Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Характерн риси захдноєвропейського феодалзму, його економчна структура та основн етапи розвитку, шляхи становлення. Мсце бенефцальної реформи Карла Мартелла в укрпленн становища середнх феодалв. Особливост аграрних стосункв VIIIIX ст.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 09.09.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2

Вступ

В основі феодального способу виробництва лежить власність феодалів на землю і їх неповна власність на працівників - кріпосних селян. Для феодалізму характерна система експлуатації особисто залежних від феодала безпосередніх виробників матеріальних благ. В умовах цього способу виробництва селяни наділялися землею і мали своє господарство, що забезпечувало поміщиків-феодалів робочою силою. Користуючись землею феодалів як наділ, селянин зобов'язаний був працювати на них, обробляти поміщицьку землю за допомогою своїх знарядь або віддавати йому додатковий продукт своєї праці. Хоча феодал на відміну від рабовласника не був повним власником селянина, економічна залежність селян від феодалів доповнювалася їх позаекономічним примусом.

Феодальних лад, будучи черговим ступенем в поступальному розвитку людського суспільства, виникли в результаті розкладання рабовласницького, а в тих країнах, де не було рабовласницького способу виробництва, що склався, - первісно-громадських буд. Перехід від рабовласницької соціально-економічної формації до феодальної мав прогресивне історичне значення. Феодальні виробничі стосунки з'явилися такою суспільною формою, яка зробила можливим подальший розвиток продуктивних сил. Селянин, що мав своє господарство, був зацікавлений в результатах своєї праці, тому його праця була ефективнішою і продуктивнішою в порівнянні з працею раба.

Основні риси, етапи розвитку і економічна структура західноєвропейського феодалізму

Багато проблем історії феодалізму достатньо дискусійні, зокрема його періодизація. Останнім часом найбільшого поширення набуло виділення наступних етапів:
1. раннє середньовіччя - V-IX ст. У цей період з'явилися перші паростки феодалізму: земля концентрувалася біля вищих шарів суспільства, формувався шар залежного селянства, встановлювалися васально-ленні стосунки;
2. високе середньовіччя - Х - XIII ст. Для цього періоду характерні панування доменіальної системи господарювання, феодальна ієрархія, що оформилася, значний розвиток ремесла і торгівлі. Відзначимо, що XIII ст. в Західній Європі з'явилося своєрідним піком в розвитку феодалізму. Аж до XIII ст. повсюдно наголошувався значний економічний підйом, виросли тисячі міст, багато хто з яких добився самоврядності. У них трудилися ремісники сотень спеціальностей, склалися цехи і гільдії. У сільському господарстві виникли важливі удосконалення орних знарядь, відбувалася внутрішня колонізація: розчищання лісів, відкриття пусток, меліорація. Економічний підйом супроводився двух-, трикратним зростанням населення;
3. пізнє середньовіччя - XIV-XV ст. Під впливом товарно-грошових стосунків скорочувалося або повністю зникало доменіальне господарство, йшов активний процес особистого звільнення селянства, розмивалася феодальна ієрархія. У феодальній системі виникли кризові явища, з'явилися елементи раннього капіталізму.
Для феодальної економіки характерні наступні риси:
- панування крупної земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;
- поєднання її з дрібним індивідуальним господарством безпосередніх виробників - селян, що часто зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці, худобу, садибу;
- своєрідний статус селян, які не були власниками землі, а були її утримувачами на різних умовах аж до права спадкового користування;
- різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян - особиста і поземельна залежність, судове підпорядкування влади феодала, станове неполноправие селянства;
- переважання аграрного сектора над торгівельним і промисловим;
- панування натурального господарства;
- низький в цілому рівень техніки і знань, ручне виробництво, що надавало особливе значення індивідуальним виробничим навикам.
Звичайно, ці риси не вичерпують всіх особливостей феодалізму. Необхідно виділити таку, як умовний характер феодальної власності на землю і розділення права на неї між декількома феодалами. Феод був спадковою земельною власністю представники панівного класу, пов'язаної з обов'язковим несенням військової служби і інших зобов'язань на користь вищестоящого сеньйора. Вищестоящий феодал теж вважався за власника даного феода. Ця специфіка породжувала особливу значущість феодальної ієрархії і особистих васально-ленних зв'язків.
Експлуатація селянства здійснювалася в рамках феодальної вотчини (французька сеньория, англійський манор), яка стала основою для стягування феодальної ренти. Феодальна земельна рента - це частка продукту залежних селян, що привласнюється землевласником. Вона була економічною формою реалізації власності феодала на землю, засобом позаекономічного примусу.
Відомо три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк), грошова (грошовий оброк). В період становлення феодалізму переважала відробіткова рента у поєднанні з продуктовою. У XI-XV ст. У зв'язку із зростанням міст, розповсюдженням товарно-грошових стосунків разом з ними набуває значення грошова рента. Поступово феодали скорочували своє господарство, передавали панську землю в тримання селян і жили за рахунок натурального і грошового оброків. Цей процес, що отримав назву комутації ренти, вів до зростання економічної незалежності селянського господарства.
Сучасні дослідники вважають, що процес становлення феодалізму йшов двома шляхами.
По-перше, як результат синтезу протофеодальних елементів піздньоантичного і варварських суспільств (за еталон умовно приймають північно-французьку модель феодалізму, де він утвердился достатньо рано - на території Північно-східною Галії в VХI-IX ст.). Характерний, що швидше розвивалися ті регіони, де варварський елемент синтезу превалював над античним. Біля варварських племен елементи нових ладів знаходили вираження у використанні рабів патріархального типа як землеробів, поглибленні соціального розшарування, посиленні влади військових вождів і королів, все більшому розвитку дружинних стосунків, що підривали систему військової демократії.
По-друге, так званий безсинтезний шлях генезису феодалізму, що минав при повній відсутності греко-римского і варварського синтезу або з дуже слабкими його елементами. Він характерний для Англії (за винятком південних районів), Південної Шотландії, частково Німеччині.
Традиційно еволюцію феодального способу виробництва починають розглядати з прикладу Північної, що став класичним, Галії, де в 486 р. виникло Франкська держава. (Франки - одна з конфедерацій німецьких племен.) У V-VII ст. тут правила династія Меровінгов, з кінця VII до середини IX ст. - Каролінгів.
Основні відомості про господарство франків меровингского періоду містяться в судебнику "Саллічеська правда". У землеробстві панувало двопілля, обробляли жито, пшеницю, овес, ячмінь, бобові культури, льон. Поля спахували 2-3 рази, боронували, посіви прополювали, зачали застосовувати водяні млини. Розвинулося скотарство.
У V-VI ст. біля франків вже існувала приватна, вільно відчужувана власність на рухоме майно, індивідуально-сімейна власність на землю тільки зароджувалася. Земля кожного села належала колективу її жителів - дрібних вільних землеробів, що складали общину. Вдома і присадибні ділянки були в індивідуальній власності, але вільно розпоряджатися спадковими наділами міг тільки колектив общини. Ліси, пустки, болота, дорогі, неподілені луги залишалися в спільному володінні.
В кінці VI ст. біля франків виникла індивідуальна, вільно відчужувана земельна власність окремих малих сімей - алод. Це привело до поглиблення майнової і соціальної диференціації, розкладання общини, стало передумовою зростання великої феодальною власністю. Права общини розповсюджувалися тільки на неподілені угіддя. Сама вона з колективу великих сімей перетворилася на сусідську общину-марку, що складалася з індивідуальних сімей. Земля оброблялася в основному вільними селянами, але франкське суспільство знало напіввільних і рабів.
Крупне землеволодіння формувалося двома шляхами. По-перше, за рахунок тих, що королівських земельних подарували світської і духовної знаті. По-друге, за рахунок масового розорення селян-аллодистів, які були вимушені віддаватися під заступництво крупних землевласників, що ставали їх сеньйорами (як і в античності, цей акт називався коммендацией). Часто це означало вступ селян до поземельної залежності.
У VIII-IX ст. у франкскому суспільстві склалися основи феодального ладу. Зростання крупної земельної власності прискорилося, крупні землевласники почали прямо захоплювати селянські наділи, складалися основні класи феодального суспільства.
Стався переворот в поземельних стосунках: змінилася форма земельної власності. Аллодіальна власність поступалася місцем феодальної. Значну роль в цьому зіграла бенефіціальна реформа Карла Мартелла (715-741 рр.). У зв'язку з вичерпанням земельного фонду було встановлено, що земельні подарували - бенефіції даються не навіки, а на термін служби або довічно, надалі можуть бути передані іншому служивому людині.
Ця реформа, по-перше, укріпила коло дрібних і середніх феодалів, що стали основою військової організації; по-друге, укріпила феодальну земельну власність і збільшила селянську залежність, оскільки земля давалася зазвичай разом з людьми, що сидять на ній; по-третє, створила поземельні зв'язки між скаржником і бенефіціарієм і сприяла встановленням васальних стосунків. Крупні землевласники також почали практикувати цю форму тих, що подарували, що сприяло оформленню ієрархічної структури земельної власності.
Паралельно формувався клас залежних селян. Розоряючись, вони легко потрапляли в поземельну і особисту залежність від крупних землевласників. Проте феодали не були зацікавлені в зганянні селян із землі, яка тоді була єдиним джерелом існування. Навіть позбувшись алода, селяни брали у феодалів землю в користування за умови виконання певних повинностей. Так, одним з важливих засобів феодалізму стала передача землі в прекарій - умовне земельне тримання, яке крупний власник передавав в тимчасове користування частіше безземельній або малоземельній людині, за що той повинен був виконувати панщину або платити оброк.
Втрата землі часто приводила до втрати особистої свободи. До особистої залежності також вів акт коммендації. Зростанню залежності селянства сприяла концентрація політичної влади в руках крупних землевласників. Особливі королівські грамоти передавали на місцевому рівні судові, адміністративні, поліцейські, податкові функції від государя магнатам. Те, що таке подарувало називалося імунітетом, воно фактично оформляло позаекономічний примус. Основою господарської організації франкского суспільства в VIII - початку IX ст. стала феодальна вотчина сеньйора. Розміри їх були різними: великі по декілька соток гектарів і більш (3-4 тис. селянських тримань), середні (з 3-4 сотнями тримань), дрібні (по декілька десятків тримань). Як свідчить "Капітулярій про вілли" Карла Великого (кінець VIII ст.), земля у вотчині ділилася на дві частки: панську, або домен (складала приблизно 25-30% майдани), що включала панське заорювання; і землю, що знаходилася в користуванні залежних селян і складалася з наділів. Землі вотчинника лежали черезсмужно з ділянками селян, тому панувала примусова сівозміна. Селяни виконували регулярну панщину 2-3 рази на тиждень в сезон сільськогосподарських робіт. Селянські тримання включали двір з будинком, спорудами, орний наділ, інколи сад і виноградник. Селяни користувалися неподіленими громадськими лісами і пасовищами.
Залежне селянство каролинської вотчини ділилося на три основні групи:
1. колоны, їх була більшість - особисто вільні, але такі, що знаходилися в поземельній залежності;
2. раби-серви - поземельний і особисто залежні;
3. літ, що займав проміжне положення, знаходився під патронатом якого-небудь феодала і тримав надів в спадковому користуванні [4, с. 54].
Поступово ці відмінності стиралися і селяни зливалися в єдину масу залежних. Всі вони платили оброк і виконували панщину.
Господарство було натуральним, реміснича праця сполучена з сільськогосподарською. Вся продукція за рідким виключенням усередині вотчини, продавалися періодично тільки надлишки, а купувалося те, що не можна було провести у вотчині. Проте торгівля не робила серйозного впливу на спільний рівень економічного життя.
У 843 р. Каролінська імперія розпалася на Західно-франкське королівство, що з'явилося безпосереднім попередником Франції, Східно-франкське, що поклало початок Німеччини, і Середню Францію, що включала області уздовж Рейну, Рони і Італію.
У Франції в Х - ХI ст. панівний клас повністю відокремився від інших кіл, монополізував всю власність на землю. Це було відбито в правовій нормі "немає землі без сеньйора". Під їх владу потрапили громадські угіддя, залежні селяни за користування ними тепер несли певні повинності. Оформилися баналітетні права сеньйорів: монополії на пекти, виноградний прес і млин, які раніше були в колективній власності общини. Остаточно склалася феодальна ієрархія.
У ХI ст. закінчилося формування феодалів залежного селянства. Основною категорією стали серви, поземельний і особисто залежні від сеньйорів. Збереглася невелика група селян-вилланів, які були особисто вільні, але знаходилися в поземельній і судовій залежності.
Для Х - ХIII ст. характерний прогрес в розвитку продуктивних сил, підвищення продуктивності сільського господарства. Покращала обробка грунту (оранка до чотирьох разів), розповсюдилося трьохпілля. Масовий характер прийняли розчищання під ріллю земель покладів і лісів, так звана внутрішня колонізація. Розширення посівних майданів і зростання врожайності сприяли підвищенню продуктивності праці і створенню додаткового ренту у вигляді частки селянського урожаю. Тому в ХV - XVI ст. вони почали ліквідувати панське заорювання і практикувати роздачу селянам в тримання всіх домениальных земель. Розповсюдилася так звана чиста сеньория. Продуктова рента була досить швидко замінена грошовою, тому що на французьке село весь більший вплив почали робити міста.
Основним постачальником продукції на ринок став селянин. Це мало багато наслідків.
Скоплюючи засоби, селяни вже з ХV ст. почали купуватися на волю. Умови викупу були дуже важкими, особливо у церковних феодалів. За користування землею, яка залишалася власністю феодала, селянин платив грошову ренту - ценз, тому його сталі називати цензитарием, а його ділянка - цензивой. Феодал зберігав судову владу над селянством, але вже як вільні люди - вилланы - селяни могли звертатися до королівського суду. Крім того, до особистої свободи могло привести участь в хрестових походах; велику роль зіграла також класова боротьба селян.
Посилилася диференціація селянства. Можливість закладати або продавати цензиву привела до появи в XIV-XV ст. прошарки збіднілих селян. Будучи не в змозі виплатити борг, вони були вимушені найматися на роботу до сеньйор аб и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.