Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Розрахунок освтленост виробничого примщення та безпосередньо робочого мсця методом коефцєнта використання свтлового потоку. Параметри електричної схеми захисного занулення. Проект розмщення робочих мсць, обладнаних компютерною технкою.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Охрана труда. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


4
Міністерство освіти і науки України
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Факультет інформаційних технологій та біомедичної кібернетики
Розрахунково-графічна робота
з дисципліни „Охорони праці в галузі”
по спеціальності: 7.080404 Інтелектуальні системи прийняття рішень
УКР. ЧНУ.00361107-01
Виконав: студент 5 курсу
групи КІ-031 Валяєв О.В.
Керівник: Ярмілко А.В.
_________________
дата
_________________
оцінка
_________________
підпис
Черкаси 2007
Зміст
  1. Розрахунок освітленості виробничого приміщення
   2. Розрахунок параметрів електричної схеми захисного занулення
   3. Розробка проекту розміщення робочих місць, обладнаних комп'ютерною технікою
   Висновок

1. Розрахунок освітленості виробничого приміщення

Вихідні дані для виконання світлотехнічного розрахунку:

Варіант
Розмір приміщення
Тип світильників
Кількість ламп у світильнику, шт.
Тип ламп
Коефіцієнти відбиття
Коефіцієнт запасу
Поправочний коефіцієнт
Довжина, м
Ширина, м
Висота, м
Стіни, %
Стеля, %
16
11.9
5.6
3.2
Відкр. ден. світла
4
LF-18/35
40
70
1.4
1.1
Розрахуємо освітленість виробничого приміщення методом коефіцієнта використання світлового потоку. Цей метод дозволяє визначити світловий потік, створений лампами, і розрахувати освітленість в робочому приміщенні або за заданим рівнем освітленості - потрібну кількість світильників. Основне рівняння методу:
F = Eskz / зn (1.1)
де F - світловий потік однієї лампи (знаходиться за табл.1), лм; S - площа приміщення:
S = () = 11,9 5,6 = 66,64 м2, (1.2)
k - коефіцієнт запасу, який враховує старіння ламп, запиленість та забруднення світильників; z - поправочний коефіцієнт, що характеризує нерівномірність освітлення (відношення мінімальної освітленості до середньої горизонтальної), z = 1,1; з - коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки у частках; п - кількість ламп, п = 4.
Коефіцієнт використання світлового потоку освітлювальної установки у певному приміщенні визначається за таблицею 2 з урахуванням відбивних властивостей повехонь приміщення та індекса приміщення. Індекс приміщення визначається за формулою:
і = а•b / (Нр• (а + b)),(1.3)
де а, b - відповідно ширина та довжина приміщення, м;
Нр - висота підвішування світильників над робочою поверхнею, м.
Нр = 3,2 - 0,8 = 2,4 м,
де 0,8 - висота столу.
Для визначення коеффіцієнту використання світлового потоку освітлювальної установки з необхідно визначити індекс приміщення і:
i = 11,9•5,6/(2.4•(11,9+5,6)) = 1,59
З урахуванням коеффіціентів відбиття стін та стелі (rстелі=70 rстін=40) з таблиці 2 визначаємо з=56%
Кількість ламп можна подати як добуток кількості ламп у світильнику на кількість світильників (nл ·nc).
Для визначення кількості світильників рівняння матиме вигляд:
nс = E·S·k·z /(F·з·nл) (1.4)
Згідно нормативних актів значення освітленості на поверхні робочого столу в зоні розміщення документів має становити 300-500 лк.
З вихідних даних маємо k=1.4; z=1.1; nл=4;
nс = 500 · 66,64 · 1,4 · 1,1/(1150 · 0,56 · 4) = 19,92 ? 20 світильників
Таблиця 1
Світловий потік люмінесцентних ламп
Тип лампи (потужність), Вт
Світловий потік, лм
LF-18(35)
1150
Таблиця 2
Коефіцієнти використання світлового потоку з, %
Індекс примі-щення i
Відкритий денного світла ШОД 2х40 ШОД 2х80 УСП-5 4х20
При коефіцієнті відбиття відповідно
стелі rстелі та стін rстін,%
70
50
1,5
56
Результат: отримане цілочисельне значення 20 світильників не порушує встановлених норм освітлення 300-500 лк., необхідних для забезпечення нормативних показників освітленості на робочих поверхнях у приміщеннях з робочими місцями, обладнаними комп'ютерною технікою.

2. Розрахунок параметрів електричної схеми захисного занулення

Вихідні дані для в и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.