Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


практическая работа Методи розрахунку лнйного кола при дї на нього перодичного несинусоїдного сигналу. Визначення повної та активної потужност, яку споживає коло та його параметри на гармонц. Етапи дослдження передаточної функцї побудування графкв АЧХ ФЧХ.

Информация:

Тип работы: практическая работа. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 13.02.2010. Год: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління
Факультет ФЕЛТ
Кафедра електроніки
Розрахунково-графіч е завдання
Вінниця 2009
Зміст

Умова завдання

Вступ

1. Розклад напруги в ряд Фур'є

2. Обрахунок параметрів електричного кола

3. Розрахунок параметрів кола на 1,2,3,4,5 гармоніці

4. Побудова графіків і(t), e(t)

5. Знаходження потужностей

6. Визначення передаточної функції

Висновки

Література

Умова завдання

За даними варіанту розрахувати усталений процес в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС.
Дано:
R1 = 8 Oм;L1 = 16 · 10-3 Гн;С1 = 10 · 10-6 Ф;
R2 = 8 Ом;L2 = 12 · 10-3 Гн;С2 = 15 · 10-6 Ф;
R3 = 14 Ом;
Em = 720 B;f = 200 Гц;
T = 1/fT = 0.005
Вступ

У даній роботі проведено розрахунок усталеного процесу в електричному колі при дії на нього негармонійного сигналу ЕРС.
Для отримання результатів, були використані методи розрахунку електричних кіл. А саме метод комплексних амплітуд, що призначений для розрахунку кола на першій і вищій гармоніках. Використано принцип суперпозиції, що струм в будь-якій вітці електричного кола, що викликаний одночасно дією кількох джерел енергії, що входять в склад цього кола дорівнює алгебраїчній сумі струмів в цій вітці, що викликані дією кожного з джерел енергії окремо.
Відповідно до принципу суперпозиції маємо:
I(t) = I(0) + I(1) + I(2) +…+I(n)
або

I(t) = I(0) + Im(1) sin(щt + цi(1)) + Im(2)sin(щt + цi(2)) +…+ Im(n)sin(щt + цi(n)).
Практично це означає, що проводиться розрахунок еквівалентного електричного кола по кожній гармоніці окремо, для цього всі інші ЕРС крім однієї (к-атої) вилучаємо і визначаємо шуканий струм І(k) при дії тільки цієї гармоніки, такі розрахунки проводимо по кожній гармоніці починаючи з нульової.
Закони Кірхгофа. Перший закон Кірхгофа використовується для вузлів. Відповідно до цього закону алгебраїчна сума миттєвих значень струмів віток, які підходять до вузла електричного кола, дорівнює нулеві
? І = 0.
Другий закон Кірхгофа використовується для контурів електричного кола.
Ця рівність виражає собою другий закон Кірхгофа, який формулюється так:
Алгебраїчна сума спадів напруг на всіх елементах замкненого контуру дорівнює алгебраїчній сумі електрорушійних сил цього самого контуру.
Метод вузлових напруг. Так як режим будь-якого електричного кола характеризується рівняннями, складеними за першим й другим законами Кірхгофа:
и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.