На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Процес об'єднання росйських земель в єдину централзовану державу - правлння вана Калити; три об'єднувальних етапи: кнець XIII 80-т рр. XIV ст., 80-т рр. XIV ст. 1462 р., 14621533 рр. З кнця XV ст. Московя почала менуватися Росєю.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


11
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ
УТВОРЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
(XIV -- початок XVI ст.)
ПЛАН.
1. ПОЧАТОК ОБЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.
2. ПРАВЛІННЯ ІВАНА КАЛИТИ.
3. ДРУГИЙ ЕТАП ОБЄДНАННЯ.
4. ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ПЕРІОД У ЗБОРІ МОСКОВСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ.
5. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.
1. ПОЧАТОК ОБЄДНАННЯ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ.

Процес об'єднання російських земель в єдину цен-тралізовану державу розпочався в XIV ст.
У другій половині ХІІІ ст. знову спалахнули фео-дальні усобиці. Великокнязівська влада владимирських князів значно послабшала. На периферії Північно-Схід-ної Русі сформувалися нові князівства, передусім Мос-ковське і Тверське.
Основною причиною успіху зовнішньополітичних дій московських великих князів стало відновлення рівня розвитку господарства, що побутував до монголо-татар-ського іга. Вагомим стимулом до створення єдиної
держави стало прагнення звільнитися від ярма Золотої Орди.
Традиційно виділяють три об'єднувальних етапи: 1) кінець XIII -- 80-ті рр. XIV ст.; 2)80-ті рр. XIV ст. -- 1462 р.; 3) 1462--1533 рр.
Перший етап об'єднання -- кінець XIII -- 80-ті рр. XIV ст. У цей час у Північно-Східній Русі розгорнула-ся боротьба за велике владимирське княжіння між Ря-занським, Суздальсько-Нижньогородським, Тверським і Московським князівствами. У ході цієї боротьби по-винне було вирішитися питання про те, яке князівство стане політичним центром об'єднання російських зе-мель. Наприкінці XIII ст. значними перевагами в госпо-дарському розвитку, а отже, і реальними можливостя-ми стати таким центром володіло Тверське князівство. Однак незабаром у нього з' являються суперники, насам-перед Московське князівство.
Московські великі князі майже всі без винятку уміли поєднувати позірну покірність з відчайдушно сміливи-ми, зухвалими, але таємними діями, спрямованими на підрив своїх потенційних противників: Тверського або Рязанського князівств, Новгородської республіки або Орди.
Звичайні для доби середньовіччя політична виверт-кість, зрада союзників, а також готовність піти на при-ниження, уявні виявлення покірності і вірності сфор-мували зрештою психологію підступності і лицемірства як основну рису тодішніх умілих дипломатів, якими і були московські князі.
Фундатор династії московських князів молодший син Олександра Невського Данило (1276--1303) не міг роз-раховувати на владимирський стіл за правом старшин-ства. Як далекоглядний політик, він вважав за краще розширити свої удільні володіння: 1301 р. Данило Олек-сандрович відвоював Коломну у Рязанського князівства, 1303 р. -- Можайськ у Смоленського.
Так московському князеві підпорядковувалася тери-торія за течією Москви-ріки -- важливого торговельного шляху. Посилило позиції Московського князівства і мирне приєднання багатого Переяславльського уділу.
Ставши московським князем після смерті свого бать-ка, Юрій Данилович повів боротьбу з Твер'ю за велико-князівський владимирський стіл, а фактично -- за полі-тичне верховенство в процесі об'єднання. Понад 20 років тривала ця боротьба, арбітрами в якій виступали золо-тоординські правителі.
1325 р. в Орді від руки тверського князя Дмитра за-гинув Юрій Данилович, і на московський престол зійшов Іван Данилович (Іван І), який отримав прізвисько Ка-лита. Він не тільки одержав 1328 р. ярлик на велике кня-жіння, а й надовго вивів Твер з боротьби за нього, завдав-ши за допомогою ординського загону удар своєму голов-ному суперникові.
2. ПРАВЛІННЯ ІВАНА КАЛИТИ.

Правління Івана Калити (1325--1340) відіграло особливу роль у посиленні влади московських князів. Він був першим з російських князів, хто отримав пра-во збирати з усіх російських земель ординську данину і відправляти її в Орду. Він зумів установити союз москов-ської великокнязівської влади з Церквою. Переселен-ня двох митрополитів Київських: українця Кирила і грека Максима спочатку до Владимира-на-Клязьмі, а по-тім митрополита Київського -- українця Петра -- до Мос-кви відіграло велику роль в утворенні єдиної держави.
Іван Калита розширював московські володіння різни-ми способами: військовою силою він підкорив Ростовське князівство, купував ярлики на окремі землі -- Галич, Углич, Білоозеро. Йому вдалося зміцнити вплив Мос-кви в Новгороді. Іван І також купував у інших князів-ствах окремі села, що ставали потім опорними пунктами в об'єднанні земель навколо Москви. Іван Калита утвер-джував могутність і право Московського князівства бути центром об'єднання російських земель, по суті, за під-тримки Орди, якій справно виплачував данину. Він за-клав основи такої політики в боротьбі зі своїми против-никами, що робила московських князів провідниками жорсткого, деспотичного варіанта централізації.
Продовжувачами політики Івана Калити стали його сини -- Семен Гордий та Іван II Красний. Після Івана II московським князем став 9-літній Дмитро Іванович (1359--1389). Водночас ярлик на велике княжіння отри-мав від золотоординського хана суздальсько-нижнього-родський князь Дмитро Костянтинович. Розгорнулася гостра боротьба між ним і московським боярством, яке підтримував митрополит Олексій (останній, фактично очолював московський уряд). 1363 р. Москва здобула остаточну перемогу.
У роки правління Дмитра Івановича було зведено московський Кремль (1367--1368). Це ще більше зміц-нило позиції Москви в боротьбі з противниками всереди-ні російських земель, а також з Литвою і Ордою, які ви-ступили союзниками Тверського князівства, що поно-вило в кінці 60-х років свої спроби досягти верховенства в російських землях. Дмитро Іванович, спираючись на підтримку численних російських князів, що визнали верховенство московського князя, в 1375 р. примусив Твер підкоритися Москві.
Зі зміцненням становища Московського князівства як "збирача" російських земель, змінювалася його полі-тика щодо Золотої Орди. З 1374 р. Дмитро Іванович припинив виплату їй данини. А у вересні 1380 р., зібрав-ши під свої знамена полки майже всіх російських земель, Дмитро Іванович здобув перемогу в битві з ординцями на Куликовому полі на березі правої притоки Дону -- р. Непрядви.
Історичне значення цієї перемоги було величезне. Вона хоч і не визволила від ординського володарюван-ня, але зміцнила авторитет Москви як центру об'єднання розрізнених російських князівств. Поразка, якої зазнали основні сили Золотої Орди, прискорила її розпад. Золо-та Орда зменшила розміри данини і визнала право мос-ковських великих князів передавати велике Владимир-ське княжіння у спадщину.
3. ДРУГИЙ ЕТАП ОБЄДНАННЯ.

Другий етап об'єднання російських земель -- 80-ті рр. XIV в. -- 1462 р. характеризується подальшим територіальним розширенням Московського князівства.
Дмитро Іванович (що отримав після перемоги на Ку-ликовому полі прізвисько Донськой), приєднавши Дмит-ров, Стародуб, Углич, Кострому та інші території, вжи-
вав заходів для посилення влади великого князя. Він ліквідував залишки місцевого самоврядування і цілком підпорядкував міста великокнязівській владі, визначив розміри данини з князівств для сплати Орді, встановив новий територіальний принцип формування ополчень: відтепер бояри і дворяни повинні були виступати з тими князями, у володіннях яких знаходилися їхня вотчина і маєтки. Удільних князів він зобов'язав служити вели-кому князеві московському.
Старший син Дмитра Донського Василь І став прави-телем за заповітом батька, без санкції Золотої Орди. За період його правління до Москви були приєднані Нижній Новгород, Муром, Городець і Таруса. Тоді ж, на п и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.