На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Методичн особливост вивчення лричних творв у 9 клас загальноосвтньої школи. Методична розробка урокв за творчост Генрха Гейне в 9 клас. Мсце творв Гейне у шкльнй програм з зарубжної лтератури. Розробка урокв по творчост Г. Гейне.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 05.01.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


26
Міністерство Освіти України
Криворізький Державний Педагогічний Університет
Кафедра літератури
Курсова робота
Методика вивчення ліричного твору в школі
(на матеріалах лірики Г.Гейне)

Студентки
Факультету іноземних мов
Кривий Ріг
2007р.
ЗМІСТ
ВСТУП
Глава 1. Методичні особливості вивчення ліричних творів у 9 класі.
Глава 2.Методична розробка уроків за творчості Генріха Гейне в 9 класі.
2.1 Місце творів Гейне у шкільній програмі з зарубіжної літератури.
2.2 Розробка уроків по творчості Генріха Гейне.
Висновки.
Список використаних джерел.
ВСТУП

Ліричні твори мають дуже давню історію. Вперше вони з'явились ще у VI-VII ст. до н .е. Але ще й досі не існує єдиного методу ,за допомогою якого вивчення ліричних творів буде не таким складним . Вивчення лірики викликає багато труднощів тому ,що не великі за змістом твори несуть у собі багатий духовний світ поета .І ця ситуація пояснюється естетичною не підготовленістю до сприйняття ліричного твору ,невмінням отримувати естетичну насолоду від його звучання, мови ,не розуміння специфіки лірики як літературного роду. Лірика є вираженням думок ,почуттів, переживань автора .Щоб зрозуміти ліричний твір, треба увійти в непростий світ авторських емоцій та фантазій.
Труднощі сприйняття ліричного твору обумовлені ще й тим ,що мова поезії в більшій мірі умовна ,ніж мова прози ,адже в житті ніхто не говорить віршами.
Уже багато років науковці намагаються знайти методи ,за допомогою яких сприймання учнями ліричних творів матиме найкраще результати. Складність полягає у тому ,що емоційно забарвлений твір кожний учень сприймає по своєму ,у кожного виникають свої почуття ,емоції, думки. І тому дуже важко передбачити за допомогою яких з багатьох методів вдасться захопити дітей вивченням лірики. Над вирішенням цієї проблеми працюють багато науковців з яких можна виділити Мірошніченко Л.Ф. [5;c291], Черниш Т.М. [10;c.23], Нестерчук Н.Ф. [7;c19], Зеленський О.Ф. [3;c.33].
В їхніх роботах можна відмітити велику різноманітність методів для вивчення ліричних творів.
Актуальність дослідження полягає у тому ,що досі вивчення ліричних творів на уроках літератури викликає багато труднощів .Перед вчителем постає проблема як найглибше розкрити зміст твору ,щоб донести учням найглибші почуття, які автор за допомогою свого твору намагався передати ,щоб учні не залишилися байдужими до ліричних творів і щоб подальше вивчення лірики не викликало у них труднощів.
Непростим завданням є навчити відчувати і бачити красу в звучанні ,в ритмомелодиці вірша, в його композиції ,строфічній будові, ритмічних повторах.
Об'єктом дослідження є процес вивчення ліричних творів у школі.
Предметом являються специфічні особливості вивчення ліричних творів Генріха Гейне на уроках літератури.
Гіпотеза : чи сприятиме застосування різноманітних методів кращому вивченню ліричних творів за таких умов:
- дотримання індивідуальних та вікових особливостей учнів;
- застосування новітніх методик викладання літератури;
- використання нестандартних форм уроку;
- урахування жанрових особливостей у процесі вивчення лірики Г.Гейне.
Мета дослідження виявити за допомогою яких методів буде найкраще проходити вивчення ліричних творів на уроках з зарубіжної літератури.
Мета, об'єкт, предмет та гіпотеза дослідження курсової роботи обумовили вирішення наступних задач:
- проаналізувати і розкрити поняття «лірики»;
- виявити різноманітність методів щодо вивчення ліричних творів;
- виявити особливості творчості Г.Гейне.
В роботі використовувалися наступні методи дослідження:
- теоритичні методи дослідження;
- емпіричні методи дослідження (розробка плану-конспекту уроку);
Експерементальна база роботи -СШ№20 м. Кривогу Рогу.
Розділ.1.
Методичні особливості вивчення ліричних творів у 9 класі.

Лірика - особливий рід літератури ,де людина зображується здебільшого у сфері внутрішнього життя. На відміну від епічного та драматичного ,ліричний образ спочатку впливає емоційно - на почуття, настрої ,а вже потім - на думки читача. Одна з основних ознак ліричного твору - відображення життя через сприйняття його ліричним “я”. Якщо в основі епічного твору - зображення об'єкту ,то лірика пов'язана з вираження суб'єкта. Ліричні твори - найсуб'єктивніші витвори мистецтва.
Лірика - один із трьох, поряд з епосом та драмою, родів художньої літератури, в якому форми естетизованих переживань осмислюється сутність людського буття, витворюється нова духовна дійсність, розбудована за законами краси. У ліриці першорядне значення надається виражальним значенням емоційним станом, тобто - ліризм. Лірика має свою якість, визначувану конкретним змістом певної доби та панівними у ній стильовими струменями, естетичними вподобаннями тощо і водночас - ментальною свідомістю кожного етнічного середовища терміном «лірика» позначають також певний віршовий твір або сукупність творів, що відповідають високим естетичним критеріями, переважно невеликих за обсягом, але містких за полісемантичних смислом, окреслюваних своїми формотворчими гранями у багатьох жанрах [12;c.403].
Лірика (від грецького lira - струнний ліричний інструмент, під акомпанемент якого стародавні греки співали пісні) - один із трьох основних літературних родів, у якому навколишня дійсність зображують шляхом передачі почуттів, настроїв, переживань, емоцій ліричного героя чи автора [14;c.287].
Гегель писав, що в епосі авторові алегрує змістом відмінний від нього герой ,а в ліриці центральним персонажем є сам творець і перш за все виявляється ліричне “я”.
Але ліричне “я” не завжди тотожне авторові . Автор художній двійник реальної особистості письменника.
Форми вираження авторської свідомості у ліричному творі можуть бути різні: образ автора ,ліричний герой, ліричний персонаж.
Образ автора - це персоніфікована в окрему дійову особу ,але відчутна в ставленні до зображуваного та в доборі художніх засобів особистості письменника. Це особистий кут зору ,погляд на змальоване чи виражене.
Ліричний герой - друге ліричне “я“ поета ,його художній “двійник”, образ тієї людини ,думки і переживання якої висловлює автор. Ліричний герой є близькою авторові людиною ,це певною мірою і авторська особа ,і разом і з тим - узагальнюючий характер.
Ліричний персонаж-або герой рольової лірики - введений у текст ліричного твору персонаж ,від імені якого висловлюються думки ,переживання, почуття автора. Ліричний персонаж явно відмінний від самого автора.
Характерною ознакою ліричного твору є ліризм-емоційне переживання подій та явищ, сердечність, схвильованість естетичного сприйняття.[7; с.6].
Характер ліричного героя розкривається через внутрішні суб'єктивні події, тобто почуття ,переживання, настрої, думки, що є реакцією ліричного суб'єкта на те ,що відбувається з ним або довкола нього. Про все це розповідає автор і все це становить ніби подієву канву, його сюжет. Дослідники називають сюжет композицією. Вона включає до свого складу не тільки послідовність викладу думок і настроїв ,вираження емоцій і вражень, зміну ,перехід від одного чутливого образу до іншого ,тобто в його динаміку ,а й всю зовнішню і внутрішню організацію твору .
Аналізуючи віршотвір, треба розрізняти композицію образно-тематичну й композицію віршову.
Почуття, переживання ліричного героя матеріолізуються в образній системі твору. Образом в ліриці є почуття і думки людини (любов, ненависть ,кохання, гнів ,образа ,хвилювання ,радість ).
Проте всі ці образи обертаються навколо двох образів - образу-почуття і образу - думки, які прийнято називати тематичними ліричними образами. Предметний ,матеріальний світ ,що нерідко замальовується у поезії не буває самодостатнім образом. Їх треба розглядати як такий, що породжує у поета певні думки, викликає якісь переживання.
Тематичний образ може розвиватися трьома способами:
1.Зіставлення двох тематичних образів.
2.Розвиток і трансформація центрального образу.
3.Логічний роздум.[ 1;с.14].
Зачин і кінцівка вірша - важливі структурні елементи його образно-тематичної композиції.
Головне завдання віршотвору - створити потрібне емоційне тло для сприймання поезії, налаштувати читача на потрібний лад .
Не менш важливим композиційним елементом ліричного твору є кінцівка. Вона являє собою висновок ,що постає в результаті роздумів ліричного героя ,завершення розвитку його почуттів.
Аналіз тематичних образів невіддільний від аналізу віршової організації (композиції ). Вона включає до свого складу :
- віршовий розмір;
- довжину вірша (рядка):
а) короткі, середні, довгі рядки;
б)однакові чи різні ;
в)упорядковане чи вільне чергування рядків;
- строфічна організація вірша :
а)строфічна чи астрофічна структура ;
б)перехідні строфічні форми; нетотожні форми
- наявність чи відсутність рим ;способи римування;
- інтонаційно-ритмічна організація мови :
а)вірш куплетний ,пісенний, романсний ;
б)говірний;
в)декламований;
- специфічний віршовий синтаксис.
Смислове навантаження поетичного слова посилюється ритмом, мелодикою. Звідси слово вірша виразне, більш впливове в естетичному й емоційному плані. Тому для поезії найбільш прийнятним є аналіз «від першого слова до останнього» , оскільки такий підхід дасть можливість виявити внутрішню структуру твору, природу його художньої організації, частину втіленої в тексті художньої інформації.[9; с.302 ].
У ліричному вірші спостерігається композиційна упорядкованість словесного матеріалу і його розчленування. Аналізуючи структуру ліричного твору ,важливо не просто відмітити ,із яких строф він складається, скільки їх ,а установити їх взаємозв'язок ,показати ,як поступово в кожній строчці реалізується авторський задум ,як вони взаємопов'язані тематично, синтаксично і інтонаційно.
Композиційна єдність ліричного твору досягається допомогою центрального образу або центральної деталі.
Роботу над порівнянням ліричних творів варто проводити у два етапи:
1)Дослідження своєрідності образно-тематичної композиції, що включає в себе аналіз таких елементів:
а)назви(що вона визначає: жанр , тему, головний тематичний образ , обставини ,без яких зміст твору бути не зовсім зрозумілим)
б)характер зачину(яка його роль у підготовці читача до сприймання складної специфічної інформації твору)
в)особливості розвитку у вірші провідного тематичного образу ,засоби його творення. Розвиток тематичного образу може мати такі типи:
- зіставлення двох образів , діалектично взаємопов'язаних;
- розвиток і трансформація одного центрального образу;
- логічні роздуми;
- своєрідність закінчення вірша ;
2)Вивчення віршової композиції ,котра включає в себе :
- віршовий розмір ,довжину вірша;
- співвіднесення синтаксичного і ліричного членування мови: співпадання синтаксичного і метричного членування мови; співпадання синтаксичного відрізка мови чи її розходження, поява внутрішньовіршових пауз і перенесення незакінченої синтагми в наступний рядок;
- строфічну організацію вірша ;
- специфічний віршовий синтаксис: синтаксичний паралелелізм віршів і строф ,організована система повторів;
- наявність чи відсутність рим ,способи римування.
- інтонаційно - ритмічну організацію вірша.[2; с.16].
Кожний учень по - своєму сприймає ліричні твори. На відміну від епічних та драматичних ,ліричний твір викликає в учнів суб'єктивні почуття та асоціації ,і це залежить насамперед від їхнього особистого досвіду. Щоб не зруйнувати перші почуття ,які виникли в учнів під час сприйняття ліричного твору ,і надати їм у неспрямованого розвитку та поетичної забарвленості, важливо визначити систему методичних прийомів яка:
- забезпечить зацікавленість твором;
- передасть настрій ,яким пройнятий вірш;
- відкриє почуття і переживання поета, особливості його світосприйняття
- допоможе визначити особливості композиції , збагнути поетичну ідею, головні мотиви, усвідомити, що таке ліричний герой, образи лірики ,побачити поета та зрозуміти його неповторне художнє слово;
- навчить виразного читання поезії.
Зацікавленість учнів ліричними творами, їхнє вміння виразно читати важливо підтримувати і в позакласній роботі. Це можуть бути такі заходи :вечори поезій, читання віршів біля пам'ятника поета ,під час зустрічі з митцем, прослуховування віршів у виконанні самого поета, проведення конкурсів на краще читання поезій ,екскурсій на природу ,відвіданням літературних музеїв. Тільки обізнаність самого вчителя , закоханість у поезію, вміння читати її не лише на уроках відгукнеться в серцях його учнів. Упродовж усього життя ,у щасливі й тяжкі хвилини звертатимуться вони до улюблених поетичних рядків ,які підтримають ,сповнять надією ,пробудять почуття радості й любові.
Розділ. 2.
2.1. Місце творів Г.Гейне у шкільній програмі з зарубіжної літератури.

У своєму дослідженні ми використовувала шкільну програму з зарубіжної літератури за загальною редакцією Д.С . Наливайка [6;с.64]. За цією програмою творчість Г.Гейне вивчається у 9 класі. На вивчення усього матеріалу виділяється три години. За цей час необхідно розглянути і проаналізувати вірші зі збірки “Книги пісень” (“Чому троянди немов неживі ”,”Коли розлучаються двоє” ,”Не знаю що стало зо мною…”,”Вечірні промені ясні “,”Вмирають люди і роки”,” Хотів би я в слово єдине…”),також необхідно вивчити біографію Г. Гейне - німецького поета - романтика ,а також визначити головні теми його творчості : любов - першооснова життя, змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі . Відносно цієї програми можна розробити план - конспект уроків на такі теми:

Тема уроку
Завдання
1
Співець нещасного кохання Г.Гейне
Вивчити творчій і життєвий шлях Г.Гейне, розкрити поняття романтизму, початок аналізу усяких віршів.
2
«Чому троянди немов не живі…»
Аналіз віршів Г.Гейне, розвиток у учнів образно - асоціативного мислення.
3
« Книга пісень» - видатне явище німецького романтизму.
Аналіз поезії Г.Гейне, знаходження в ній ознак романтизму.
По закінченню вивчення творчості Генріха Гейне учні повинні оволодіти міцними знаннями ,які повинні відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. По-перше вони повинні знаходити приклади конкретного втілення ознак романтизму в поезіях Г.Гейне та ілюструвати їх цитатами з тексту . По - друге має вміти пояснювати ,що поезія “Не знаю що сталось зо мною…” має фольклорні витоки (німецька народна легенда про Лореляй). І найголовніше виразно читати і аналізувати поезії Гейне.
2.2.розробка уроків за творчістю Генріха Гейне.

План -конспект уроку
Тема : Співець нещасливого кохання Г. Гейне
Його метою завжди залишалося б
олюднення світу ,духовне
збагачення життя.
Мета: розкрити особистість Генріха Гейне і розширити знання учнів про творчій шлях письменника ,підготувати до сприйняття його поезії ,показати багатюще розмаїття почуттів ,думок митця ;вчити читати і розуміти поезію ;виховувати почуття прекрасного ,вміння співпереживати ,прагнення до самовдосконалення.
Обладнання :портрет Г.Гейне, виставка книг письменника та література про нього ,аудіо запис мелодії” Pondo Veneziano ”.
Тип уроку: урок - лекція
Хід роботи
1.Організаційний етап.
2.Етап підготовки учнів до активного сприйняття нового матеріалу.
Вчитель:”Кожна людина -це всесвіт ,що з нею народився і з нею помирає;під кожним кам'яним надгробком поховано цілу всесвітню історію ”- говорив Генріх Гейне .Але чи помирає “Всесвіт”кожного? ”Всесвіт” Генріха Гейне ,як і багатьох великих митців ,відбився у його поезіях і залишився на довгий час. Сьогодні ми з вами спрбуємо зрозуміти ,яким був “всесвіт” великого німецького поета -романтика Генріха Гейне
(Вчитель вмикає музику ,на фоні якої учні розповідають про життєвий шлях поета)
Перший учень.
На зелених берегах величного Рейну там ,де в нього впадає швидка річка Дюссель, розкинулось місто Дюссельдорф. У цьому місті на Бюлькерштрассе, 33 в маленькому двоповерховому будиночку 13 грудня 1797року народився хлопчик ,якого назвали Гаррі - майбутній поет Генріх Гейне. В сім'ї він був старшим із чотирьох дітей ,їхній батько Самсон Гейне ,колишній офіцер гвардії торгував тканинами. Але в комерції йому не щастило ,і родина постійно зазнавала матеріальних нестатків. Батько Гейне був дуже лагідною ,доброю, привітною. Старший син палко любив його. Вже на схилі життя ,через 25 років після смерті батька ,Генріх писав у своїх “Мемуарах” :”З усіх людей я нікого так не любив на цій землі ,як його. Не минуло жодної ночі ,щоб я не думав про мого покійного батька і прокидаючись уранці ,й досі часто чую звук його голосу, як відлуння мого сну.”
Мати майбутнього поета ,Бетті Гельдерн , дочка відомого лікаря ,була освідченою жінкою, багато читала і и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.