Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат сторя створення S.W..F.T. Органзацйна структура принципи дяльност компанї. Рада директорв. Члени, субчлени, учасники. S.W..F.T. як мжнародна система. Стандартизаця форм фнансових повдомлень. Принципи побудови стандартизованих форм.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 16.03.2006. Год: 2006. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет.


Реферат на тему:

S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій.

Виконав: студ, спец 8102
5-го курсу, 3-ї групи
Сергієнко П.М
Перевірила: Козак І.А
Київ-2005.
Зміст.

1. Історія створення S.W.І.F.T.;
2. Організаційна структура і принципи діяльності компанії;
3. Рада директорів;
4. Члени, субчлени, учасники;
5. S.W.І.F.T. як міжнародна система;
6. Стандартизація форм фінансових повідомлень;
7. Принципи побудови стандартизованих форм;
8. Категорії, групи і типи фінансових повідомлень;
9. Розвиток і стандартизація інших послуг.
1. Історія створення S.W.І.F.T.
Ініціатива створення міжнародного проекту, що ставив би своєю метою забезпечення всім його учасникам можливості цілодобового високошвидкісного обміну банківською інформацією при високому ступені контролю і захисту від несанкціонованого доступу, відноситься до 1968 року. Трохи пізніше (у 1972 р.) ця ініціатива була оформлена в проект, що одержав назву MSP (Message Swіtchіng Project - проект комутації повідомлень). У представленому в тому ж році фірмою Logіs звіті утримувалися розрахунки і рекомендації зі створення рентабельної системи обміну банківською інформацією, що задовольняє сформульованим вище вимогам.
Вони зводилися до наступного:
1.Система повинна ґрунтуватися
- на створенні міжнародної мережі і мережної служби сервісу;
- на стандартизації процесів, а також стандартизації повідомлень;
- на стандартизації способів і устаткування підключення банків до мережі ;
2. Для забезпечення рентабельності при вартості передачі одного повідомлення 0,15 доларів США, система повинна обробляти не менш 100 тис. повідомлень у день за участю приблизно 70 банків.
3. Система повинна містити два незалежних і зв'язаних один з одним розподільних центра і концентратори зв'язку в кожній із країн-учасниць системи.
Ґрунтуючись на цих рекомендаціях, 239 банків з 15 країн Європи і Північної Америки в травні 1973 року відповідно до бельгійського законодавства створили компанію S.W.І.F.T. (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal Telecommunіcatіon - Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій). Було визначено, що метою товариства є проведення досліджень, створення й експлуатація засобів, необхідних для забезпечення віддаленого зв'язку, передачі й обробки конфіденційну і складову приватну власність фінансових повідомлень для загальної користі його членів.
Після введення системи в експлуатацію на початку 1976 р. і рішення ряду стартових проблем, 9 травня 1977 року відбулося офіційне відкриття мережі передачі фінансових повідомлень S.W.І.F.T. На початку існування мережі, її використовували 513 банків з 15 країн. Сьогодні S.W.І.F.T. має вже близько 4800 користувачів з 128 країн (серед них 2700 банків), у яких нараховується більше 20 тис. терміналів. Усі вони, незалежно від їхнього географічного положення мають можливість взаємодіяти один з одним цілодобово 365 днів у році (доступність мережі S.W.І.F.T. у 1994 році склала 99,95 %). Загальний обсяг переданих по мережі S.W.І.F.T. повідомлень 1994 року склав 518 млн. при річному приросту 13%, а піковий денний трафик досяг 2.553.513 повідомлень.
2. Організаційна структура і принципи діяльності компанії
Кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю S.W.І.F.T. діє на підставі двох основних документів: Статуту й Основних Угод і Умов. Вищим органом S.W.І.F.T. є Загальні збори членів, що мають всю повноту законодавчої влади. Загальні збори, що відповідно до Статуту проводиться щорічно в другій середині червня, обговорюють і затверджують бюджет, розглядають і приймають стандарти, обговорюють питання, що не змогла вирішити Рада директорів. Рішення по рутинних питаннях приймаються на зборах більшістю за принципом: одна акція - один голос з обліком часток (акцій) у капіталі компанії, розподілених серед членів суспільства. Прийняття рішень по найважливіших питаннях діяльності компанії вимагає кваліфікованої більшості в три чверті голосів, представлених на зборах. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на ньому представлено не менш 50% часток у капіталі компанії. Можуть проводитися і Надзвичайні Загальні збори.
3. Рада директорів
Виконавчим органом S.W.І.F.T. є Рада директорів чисельністю до 25 чоловік, що обираються загальними зборами на 1 рік аж до проведення чергових щорічних Загальних зборів. Кожний з директорів має право бути переобраним необмежене число раз. Документом "Основні Угоди й Умови" передбачена наступна процедура висування кандидатур для обрання в Раду директорів.
Висування директорів для обрання відбувається такими способами:
а) усі Члени з країни, що володіють усі разом, принаймні 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 2 кандидатури в Раду директорів;
б) усі Члени з країни, що володіють усі разом від 1,5% до 6% часток капіталу компанії, можуть колективно запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів;
в) усі Члени з країни, що не володіють разом 1,5% часток капіталу компанії, можуть колективно, разом із усіма Членами з однієї або більшого числа інших країн, що знаходяться в такій же ситуації, запропонувати Загальним зборам для обрання 1 кандидатуру в Раду директорів, за умови, що всі ці Члени разом володіють 1,5% часток капіталу і кожна країна не може брати участь більш ніж в одному висуванні;
г) висування будь-якої кандидатури повинне бути доведене до загального зведення в письмовому виді , принаймні за 14 днів до щорічних загальних зборів. У випадку, якщо це не зроблено в зазначений термін, директори, що входять у діючий склад Ради директорів, вважаються висунутими для переобрання за умови, що зацікавлені країни або групи країн усе ще мають право на висування.
д) у випадку, якщо загальне число висунутих для обрання в Раду директорів кандидатур перевищує 25, число пропонованих Загальним зборам кандидатур повинне бути скорочено Радою директорів шляхом виключення зайвих з них у відповідності з наступною послідовністю:
*виключаються кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (в);
*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (б);
*виключаються, якщо необхідно, кандидатури з числа запропонованих членами, згаданими в (а).
У випадку відхилення Загальними зборами кандидатури, висунутої в Раду директорів, у плині 30 днів повинний бути скликанеі Надзвичайні Загальні збори. Нові кандидатури в Раду директорів повинні бути висунуті не пізніше, ніж за 14 днів до таких Надзвичайних Загальних зборів членами саме тих країн або груп країн, для обрання директорів від яких воно було скликано
Рада директорів обирає зі своїх членів Голови і Заступника голови і може засновувати спеціальні комітети.
Відповідно до статуту засідання Ради директорів проводяться не менше як чотири рази в рік (реально ці засідання проводяться в даний час щомісяця), а також у будь-який час на підставі письмового запиту Голові, підписаного принаймні трьома директорами. Кворум, необхідний для проведення засідання Ради директорів, повинний складати дві третини від числа його членів, з яких 50% повинні бути представлені особисто. Будь-який директор, не спроможний бути присутнім на засіданні Ради директорів, може призначити представника для голосування від його імені, за умови інформування Голови засідання про таке призначення, причому один представник не може представляти на будь-якому засіданні більше 1 директора.
Рішення Ради директорів приймаються більшістю голосів. Кожен директор має 1 голос; при рівності голосів, рішення вважається не прийнятим.
Рада директорів має широкі права і повноваження в межах Статуту, Основних Угод і Умов і затвердженого бюджету, представляє інтереси компанії в зовнішньому світі, а також стосовно її членів і приймає рішення з питань, що входять у його компетенцію, у тому числі прийом нових користувачів. Рад директорів працює на суспільних початках, однак компанія оплачує директорам усі витрати на відрядження, зв'язані за участю в засіданнях Ради або будь-яких комітетів, що можуть бути організовані S.W.І.F.T., і Загальних зборів, а також інші витрати, зв'язані з діяльністю компанії.
4. Члени, субчлени, учасники
S.W.І.F.T. створювався банками і для банком. Тому володіти частками в капіталі компанії і мати права рішення в рамках Загальних зборів, питань, що відносяться до діяльності S.W.І.F.T. можуть тільки банки, що мають генеральну ліцензію від Центрального банку своєї країни, в особі їхніх штаб-квартир або головних контор. Банки відносяться до категорії - Члени компанії. Кожен Член має число часток у капіталі компанії, пропорційно використовуваним їм послугам компанії по передачі повідомлень, але ніякий Член не може мати менше однієї частки.
Формула розподілу часток виробляється Загальними зборами. Число часток, що розподіляються кожному членові, відповідно до Статуту визначається Радою директорів не рідше одного разу в три роки на підстави цієї формули, причому Члени повинні уступати або приймати число часток, визначене Радою директорів. Передача часток повинна виконуватися по вартості акцій, що випливає з офіційного оприлюднення фінансового звіту компанії (розділ "передана вартість"). Податки, пов'язані з розподілом часток, повинні вноситися зацікавленим Членом. Кожен Член повинний бути сповіщений у письмовому виді про розподілених йому частках принаймні за 30 днів до щорічних Загальних зборів. Член, що повідомив про рішення відмовитися від членства в компанії, не може брати участь у будь-якому наступному розподілі часток .
Будь-яка платіж, зв'язана із членством, повинна вироблятися через компанію. Рада директорів має всі повноваження по виконанню від імені Члена усіх формальностей, що відносяться до реєстрації права власності в Реєстрі компанії.
Будь-яка інша предача часток, крім передачі, зв'язаної зі злиттям або придбанням Члена іншою компанією, визнається недійсною.
Членство в компанії втрачається, якщо на думку Ради директорів, Член припинив виконувати умови членства, викладені в Статуті товариства і відповідному розділі Основних Угод і Умов, при складенні ним своїх обов'язків Члена, припиненні його діяльності, винесенні судового рішення про його банкрутство або вступ у період ліквідації, якщо тільки вона не зв'язана з реорганізацією. Кожен член може вийти з компанії за умови подачі письмової заяви в Раду директорів у першій половині поточного фінансового року. При цьому вихід здійснюється по закінченні цього року.
Член може бути виключений з компанії при невиконанні Статуту компанії і/або Основних угод і Умов або будь-яких зобов'язань перед Компанією, або будь-яка злочинно недбала дія, якою може бути нанесений збиток інтересам компанії, за умови надання Радою директорів цьому Членові обґрунтувань, що лежать в основі його рішення, у письмовому виді. Таке рішення повинне бути затверджене Загальними зборами.
У випадку втрати членства вартість часток, власником яких є Член, йому повертається.
Крім Членів, використовувати послуги S.W.І.F.T. можуть ще дві категорії користувачів: Субчлени й Учасники.
Субчлени - це самостійні юридичні особи, що здійснюють міжнародні фінансові операції і не менше, ніж на 90% належать Членам, або являються їхніми відділеннями або філіями.
Використання послуг компанії Субчленом розглядається як використання цих послуг Членом компанії Незважаючи на те, що S.W.І.F.T. довго дотримувала "чистоту рядів", боячись, що прийом небанківських фінансових організацій може нанести шкоду інтересам Членів компанії, у червні 1987 року вона допустила до використання своїх спеціальних послуг інші фінансові організації, до яких у даний час відносяться дилерські і брокерські компанії, біржі і т.п. Ці компанії відносяться до категорії - Учасники і також, як і Субчлени, не мають частки в капіталі компанії з усіма наслідками, що звідси випливають.
Для кожної категорії компаній, що претендують на вступ у S.W.І.F.T. як Учасника, Загальні збори встановлюють спеціальні критерії, на відповідність яким розглядається кожна з компаній, що подали заяву на вступ.
5. S.W.І.F.T. як міжнародна система
Діючі в даний час електронні системи обробки банківських о и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.