсненням пізніше за зворотну операцію);
рефінансування банків (тобто кредитування Банком Росії банків, у тому числі облік і переоблік векселів);
валютне регулювання (тобто купівля-продаж Банком Росії іноземної валюти для дії на курс рубля і на сумарний попит і пропозицію грошей);
встановлення орієнтирів зростання грошової маси;
прямі кількісні обмеження (встановлення лімітів на рефінансування банків, проведення кредитними організаціями окремих банківських операцій).
Банк Росії представляє проект основних напрямів єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік в Держдуму, а вона ухвалює рішення із цього приводу.
Розглянемо основні напрями грошово-кредитної політики ЦБ РФ на 2007год.
2. Принципи грошово-кредитної політики ЦБ на середньострокову перспективу

Єдина державна грошово-кредитна політика направлена на досягнення стабільності рівня цін і створення умов для довгострокового економічного зростання і підвищення рівня життя населення. Основними її задачами на сучасному етапі розвитку російської економіки є неухильне зниження інфляції і забезпечення стійкості національної валюти.
Відповідно до середньострокової стратегії соціально-економічного розвитку країни Уряд Російської Федерації і Банк Росії в області грошово-кредитної політики встановлюють мету по зниженню інфляції на трьохлітній період. Оскільки грошово-кредитна політика робить вплив на інфляцію з тимчасовими лагами, що виходять за межі календарного року,
найефективніше її проведення досягається в умовах середньострокового горизонту визначення мети, коли Банк Росії може застосовувати антиінфляційні заходи, грунтуючись на оцінках майбутніх змін в динаміці фундаментальних макроекономічних чинників.
Уряд Російської Федерації і Банк Росії поставили задачу понизити інфляцію до 4-5,5% в 2009году. При цьому на 2007год визначена мета понизити інфляцію до 6,5-8% з розрахунку грудень до грудня.
Банк Росії продовжить застосування режиму керованого плаваючого валютного курсу. В рамках цього режиму відповідно до антиінфляційної спрямованості політики Банк Росії не перешкоджатиме підвищенню курсу рубля, обумовленому дією середньострокових і довгострокових економічних чинників. Проте темп його зміцнення або ослаблення в короткостроковому періоді буде при необхідності обмежуватися для підтримки конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зменшення невизначеності на внутрішньому фінансовому ринку.
В даний час вплив процентних ставок по операціях Банку Росії на рівень процентних ставок в економіці є обмеженим. Вартість грошей в економіці формується в умовах високого рівня ліквідності, що складається унаслідок великих об'ємів валютної виручки експортерів і активних валютних інтервенцій Банку Росії. Підвищення ставок по інструментах стерилізацій Банку Росії обмежується в цілях недопущення значної різниці між цими ставками і процентними ставками на міжнародних фінансових ринках, здатної викликати приплив спекулятивного капіталу в країну. Проте Банк Росії активізуватиме процентну політику у міру скорочення залежності грошової пропозиції від стану внутрішнього валютного ринку.
В рамках системи управління ліквідністю банківського сектора розширятиметься доступ кредитних організацій до інструментів рефінансування Банку Росії. Подальша інтеграція і ефективне функціонування внутрішнього грошового ринку, операції на якому будуть
доступні для широкого круга учасників, зниження витрат транзакцій і рівня ринкових ризиків, розвиток ринкової інфраструктури сприятимуть ефективному перерозподілу грошових коштів і оптимізації структури процентних ставок.
Банк Росії бачить своєю перспективною задачею перехід до режиму інфляційного таргетування. Поступово в проведенні грошово-кредитної політики розширяється застосування елементів цього режиму, найважливішими з яких є пріоритет мети по зниженню інфляції над іншою метою, середньостроковий характер встановлення мети, обмеження присутності Банку Росії на внутрішньому валютному ринку, підвищення ролі процентної політики.
*“Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики на 2007год" підготовлені відповідно до статьей45 Федерального закону “Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії) ”.
Схвалено Радою директорів Банку Росії 30 жовтня 2006 року.
3. Основні напрями грошово-кредитної політики ЦБ РФ на 2007рік

Варіанти макроекономічного прогнозу.
За прогнозами міжнародних фінансових організацій (МВФ, Всесвітнього банку), в 2007году в світі продовжиться економічний підйом. Темпи зростання виробництва товарів і послуг і світової торгівлі в порівнянні з попереднім роком можуть знизитися, але залишаться на високому рівні, що сприятиме збереженню попиту на продукцію російського експорту.
За оцінками МВФ і ОЕСР, в 2007году процентні ставки на світових ринках можуть підвищуватися. Так, за прогнозом МВФ, ставки LIBOR по депозитах в доларах США і в євро буде вищим, ніж в 2006году. Очікується, що значної зміни співвідношення процентних ставок, що склалося, в Росії і за рубежем не відбудеться, і збережуться умови для припливу іноземного капіталу в країну.
В 2006году спостерігається рекорд високий рівень цін на нафту на світовому ринку. Ведучі міжнародні організації (Всесвітній банк, Агентство енергетичної інформації США) прогнозують в 2007году деяке зниження цих цін. В той же час не виключається подальше зростання цін на нафту.
Банк Росії розглянув чотири варіанти умов проведення грошово-кредитної політики в 2007году. Перші три варіанти відповідають прогнозам Уряду Російської Федерації. В рамках першого варіанту розвитку російської економіки в 2007году передбачається істотне в порівнянні з 2006годом погіршення цінової кон'юнктури на світових ринках на товари російського експорту і зниження ціни на нафту сорту “Юралс” до 45долларов США за баррель. В цих умовах активне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу істотно скоротиться. Приріст міжнародних резервних активів буде удвічі менше ніж в 2006году.
Зростання внутрішнього попиту сповільниться. Очікується, що темпи зростання інвестицій в основний капітал будуть менше ніж в 2006году, і складуть 8,8%. Реальні грошові доходи населення, що розташовуються, можуть збільшитися на 8,5%. Темп приросту ВВП може скласти 5,0%.
Як другий варіант розглядається прогноз, встановлений в основу проекту федерального бюджету на 2007год. В рамках цього варіанту передбачається, що ціна на нафту на світовому ринку в 2007году складе біля 61доллара США за баррель. Темпи зростання імпорту товарів і послуг будуть вищими за темпи зростання їх експорту. Позитивне сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу в порівнянні з попереднім роком зменшиться приблизно на четверть.
Стабільна макроекономічна ситуація, ослаблення тягаря зовнішнього державного боргу, високий рівень золотовалютних резервів сприятимуть збереженню сприятливого інвестиційного клімату. Значні об'єми притоки валютної виручки в країну підтримуватимуть умови для зміцнення рубля. Продовжиться накопичення міжнародних резервних активів, приріст яких буде дещо менше ніж в 2006году.
Темп приросту інвестицій в основний капітал може скласти 10,4%. Реальні грошові доходи населення, що розташовуються, можуть зрости на 10,2%. Основним чинником зростання виробництва в 2007году залишиться збільшення споживацького і інвестиційного попиту, проте розширення
внутрішнього попиту відбуватиметься більш низькими темпами, ніж в попередньому році. Темпи економічного зростання можуть сповільнитися до 6,0%.
В рамках третього варіанту передбачається збільшення цін на енергетичні товари. Ціна на російську нафту на світовому ринку в 2007году зросте до 75долларов США за баррель. Зростання експорту товарів і послуг відбуватиметься повільніше, ніж зростання їх імпорту. Проте, активне сальдо торгового балансу і рахунки поточних операцій збільшиться. Очікується, що в цьому випадку приріст валютних резервів буде більш істотними - в 1,2 рази більшим, ніж в 2006году.
Під впливом зовнішніх і внутрішніх умов збережеться високе зростання внутрішнього попиту. Реальні грошові доходи населення, що розташовуються, можуть перевищити рівень попереднього року на 10,8%, інвестиції в основній капітал - на 11,1%. В цих умовах ВВП може зрости на 6,4%.
В рамках четвертого варіанту передбачається більш значний, ніж в попередньому варіанті, зростання цін на енергетичні товари на світовому ринку в 2007году. Ціна на російську нафту збільшиться до 85долларов США за баррель.
Експорт товарів і послуг ростиме швидше за імпорт. Темпи зростання активного сальдо рахунку поточних операцій будуть вищими, ніж в 2006году. Приріст валютних резервів очікується в 1,5раза більше, ніж в попередньому році.
Зростання внутрішнього попиту продовжиться високими темпами. Приріст реальних грошових доходів населення, що розташовуються, може скласти 11,4%, інвестицій в основній капітал - 11,6%. В цих умовах приріст ВВП в 2007году оцінюється на рівні попереднього року (6,6%).
Прогноз платіжного балансу.
Очікується, що в 2007году платіжний баланс буде стійким. Позитивне сальдо рахунку поточних операцій залежно від варіанту змінюватиметься в діапазоні 39,2-134,4млрд. доларів США.
Ситуація на світових товарних ринках сприятиме збереженню профіциту балансу зовнішньої торгівлі.
В рамках першого варіанту на фоні погіршення цінової кон'юнктури на світових ринках енергоносіїв експорт товарів і послуг скоротиться. Це, не дивлячись на уповільнення зростання їх імпорту, зумовить зменшення відповідного позитивного сальдо до 63,7млрд. доларів США. За умов другого варіанту експорт зросте, проте його приріст не компенсує збільшення імпорту. В результаті активне сальдо балансу товарів і послуг в порівнянні з 2006годом також зменшиться, але в меншому обсязі - до 102,4млрд. доларів США. Відповідно до третього і четвертого варіантів під впливом зростання цін на товари російського експорту профіцит балансу торгівлі товарами і послугами збільшиться і складе відповідно 135,4 і 159,2млрд. доларів США (прил.1)
Передбачається, що сальдо фінансового рахунку буде позитивним - 9,4млрд. доларів США. Іноземні зобов'язання органів державного управління скоротяться, а в цілому міжнародна інвестиційна позиція державного сектора покращає на 5,7млрд. доларів США.
Дія стимулів до здійснення інвестицій у внутрішню економіку виразиться в збереженні значних об'ємів надходження іноземного капіталу в приватний сектор, чиста притока якого в 2007году оцінюється в 15млрд. доларів США.
Пропозиція іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку в 2007году як і раніше перевищуватиме попит на неї, що створить умови для подальшого накопичення валютних резервів. Їх приріст залежно від варіанту складе 48,3-143,4млрд. доларів США.
Кількісні орієнтири грошово-кредитної політики і грошова програма.
Відповідно до основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації на 2007год і на період до 2009года, розроблен и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.