Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Питання формування земських установ Полтавського земства, нормативної бази земської реформи й початкового пероду впровадження земств на територї Полтавської губернї. Обрання голови губернської управи. Причини масових порушень виборчого законодавства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: История. Добавлен: 04.07.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


8
Міністерство освіти і науки України
ХНУ ім. Каразіна
Кафедра "Історії України"
Реферат на тему:
"ФОРМУВАННЯ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ НА ПОЛТАВЩИНІ ЗГІДНО З ПОЛОЖЕННЯМ ПРО ГУБЕРНСЬКІ Й ПОВІТОВІ ЗЕМСЬКІ УСТАНОВИ 1864 р."
Виконав:
студент групи
Перевірив:
Харків - 2009

Формування земських установ на полтавщині згідно з положенням про губернські й повітові земські установи 1864 р.

Питання формування земських установ, зокрема, Полтавського земства, їх історіографії, а також нормативної бази земської реформи й початкового періоду впровадження земств на території Полтавської губернії докладно розглянуті у роботі [12, с.90-100]. Організацію перших земських виборів забезпечували тимчасовий губернський комітет і тимчасові повітові комісії, які підготували списки виборців по трьох куріях, визначили час проведення виборів - квітень-травень 1865 р. та місце для проведення повітових виборчих з'їздів - 58 виборчих дільниць.

Через недовіру значної частини населення до урядових реформ перші вибори до земства в Полтавській губернії пройшли за доволі низької активності виборців. Так, від землевласницької курії участь у виборах взяли близько 60% від загальної кількості виборців, від сільської курії - близько 80% і від міської - 33%. Як бачимо, найактивнішими учасниками земських виборів були селяни, що звільнилися від кріпосної залежності, та козаки. Вони були найбільше заінтересовані у впровадженні місцевого самоврядування, яке сприяло б розвитку сільськогосподарського виробництва й захищало їхні інтереси. Після проведення повітових виборчих з'їздів по дільницях тимчасові повітові комісії надіслали матеріали про результати виборів для перевірки тимчасовому губернському комітету. Комітет виявив окремі порушення виборчого законодавства і визнав недійсними обрання гласними осіб, які перебували під слідством, не мали землі на території повіту, де балотувалися, а також встановленого майнового цензу або доручення на участь у виборах. Було встановлено факти перешкоджання вільному волевиявленню виборців. Так, у Переяславському повіті дворянин В.А. Лукашевич, який балотувався у гласні, “упорно стоял у ящика и препятствовал класть шары каждому по своему убеждению" [17, с.131]. Вищеперелічені правопорушення слід розглядати в одних випадках як результат недбалості чиновників, в інших - як цілеспрямовану діяльність місцевої адміністрації, що мала за мету проведення у гласні представників панівних станів, які підтримували існуючий режим влади. Наприклад, по землевласницькій курії з 285 гласних 261 були дворянами [17, с.136]. Офіційно це пояснювалося тим, що селяни й козаки нібито свідомо обирали у гласні дворян, які користувалися їхнім “уважением и доверием” [17, с.137]. Насправді ж під час виборів мали місце станові протиріччя між крупними землевласниками - поміщиками і дрібними - селянами й козаками. Особливої гостроти ця проблема набула у Кременчуцькому повіті, у зв'язку з чим повітові земські збори змушені були клопотати “об уравновешивании представительства крупной собственности с представительством мелкой” [4, с.289].

Перевіривши результати виборів, губернський комітет своєю постановою затвердив списки повітових гласних і на період з 15 по 20 серпня призначив час проведення повітових земських зборів, які на підставі статей 46 і 51 “Положения о губернских и уездных земских учреждениях" (далі - Положення 1864 р) повинні були сформувати повітові управи й обрати губернських гласних [15, с.7]. На цьому тимчасовий губернський комітет і тимчасові повітові комісії завершили роботу й були розпущені. Згідно за ст.88 Положення 1864 р. порядок подачі голосів під час виборів і прийняття рішень повітові збори встановлювали самостійно [15, с.11]. Тому щонайперше збори приймали “Правила про порядок засідань повітових земських зборів”, які передбачали проведення виборів шляхом відкритого поіменного голосування [17, с.144]. Таємним голосуванням у більшості повітів обирали лише голів і секретарів управ [17, с. 199, 200]. До повітової управи земські збори за ст.46 Положення 1864 р. могли обрати не більше 6-ти осіб [15, с.7].

У Полтавській губернії земські збори до управ обрали 49 осіб, посередньо від 3-х до 5-ти в кожному повіті. Як свідчать літературні джерела, вибори голів і членів повітових земських управ відбулися без порушень законодавства й без будь-якої помітної конфронтації [17, с.140-185]. Це пояснюється тим, що для роботи в земській управі необхідно було мати певну освіту й відповідні професійні навички. Така робота покладала на працівників управи чималу відповідальність, що здебільшого унеможливлювало членство в управі селян і козаків. Окрім цього, на роботу в повітовій управі могли погодитися лише матеріально забезпечені особи, тому що оплата праці земських управлінців, з точки зору заможних верств населення, була невисокою - від 600 до 800 руб. на рік [2, с.136]. Тому й бажаючих працювати в повітових управах було обмаль навіть серед дворян, членство яких в управах всебічно підтримувалося царським урядом.

Повітові земські управи були сформовані, як правило, із гласних, обраних по землевласницькій курії, - дворян-поміщиків. Їх головами стали виключно дворяни. У 9-ти повітах це були предводителі дворянства, у 4-х повітах - чиновники й відставні офіцери, у 2-х - мирові посередники. Крім дворян членами управ стали 18 представників від козаків і селян та 5 - від міської курії - купців [17, с. 200]. Вибори губернських гласних повітові земські збори проводили, керуючись статтями 51 і 52 Положення 1864 р. [15, с.7]. Згідно із Земським табелем кожне повітове земство залежно від чисельності повітових гласних обирало від 5-ти до 9-ти губернських гласних [14, с.13-17]. Під час виборів останніх помітної боротьби між кандидатами не спостерігалося, адже гласні мали виконувати свої обов'язки безоплатно [15, с.6], хоча поїздка до Полтави й у зворотному напрямку залежно від відстані, яку доведеться долати губернським гласним, оплачувалася в розмірі 50, 100 або 200 руб. [17, с.139], а обрання в губернські гласні тягнуло за собою необхідність виконання додаткової роботи й більших затрат часу.

Полтавськими губернськими гласними було обрано 100 осіб, із них 63 дворян, 28 селян і козаків, 9 міщан [17, с.139]. Загалом по Росії в результаті перших земських виборів губернськими гласними стали 74% дворян, 10,6% селян, 11% міщан і 3,4% представників інших станів [1, с.31]. Як бачимо, у Полтавській губернії, порівняно із іншими губерніями Росії дворяни в губернських земських зборах отримали на 10% місць менше, а селяни і козаки - майже втричі більше. Це свідчить про відносно вищу виборчу активність селянства, що забезпечило більш демократичний склад Полтавського губернського земства. Губернські земські збори розпочали свою роботу 19 вересня 1865 р. з перевірки правомірності обрання губернських гласних [17, с.185]. Не виявивши порушень законодавства під час виборів, гласні прийняли присягу, що засвідчувало правомочність губернських зборів у здійсненні своїх повноважень. За ст.56 Положення 1864 р. губернські збори мали сформувати управу - обрати голову та шістьох членів управи [15, с.7]. Їхні кандидатури були завчасно визначені губернатором, предводителем губернського земства та гласними - представниками від дворян. Та попри все, вибори до губернської управи проходили за умов жорсткого протистояння між кандидатами. Так, вибори управи мали відбутися на третьому засіданні земських зборів 21 вересня. Проте губернську управу було обрано тільки 2 жовтня [17, с. 196] після тривалого процесу узгодження персонального складу її майбутніх членів. Як вбачається, боротьба за членство в губернській управі зумовлювалася матеріальними чинниками, оскільки голові губернської земської управи передбачалася платня в розмірі 3000 руб., а членам управи - 2000 руб. на рік [17, с.186].

Головою губернської управи гласні обрали предводителя Прилуцького повітового дворянства І.Г. Милорадовича. Членами управи стали виключно вихідці з дворян - мирові посередники із Зіньківського та Прилуцького повітів П.І. Тимченко і В.П. Маркевич, голова Переяславської повітової управи В.Ф. Гамалія, інженер-поручик із Лохвицького повіту А.С. Висоцький, гласні від Золотоноського та Лохвицького повітів П.М. Ільяшенко-Кирилович та А.В. Коренєв [17, с.186]. Процес формування земських установ на Полтавщині включав такі етапи, як-то:

1) підготовка земських виборів тимчасовим губернським комітетом і тимчасовими повітовими комісіями (листопад 1864 - березень 1865 р);

2) вибори повітовими виборчими з'їздами земських гласних (квітень - травень 1865 р);

3) вибори повітовими зборами членів повітових земських управ і губернських гласних (серпень 1865 р);

4) вибори губернськими земськими зборами губернської управи (вересень - жовтень 1865 р).

До впровадження в 1890 р. нового земського законодавства вибори гласних у Полтавській губернії проводилися дев'ять разів. Положення 1864 р. не передбачало проведення позачергових виборів. На місце гласного, який вибув, повітова управа пропонувала “першого кандидата”, який під час попередніх земських виборів набрав найбільшу кількість голосів серед тих, хто не був обраний у гласні [8, с.12]. Земські збори затверджували рішення управи і приводили нового гласного до присяги. Якщо частина гласних була проти запропонованого управою кандидата і пропонувала іншого учасника попередніх земських виборів, збори проводили таємні вибори за допомогою куль. Такі довибори повітових і губернських гласних на місце вибулих відбувалися доволі часто - як на чергових, так і під час надзвичайних засідань земських зборів [9, с.3]. У цей період для земських виборів були характерні три тенденції: а) посилення контролю держави за законністю проведення виборів; б) надання земськими виборчими комісіями в перебігу виборів переваг дворянам і, навпаки, створення перешкод представникам від селян і козаків; в) формування дворянських партій для участі у виборчих перегонах. Зі становленням і розвитком земських установ, зокрема, зосередженням у їхніх руках коштів та економічних можливостей зростав інтерес до земств. З кожною наступною виборчою кампанією число бажаючих бути обраними в земські гласні збільшувалося, що тягнуло за собою різноманітні зловживання й порушення виборчого законодавства. Так, за фактом зловживання владою під час виборів 1883 р. було порушено кримінальну справу проти голови Хорольської повітової управи А.М. Родзянко [4, с.300, 301]. З огляду на це Полтавському губернському земству офіційно довелося визнати, що “возбуждение во многих местах следствий над злоупотреблениями предводителей дворянства, руководящих выборами, устранение некоторых из них Сенатом от должностей, свидетельствует о серьезности тех правонарушений, которы и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.