Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

 

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Характеристика монторингу, як системи спостереження контролю навколишнього середовища. Аналз автоматизованої системи контролю радацйної обстановки та спектрометричного посту контролю. Особливост вимрювальних перетворювачв температури вологост.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Схемотехника. Добавлен: 06.03.2010. Год: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство Освіти та Науки України
Вінницький Державний Технічний Університет
ІнАЕКСУ
Кафедра МПА
Системи і датчики для контролю параметрів зовнішнього середовища

Виконала: ст. гр. 1АМ-01
Баковська Н.О.
Перевірив: Шабатура Ю.В.
2003
Зміст

Вступ

1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища

2. Системи радіаційного контролю

а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО)

в) Спектрометричний пост контролю (СПК)

г) Пост контролю забруднення повітряного середовища

д) Технічні пристрої системи АСКРО

е) Засоби контролю радіаційної обстановки СКРО-01
3. Вимірювальні перетворювачі температури і вологості
а) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИПТВ 056
б) Вимірювальні перетворювачі температури і вологості серії ИРТВ 5215
4. Перетворювачі вимірювальні тиску
а) Перетворювачі вимірювальні тиску АИР 2 - інтелектуальні датчики нового покоління
Висновок
Список використаної літератури:

Вступ

В наш час, як ніколи раніше, став актуальним контроль за параметрами зовнішнього середовища. Це - наслідок багатьох причин. З одного боку, це наростання екологічних кризи навколишнього середовища. Забруднене природне середовище може негативно впливати на "реципієнтів" (людей, промислові , транспортні і житлово-комунальні об'єкти, сільськогосподарські угіддя, ліси, водойми і т.п.). Ці негативні впливи виявляються в основному в підвищенні захворюваності людей і погіршення їхніх життєвих умов, у зниженні продуктивності біологічних природних ресурсів, прискорення зносу будинків, споруджень і устаткування. Охорона навколишнього середовища і раціональне використання її ресурсів в умовах бурхливого зростання промислового виробництва стала однією з найактуальніших проблем сучасності. Саме тому, багато фірм кинуло всі свої сили на виробництво якісних приладів для контролю параметрів зовнішнього середовища, щоб слідкувати за станом середовища і запобігати його несприятливим змінам. З іншого боку, це науково-технічний розвиток, коли для впровадження нових технологій необхідно також контролювати температуру, вологість та інші параметри навколишнього середовища. Отже, ми бачимо невпинне зростання виробництва різноманітних систем і датчиків, призначених спеціально для контролю параметрів зовнішнього середовища. З кожним роком їх стає все більше і більше.

1. Моніторинг як система спостереження і контролю навколишнього середовища

Моніторинг - система спостережень, збирання, обробки, передачі, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його змін і розроблення науково-обгрунтовани рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
У систему моніторингу повинні входити наступні основні процедури:
· виділення (визначення) об'єкта спостереження;
· обстеження виділеного об'єкта спостереження;
· складання інформаційної моделі для об'єкта спостереження;
· планування спостережень;
· оцінка стану об'єкта спостереження й ідентифікація його інформаційної моделі;
· прогнозування зміни стану об'єкта спостереження;
· представлення інформації в зручній для використання формі і доведення її до споживача.
Види моніторингу:
- медико-біологічний - контроль факторів, що пов'зані із здоров'ям людини;
- екологічний - контроль стану екосистеми;
- кліматичний - контроль за станом клімату.
2. Системи радіаційного контролю

а) Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО)

Автоматизована система контролю радіаційної обстановки (АСКРО) призначена для ведення автоматичного безперервного контролю радіаційної, хімічної, екологічної обстановки на об'єкті (локальна система) або в регіоні (територіальна система).
Система забезпечує:
автоматичний збір і аналіз даних у реальному масштабі часу. У системі реалізований збір даних про радіаційну, хімічну і метеорологічну обстановку. Можливе додавання нових типів датчиків і постів контролю.
оперативне представлення моніторингової інформації на електронній карті регіону.
установку з центра в пости контролю уставок і необхідних параметрів.
автоматичну подачу тривожного сигналу в центрі при перевищенні уставок контрольованих параметрів.
підготовку вихідних документів і звітів;
ведення бази даних за весь період роботи
зв'язок з іншими додатками.
б) Гамма-спектрометр СПИН-2000

Гамма-спектрометр СПИН-2000 призначений для автоматичного моніторингу радіаційної обстановки. Спектрометр СПИН-2000 дозволяє визначити концентрації окремих радіонуклідів у досліджуваному середовищі. Гамма-спектрометр СПИН-2000 може експлуатуватися в польових, цехових і лабораторних умовах.
В даний час гамма-спектрометр СПИН-2000 використовується в складі:
спектрометричного поста контролю аерозолей (радіометр спектрометричного типу),
поста контролю радіоактивності води.
в) Спектрометричний пост контролю (СПК)

СПК побудований на базі спектрометра СПИН-2000 і представляє із себе пристрій, здатний в автоматичному або керованому ззовні режимі накопичувати, аналізувати (попередньо) і передавати в центр по телефонному каналу як самі спектри, так і результат їхнього попереднього аналізу.
Внутрішня пам'ять спектрометра дозволяє зберігати до 128 спектрів при стандартному часі набору 1 година. Час набору може бути оперативно змінений з центра. СПК може поставлятися з фільтро-вентиляційно установкою (ФВУ). У цьому випадку він являє собою високочутливий аналізатор аерозолей.
Датчик спектрометра, що знаходиться в центрі фільтра, що концентрує аерозолі, дозволяє в реальному масштабі часу вимірювати енергетичний розподіл радіонуклідів, що утримуються в аерозолях. Програма оперативної обробки спектра дозволяє ідентифікувати як природні, так і техногенні нукліди.

г) Пост контролю забруднення повітряного середовища

Використовує блок ПЗПД (пристрій збору і передачі даних). У даному випадку, до порту RS-232 блоку ПЗПД підключаються або відповідні виходи газоаналізатора, або комплексу з набором вимірників.

Побудова постів контролю

Структурна схема

Базовим пристроєм для побудови постів контролю (ПК) служить блок ПЗПД (пристрій збору і передачі даних). Разом з радіаційним датчиком типу УДРГ-50, датчиком вітру типу М-127м (М-128), автоматизованими датчиками контролю забруднення атмосфери, інформаційним табло "біжучий рядок" і іншими пристроями в різних їхніх сполученнях ПЗПД дозволяє створювати пости контролю різноманітного призначення. Можливість прийому ПЗПД із високою вірогідністю команд керування (інформації) з центра дозволяє будувати на його базі системи з дистанційним керуванням.

Найбільш розповсюдженим і дешевим є пост з 1 датчика УДРГ, блоку ПЗПД, встановленого в приміщенні без контейнера і підключеного до каналу зв'язку АТС. Приймаючи в увагу складність виділення окремого номера на місцях, ПЗПД може підключатися паралельно (крім факсів і модемів) до існуючого номера, не ущемляючи основного користувача.

Основні характеристики
Характеристика
Значення
Кількість датчиків УДРГ-50 на один ПК із розширювачем
1 або 2 до 10
Мінімальна частота опитування без утрати даних
1 раз у 5 діб
Електроживлення:
від мережі змінного струму напругою, В
від зовнішньої батареї напругою, В
від 180 до 240
від 9 до 14
Час роботи в автономному режимі з каналом АТС, мес
1
Габаритні розміри (без контейнера), мм
90 * 110 * 230
Маса (без контейнера), кг
не більше 4,0

Пост контролю метеопараметрів складається з датчика метеопараметрів і блоку ПЗПД. Датчик вітру М-127м (М-128) підключається кабелем до блоку ПЗПД, що забезпечує фіксування даних через заданий інтервал часу, перетворення кодів, що надходять від датчиків, і передачу даних по запиті в центр.
Пост контролю параметрів навколишнього середовища складається з набору вимірювачів параметрів навколишнього середовища, що підключаються до блоку ПЗПД через частотні входи або порт RS 232. Дані записуються в пам'ять блоку ПЗПД. По запиту (команді) накопичені дані передаються по каналу зв'язку до користувача. У залежності від призначення засобів контролю програмне забезпечення блоку ПЗПД адаптується до поставленої задачі.
Інформаційне табло "біжучий рядок" підключається до блоку ПЗПД спеціальним кабелем і забезпечує вивід на екран інформації з його пам'яті (2 Кб) по закладеному алгоритму. Інформація для оперативного оповіщення через табло в ПЗПД може передаватися або набором тексту з центра, або заздалегідь підготовленими повідомленнями.
д) Технічні пристрої системи АСКРО

1. Датчик гамма-випромінювання УДРГ-50
Досвід створення систем у регіонах Росії показує першочергове забезпечення безперервного контролю гамма-випромінювання, що є основним показником радіаційної обстановки на території. Датчик гамма-випромінювання УДРГ-50 на основі газорозрядних лічильників призначений спеціально для АСКРО. Підключається датчик до апаратури, що реєструє, одним кабелем РК-50, по якому здійснюється низьковольтне живлення (5В) електричної схеми датчика і передача рахункових імпульсів до апаратури, що реєструє. Конструкція його рознімної частини дозволяє оперативно і без спеціального інструмента робити монтаж і заміну датчика в будь-який час року.
Технічні характеристики УДРГ-50
Характеристика
Значення
Вид реєструючого випромінювання
гама
Діапазон енергій випромінювання, МеВ
від 0.05 до 1.5
Основна погрішність виміру потужності еквівалентної (експозиційної) дози при довірчій імовірності P=0,95
не більш 20 %
Час безперервної роботи
цілодобово
Час установлення робочого режиму, з
не більш 1,2
Нестабільність показань вимірів за 24 години безперервної роботи, %
не більш 5
Середній термін служби, рік
не менш 10
Кліматичні умови експлуатації:темпера ура навколишнього середовища, °C атмосферний тиск, кПа відносна вологість навколишнього середовища, %
від -50 до + 50
від 84 до 106,7
до 100
Габаритні розміри (діаметр * висота), мм
не більш 70*190
Маса, кг
не більш 1,2
Конструктивно УДРГ-50 виконаний у вигляді герметичного циліндра, усередині якого закріплена друкована плата в зборі (містить електронні компоненти і систему газорозрядних лічильників). УДРГ-50 пройшов Держповірку і включений під № 15994-07 у держреєстр вимірювальних засобів.

2. Пристрій збору і передачі даних (ПЗПД)

ПЗПД призначено для прийому, первинної обробки і передачі по каналу зв'язку (АТС, радіо, фізична пара) даних від датчиків фізичних величин. Є базовим пристроєм у складі ПК автоматизованих систем контролю різного призначення. Побудований на базі мікрокомп'ютера і може адаптуватися під набір датчиків, що підключаються, і вимірювальних пристроїв.
Технічні характеристики ПЗПД
Характеристика
Значення
Кількість вхідних частотних каналів
4
Кількість датчиків, що підключаються, УДРГ-50 до одного пристрою
1 або 2
Максимальна довжина сполучного кабелю до датчика, м
500
Встановлювана експозиція, с
512, 256, 128, 64
Час збереження інформації без утрати даних (при 1 датчику УДРГ-50 і експозиції 512 с), год.
120
Електроживлення: від мережі змінного струму напругою, В від зовнішньої батареї напругою, В
від 180 до 260 від 9 до 14
Час автономної роботи (з каналом АТС при відключенні зовнішнього живлення), год.
120
Кліматичні умови експлуатації: діапазон робочих температур, &3176C робочий атмосферний тиск, кПа Вологість навколишнього середовища, %
від -30 до +50 від 84 до 106 до 80
Маса (без контейнера), кг
не більш 4,4
Габаритні розміри, мм
230*130*180
Середній термін служби, рік
не менш 10
е) Засоби контролю радіаційної обстановки СКРО-01

ПРИЗНАЧЕННЯ

Система призначена для стаціонарного контролю радіаційної обстановки на різних радіаційно небезпечних об'єктах і радіаційному моніторингу навколишнього середовища.
ОСОБЛИВОСТІ
· Кожний блок детектування (БД) системи є окремим мережним пристроєм з унікальною адресою. Адреса пристрою задається при конфігуруванні системи штатними засобами
· Кожний БД забезпечує реєстрацію, обробку, збереження й передачу даних на верхній рівень
· Можливість підключення до кожного БД зовнішньої звукової й світлової сигналізації
· Можливість компонування систем довільної конфігурації з використанням одного загального кабелю
· Можливість вилученого доступу до кожного елемента системи
· Розвита система самодіагностики
· Гальванічна розв'язка всіх сигнальних і силових ліній зв'язку.
СТРУКТУРА
Система СКРО-01А має розподілену структуру і розділена на два рівні: верхній і нижній. Нижній рівень забезпечує вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози гамма-нейтронного випромінювання, об'ємної активності аерозолів у повітрі, поверхневого забруднення альфа -, бета-ізотопами, збір, первинну обробку й збереження значень контрольованих параметрів, місцеву сигналізацію й обмін інформацією з верхнім рівнем. Верхній рівень забезпечує збір і відображення інформації, деталізацію повної мнемосхеми контрольованого об'єкта, ведення поточного архіву й архіву тривог, протоколювання даних і обмін інформацією з нижнім рівнем.
КОМПЛЕКТ СИСТЕМИ
Система комплектується перерахованими нижче пристроями відповідно до конкретної задачі і має можливість розширення й модифікації. Для контролю транспорту й персоналу до складу системи можуть бути включені радіаційні монітори "ЯНТАР", а для контролю рідких проточних середовищ - радіометр-спектромет РСКВ-01. Додаткових програмно-апаратних засобів у даному випадку не потрібно.
Найменування і позначення виробу
Призначення виробу
Блок локального контролера БЛК-01
Організація розподіленого пункту радіаційного контролю з блоками детектування БДГ-02, БДН-01 і БДБ-02: вимірювання, збір, відображення і збереження даних вимірів БД. При підключенні зовнішнього комп'ютера: доступ до даних архіву БЛК-01 і БД, до параметрів установок БД
Блок локального контролера БЛК-01-01
Організація локального пункту радіаційного контролю з БД
БДГ-02, БДН-01 і БДБ-02: вимір і відображення даних вимірів БД. При підключенні зовнішнього комп'ютера: доступ до даних архіву і до параметрів установок БД
Блок живлення і комутації БПК-01
Забезпечення живлення і комутації БД БДГ-02, БДН-01 і БДБ-02. При підключенні зовнішнього комп'ютера: доступ по інтерфейсу RS-485 до даних архіву і до параметрів установок БД
Блок живлення і комутації БПК-02
Забезпечення живлення і комутації БД БДГ-02, БДН-01 і БДБ-02. При підключенні зовнішнього комп'ютера: доступ по інтерфейсу RS-232C до даних архіву і до параметрів установок БД
Блок детектування гамма-випромінювання БДГ-02
Вимір ПЕД фотонного випромінювання, збереження результатів вимірів в архіві БД
Блок детектування нейтронного випромі-нювання БДН-01
Вимір ПЕД нейтронного випромінювання, збереження результатів вимірів в архіві БД
Блок детектування бета-випромінювання БДБ-02
Вимір щільності потоку бета-випромінювання, збереження результатів вимірів в архіві БД
Блок сигналізації
БС-01
Видача світлової і звукової сигналізації - при використанні з БД
АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ (АРМ) ОПЕРАТОРА - призначене для керування режимом роботи елементів системи нижнього рівня й відображення інформації.
МОЖЛИВОСТІ
· Формування й перегляд структурної схеми об'єкта
· Керування параметрами пристроїв системи
· Представлення отриманої інформації у табличному й графічному виді
· Сигналізація при одержанні тривожних подій
· Генерація звітів
ДАТЧИК ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ БДГ-02 (БДГ-01)
ПРИЗНАЧЕННЯ
Безперервний контроль ПЕД гамма-випромінювання.
Детектор
Лічильник Гейгера-Мюллера
Діапазон виміру ПЕД
0,1 - 105мкЗв/год
Погрішність виміру ПЕД у діапазоні енергії 0,05 - 1,25 МеВ
±20 %
Клас захисту датчика
IP65
Діапазон робочих температур
Від -40 до +50°С
Живлення
9 - 18 В, 50 мА
ДАТЧИК НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ БДН-01
ПРИЗНАЧЕННЯ
Безперервний контроль ПЕД нейтронного випромінювання.
Детектор
Лічильник BF3
Діапазон виміру ПЕД
0,1 - 104 мкЗв/год
Погрішність виміру ПЕД
±30 %
Діапазон реєструючих енергій
0,001 - 14 МеВ
Клас захисту датчика
IP65
Живлення
9 - 18 В, 50 мА
Діапазон робочих температур
Від -40 до +50 °С
БЛОК ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЕРА БЛК-01
ЗАБЕЗПЕЧУЄ
· підключення до 8 блоків детектування по лінії зв'язку, організованої на базі інтерфейсу RS-485
· живлення постійною напругою всіх підключених до нього блоків детектування;
· можливість зв'язку з зовнішніми комп'ютерами по послідовному інтерфейсу типу RS-485 зі швидкістю обміну 57600 біт/с
· взаємодія з зовнішнім комп'ютером по стандартному протоколу зв'язку Modbus (режим RTU) у режимі Slave
· формування статусу стану по всіх блоках детектування (включаючи працездатність, режим роботи, перевищення параметрів установок)
· збір, реєстрацію і збереження в архіві блоку БЛК-01 обмірюваних значень ПЕД із усіх підключених до БЛК-01 блоків детектування
· відображення на екрані пульта стану всіх блоків детектування і контрольованих параметрів
· можливість перегляду на дисплеї поточних обмірюваних значень ПЕД і інформації з архіву блоку БЛК-01 із усіх підключених до БЛК-01 блоків детектування
· обсяг архіву блоку БЛК-01 - не менш 2000 вимірів на блок детектування
· доступ із зовнішнього комп'ютера до поточних значень обмірюваних параметрів блоків детектування і до інформації архіву блоку БЛК-01
· доступ із зовнішнього комп'ютера в режимі читання/запис до параметрів настроювання блоків детектування (пороги, час експозиції, калібровані коефіцієнти)
· включення світлової і звукової сигналізації на блоці БЛК-01 при перевищенні порога, установленого для контрольованого параметра блоку детектування, по кожному з блоків детектування
· вимикання світлового і звукового сигналів тривоги при зниженні по всіх блоках детектування контрольованого параметра нижче встановленого порога.

БЛОК ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЕРА БЛК-01-01

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
· підключення двох блоків детектування по лінії зв'язку, організованої на базі інтерфейсу RS-485
· живлення постійною напругою обох підключених до нього блоків детектування;
· можливість зв'язку блоків детектування з зовнішніми комп'ютерами по послідовному інтерфейсу типу RS-485 зі швидкістю обміну 57600 біт/с
· доступ із зовнішнього комп'ютера до значень обмірюваних параметрів і запис граничних значень (установок) контрольованих параметрів блоків детектування
· видачу на дисплей поточних обмірюваних значень ПЕД з обох підключених до БЛК-01-01 блоків детектування з часом і датою виміру
· включення світлової і звукової сигналізації на блоці БЛК-01-01 при перевищенні порога, установленого для контрольованого параметра будь-якого блоку детектування; тривалість сигналу тривоги повинна набудовуватися в межах від 1 с до безперервного сигналу
· вимикання світлового і звукового сигналів тривоги при зниженні контрольованих параметрів усіх блоків детектування нижче встановленого порога.
По стійкості до електромагнітних впливів устаткування комплексу відповідає обов'язковим вимогам стійкості, установленим для III групи виконання при якості функціонування для критерію А за ДСТ Р50746.
Комплекс зберігає працездатність при змісті в атмосфері корозійних агентів.
Устаткування комплексу має корозійну стійкість до впливу соляного тумана, стійке до випадання інею.
Комплекс розрахований на електроживлення від промислової однофазної мережі змінного струму частотою 50 Гц зі змістом гармонік до 5 %.
ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР ПОШУКОВИЙ МКС-05А
ПРИЗНАЧЕННЯ
Виявлення і локалізація радіоактивних джерел, вимірювання кількісних характеристик гама-, бета-, і нейтронного випромінювань, збереження обмірюваних значень і передача їх на центральний пульт (ЦП).
МКС-05А з БДН-06 МКС-05А з БДБ-03 МКС-05А з БДГ-03
ЗАСТОСУВАННЯ
Контроль радіаційної обстановки на об'єктах атомної промисловості і міністерства оборони РФ, здійснення екологічного моніторингу територій і об'єктів, при ліквідації радіаційних аварій, у пересувних радіологічних лабораторіях, на митних постах, у службах радіаційного контролю і т.п.

Дані вимірів з географічною прив'язкою передаються в реальному масштабі часу на центральний пульт. Пульт формує Гіс-орієнтовну базу даних, що дозволяє представляти в графічному і табличному виді (карти, плани, діаграми) радіаційну обс и т.д.................


Смотреть работу подробнееСкачать работу


Скачать работу с онлайн повышением оригинальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.