Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Мсце та основн характеристики пристрою в архтектур мкропоцесорної системи. Розробка схеми електричної принципової малогабаритного двохпроменевого осцилографу-мультиметру. Схема електричної принципової електричного дзвоника. Принцип роботи пристрою.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 20.03.2009. Год: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Роменський коледж
Київського національного економічного університету

Спеціальність: 5.091504 «Обслуговування комп'ютерних та інтелектуальних систем та мереж»
Курсовий проект з предмету: Мікропроцесорні системи

Тема: «Розробити схему електричну принципову музичного звоника»
2007

Зміст

Вступ
1 Загальний розділ
1.1 Призначення проектуємого пристрою
1.2 Технічні характеристики
1.3 Розробка і обґрунтування схеми електричної структурної
2 Спеціальний розділ
2.1 Вибір і обґрунтування елементної бази
2.2 Принцип роботи окремих ВІС з використанням часових діаграм та алгоритмів роботи
2.3 Принцип роботи пристрою згідно схеми електричної принципової
3 Експлуатаційний розділ
3.1 Ініціалізація програмуємих ВІС
3.2 Тест перевірки окремих вузлів або пристроїв
3.3 Розрахунок надійності пристрою
4 Анотація
5 Література
Вступ

В наш час, час високого рівня розвитку науки та техніки, коли людство досягло значних технологічних висот, ми все частіше і частіше стикаємося з такими термінами як мікропроцесор та мікроконтролер. В даному розділі курсової роботи я розкрию зміст цих понять та проведу коротку характеристику розвитку електроніки за останні роки.
Отже, мікропроцесор (МП) - програмно-керуючий пристрій, призначений для обробки цифрової інформації і керування процесом цієї обробки, який виконано у виді однієї (чи декількох) інтегральної схеми з високим ступенем інтеграції електронних елементів.
Мікроконтролер (МК) - керуючий пристрій, виконаний на одному чи декількох кристалах, що виконує функції логічного аналізу і керування (що дозволяє за рахунок виключення арифметичних операцій зменшити апаратурну складність пристроїв чи розвити функції логічного керування).
Архітектура МПС - розподіл функцій, що реалізуються системою на окремих її рівнях, та точне визначення меж між цими рівнями. Вона поєднує апаратні, мікропрограмні і програмні засоби обчислювальної техніки, визначає принцип організації МПС та функції її компонентів, зокрема процесора, пам'яті та ін. Архітектура МПС не відображає конструктивні особливості логічних структур і модулів та технологію їх виробництва.
Характеристики мікропроцесорів, їх продуктивність, швидкодія та надійність, а головне - багатофункціональніс ь постійно покращуються. Один мікроконтролер може замінити набагато дорожчі та більш громіздкі електричні схеми.
Завдання даної курсової роботи - розробити схему електричну принципову малогабаритного двохпроменевого осцилографа-мультиме ра. В наступних розділах роботи успішно виконано поставлене завдання та детально описано принцип роботи розробленої схеми. Схему електричну принципову розроблюваного пристрою зображено на аркуші формату А3, який додається до звіту. Дану тему я обрав для курсової роботи не випадково: осцилограф - один з найдорожчих пристроїв, які часто використовую радіоконструктори. Цікавою особливістю розроблюваного пристрою є використання рідкокристалічних графічних індикаторів для виведення результату вимірювань
1. Загальний розділ

1.1 Призначення проектуємого пристрою

Визначення та визначення термінів, що використовуються в курсовій роботі.
АЦП - аналого-цифровий перетворювач
ВІС - великі інтегральні схеми
ЕОМ - електронно-обчислювал на машина
МК - мікроконтролер
МП - мікропроцесор
МІК - модуль інтерфейсу користувача
МПК - мікропроцесорний комплект
МПС - мікропроцесорна система
ОЗП - оперативно-запам'ято учий пристрій
ОМК - однокристальний мікроконтролер
ЦП - центральний процесор
Місце та основні характеристики пристрою в архітектурі МПС:
Завданням курсової роботи є розробка схеми електричної принципової малогабаритного двохпроменевого осцилографу-мультиме ру. Оскільки осцилограф та мультиметр - одні з найважливіших вимірювальних приладів, а ціна їх досить висока, то актуально розробити просту схему осцилографу, який доволі легко сконструювати самостійно.
В процесі виконання завдання було схему було створено з використанням мікроконтролерів та аналого-цифрового перетворювача.
Однокристальний мікроконтролер (ОМК) це пристрій, виконаний конструктивно в одному корпусі ВІС, який містить усі компоненти МПС: процесор, пам'ять даних, пам'ять програм, програмовні інтерфейси.
Для ОМК характерні наступні особливості:
система команд, орієнтована на виконання завдань керування і регулювання;
алгоритми, що реалізуються на ОМК, мають багато розгалужень залежно від зовнішніх сигналів;
дані, якими оперують ОМК, не повинні мати велику розрядність;
схемна реалізація систем керування на базі ОМК нескладна і має невисоку вартість;
універсальність і можливість розширення функцій керування значно нижчі, ніж у системах із однокристальними МП.
Однокристальні мікроконтролери зручно використовувати при розробці вбудованих пристроїв керування різноманітним обладнанням, наприклад побутовою технікою, мобільними телефонами, та іншими електронними пристроями.
Проектування нового пристрою прийнято починати з опису його архітектури, що представляє собою модель пристрою із погляду програміста. Модель у процесі проектування перетворюється в структуру пристрою, що визначає склад, призначення і взаємні зв'язки необхідних апаратурних компонентів, що реалізують бажану архітектуру.
АЦП - пристрої, які використовують для перетворення аналогового сигналу в цифровий.
Варто зазначити, що в основу побудови МПС покладено три основні принципи: магістральності, модульності і мікропограмного керування.
Принцип магістральності визначає характер зв'язків між функціональними блоками МПС - усі блоки з'єднуються з єдиною системною шиною.
Принцип модульності полягає в тому, що система зазується
1.2 Технічні характеристики

При розробці принципової схеми проектуємого пристрою ми використовували 8-ми бітовий мікроконтролер AT90S8515-8PI фірми Atmel з 8 кілобайтами програмованої пам'яті. Розглянемо його технічні особливості:
Блокування бітів при високій напрузі живлення. В деяких пристроях блоковані біти на перезаписуються при високій напрузі живлення і температурі. В даній ситуації неможливо перепрограмувати пристрій коли заблоковані біти вже встановлені. Дана помилка може виникнути в випадку, коли температура оточуючого середовища занадто висока. Для вирішення проблеми потрібно зменшити напругу живлення до 4 В, перед виконанням стирання. Після цього контролер розблокується, і ми отримаємо можливість перепрограмувати пристрій (практично при будь-якій температурі навколишнього середовища).
В випадку, якщо відбулася команда скидання під час запису пам'яті контролера результат запису буде не такий, який ми очікуємо. Цикл запису пам'яті ніби завершується так, як і повинен, але регістри адреси будуть встановлені в положення 0. Результатом може стати хибне відображення записаного значення. Для усунення проблеми в випадку, коли ми не можемо гарантувати захист від отримання сигналу скидання під час запису пам'яті ми не повинні використовувати адресу 0 для пам'яті.
В випадку, коли живлення МК під час програмування нижче 3 В, послідовне програмування може завершитися невдачею. Отже, для коректного програмування пристрою потрібно тримати живлення не нижче рівня 3 В під час програмування контролера.
Джерело живлення використане в схемі повинне бути стабілізованим джерелом з вихідною напругою 5 В.
Детальні характеристики мікроконтролера AT90S8515-8PI подано далі.
Технічні характеристики МК AT90S8515-8PI:
Напруга живлення, В 4,0-6,0
Тактова частота, МГц 8
Кількість ліній введення-виведення 32
Ємність ненргонезалежної пам'яті програм, К 8
Ємність енергонезалежної пам'яті даних, К 512
Ємність статичної пам'яті даних, байт 512
Інтерфейси UART, SPI
Аналогові входи відсутні
Кількість і розрядність таймерів 2х8
Кількість і розрядність лічильників 1х16
Можливість програмування на цільовій платі при основній напрузі живлення наявна
1.3 Розробка і обґрунтування схеми електричної структурної

Схему електричну структурну приведено на рисунку 1.3.1.
Рисунок 1.3.1 - Структурна схема проектуємого пристрою
На структурній схемі зображено наступні елементи: кнопка, джерело живлення, мікроконтролер та динамік.
Розподіл функцій між елементами можна умовно розділити таким чином: кнопка служить для увімкнення приладу (наслідком чого є програвання наступної музичної композиції), джерело живлення подає робочу напругу для роботи пристою, живлячи кожен з його вузлів, мікроконтролер - головна керуюча частина пристрою, динамік забезпечує програвання музичних композицій.
2 Спеціальний розділ

2.1 Вибір і обґрунтування елементної бази

При проектуванні пристрою використані наступні елементи:
Мікроконтролер AT 90S8515фірми Atmel, 2 транзистори типу КТ5503Е та 1 типу КТ819Г, джерелом живлення може бути будь-яке стабілізоване джерело (можна використати батарею з гальванічних елементів або акумуляторів) з вихідною напругою 5 В. Передбачено використання реле типу Еestar BT-5S, але можна використовувати будь-яке інше реле з напругою спрацювання не більше ніж 4,5 В з контактами, розрахованими на комутацію мереженої напруги 220 В. Для контролю величини напруги доцільно використати детектор зниження напруги живлення КР1171СП47 або його аналог PST 529.
Мікроконтролер AT 90S8515являє собою 8-розряядний високопродуктивний RISC-контролер загального призначення. Архітектуру мікроконтролера AT 90S8515зображено на рисунку 2.1.1.
Рисунок 2.1.1 - Архітектура мікроконтролера AT 90S8515
В курсовій роботі обрано контролер з сімейства Classic, яке характеризується продуктивністю до 16 мільйонів операцій в секунду, наявністю пам'яті програм Flash ROM 2-8 кбайт, пам'яті даних EEPROM 64-512 байт, пам'яті даних SRAM 128-512 байт. Контролери даної сім'ї мають дещо нижчі можливості ніж інші сім'ї з точки зору периферії і обчислювальних можливостей.
Широка номенклатура AVR-мікроконтролерів дозволила обрати такий, який задовольнив всі наші потреби (див пункт 1.2 Технічні характеристики).
Високу продуктивність забезпечують:
виконанням великої кількості команд за один тактовий цикл;
конвеєром команд, що забезпечують одночасно з виконанням поточної команди вибірку наступної;
потужною системою команд єдиного 16-розрядного формату;
вбудованими апаратними пристроями.
Мале енергоспоживання забезпечують:
СМОS-технологія;
- цілком статична роботою - від покрокового режиму до максимальної тактової частоти.
Малу вартість як на рівні вартості апаратного обладнання, так і на рівні вартості розробки і налагодження прикладних програм, забезпечують:
Flash-пам'яттю програм, яку програмують на цільовій платі;
можливістю вибору мікроконтролера з достатньою і відповідною кількістю функцій і вбудованої периферії.
2.2 Принцип роботи окремих ВІС з використанням часових діаграм та алгоритмів роботи

Конвеєрна вибірка команд мікроконтролером і виконання команд
Вхідний тактовий сигнал (вхід OSC1) внутрішньою схемою мікро контролера ділиться на чотири неперекриваючихся такти Q1, Q2, Q3, Q4. Внутрішній лічильник команд збільшується на одиницю при кожному такті Q1, а вибірка команд із пам'яті програм на кожному такті Q4. Декодування і виконання команди виконується и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.