Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Схема блоку живлення темброблоку. Розрахунок регулюючого транзистора, пристрою порвняння та ППС. Величина постйної напруги. Вимоги технки безпеки до радоелектронного обладнання, та при робот ручними нструментами при збрних та монтажних роботах.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 24.06.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Харківський радіотехнічний технікум
Циклова комісія „Радіотехнічних наук”
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
До курсового проекту

КП 5.xxx 414 012 ПЗ
Виконав:
Керівник:
Студент групи XXX
Xxxx К.П
Xxxx В.Г.
ХАРКІВ 2007. р.
ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ
ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
Циклова комісія „РАДІОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН”
Спеціальність 5.xxx „Конструювання, виробництво і технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв”
Курс - 4 Група - XXX Семестр - 7
Курсовий проект
Студента
на тему: Розробка конструкції та технічне обґрунтування темброблоку

ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ
Керівник проекту
ОЦІНКА___
Голова циклової комісії
Члени комісії
Протокол № від „__”___2007 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
Циклова комісія РАДІОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН „ЗАТВЕРДЖУЮ”
Спеціальність 5.xxx Конструювання,
Зав. Відділення
виробництво і технічне обслуговування
Стрюк К. М.
Радіотехнічних пристроїв.
«___»___2007р.
ЗАВДАННЯ
На курсовий проект
Курс - IV
Группа - XXX
Семестр 7
Тема проекту: Розробка конструкції та технічне обґрунтування темброблоку
1. До складу пояснювальної записки повинні входити:
1 Вибір та обґрунтування пристрою
2 розрахункова частина
3 Конструкторсько-техн логічна частина
2. Графічна частина повинна включати:
1 Схему електричну принципову
2 Креслення друкованої плати
Дата видачі завдання : „___” ___2007. р.
Дата здачі виконаної роботи: „___” ___2007. р.
Керівник курсового проекту xxx.
Протокол № від „__”___2007 року
ЗМІСТ

Вступ
1 Вибір та обґрунтування пристрою
2 розрахункова частина
3 Конструкторсько-техн логічна частина
Перелік посилань
Вибір та обґрунтування проектованого пристрою

Згідно ТУ на основі огляду аналогічних пристроїв таких як частотні фільтри з нефіксованими налаштунками або фільтрами виготовлених на основі транзисторів, ємності та індуктивності я обрав темброблок з фіксованими налаштунками на основі інтегральних мікросхем тому що на відміну від інших темброблоків данний є найбільш зручним у використанні при компактних розмірах та невеликій і відносно простій схемі що дозволяє легко монтувати чи демонтувати елементи а також легко знаходити несправності.
Основу темброблоку складає мікросхема типу К176ХА48. Як і лампові фільтри вона забезпечує низький рівень шумів а також високий рівень якості звучання. Мікросхема виконує роль електронного регулятору гучності і тембрів. Включення її типове. Перемінним резистором R-10 регулюють гучність на 8 і 10 виходах, а резистором R-9 баланс між стереоканалами. Перемінні резистори для регулювання НЧ і ВЧ відсутні. Замість них увімкнено прилад управління тембрами на мікросхемах DD1-DD3. Прилад працює наступним чином.
При першому увімкненні лічильник DD1 встановлюється в нулеве положення імпульсом напруги створеної R3 i C1. На виводі 3 лічильника буде рівень логічної 1, а на інших рівень логічного 0. Інвертор DD2.3 перейде у стан логічного 0 на 6 виводі. Вмикається світлодіод HL1 який сигналізує про увімкнення режиму 1. На виводах 10 і 9 мультиплексору DD3 будуть рівні логічного 0. Тому входи х (вив.13) і Y (вив.3) будуть з'єднані з входами Х0(вив.12) і Y(вив.1)відповідно.
На вивід 9 мікросхеми DA1 поступить напруга налаштунку тембру НЧ зі змінного резистору R11, а на вивід 10 - з резистору R15 напруга налаштунку тембру ВЧ. Змінюючи положення цих резисторів , можна підібрати потрібну АЧХ в цьому режимі роботи темброблоку. Умовно цей режим позначимо як «FLATT».
При натисканні кнопки SB1 високий рівень напруги через подавлювач брязкоту контактів на інверторах DD2.1 i DD2.2, який являє собою повторювач з ємнісним зворотнім зв'язком через конденсатор С2, потрапить на лічильний вихід лічильника DD1 (вив.14). Лічильник перейде у стан лог.1 на вив.2. Зпрацює світодіод HL2 (режим 2). На діодах VD2-VD5 і резисторах R7 i R8 зібрано перетворювач сигналів з виходів лічильника DD1 в двоїчний код для керування мультиплексором DD3. Тому мультиплексор перейде в наступний стан і увімкне до мікросхеми DA1 підстроїчні резистори R12 i R16 які необхідно налаштувати на отримання потрібної АЧХ сигналу на виході.
Умовно цей режим вказано як «Rock», тобто підйом НЧ та ВЧ складових.
При наступних натисканнях кнопки SB будуть послідовно увімкнені пари резисторів R13, R17 та R14, R18, якими в свою чергу, налаштовують інші форми АЧХ. Умовно - це режими «POP» i «JAZZ», про це сигналізують світодіоди HL3 та HL4 відповідно.
При наступному натисканні кнопки, високий рівень напруги з виводу 10 мікросхеми DD1 поступить через діод VD1 на вивід 15 і поверне лічильник і весь пристрій в стартове положення, в режим „FLATT”. Таким чином чотири режими перемикаються по черзі однією кнопкою, що дозволяє оперативно обрати потрібне темброве забарвлення. Підстроїчними резисторами R11-R14(НЧ) та R15-R18(ВЧ) темброблок можна налаштувати на потрібну форму АЧХ в кожному режимі. Крім того ці налаштунки протягом деякого часу легко замінити. Цей темброблок займає середнє положення між темброблоками з плавними змінами налаштунків і з фіксованими, саме тому цей пристрій є універсальним і може бути використаний як з фіксованими так і з плавно регулюючими налаштунками. Крім того, він дозволяє керувати гучністю і стереобалансом між каналами. Всі вхідні і вихідні характеристики цього приладу відповідають характеристикам мікросхеми DA1.
Налагодження темброблоку відбувається згідно з максимальним рівнем сигналу з виходів мікросхеми DA1 з входом подальшого УМЗЧ з допомогою підстроєчних резисторів R19 і R20. Підстроєчними резисторами R11-R14 і R15-R18 налаштовують, як згадувалося раніше, потрібну форму АЧХ в кожному режимі сигналів НЧ і ВЧ відповідно.
Розглянувши параметри данного пристрою можна прийти до висновку що його вихідні параметри порівняно з іншими аналогічними пристроями є цілком прийнятними. Пристрій доволі добре виділяє високі середні і низькі частоти, не знижуючи якості звуку.
2.РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Схема блоку живлення темброблоку
1. ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ:
1.1 Напруга на виході стабілізатора
Uвих. = 12.5 В
Uвих. max = 13 В
Uвих. min = 12 В
Рст. вих. = 0,0005
1.2 Напруга на вході стабілізатора
Uвх. = 220 В
Uвх. max = 242 В
Uвх. min = 198 В
Рст. вх = 0,1
1.3 Коефіцієнт стабілізації
Кст = Рст. вх. / Рст. вих. = 0.1/0.0005 = 200
1.4 Пульсації на виході
U~m вих. = 0,006 В
Кп вих. = (U~m вих. / Uвих.)* 100% = (0.006/12.5)* 100% = 0.048 %
1.5 Робоча температура
Тmax = 35єC
Tmin = 15єC
?T = 20єC
2. РОЗРАХУНОК РЕГУЛЮЮЧОГО ТРАНЗИСТОРА
2.1 Максимальний струм регулюючого транзистора
Ік max = Ін max = 1А
Беремо транзистор КТ814В з параметрами:
Uке = 65 В
Uке min = 3 В
Ін max = 12А
Ік обр. = 0.015 А
Рк доп. = 1.5 Вт
h21е min = 40 при Ік = 1А
Rtк = 1єС / Вт
Тк max = 80єC
2.2 Амплітуда на вході стабілізатора
U~m вх. = (0.05ч0.1)*( Uвих. max + Uкэ min) = 0.07*(13 + 3) = 1.12 В
2.3 Мінімальна напруга на вході стабілітрона
Uo min = Uвих. max + Uкэ min + U~m вх. = 13 + 3 + 1.12 = 17.2 В
2.4 Номінальна напруга на вході стабілізатора
Uон = Uo min / (1 - Рст. вх) = 17.2 / (1 - 0.1) = 19 В
2.5 Коефіцієнт згладжування
q = Кп вх. / Кп вих. = 5.9 / 0.048 = 123 < Кст = 200,
де Кп вх. = (U~m вх. / Uон)*100%= (1.12 / 19) * 100% = 5.9%
2.6 Максимальна напруга на вході стабілізатора
Uо max = Uон * (1 + Рст. вх) = 19 * (1 + 0.1) = 20.9 В
2.7 Величина внутрішнього динамічного опору випрямляча
Riв = (0.05ч0.15)* Uон / Ік max = 0.1 * 19 / 1 = 1.9 Ом
2.8 Максимальна напруга на вході стабілізатора (при мінімальному струмі навантаження)
Uо max max = Uо max + Riв *( Ін max - Iн min) = 20.9 + 1.9 *(1 - 0.5) = 21.85 В
2.9 Максимальна напруга між колектором та емітером
Uке max = Uо max max - Uвих. min = 21.85 - 12 = 9.85 В
2.10 Максимальна потужність розсіювання на транзисторі
Рк max = Uке max * Ік max = 9.85 * 1 = 9.85 Вт < Рк доп. = 1.5 Вт
2.11 Площа тепловідводу транзистора
Sт = Рк max / Kт *( Тк max - Тmax - Рк max * Rtк) = 9.85 / 0.0016*(80 - 35 - 9.85*1) = 9.85 / 0.0016*35.15 = 9.85 / 0.05624 = 175 ммІ = 1.75 смІ
2.12 Максимальний струм емітера регулюючого транзистора
Іе max = Ік max + Ік max / h21е min = 1 + 1 / 40 = 1.025 А
2.13 Максимальний струм бази регулюючого транзистора
Іб max = Іе max / h21е min = 1.025 / 40 = 0.0256 А
2.14 Шукаємо транзистор по величині струму
Ік2 = 1.1* Іб max = 1.1 * 0.0256 = 0.2816 А
По струму Ік2 беремо транзистор П601БИ з параметрами
Uке max = 30 В
Ік max = 0.5 А
Рк доп. = 0.5 Вт
h21е min” = 80 при Ік = 0.5А
Іб2 = Іе max / h21е min * h21е min” = 1.025 / 40 * 80 = 0.00032 А < 0.0005 А
2.15 Величина опору автозміщення Rб транзистора П601БИ
ІRб = (1 ч 1.5)* Ік обр. = 1.2 * 0.015 = 0.018 А
Rб = Uвих. min / ІRб = 12 / 0.018 = 670 Ом
Потужність на опорі
РRб = (ІRб)І * Rб = (0.018)І * 670 = 0,254 Вт
Беремо опір типу С2-23- 0.5 - 670 Ом
2.16 Потужність на транзисторі П601БИ
Рк2 = Рк max * Ік2 = 9.85 * 0.028 = 0.278 Вт < Рк доп. = 0.5 Вт
3. РОЗРАХУНОК ПРИСТРОЮ ПОРІВНЯННЯ ТА ППС
3.1 Величина постійної напруги
Uоп. < Uвих. min - (2 ч 3)В = 12 - 2 = 10 В
Іоп. cт. min > 5 * Ібн = 5 * 0,0004 = 0,002 А
Беремо стабілітрон типу Д810 з параметрами
Uст н = 10 В
Uст min = 9 В
Uст max = 10.5 В
Іст min = 0.002 А
Іст max = 0.026 А
бст 0.058 при Т = -20 ч +20єС
Rдин = 12 Ом при Іст = 0,005 А
3.2 Величина струму та напруги колектора транзистора
Іку ? 8 * Ібн = 8 * 0.0004 = 0.0032 A
Uк = Uвих. max - Uст min = 13 - 9 = 4 В
Беремо транзистор МП20А з параметрами:
Uке дод. = 20 В
Ік max = 0.02 A
Pк дод. = 0.15 Вт
h21е min = 50
3.3 Струм бази транзистора ППС
Іб ппс = Іку / h21е min = 0,0032 / 50 = 0,00064 А
3.4 Вхідний опір транзистора ППС
Rвх. ппс = 1 / (25ч35) * Іку = 1 / 25 * 0,0032 = 12,5 Ом
3.5 Величина опору Rг2
Rг2 = Uвих. min - Uст max / Іст min + Іку = 12 - 10.5 / 0.002 + 0.0032 = 290 Ом
Потужність розсіювання на ньому
Рг2 = (Іст min + Іку)І * Rг2 = 0.0002704 * 290 = 0.00784 Вт
Беремо резистор С2-23-0.125-320
3.6 Максимальний струм скрізь стабілітрон
Іст max = ((Uвих. max - Uст min) / Rг2) + Іку = ((13 -9) / 320) + 0.0032 =
= 0.0157А = 15.7 мА < Іст max = 26 мА
3.7 Величина струму у опірному дільнику
Іділ >> Іб ппс = 30 * 0.00064 = 0.002А
3.8 Опір резистивного дільника
Rділ = Uвих. min / Іділ = 12 / 0.002 = 6.25 кОм
3.9 Коефіцієнт зворотного зв'язку дільника
Кз.в. min = Uст min / Uвих. max = 9 / 13 = 0.69
Кз.в. = Uст н / Uвих. = 10 / 12.5 = 0.8
Кз.в. max = Uст max / Uвих. min = 10.5 / 12 = 0.875
3.10 Величина опорів R1 та R3 дільника
R1 ? (1 - Кз.в. max ) * Rділ = 0.125 * 6000 = 750 Ом
РR1 = (Іділ)І * R1 = 0.0004 * 750 = 0.003 Вт
Беремо резистор С2-23-0.125-750
R3 ? Кз.в. min * Rділ = 0.69 * 6000 = 4100
РR3 = (Іділ)І * R3 = 0.0004 * 4000 = 0.016 Вт
Беремо резистор С2-23-0.125-4к
3.11 Опір змінного резистора R2
R2 ? Rділ - R1 - R3 = 6000 - 750 - 4000 = 1250 Ом
Беремо резистор СП2-2а-1.3к
3.12 Максимальний КПД
Ю = Uвих. max * Ін max / Uо max * Ік max = 13 * 1 / 20.9 * 1 = 0.622
3.3 Охорона праці і техніка безпеки

Для забезпечення нормальної роботи пристрою, уникнення зайвих матеріальних витрат під час його ремонту та експлуатації, а також заради особистої безпеки користувача або ремонтника, необхідно дотримуватися правил техніки безпеки, обов'язково дотримуватися протипожежних вимог, а також основних положень по охороні праці, встановлених законодавством і ДСТ України. Загальні вимоги до техніки безпеки стосовно виробничого устаткування вказані у ДСТ 12.2.003-91 та ДСТ 12.0.049-80
3.3.1 Вимоги техніки безпеки до радіоелектронного обладнання
Безпека робіт з рад и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.