На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти готовые бесплатные и платные работы или заказать написание уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов по самым низким ценам. Добавив заявку на написание требуемой для вас работы, вы узнаете реальную стоимость ее выполнения.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Быстрая помощь студентам

 

Результат поиска


Наименование:


Реферат Основн небезпечн та шкдлив чинники виробництва. Фази працездатност протягом робочого дня. Ергономчне зонування робочого мсця. Мкроклмат виробничих примщень. Електромагнтн поля струмв промислових частот. Класифкаця виробничого шуму.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Мiнiстерство освіти та науки України
Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет
розвитку людини “Україна”
Горлiвський регіональний інститут
Кафедра фізичної реабілітації
РЕФЕРАТ
з дисципліни: Гігієна
На тему:
Гігієнічні норми праці

студента 2-го курсу денної форми навчання
напряму підготовки 0102 - фізичне виховання і спорт
спеціальності 6.010200 - фізична реабілітація
Продан Василя Олександровича
Викладач: Ярош А.М.
Горлівка 2009
Гігієнічні норми праці

Гігієна праці - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я працюючих.
Вивчає і оцінює:
хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості
особливості виробничих процесів і устаткування
характер і організацію праці
організацію робочого місця
санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)
побутове забезпечення працюючих на виробництві
психологічний клімат в трудовому колективі.
Розробляє:
гігієнічні нормативи умов праці
санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств
рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих місць
Небезпечні чинники виробництва - здатні викликати гостре порушення здоров'я, або загибель організму.
Шкідливі чинники виробництва - що роблять негативний вплив на працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.
Виробничі шкідливості:
хімічні - токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або віддаленої несприятливої дії
фізичні - шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень
виробничий пил
біологічні - патогенні мікроорганізми, мікробні препарати
Несприятливі чинники:
фізичні перевантаження - підйом і перенесення вантажів, незручне положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла
фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)
нервово-психічні перевантаження - розумове перенапруження, емоційні перевантаження, перенапруження аналізаторів
Специфічні прояви професійних шкодливостей
професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва
професійне захворювання - викликане дією шкідливого чинника в умовах виробництва і підтверджене в установленому порядку.
Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:
поступове входження в роботу - забезпечується послідовне включення механізмів, що забезпечують працездатність
дотримання ритму роботи - сприяє виробленню навиків, уповільнює розвиток стомлення
послідовність і систематичність виробничого процесу - сприяє збереженню динамічного стереотипу
зміна праці і відпочинку.
Фази працездатності протягом робочого дня:
входження в роботу (наростаючої працездатності) - підвищується лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)
стійкої працездатності - стабільність і зниження напруженості фізіологічних функцій (2-2,5 години)
зниження працездатності - зниження функціональних можливостей основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)
Тяжкість праці - інтегральне поняття, що відображає ступінь функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий, середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.
Напруженість праці - поняття, емоційна і інформаційна напруга організму, що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно напружений, напружений, дуже напружений.
Ергономічне зонування робочого місця:
оптимальна зона - розміщуються органи управління, що часто використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких рухів
швидкої досяжності - розміщуються органи управління, використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій
загальної досяжності - розміщуються органи управління, що рідко використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не організовується.
Раціональний виробничий режим - співвідношення періодів роботи і відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.
Психологія праці
- розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності людини в процесі трудової діяльності.
Задачі:
організація трудового процесу - раціоналізація, боротьба із стомленням, монотонністю
професійний відбір
контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються працюючою людиною, його психологічним особливостям
Методи психології праці:
експеримент
спостереження за ходом виробничого процесу
моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах
психофізіологічне тестування.
Розділи психології праці:
ергономіка - вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним і психологічним особливостям працюючого
технічна естетика - охоплює питання художнього конструювання з метою з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого
інженерна психологія - вивчає вплив конструкції пультів управління на виробничу діяльність операторів
наукова організація праці - комплекс організаційних заходів, направлених на оптимізацію умов праці.
Мікроклімат виробничих приміщень
Оптимальні мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають напруги механізмів терморегуляції.
Допустимі мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають погіршення стану здоров'я.
Оптимальна відносна вогкість повітря - 40-60%, допустима - 75%.
Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі - не більше 20оС, допустимої температури - не більше 30оС.
Профілактика переохолодження - спецодяг, теплоізоляція, опалювання, теплопроводящие екрани - порожнисті конструкції, в яких циркулює вода або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в холодильниках)
Профілактика перегрівів - екрани:
відбивні - покриття зовнішніх поверхонь кабін
поглинювальні - з скла, води.
Електромагнітні поля радіочастот
використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини - теплова
Захисні заходи:
запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП
створення санітарно-захисних зон
герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих місць
використовування екранів, що відображають і поглинаючих
спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри
Електромагнітні поля струмів промислових частот
Джерела - промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади - головний біль, частіше в скроневій або потиличній області, пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.
Захист:
козирки, навіси, перегородки, екрани
спецодяг - каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості електричного поля спецодяг заземляють
Лазерне випромінювання
- когерентне випромінювання оптичного діапазону
клас - безпечні лазери
малонебезпечні - пряма або дзеркально відображена дія небезпечно для очей
середньонебезпечні - те ж + дифузно відображена дія на відстані 10 см
високонебезпечні - небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на відстані 10 см
Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія, матеріалознавство, хірургія, терапія.
Шкідлива дія: очі - кон'юнктивіт, катаракта, шкіра - опіки (4 ступені тяжкості).
Гігієнічні заходи:
2 - 3 класи - огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри
4 класи - поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією
Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху - кохлеарний неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот (час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна дія - дистонія.
Класифікація и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.