На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Духовний доробок та широта творчого дапазону видатного українського письменника вана Франка. Спроби створення бблографї з франкознавства. Памятка читачев ван Якович Франко. Дослдження спадщини Франка напередодн його 100-лтнього ювлею.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Литература. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


12

Доповідь на Літній лабораторії Росії і Східної Європи в Іллінойському університеті (Урбана-Шампейн), 2006 рік

З іменем Івана Франка - діяча з колосальним духовним доробком, рівного якому за різноманітністю і широтою творчого діапазону та його багатству немає в історії України, - пов'язана ціла епоха української культури. Як дослідник історії літератури, фольклорист, історик та мовознавець він постійно звертався і до вивчення попередніх епох культурного розвитку, його глибоко цікавило і "Слово о полку Ігоревім", і діяльність Івана Вишенського, і творчість Шевченка, і поезія Лесі Українки; він уважно вивчав і літописи, і архіви, щоб осягти велич української історії та культури. До українського читача він доносив Данте, Шекспіра, Гавлічка-Боровського та ін. І в той же час нищівно розвінчував декадентство в мистецтві на грані XIX і XX століть. І. Франка захоплювали всі кращі досягнення світової літератури й наукової думки, на основі їх все своє життя він збагачував скарбницю української культури.

І. Франко був першорядним письменником, виключно талановитим поетом, видатним перекладачем, чудовим публіцистом, журналістом, організатором українського літературного процесу, невтомним редактором. Сьогодні поза спадщиною Івана Франка, цього, за влучним визначенням ще його сучасників, справжнього велетня думки і праці, неможливо уявити української культури, неможливо вивчати історію літературного процесу і суспільної думки.

Зі сказаного зрозуміло, яке важливе значення має вичерпна бібліографія творів і праць І. Франка та літератури про нього. Науковий огляд щодо бібліографічного забезпечення франкознавства показує і певні досягнення, і проблеми. Відсутність повноцінного бібліографічного забезпечення вносить значну складність в роботу не лише дослідників-літературознавців, але й вчених всіх інших ділянок суспільних наук в Україні. Ця складність обумовлена особливо тим, що Франкова спадщина розкидана по найрізноманітніших виданнях, журналах і газетах різними мовами - українською, польською, німецькою, російською, чеською, болгарською, англійською тощо. Багато його статей з'являлось під псевдонімами, криптонімами і взагалі анонімно. Ряд праць і творів Франка опубліковано в різних періодичних виданнях після його смерті. Критичні праці про нього і переклади художніх творів письменника з'являлись в багатьох країнах світу. Все це повинна б розкрити повна бібліографія по франкознавству, потреба в якій сьогодні відчувається виключно гостро. Проте, здійснення її вимагає ґрунтовної підготовки і великих зусиль дослідників та бібліографів. Чимала підготовча праця в цьому напрямі вже здійснена. Проведений аналіз свідчить, що бібліографічна та й дослідна робота переважно пожвавлюється перед ювілейними подіями. Можна констатувати циклічність такої роботи. До огляду включено тільки ґрунтовні бібліографічні посібники.

Першою серйозною спробою бібліографії Франка був "Спис творів Івана Франка за перше 25-ліття його літературної діяльності; (1874-1898)", складений товаришем та ідейним однодумцем письменника Михайлом Павликом з нагоди ювілею І. Франка і виданий у Львові в 1898 році. Цей покажчик є виключно цінною бібліографічною франкознавчою працею, бо він розкриває багато анонімних статей І. Франка, авторство яких було добре відоме М. Павликові. До того ж при складанні "Спису творів І. Франка" він консультувався з останнім. Проте, ця бібліографія не вичерпала всього, що написав І. Франко за 25 років своєї діяльності; немає в ній і бібліографічних вказівок на літературу про Івана Франка.

Наступною ширшою бібліографією з франкознавства був "Спис творів Івана Франка з додатком статей про нього і рецензій на його писання", складений В. Дорошенком. Вийшло лише два випуски (перший - в 1918 і другий - в 1930 р. у Львові) цієї бібліографії. Вони охоплюють художні твори І. Франка, критику й публіцистику та наукові праці, при чому лише до 1914 року. В наступних випусках мала з'явитись бібліографія рецензій І. Франка і статей про нього, але ці випуски не були здійснені. На жаль, ця бібліографія не може задовольнити вимог дослідників-літературознавців, бо, по-перше, є далеко неповною і, по-друге, незручною в користуванні. В одному з розділів її "Красне письменство" надзвичайно важко знаходити першодруки творів І. Франка, бо тут подані вони всуміш з численними передруками; розподіл статей між наступними підрозділами цієї бібліографії "Критика й публіцистика" і "Наука" часто зроблений чисто механічно і суб'єктивно. В бібліографії надзвичайно багато нерозкритих скорочень і відсилок "ibid. ", що значно ускладнюють користування нею.

Поруч з цими двома ширшими загальними бібліографіями з франкознавства, було кілька спроб підійти до створення бібліографічних покажчиків з окремих питань та рекомендаційних бібліографій. Так, в десятиріччя з дня смерті І. Франка - в 1926 році - Українським науково-дослідним інститутом книгознавства в Києві був складений бібліографічний покажчик за редакцією К. Довганя на 616 назв. Покажчик мав рекомендаційний характер.

Цікавою є пам'ятка читачеві "Іван Якович Франко", присвячена 85-річному ювілею від дня народження І.Я. Франка, видана під час Другої світової війни у м. Сталіно. Ця невеличка за розміром і змістом книжка була видана на самому початку Другої світової війни (здано в набір 16.06.1941 р., підписано до друку 1.07.1941 р., накладом 400 примірників).

Замість передмови використано офіційний матеріал РАТАУ про організацію ювілейного комітету та його склад, тим самим підкреслюючи основну ідею видання - увічнення пам'яті письменника і поширення його творів. Це і є своєрідним ключем до розуміння принципів відбору і структурної організації матеріалу.

Матеріал згруповано за трьома розділами: “Дати життя і творчості”, “Тематичний розподіл творів І. Франка”, Література про Івана Франка”. В першому розділі “Дати життя і творчості" відображено хронологію життя і творчості письменника, вказано джерело, звідки взято інформацію. Розділ “Тематичний розподіл творів І. Франка” фактично є рекомендаційним, покликаним допомогти читачеві визначати необхідні твори за темами, скористатися ними з метою самоосвіти, навчання. В цьому розділі опрацьовані не окремі видання або збірки творів Франка, а за кожною темою надано перелік творів з поданням року написання.

До розділу “Література про І. Франка” включено такі підрозділи: “Життєвий шлях І. Франка", “І. Франко - співець праці й боротьби", “І. Франко і російська література", “І. Франко і українські письменники", “І. Франко і світова література", “Художня література пам'яті І. Франка”. До цього розділу, в основному, включено статті із газет та журналів.

Оскільки цей тип видань розрахований на широкий загал читачів, то складачем використано метод поступового вивчення літератури, тому розташування матеріалу в тематичних розділах подано від статей загального характеру до конкретних. Отже, видання в цілому відповідало принципам відбору та систематизації матеріалу для рекомендаційних посібників. В останньому підрозділі “Художня література пам'яті І. Франка” вміщено інформацію про твори М. Бажана, Л. Дмитерка, П. Карманського, В. Лебедєва-Кумача, А. Малишка, М. Рильського, Л. Смілянського, Л. Шеремета, Ю. Яновського та ін., які присвячені І. Франкові. Складачем цього видання була Ніна Євгенівна Співачевська, перший бібліограф обласної бібліотеки та перша завідувачка бібліографічним відділом. Слід констатувати той факт, що видання цієї пам'ятки є прогресивним кроком для Донецької області, спробою наближення творчості великого українського письменника до читачів, населення.

До створення бібліографічних покажчиків з окремих питань належить бібліографія видань творів І. Франка в Радянській Україні, надрукована у харківському журналі "Червоний шлях" (1926, № 5), а в журналі "Плужанин" (1926, № 4-5) - стаття бібліографічного характеру на подібну тему: "Що видано з творів Ів. Франка на Радянській Україні?".

Позитивне значення для створення майбутньої вичерпної бібліографії про І. Франка мають і оглядові статті, що розповідають про І. Франка в інших літературах. Серед них заслуговують на увагу праці Ю. Жатковича "Мадярські переклади творів І. Франка" (Львів, 1916), І. Брика "Ivan Franko" ("Slovansky Prehled", 1926, ч.7-8), в якій дана бібліографія на тему зв'язків Франка з Чехією, І. Борщака "Франко у Франції" ("Українські вісті", Львів, 1927, 13/VIII), М. Пархоменка "Іван Франко на сторінках російської преси" ("Радянський Львів", 1948, № 12), Петко Атанасова "Иван Франко и България" ("Славяни", Софія, 1956, кн.2). В 1952 році Варшавська "iBiblioteka Narodowa" здійснила бібліографію творів І. Франка і праць про нього польською мовою, машинописний примірник якої має також Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Академії наук України.

Значне пожвавлення бібліографічна робота в галузі франкознавства набула у зв'язку з широким розгортанням досліджень спадщини Івана Франка напередодні 100-літнього ювілею від дня його народження. У 1954 році видавництво Академії наук УРСР видало важливий бібліографічний покажчик "Іван Франко", складений І.3. Бойком, який подає всі головніші видання творів І. Франка і найбільш цінну з наукового боку літературу про письменника періоду 1941-1953 p. p. Цей покажчик далеко не вичерпує всього, що стосується І. Франка, і в цьому його чималий недолік. До того ж до покажчика зовсім не були включені матеріали про Франка та видання його творів, що побачили світ в цей період поза межами СРСР.

У 1956 році виходить друге видання цього бібліографічного покажчика, яке порівняно з першим значно розширено. До покажчика введено нові розділи "Твори І.Я. Франка в перекладі на мови народів СРСР", "Твори І.Я. Франка в перекладі на іноземні мови", "Світова література в перекладах І.Я. Франка". Утворено новий розділ "Перші видання І.Я. Франка". В цьому розділі подано книги Франка, видані ним самим або за його безпосередньою участю. Художні твори, переклади, розвідки про письменників світової літератури, наукові праці, книги на суспільно-політичні та інші теми, зібрані тут, свідчать про широкий діапазон творчих інтересів Франка. Розділ "Видання творів І.Я. Франка" доповнено збірками творів письменника за довоєнні роки, в яких є додаткові матеріали для творчої характеристики Франка, особливо як перекладача. Цей розділ поповнився значною кількістю нових видань тих років. У розділі "Твори І.Я. Франка в перекладі на російську мову" подається рубрика "Перші видання І.Я. Франка російською мовою". Це окремі видання перекладів у дореволюційні роки. Відомості про переклади, друковані в російській періодичній пресі до 1917 p., представлено в інших розділа и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.