На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Проблема мирного спвснування у роман Д. Дефо Робнзон Крузо, закономрност розвитку особистост у надзвичайних обставинах, вплив оточення на людину та її ставлення до дйсност. Залежнсть безконфлктност ставлення до героя вд його особистост.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
ПОЛТАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
Кафедра зарубіжної літератури
МИРНЕ СПІВІСНУВАННЯ ЛЮДЕЙ У РОМАНІ ДАНІЕЛЯ ДЕФО "ЖИТТЯ І НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ РОБІНЗОНА КРУЗО"
Курсова робота
Студентки III курсу
Факультету філології і журналістики
Групи АФ-32
Яцини Віолетти Валеріївни
Науковий керівник - доцент Тарасова Н. І
Полтава, 2008
Зміст
  Вступ 3
   Розділ I. Робінзонада у світовій літературі 6
   I.1 Робінзонівське суголосся в літературі 6
   I.2" Робінзон Крузо" як сюжетна модель світової робінзонади" 8
   Розділ II. Система відносин у романі 11
   II.1 Постать Робінзона Крузо: хто він? 11
   II.2. Мирне співіснування: необхідність чи спосіб життя 15
   Висновки 23
   Список використаної літератури 24

Вступ

У всі віки люди високо цінували мир і повсякчас прагнули до нього. Найвища мета будь-якого суспільства і у наші часи залишається проблема мирного співіснування, толерантність, порозуміння у всіх сферах людської діяльності. Глибоко-соціальні зміни у світовому бутті змушують нас замислитися про майбутнє, яке чекає на нас і наших дітей. У сучасному світі моральні орієнтири видозмінені, молодь звинувачені старшими поколіннями у бездуховності, жорстокості, ворожості. Проблема полягає у конфлікті між застарілими поглядами і новими віяннями, а також у невмінні використовувати надбання багатовікової світової культури, такі, як наприклад, роман всесвітньовідомого англійського письменника Даніеля Дефо "Надзвичайні пригоди Робінзона Крузо". Цей роман можна по праву вважати джерелом моральних цінностей. У своєму творі автор піднімає такі важливі питання як морально - етичне виховання, трудове виховання та ін. [7; 140] Крім того, у романі англійського письменника лунає ще одна не менш важлива тема. Це тема мирного співіснування людей, які опинилися за певних обставин у певному становищі.

Актуальність курсового проекту.

По-перше, наше суспільство потребує широкого всебічного виховання високоморальних людей, які володіють не лише знаннями, але і відповідними рисами особистості, шляхом застосування надбань світової культури;

По-друге, недостатня висвітленість проблеми мирного співіснування людей у різних непередбачених умовах, які можна спроектувати на сьогодення;

По-третє, розширення значення роману Даніеля Дефо не тільки для навчально-виховного процесу, але і зі сторони особистісного бачення світу героєм, який є "типовим" прототипом представника англійського суспільства 17ст.

Мета роботи.

Вивчити систему відносин між героєм роману і тими, з ким довелося йому співіснувати в силу обставин, які склалися;

З'ясувати, чи безконфліктні відносини до героя залежать від того, яка він особистість чи ні;

Наукова новизна дослідження.

Проблема мирного співіснування людей у романі Д. Дефо " Робінзон Крузо" про закономірності розвитку особистості у надзвичайних обставинах, вплив оточення на стан людини і ставлення до навколишньої дійсності.

Практичне значення роботи.

Результати проведеного нами дослідження можуть бути використані при викладанні курсу зарубіжної літератури під час розгляду творчості Даніеля Дефо, у подальших дослідженнях значення результатів курсової роботи

Апробація.

Результати наукового дослідження були використані вчителем Л.П. Карпенко (вчитель загальноосвітньої приватної християнської школи м. Кременчука Полтавської області) під час підготовки і проведенні уроку, присвяченого творчості Даніеля Дефо: " Даніель Дефо - батько "робінзонади"; Результати нашої роботи були висвітлені на засіданні предметно-циклової комісії зарубіжної літератури Кременчуцького педучилища ім. .А.С. Макаренка 12.01. 2008 з метою подальшого використання результатів на методиці викладання зарубіжної літератури у консультпункті Глухівського педагогічного.

Структура курсової роботи.

Курсова робота складається з двох розділів: перший розділ містить теоретичні засади роману Даніеля Дефо, а другий розділ містить наукову розробку теми. У першому розділі подані монографії таких відомих дослідників зарубіжної літератури періоду 17-18 ст, як Анікін, Елістратова, Артамонов, Султанов, Давиденко та ін. У першому розділі, що має назву " Робінзонада" в світовій літературі", подаються теоретичні засади поняття "робінзонада", значення цього поняття для світової літератури. У другому розділі, що має назву " Система відносин у романі", подаються дослідження постаті Робінзона (що має значення для розуміння зміни його особистості протягом описаного періоду часу) і безпосереднє дослідження відносин між головним героєм роману і його оточенням.

Розділ I. Робінзонада у світовій літературі

I.1 Робінзонівське суголосся в літературі

XVIII століття - блискуча епоха в історії людської культури. Цей період європейської історії, що хронологічно умовно охоплює період між двома революціями - в Англії (1688-1689).

1689-1795 рр. - епоха Просвітництва. Дійсно, центральним явищем культурного та ідеологічного життя XVIII століття був рух Просвітництва. Він включав в себе політичні, суспільні ідеї - прогресу, волі, справедливого й мудрого соціального устрою, розвитку наукового знання, релігійної поміркованості.

Просвітники, перш за все, були переконані в тому, що, раціонально змінюючи, вдосконалюючи суспільні форми життя, можна змінити на краще кожну людину. З іншого боку, людина, яка має розум, здатна до морального вдосконалення, а освіта та виховання кожної людини покращить суспільство в цілому.

Центральним явищем літературного життя Просвітництва були філософська повість та роман, перш за все - роман виховання. Саме у них просвітницька тенденційність, пафос перетворення людини, повчальність знаходять найбільш яскраве вираження. [7,124]

Епоха Просвітництва була часом найбільш тісного, ніж раніше, спілкування і взаємодії національних літератур та культур. Результатом цього стало створення єдиної європейської, а потім і всесвітньої літератури. Відомими стали слова великого німецького просвітника Й.В. Гете, який підводив підсумок культурного розвитку XVIII ст. наступними словами: "Сейчас мы выступаем в епоху мировой литературы". [4; 86-87]

Яскравим представником літератури доби Просвітництва можна вважати Даніеля Дефо, чиї твори увійшли до скарбниці світової літератури.

Для більшості англійський письменник Даніель Дефо - автор роману "Робінзон Крузо", перекладеного різними мовами світу, однак далеко не всім відомо, що він був одним із найвидатніших політиків Англії кінця XVII - середини XVIII ст. [9; 43]

Найбільшої слави Даніелю Дефо приніс роман "Робінзон Крузо". На думку дослідників творчості письменника, безпосереднім поштовхом до написання роману став епізод із корабельного щоденника капітана Вудса Роджерс опублікованого під назвою "Подорож навколо світу від 1708 до 1711 року". Згодом, за матеріалами цього щоденника, відомий журналіст Стіль надрукував статті про пригоди шотландського матроса, котрий, як вважають, певною мірою був прототипом Робінзона Крузо. [1, 125]

Роман Даніеля Дефо підтримує усі вимоги до жанру літератури-роману, а саме значний обсяг, складність будови, а особливо широке зображення подій і докладне розкриття життєвої долі людини протягом тривалого часу. [8,59]

Характерні риси просвітницького роману "Робінзон Крузо":

* утвердження думки, що розум та праця - головні рушійні сили прогресу людства;

* правдоподібності твору надала реальна історія, покладена в основу сюжету;

* екстремальна ситуація стає критерієм визначення не тільки фізичної сили, а передусім людських якостей героя;

* оповідь від першої особи, від імені самого героя, давала змогу авторові показати світ очима звичайної людини і водночас розкрити її характер, почуття, моральні якості;

* у центрі уваги не тільки екзотика безлюдного острова й захоплюючі пригоди, скільки людина, її переживання, почуття, коли вона залишалася сам на сам з природою;

* Робінзон - дієва й активна людина, справжній син свого часу, він шукає різних засобів виявлення власних здібностей та практицизму;

* Робінзон - новий герой. Це не видатна чи виняткова особистість, не історичний діяч, не міфічний образ, а звичайна людина, наділена душею і розу їм. Автор оспівує активність простої людини у перетворенні довколишньої ясності;

* природа дала поштовх для розвитку моральних якостей героя. [4; 89]

Віддаючи данину тогочасній літературі, письменник дає таку назву твору, що співзвучна його фабулі: "Життя й надзвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, моряка з Йорка, що прожив 28 років у цілковитій самотності на безлюдному острові поблизу американського узбережжя, неподалік від гирла великої річки Оріноко, опинившись на березі після аварії корабля, під час якої загинув весь екіпаж, крім нього, з додатком розповіді про не менш дивовижний спосіб, яким його врешті-решт визволили пірати. Написано ним самим". [5; 3]

Перебування на лоні природи й у злагоді з нею викликало до життя тільки найкращі риси - щирість, працьовитість і здатність бути природним;

Новою у тогочасній літературі ця тема не була. Ще до Д. Дефо з'являлися твори, яких розповідалося про долю нещасних мандрівників, закинутих до нецивілізованого світу.1674 року в Англії опублікували переклад книги арабського письменника XII століття Ібн Туфайля про пригоди Хаджі Бен Йокдане, який досяг великої мудрості, живучи на острові зовсім самотньо. [4; 95-97]

I.2" Робінзон Крузо" як сюжетна модель світової робінзонади"

Роман англійського письменника Даніеля Дефо "Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо " давно увійшов до скарбниці світової літератури і вразив не одне покоління читачів. Ім'я головного героя спричинило появу поняття "робінзонада", яке означає традиційний у літературі сюжет, побудований на зображенні життя й випробувань персонажа, що потрапив в екстремальні умови, з певних причин був позбавлений людського товариства. [11; 16]

Після появи роману Дефо літературознавча наука збагатилася новим поняттям - "робінзонада", що означає традиційний у літературі сюжет, побудований а зображенні життя й випробувань персонажа, що потрапив в екстремальні мови, з певних причин був позбавлений людського товариства. [11; 15] Звернувшись до Великого тлумачного словника української мови, з'ясовуємо значення даного терміну: " робінзонада" - 1) Літературний твір про подорож з пригодами // Сюжет такого твору;

2) Пригоди, подібні до тих, що трапилися з Робінзоном. [3; 1229].

Особливість роману - поєднання конкретики з широкими соціальними й моральними узагальненнями. Робінзон і людожери, Робінзон і П'ятниця - це неначе змодельована в мініатюрі соціальна історія людства в розумінні просвітителів. Дефо не просто описав життя людини на безлюдному острові, а в художній формі виклав свої просвітницькі погляди на низку питань: що таке людина, що визначає її цінність, як вона має діяти, яку роль відіграє природа в її житті, у чому призначення особистості тощо. Головна ідея роману - уславлення активності, трудової енергії, розуму й високих моральних якостей людини, які допомагають їй опановувати світ, а також утвердження великого значення природи для духовного розвитку людства. Саме така ідея твору, втілена в образі головного героя, започаткувала й спрямувала розвиток нового різновиду роману - робінзонади.

Роман-робінзонада - прикметна риса літератури не лише XVIII століття, а й наступних етапів у розвитку світової літератури. "Робінзон Крузо" активізував появу нових робінзонад у світовій літературі. Традиції Дефо розвиваються в таких творах, як "Острів Фельзенбург" И. Шнабеля (1751), "Новий Робінзон" И.Т. Кампе (1779), "Швейцарський Робінзон" Й.Р. Вісса (1812-1827), "Відлюдник Тихого океану" Ж. Псішарі (1824), "Мауглі" Р. Кіплінга (1894-1895), "Російський Робінзон" С. Турбіна (1879) та ін. [4; 86]

Сучасні письменники теж створюють робінзонади. Так, російська письменниця Л. Петру шевська у творі "Нові робінзони" зображає відчуження сучасної людини, котра змушена тікати від абсурдного й жахливого світу на лоно природи, аби врятуватися морально й фізично. Однак уся трагедія особистості, на її думку, полягає в тому, що втекти людині нікуди, адже від насильства не можна врятуватися самому, потрібні спільні зусилля, спрямовані на перетворення світу. Оповідання "Нові Робінзони" написане у жанрі антиутопії, а мета будь-якої антиутопії - викрити абсурд соціальної дійсності й показати місце особистості в [11; 16]

Розділ II. Система відносин у романі

II.1 Постать Робінзона Крузо: хто він?

Найважливіший роман Дефо, перший англійський реалістичний роман " Життя і незвичайні пригоди Робінзона Крузо" був написаний у 1719 році. Сюжет роману був обумовлений зростаючим інтересом англійського суспільства до подорожей і географічних відкриттів. В основу роману насправді був покладений сюжет перебування шотландського матроса Олександра Селькірка на безлюдному острові на протязі 4 років (1704-1708).

Проте не варто перебільшувати значення цієї історії для роману Дефо. Вона слугувала лише поштовхом для написання роману, що допоміг оформити головний задум автора - прославити енергію і завзятість людини в умовах незнайомого екзотичного оточення. Герой роману Даніеля Дефо зберігає усю свою енергію від початку і до самого кінця, силу волі, цікавість до людського суспільства, в той час як Селькірк майже здичавів, хоча і зміг підтримати своє існування на острові. В цьому полягає основна різниця між прототипом та ідеальним героєм Дефо. [Зар. лит 17-18 век,333]

Передовий письменник своєї епохи, Дефо вклав в образ Робінзона найбільш душевні настрої і думки. Робінзон виступає в центральній частині роману як сміливий і активний робітник, як людина, яка вірить у свої сили і який перемагає природу. [13,12]

Дефо зумів зробити образ свого героя переконливим і в той же час привабливим. Він не зменшує труднощів і небезпек, які долає Робінзон, детально описує його важкий щоденний труд, який іноді призводить до нікчемних результатів:

"Наконец я решил попытаться сделать челнок или, еще лучше, пирогу, какие делают туземцы в этих странах, почти без всяких инструментов и без помощников, прямо из ствола большого дерева. Я считал это не только возможным, но и легким делом, и мысль об этой работе очень увлекала меня.

Тогда я измерил расстояние, отделявшее мою лодку от моря, и решил вырыть канал: видя, что я не в состоянии подвинуть лодку к воде, я хотел подвести воду к лодке. И я уже начал было копать, но когда я прикинул в уме необходимую глубину и ширину канала, когда подсчитал, в какое приблизительно время может сделать такую работу один человек, то оказалось, что мне понадобится не менее десяти - двенадцати лет, чтобы довести ее до конца…Я был огорчен до глубины души и тут только сообразил - правда, слишком поздно, - как глупо приниматься за работу, не рассчитав, во что она обойдется и хватит ли сил для доведения ее до конца". [5,107-109]

Робінзон - жива людина, йому знайомі і хвилини відчаю (коли наприклад упливає корабель, побачений ним на горизонті або коли він потрапив у сильну течію, намагаючись обплисти свій острів, яка мало не винесла його і відкрите море). Проте у всіх життєвих ситуаціях, навіть у найжахливіших умова, Робінзон проявляє величезну душевну силу, винахідливість і твердість характеру, а сама книга перетворюється у такий собі гімн енергії і нерушимій силі людини. [4; 14]

Робінзон у ряді випадків виступає як благородна і гуманна людина, яка стоїть над своїм класом навіть у ту епоху, коли буржуазія була прогресивною. Він ризикує своїм життям для врятування невідомих йому людей (П'ятниці, капітана корабля іспанців); його взаємовідносини з П'ятницею переростають у справжню дружбу. Під зовнішнім пуританським благочестям Робінзона криється надто здорове сприйняття світу і навіть досить несмішливе сприйняття релігії:

"Увы! Моя душа не знала бога: благие наставления моего отца изгладились из памяти за восемь лет непрерывных скитаний по морям в постоянном общении с такими же, как сам я, нечестивцами, до последней степени равнодушными к вере. Не помню, чтобы за все это время моя мысль хоть раз воспарила к богу или чтобы хоть раз я оглянулся на себя, задумался над своим поведением. Я находился в некоем нравственном отупении: стремление к добру и сознание зла были мне равно чужды. По своей закоснелости, легкомыслию и нечестию я ничем не отличался от самого невежественного из наших матросов. Я не имел ни малейшего понятия ни о страхе божием в опасности, ни о чувстве благодарности к творцу за избавление от нее". [5,78]

Не дивлячись на величезне загальнолюдське і виховне значення образу Робінзона, він наділений і типово буржуазними рисами. Його світосприйняття, його відношення до людей, до природи певною мірою відображає типового англійського буржуа - пуританина 18 століття. До природи він ставиться утилітарно: до дерев він ставиться лише як до пального або до будівельного матеріалу; тварини цікавлять його з точки зору харчування. Єдиний раз він переживає захоплення, спостерігаючи екзотичну природу свого острову, але лише тому, що він відчуває себе не лише господарем цього острову, а і його цілковитим власником. [2,336]

"На другой день, 16-го, я отправился той же дорогой, но прошел немного дальше, туда, где кончался ручей и луга и начиналась более лесистая местность. В этой части острова я нашел разные плоды, в числе прочих - дыни (в большом изобилии) и виноград. Виноградные лозы вились по стволам деревьев, и их роскошные гроздья только что созрели. Это неожиданное открытие удивило меня и обрадовало…" [5, 86]

У характері Робінзона проявляються і ті расові и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.