Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


учебное пособие Робота присвячена функцонуванню державної метрологчної служби України. Здйснення координацї служби Держстандартом України. дина технчна полтика щодо забезпечення єдност вимрювань в Україн. Територальн органи державної метрологчної служби.

Информация:

Тип работы: учебное пособие. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 14.01.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


15

Державна метрологічна система. Метрологічна служба України

Враховуючи велике значення метрологічної діяльності для національної економіки, Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” уперше введено поняття Державної метрологічної системи. На неї покладається забезпечення єдності вимірювань у державі і на основі цього виконання таких функцій:

- реалізація єдиної технічної політики в галузі метрології;

- захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

- економія всіх видів матеріальних ресурсів;

- підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

- забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

- створення науково-технічних, нормативних, методичних і організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.

Координацію діяльності Державної метрологічної системи здійснює Держстандарт України (ДСУ) через Метрологічну службу України (МСУ).

Метрологічна служба взагалі це мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності.

До складу МСУ входять (рис.5.1):

- Державна МС (ДМС);

- метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій (МС ЦОВВПО).

Завданнями ДМС є:

- організація, здійснення та координація діяльності, спрямованої на забезпечення єдності вимірювань у державі;

- здійснення державного метрологічного контролю та нагляду за додержанням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів з метрології.

До ДМС належать:

- відповідні підрозділи центрального апарату ДСУ (Управління метрології ДСУ);

- державні наукові метрологічні центри, що підпорядковуються ДСУ;

- метрологічні центри (МЦ) ДСУ;

- територіальні органи ДСУ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та містах обласного підпорядкування (далі територіальні органи ДСУ);

- Державна служба єдиного часу й еталонних частот (ДСЧЧ);

- Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (ДССЗ);

- Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів (ДССДД).

На Держстандарт України покладено здійснення державного управління, тобто проведення єдиної технічної політики щодо забезпечення єдності вимірювань в Україні, в тому числі:

- організація проведення фундаментальних та теоретичних досліджень у галузі метрології;

- організація створення та функціонування еталонної бази України та її удосконалення;

- визначення порядку створення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування еталонів, а також звірення їх з міжнародними еталонами та державними (національними) еталонами інших країн;

- координація діяльності МСУ;

- визначення загальних метрологічних вимог до ЗВТ, методів та результатів вимірювань;

- затвердження типів ЗВТ;

- визначення загальних вимог щодо порядку проведення калібрування і метрологічної атестації ЗВТ;

- визначення загальних вимог до розробки та атестації методик виконання вимірювань;

- визначення порядку проведення всіх видів державного метрологічного контролю і нагляду;

- організація і проведення державного метрологічного контролю і нагляду;

- затвердження типових положень про МС ЦОВВПО;

- розробка або участь у розробці національних, державних та багатогалузевих програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;

- участь у діяльності міжнародних метрологічних організацій у порядку, передбаченому законодавством.

Рішення ДСУ з питань метрологічної діяльності, прийняті в межах його компетенції, є обов`язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, громадянами суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками.

Метрологічними центрами ДСУ є ДНДІ метрології (ДНДІМ), м. Харків, ДНДІ “Система”, м. Львів і УкрЦСМС, м. Київ. Їхніми головними завданнями є: виконання науково-дослідних робіт, пов'язаних зі створенням, удосконаленням, зберіганням і застосуванням державних еталонів, створенням систем передавання розмірів одиниць вимірювань, розробкою нормативних документів з метрології, а також здійснення державного метрологічного контролю.

Територіальні органи ДСУ виконують на відповідній території, яка за ними закріплена, завдання і функції ДСУ в межах, визначених положенням про ці органи та наказами ДСУ.

Рис. 1. Структура метрологічної служби України.

На кінець 2000 р. в Україні працює 35 територіальних органів у всіх обласних центрах, м. Севастополі, а також у деяких містах обласного підпорядкування шести областей.

Метрологічні центри і територіальні органи ДСУ за угодами з підприємствами, організаціями і громадянами суб'єктами підприємницької діяльності можуть проводити калібрування і ремонт ЗВТ, метрологічну експертизу документації, акредитацію вимірювальних лабораторій, атестацію методик виконання вимірювань і надавати інші метрологічні послуги в установленому законом порядку.

На Державну службу єдиного часу й еталонних частот покладається міжрегіональна і міжгалузева координація виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі.

Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію і забезпечує виконання робіт, пов`язаних із розробкою і впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин і матеріалів здійснює міжрегіональну і міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов'язаних із розробкою і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні константи та властивості речовин і матеріалів.

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади можуть створюватися:

а) в центральних органах виконавчої влади для координації робіт, пов'язаних із забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного контролю і нагляду;

б) в органах управління об`єднань підприємств для виконання делегованих підприємствами, що входять до їх складу, функцій щодо забезпечення єдності вимірювань;

в) на підприємствах і в організаціях для забезпечення єдності вимірювань і здійснення метрологічного контролю та нагляду. Метрологічні служби підприємств і організацій здійснюють науково-технічне і організаційно-методичне керівництво усіма роботами з метрологічного забезпечення розробки, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, яку випускає підприємство, а також споживчих якостей різних видів продукції для населення.

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій у цілому організовують і виконують роботи, пов`язані з забезпеченням єдності вимірювань у сферах своєї діяльності, основними з яких є:

- удосконалення метрологічного забезпечення в межах їх компетенції;

- організація і проведення повірки, метрологічного атестування, калібрування та ремонту ЗВТ;

- розробка методик виконання вимірювань, методик повірки та калібрування ЗВТ;

- здійснення метрологічного контролю і нагляду.

Метрологічний контроль і нагляд

Кожна гілка метрологічної служби України (ДМС та МС ЦОВВПО) здійснює в межах своєї компетенції метрологічний контроль і нагляд.

Державний метрологічний контроль і нагляд

Державний метрологічний контроль і нагляд (МКН) здійснюється ДМС України. Його метою є перевірка додержання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних документів з метрології.

До об`єктів державного МКН належать:

- засоби вимірювальної техніки;

- методики виконання вимірювань;

- кількість фасованого товару в упаковках тощо.

Державний МКН стосовно вказаних об'єктів поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

- робіт із забезпечення охорони здоров'я, захисту життя та здоров'я громадян;

- контролю якості та безпеки продуктів харчування;

- контролю стану навколишнього природного середовища;

- контролю безпеки умов праці;

- геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

- торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг електро - та поштового зв`язку;

- податкових, банківських і митних операцій;

- обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами суб`єктами підприємницької діяльності;

- робіт (експертиз), що виконуються за дорученням органів прокуратури та правосуддя;

- обов`язкової сертифікації продукції;

- реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

Державний метрологічний контроль включає в себе:

- державні випробування і затвердження типів ЗВТ;

- державну метрологічну атестацію ЗВТ;

- повірку ЗВТ;

- акредитацію на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування ЗВТ, вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

До державного метрологічного нагляду належать:

- державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;

- державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Державний метрологічний нагляд здійснюють службові особи ДСУ та територіальних органів державні інспектори метрологічного нагляду, які повинні бути атестовані в порядку, встановленому ДСУ. Вони зобов'язані проводити державний метрологічний нагляд за додержанням вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних документів з метрології. Державні інспектори під час виконання своїх обов'язків перебувають під захистом закону.

Метрологічний контроль і нагляд, що здійснюють

метрологічні служби центральних органів виконавчої влади,

підприємств і організацій

Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств і організацій здійснюють МКН у сферах своєї діяльності.

Метрологічний нагляд здійснюється за забезпеченням єдності вимірювань, при цьому перевірці підлягають:

- стан і застосування ЗВТ;

- застосування методик виконання вимірювань;

- правильність виконання вимірювань;

- своєчасність подання ЗВТ на повірку та калібрування;

- додержання умов і правил проведення повірки та калібрування ЗВТ і проведення вимірювань, що виконуються акредитованими повірочними, калібрувальними та вимірювальними лабораторіями;

- додержання вимог нормативних документів з метрології.

До метрологічного контролю належать:

- метрологічна атестація і калібрування ЗВТ;

- акредитація калібрувальних і вимірювальних лабораторій;

- метрологічна експертиза документації та звітів про науково-дослідні роботи, атестація методик виконання вимірювань.

Державні випробування засобів вимірювальної техніки

Державні випробування засобів вимірювальної техніки це дослід и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.