Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Статья Аналз педагогчної, науково-дослдної та органзацйної дяльност першого заступника Наркома освти України у 1931-1933 роц О.О. Карпеки. Його мсце роль у реформуванн системи освти в 20-30 рокв ХХ столття.

Информация:

Тип работы: Статья. Предмет: История. Добавлен: 15.07.2007. Год: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Михайло Кузьменко,
кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кафедри гуманітарних і суспільних дисциплін
Донецького державного інституту штучного інтелекту


Олександр КАРПЕКО - ПЕДАГОГ, УЧЕНИЙ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ
Статтю присвячено аналізу педагогічної, науково-дослідної та організаційної діяльності першого заступника Наркома освіти України у 1931-1933 рр.
О. О. Карпеки. Визначено його місце і роль у реформуванні системи освіти в 20-30 рр. ХХ ст. Показано вплив "ідеологічних чисток" 1933 р. в Народному комісаріаті освіти на долю О. О. Карпеки.
Олександр Олександрович Карпеко - маловідома в історико-педагогічній літературі фігура. Син кролевецького листоноші, який здобув фах викладача історії у Ніжинському інституті, досяг за радянської влади чину першого заступника Наркома освіти. Він поєднував організаційні здібності з ґрунтовними історико-філологічними знаннями, навички педагога-практика та керівника вищого навчального закладу з якостями політпрацівника та культосвітнього діяча.
Педагогічна, науково-дослідна та організаційна діяльність О. О. Карпеки не є повністю вивченою. Тим більше, що деякі проблеми, які йому доводилося вирішувати, залишаються до сьогодні актуальними. Тому звернення до цієї постаті є невипадковим в умовах реформування сучасної системи вищої освіти в Україні.
Тема діяльності О. О. Карпеки ніколи не була предметом спеціального історичного дослідження. Деякі відомості про його діяльність на посаді заступника Наркома освіти ми зустрічаємо в працях Даниленка В. М., Касьянова Г. В., Кульчицького С. В. [1,2]. Липинський В. В. у праці "Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки", надаючи характеристику радянської інтеліґенції цього часу, торкається діяльності О. О. Карпеки у 1933 р. [3]. Окремі аспекти партійної діяльності О. О.Карпеки висвітлював Солдатенков В. Ф. [4]. Узагальнюючих наукових праць з визначеної проблеми створено не було. Тому спроба розглянути це питання видається актуальною і необхідною.
Метою автора даної статті є аналіз діяльності О. О. Карпеки, його місця і ролі в реформуванні системи освіти в Україні в 20 - 30-ті роки ХХ ст. Для її досягнення автор пропонує розглянути процес наукового та кар'єрного зростання О. О. Карпеки, проаналізувати його діяльність на посаді заступника Наркома освіти, показати вплив ідеологічних "чисток" 1933р. на долю О. О. Карпеки.
Олександр Олександрович народився 3 (16) листопада 1891 р. у м. Кролевці на Чернігівщині (нині - Сумська область) у багатодітній родині міського листоноші. У 1892 р. батька перевели до с. Блінні Кучі Рославського повіту на Смоленщині, а в 1893 до с. Холм Більського повіту тієї ж губернії [5]. Освіту розпочав з сільської школи с. Блінні Кучі у 1899 р., а завершив у с. Холм через два роки. У 1902 р. родина переїхала до м. Біла на Смоленщині, де Олександр навчався в одному класі гімназії з Кацнельсоном (який згодом став заступником голови НКВС УСРР) [6]. Через травму ноги, якої зазнав його батько, сім'я, що мала 13 душ, залишилась без годувальника. Довелося тимчасово призупинити навчання в гімназії, давати приватні уроки, щоб утримувати сім'ю. Однак, незважаючи на скруту, О. Карпеко завершив навчання в Новгород-Сіверській гімназії (1910 р.). Того ж року він вступив до Ніжинського історико-філологічного інституту, поєднуючи навчання з репетиторством, а в 1914 р. став випускником інституту "по відділу класичної філології" [7].
Успішне завершення дипломної роботи на тему "До питання про характер та походження грецької сатиричної драми" стало візитівкою для його наукової роботи в інституті. Його планували відрядити до Лейпцига, але завадила Перша світова війна. Викладацьку роботу розпочав учителем історії, німецької, французької, латинської і грецької мов Острогорської гімназії Воронезької губернії, де, власне, видав свою першу наукову працю - "Античные мотивы" (Опыт исследования античных мифов). Очолював педраду тамтешньої гімназії [8].
Жовтневий переворот зустрів позапартійним, але невдовзі став членом КП(б)У (1917 р.), очолював шкільний підвідділ Острогорського повіту, був членом губернської ради народної освіти та головою учительської спілки. Керував міською професійною спілкою освітян Острогорська, Костянтинівки та Бахмута, входив до складу міськрад, був головою Костянтинівського ревкому та виконкому на Донбасі. Систему функціонування радянських органів влади проходив на практиці упродовж 1917-1926 рр. Довелося працювати і в партійних установах: завідувачем агітпропу у Ніжині, членом Січневого райкому м. Києва, завідувачем агітпропу Київського окрпарткому протягом 1919-1926 рр. [9]. Він відчув на власному досвіді "керівний стиль" П.Постишева, коли цей посланець Сталіна був секретарем Київського окружкому та ЦК КП(б)У в 1926 р., новопризначеного і запопадливого секретаря Київського окружкому Ф. Карнюшина, підступного і всесильного Л.Кагановича [10]. Школа політичної зрілості виявилася доволі ефективною, бо вчителі були надто суворі.
Ґрунтовна освіта у поєднанні з досвідом партійно-радянської роботи, особливо у період реформування "старої системи" університетської освіти та появи інститутів народної освіти (ІНО), дозволили О. О. Карпеці швидко просуватися коридорами влади в освітніх установах. Упродовж 1917-1925 рр., враховуючи активну участь в "радпартбудівництві", він постійно займався викладацькою діяльністю в Ніжинському ІНО, був науковим співробітником історичної секції дослідної кафедри історії культури мови, науковим співробітником кафедри марксизму-ленінізму (1923-1926 рр.) у Києві [11]. В анкеті співробітника кафедри, яку О.О. Карпеко заповнив 20 листопада 1926 р., він зазначив: "За останні часи, крім вищезазначених двох праць, встиг надрукувати невеличку роботу - "З історії ревруху серед студентства 1905 року на Київщині", в різних часописах вмістив статті з історії ревруху в Росії та на Україні, зробив 11 наукових доповідей, керував марксо-ленінським семінаром та його історичною секцією в Ніжині з 1922 по 1924 роки, семінаром з історії ревруху в Росії та на Україні при Київському ІНО з 1924 по 1925 роки". Справді, О. О. Карпеко підготував у 1926 р. до друку декілька розвідок: "Київська спілка боротьби за визволення робітничого класу 17/18-Ш-1897 р." та "Червона гвардія у Києві", виступав на пленарних засіданнях кафедри з різними доповідями ("Про роботу Київської підготовчої комісії до скликання Всеукраїнського археологічного з'їзду" тощо) [12]. Науково-дослідна кафедра історії культури та мови мала декілька секцій, яку очолював член-кореспондент АН СРСР, доктор історії російського письменства, професор В.І. Рєзанов. Секцією української та російської історії керував професор М.Н. Петровський, до складу якої разом з відомими вченими (проф. М.М. Бережков) входив також Карпеко [13]. Він знав історика К.Т. Штепу, професора педагогіки М.Ф. Даденкова, професора філології В.І. Рєзанова, які працювали на кафедрі. У звіті кафедри за 1928/29 рік навпроти прізвища Карпеко зазначалося: "працює в Донбасі" [14]. Так, від наукових справ його "відлучили" Каганович і Постишев, відправивши на Донбас на посаду завагітпропу Сталінської округи [15]. Грецькою міфологією не було часу займатися, а тим паче в Ніжинському інституті народної освіти (ІНО), де працював такий класичний дослідник античної культури, як професор Штепа - декан соцвиху інституту, зав. кафедри. Але революційна тематика виявилася О.Карпеці до снаги, особливо в поєднанні її з практикою радянського будівництва.
Викладацьку і науково-дослідну роботу Карпеко поєднував з навчально-організаційною. Він був ректором Ніжинського ІНО (до липня 1924 р.) та Київського ІНО з 1 липня 1924 р. до 1 січня 1926 р., а згодом, коли секретарем Київського окружкому став Карнюшин [16], довелося очолювати упродовж семи місяців інститут народного господарства [17]. Будучи ректором Київського ІНО, Карпеко зустрічав у "колишньому університеті" наркома освіти РСФРР А.В. Луначарського. Під час "урочистого прийому" 30 жовтня 1925 р. сталася "комічна пригода", яку переповів у своєму "Щоденнику" Єфремов. "Луначарського "ректор" теперішній, О. О. Карпеко обдарував документами на "почесного студента" і в промові висловив надію, що цей "студент" допоможе КІНО насамперед російськими підручниками. Луначарський подякував за те, що його, "колись справжнього київського студента "ушановано" почесним студентством". Що ж до обов'язків, які на нього покладаються, то це його лякає. Київській школі "годилося б звернутися до мого любого колеги, тов. Шумського по допомогу, а так само дбати про розвиток не чужої, російської, культури, а своєї власної, української". Таку науку дав "українізаторам" народний комісар освіти з РСФРР. Не знаю тільки, чи зрозуміли вони. Люди це все грубошкірі: словом їх не проб'єш" [18]. Траплялося, що добрі наміри не завжди співпадали з вимогами часу, відтак чиновнику від освіти доводилося плазувати між двома культурами, особливо тоді, коли бракувало власної - національної.
Службове відрядження, яке "відбував" науковий співробітник О. О. Карпеко на посаді завідувача агітпропу Артемівської (Сталінської) округи за дорученням "самих Кагановича і Постишева", тривало до ліквідації округ у 1930 р. [19]. Повернувся до Харкова, працював заступником завідувача культпропу ЦК КП(б)У, а 26 липня 1931 р. політбюро висунуло його на посаду заступника Наркома освіти [20].
Отже, активна освітня і партійна діяльність відкрила для О. О. Карпеки шлях до швидкого кар'єрного зростання. Значний досвід навчально-організаційної роботи відіграв не останню роль в призначенні його на посаду заступника Наркома освіти України.
У вересні 1931 р. О. О. Карпеко одержав "зауваження від ЦК КП(б)У за те, що "підписав розпорядження про економію па и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.