Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


доклад Виникнення, територя та населення Дикого поля. Перш писемн згадки про козакв, як охоронцв пвденних рубежв Литовського й Московського князвств. Формування донського козацтва на кордонах Московської держави. Передумови зруйнування Старої Сеч.

Информация:

Тип работы: доклад. Предмет: История. Добавлен: 07.11.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


КІНЕЦЬ ДИКОГО ПОЛЯ

Бурхливі події сьогодення часто примушують нас повертатися назад і заглядати в наше минуле, аж до самих витоків. А вони сягають героїчних козацьких часів, на які випадає освоєння нашого краю постійними поселенцями, нащадки яких живуть тут і нині, продовжуючи справу своїх батьків, дідів та прадідів.
14-15 століття. Саме на цей час випадає розшматування нашого краю сусідніми державами та встановленням на його території кордонів Великого князівства Литовського, Московської держави та Кримського краю. Князівство Литовське, ведучи боротьбу проти Золотої Орди, поступово добивалося включення до свого складу не лише величезних територій на Правобережжі Дніпра, але й значної частини Лівобережжя. На півдні його кордони від гирла Дністра узбережжям Чорного моря доходили до Дніпровського лиману, по Дніпру піднімалися до острова Хортиця, а від нього йшли на ріку Конку і по ній виходили на Азовсько-Дніпровськи вододіл, а відтак до Сіверського Дінця. На початку 16 століття до Дінця доходила прикордонна служба Великого Московського князівства, ведучи спостереження за татарськими улусами, що кочували на правому боці ріки.
Оскільки після розпаду в середині 15 століття Золотої Орди землі Призовя опинилися у складі Кримського ханства, тож й не дивно, що за правим боком Дінця закріпилася назва «кримська», а за лівим - «московська» або «руська». В цілому спустошені після монголо-татарських завоювань половецькі та південні руські землі стали називати в офіційних московських документах «Полем», а в народі - Диким полем.
До рубежу 15-16 століття належать перші писемні згадки про козаків у цьому районі. При цьому йдеться про них як про охоронців південних рубежів Литовського й Московського князівств. Це дає підстави вважати, що козацтво на той час вже складало військово-політичну організацію, яка захищала землі цих держав від нападів орд кримського хана та турецького султана і стримувала широкомасштабні експансійні плани Порти у Східній Європі.
Щодо донських козаків, то про них вперше йдеться у повідомленнях австрійського посла в Москві С. Герберштейна на початку 16 століття. Перебуваючи на службі у московського князя, вони забов язані були вести спостереження за переправами на Дінці, повідомляти порубіжним воєводам про наміри татар, які кочували зі своїми улусами на правому боці ріки.
Вторгалися татари в межі Московської держави здебільшого по Муравській та Ізюмській сакмах. Перша йшла від Перекопу на вододіл Конки й Берди, далі по Дніпровсько-Донецько у вододілу до міста Лівни, а відтак - на Москву. Від неї при витоках Самари й Сухого Торця відходила Ізюмська, яка по правому березі Осколу йшла на з єднання з Муравською. При витоках ріки Молочної від Муравської дороги відходила Кальміуська, яка по правому березі Кальміусу йшла в межиріччя Бахмату та Лугані.
Перейшовши Дінець у межиріччі Жеребця й Красної, виходила на з єднання з Муравською, не доходячи до Лівен.
Прикордонна служба Московської держави формувалася переважно з козаків путивльських й рильських. На наш погляд, це було обумовлено не лише близькістю місць відбування служби, але й навиками в її організації, оскільки і Путивль, і Рильськ до початку 16 століття перебували у складі Литовської держави, яка на той час уже нагромадила чималий досвід в організації оборони своїх кордонів від нападів татар.
Окрім козаків, що перебували на службі Московської держави, в Середньому Подінців ї діяли «свавільні», як називала їх московська адміністрація, козацькі загони, що здебільшого формувалися з мешканців Полтавщини, котрі займалися відхожими промислами в цьому районі. Неабияке значення в поширенні тут козацтва мали спільні походи козаків Д. Вишневецького і російських військ у 1558-1559 роках проти Кримського ханства та на Азов.
У 1570 році Іван 4, відряджаючи посла І.Новосельцева до Азова, передав через нього грамоту козацьким отаманам і козакам, в якій висловлювалося їм подяка за службу. Одночасно з грамотою цар передав козакам гроші, сукно, селітру та свинець. З дороги Новосельцев повідомляв, що після приходу на Дінець 1 квітня йому прийшлось затриматись тут на цілий тиждень, оскільки не в усіх козаків і отаманів були готові човни для подорожі Дінцем. Після виготовлення човнів козаки разом з послом вирушили у дорогу. Оскільки в донесені посла згадується отаман М. Черкашенін, який брав участь у походах Вишневецького, то є підстави вважати, що Дінець на той час став постійним місцем перебування козацтва, яке рікою діставалося до Азова. У 1589 році на Дінці зі своїми козаками діяв отаман Матвій Федорів, який прийшов сюди із Запоріжжя. Він звернувся до московського царя за допомогою, вказуючи, що козаки на Дінці «терплять від голоду». Борис Годунов, відправляючи воєвод Б. Бєльського та С. Алфьорова з людьми в 1599 році на Дінець з дорученням побудувати при впадінні в нього р. Осколу, звелів їм запросити до себе отаманів і кращих козаків з Дінця та Осколу й повідомити останнім, що цар наказав віддати їм ці ріки, щоб вони жили там своїми юртами і володіти всіма угіддями «безданно та безброчно». Ці привілеї були надані їм за службу, яку вони несли на користь царя. Сказане дозволяє стверджувати, що Московське князівство у другій половині 16 століття намагається поширити свій вплив на місцеве козацтво. Важливе місце у цьому відношенні відводилося новозбудованому місту Цареборисову, котрий на той час був одним з найбільш укріплених міст на півдні Росії.
Розпорядження царя переписати, хто якими юртами володіє, свідчить про наявність козацьких юртів у цих місцях. Однак до наших днів не збереглося конкретних відомостей про інше поселення у цьому районі, за винятком Святогір я, перші згадки про яке сягають на початку 16 століття.
Події іноземної інтервенції та повстання під керівництвом І. Болотнікова не тільки розладнали всю систему прикордонної служби на півдні Росії. Під час «смути» в Росії татари зруйнували Цареборисів, що ще більше посилило вплив козацтва в цьому районі. Ріст населення на Лівобережній Україні, подальше заселення півдня Росії розширили відхідницьку діяльність в Середньому Подінців ї як українців, так і росіян. Найбільш поширеними заняттями відхідників на цій території були полювання та виварка солі з ропи Торських соляних озер. З кінця 16 століття за сіллю на Тор приїжджали чумаки з Лівобережної України та південних повітів Росії. Щоб захиститися від нападів татар, вони приїжджали на Тор великими групами, розташовувалися при озерах табором і виварювали сіль у привезених з собою котлах скільки хто міг вивезти її з промислів.
Тому не дивно, що до цього часу належить чимало згадок про козацькі загони, що діяли у межиріччі Дінця й Тору ( нині Казенний Торець). При гирлі останнього в 17 столітті згадується Козацька Пристань. До цього часу належить чимало згадок про козацькі загони які діяли у межиріччі Дінця та Тору ( нині Казенний Торець.) При гирлі останнього в 17 столітті згадується Козацька Пристань. Саме в цих місцях археологи знаходять чимало козацьких речей, особливо глиняних люльок.
На підставі різних джерел можна дійти висновку, що кількісний склад і характер дій козацьких загонів досить різноманітний. Чимало з них були сформовані виключно з мешканців Лівобережної України. Найчисленнішими серед них були загони В. Рябухи та Г. Торського. В одному з загонів згадується учасник національно-визвольн ї війни українського народу, вірний сподживник Б. Хмельницького І. Богун. Про тісні зв'язку місцевого козацтва з Лівобережжям України свідчить « Дума про вдову Сірка», в котрій розповідається про подорож сина визначного запорозького кошового І. Сірка Петра на Тор, щоб розшукати там свого батька. На Тору він зустрівся з Яськом Лохвицьким, який був місцевим отаманом. І хоча той попередив Сірчанка, щоб не відпускав далеко коней від себе у степу, бо можуть напасти на нього татари, однак Петро не послухався і загинув від татарської шаблюки. Про його загибель нагадує нам топонім « Сіркова гатка».
Через наш край проходили як сухопутні, так і річкові шляхи, якими запорозькі та донські козаки користувалися для надання допомоги у військових операціях як проти татарсько-турецьк и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.