На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Дослдження процесу управлння маркетингом у ТОВ Насння-сервс. Стан економки пдприємства. Цл пдприємства та засоби їх досягнення. Система збору маркетингової нформацї. Вдносини з споживачами, конкурентами, постачальниками та посередниками.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


6
ЗМІСТ

Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”
2. Характеристика процесу управління маркетингом на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”
3. Характеристика процесу маркетингового дослідження на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.
4. Економічна ефективність маркетингової діяльності на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури
Додаток А
Додаток Б
ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб'єкта. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління.
Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм збутової стратегії та постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживачів. Маркетинг базується не лише на затверджених згори планових завданнях. Практична діяльність в цій сфері заснована на проінформованості стосовно об'єктивних реалій ринку і на глибоких знаннях про реальні вимоги споживачів.
Головна мета маркетингової діяльності будь-якого підприємства - забезпечення прибутковості, рентабельності, тобто визначеного рівня головних результативних економічних показників у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві ключові взаємопов'язані проблеми:
1) продаж максимально можливої кількості товарів фірми;
2) максимальне задоволення визначених споживацьких потреб.
Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами. За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх структурних підрозділів отримують необхідну інформацію для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти, яким чином підприємство має організувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати рекламну політику, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.
В сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Зокрема товарна політика передбачає курс дій суб'єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих стратегічних принципів щодо формування ассортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів і т.д.
Дедалі більшої важливості набуває таке специфічне поняття, як маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також на створення позитивного іміджу виробника. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди.
Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме ця категорія фірм найбільшою мірою пов'язана з процесом збуту товарів, є організація товароруху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Саме ці поняття становлять останній, але не менш важливий, компонент маркетингової збутової політики.
Ефективність управління господарською діяльністю на підприємстві залежить і від ефективності функціонування маркетингової служби, оскільки саме цей відділ повинен визначити відповідну стратегію, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.
В якості об'єкту дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Насіння-сервіс”.
Основною метою даної роботи є закріпити теоретичні знання і отримати практичні навички процесу управління маркетингом на підприємстві, одержаних на зайняттях в агро університеті.
Завдання виробничої комплексної практики є:
- проаналізувати стан і тенденції розвитку економіки підприємства за останні 3-5 років;
- визначити цілі підприємства та засоби їх досягнення;
- розглянути систему збору маркетингової інформації, її джерела та складові;
- дослідити відносини зі споживачами, конкурентами, постачальниками, посередниками;
- навчитися виявляти резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРАКТИКИ

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма „Насіння-сервіс” розміщена смт. Нововоронцовка, Херсонській області. Воно було засноване 2004 року жовтня місяця. Предметом діяльності товариства є: здійснення виробничої, торгівельної, торгівельно-закупівельної діяльності.
Отже розглянемо детальніше структуру земельних ресурсів та забезпеченість ними підприємства в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1. Структура та динаміка земельних ресурсів СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.
Земельні
ресурси
2005
2006
2007
2008
2009
2009 у % до 2005
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
Загальна земельна площа
2995
100
3126
100
3109
100
3153
100
3175
100
106,01
в т.ч. сільськогосподарські угіддя
2995
100
3126
100
3109
100
3153
100
3175
100
106,01
рілля
2993
99,9
3039
97,22
3022
97,20
3066
97,24
3088
97,26
103,17
сінокоси
3
0,10
20
0,64
20
0,64
30
0,95
35
1,10
1166,7
пасовища
-
-
67
2,14
67
2,16
57
1,81
52
1,64
-
Коефіцієнт с.-г. освоєння землі
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
-
Коефіцієнт розораності землі
0,99
-
0,97
-
0,97
-
0,97
-
0,97
-
-
Припадає на одного працівника:
с.-г. угідь
30,88
-
42,82
-
42,59
-
58,38
-
54,74
-
177,27
ріллі
30,86
-
41,63
-
41,40
-
56,78
-
53,24
-
172,52
Як видно з таблиці 1.1., загальна земельна площа зросла на 6,01%. Це пов'язано зі збільшенням площі ріллі за рахунок нових орендодавців та сінокосів. Також змін у 2009 році зазнали показники - припадає на одного робітника сільськогосподарських угідь, який збільшився на 77,27% та ріллі на 72,52%. Це пояснюється зменшенням робітників на 39 чоловік і збільшенням площі сільськогосподарських угідь.
Спеціалізація сільського господарства і окремих аграрних підприємств - це складний процес. При його вивченні, насамперед, слід з'ясувати, яку форму спеціалізації будимо ми досліджувати. В нашому випадку потрібно дослідити спеціалізацію господарства. В таблиці 1.2. покажемо види товарної продукції.
Таблиця 1.2.
Структура товарної продукції СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.
Види продукції
Обсяг реалізації продукції, тис.ц
Товарна продукція, тис. грн
2005
2006
2007
2008
2009
в середньому за 5 років
2009 в % до 2005
Зернові - всього
13,12
26,86
16,94
18,15
30,70
21,15
233,99
Озима пшениця
7,09
6,26
9,79
15,50
12,20
10,17
172,07
Кукурудза на зерно
0,06
0,35
0,34
0,40
0,99
0,43
1650,00
Ячмінь
5,97
20,25
6,81
2,25
15,86
10,23
265,66
Соняшник
8,32
8,56
13,15
7,16
12,45
9,93
149,64
Цукрові буряки
25,95
41,00
10,90
-
-
-
-
Вирощування ВРХ
0,51
0,14
0,30
0,19
0,20
0,27
39,22
Молоко
4,55
3,96
3,34
5,87
9,8
5,5
215,39
Вирощування свиней
0,012
0,014
0,085
0,009
0,056
0,04
466,67
Згідно з таблицею, можна зробити висновок, що господарство збільшило виробництво зерна на 133,99%, це в значній мірі пов'язано зі збільшенням вирощування кукурудзи на зерно (на 1550% ) та ячменю ( на 165,66% ). У 2008 році господарство взагалі відмовилось від вирощування цукрового буряка. Це є наслідком масового закриття цукрових заводів,що призвело до значного скорочення каналів збуту даного виду продукції. Важливе місце у структурі товарної продукції посідає соняшник. Виробництво даного виду продукції збільшилося на 49,64%. Що стосується галузі тваринництва, то в загальному обсязі реалізації продукції воно займає 15% доходів,однак, в зв'язку зі збільшенням поголів'я корів і ростом закупівельних цін на молоко, обсяг реалізації буде значно зростати. В зв'язку з тим, що в структурі товарної продукції головне місце посідають зернові та молоко, то можна зробити висновок, що господарство має зерно - молочний напрям виробничої діяльності.
Характеризуючи підприємство, необхідно охарактеризувати його матеріально - технічну базу. На балансі підприємства знаходиться 3 зернозбиральні комбайни «Дон - 1500» та 2 комбайни СК - 5 «Нива», 1 бурякозбиральний комбайн «МКК - 4», а також силосозбиральний комбайн «Дон - 608» і кормозбиральний комбайн «Е - 301». Складські приміщення займають площу 3900 кв.м. Крім цього, господарство має млин, олійницю, хлібопекарню та магазин. Забезпеченість господарства основними та оборотними засобами показана в таблиці 1.3.
Розглянемо у таблиці 1.3. економічну ефективність основних і оборотних фондів у господарстві.
Таблиця 1.3
Показники забезпеченості та ефективності використання основних та оборотних фондів в СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.
Показники
2005
2006
2007
2008
2009
2009 у % до 2005
Середньорічна вартість основних виробничих засобів, тис. грн.
1223,4
1424,05
2042,5
3003,5
4287,0
350,42
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.
1066,8
1439,1
1729,3
2442,5
3706,0
347,39
Вироблено валової продукції в розрахунку на 1 працівника, тис. грн.
23,5
37,0
36,3
82,7
74,61
317,49
Фондооснащеність, тис. грн.
0,41
0,46
0,67
0,95
1,35
329,27
Фондоозброєність, тис. грн.
12,61
19,51
27,98
55,62
73,91
586,12
Фондовіддача, грн.
1,87
1,90
1,30
1,49
1,01
54,01
Фондомісткість, грн.
0,54
0,53
0,77
0,67
0,99
183,33
З даних таблиці видно, що вартість основних і оборотних фондів зросла відповідно на 250,42% та 247,39% . Щодо основних засобів, то це пов'язано зі збільшенням капіталовкладень в будівництво ферм , придбанням нової сільськогосподарської техніки. А значне збільшення оборотних засобів пояснюється більшими об'ємами закупівлі посадкового матеріалу,засобів по догляду за рослинами. Фондооснащеність збільшилася на 229,27% внаслідок збільшення кількості основних фондів. Показник фондоозброєності в 2009 в порівнянні з 2005 роком зріс на 486,12%. Таке значне збільшення показника пояснюється зменшенням кількості працівників господарства і збільшенням вартості основних фондів. Також останній фактор в значній мірі вплинув на фондомісткість, яка зросла на 83,33% та фондовіддачу, яка зменшилася на 45,99%. Таким чином ми можемо зробити висновки про те, що підприємство економічно зростає та більш ефективно використовує наявні у нього основні та оборотні засоби.
У процесі аналізу необхідно встановити наявність та забезпеченість господарства трудовими ресурсами. Показники використання трудових ресурсів господарства покажемо у таблиці 1.4.
Таблиця 1.4.
Рівень використання трудових ресурсів в СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.
Показники
2005
2006
2007
2008
2009
2009 у % до 2005
Середньорічна чисельність працівників, чол
97
73
73
54
58
59,79
Ними відпрацьовано всього тис.люд.-год
193
205
198
175
180
93,26
Відпрацьовано одним середньорічним працівником, люд.-год
1989,6
2808,2
2712,3
3240,7
3103,4
155,98
Річний запас робочого часу, люд.-год
186725
140525
140525
103950
111650
59,79
Коефіцієнт використання робочого часу
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
-
Трудозабезпеченість
3,23
2,34
2,35
1,71
1,82
56,35
Згідно з таблицею, за 2005 - 2009 рік середньорічна кількість робітників зменшилась на 40,21%. В зв'язку з цим, зменшився і річний запас робочого часу на 29,8%. Натомість, час відпрацьований одним працівником за 2009 рік збільшився на 55,98%. Трудозабезпеченість робітників також зменшилась на 43,65% і склала у 2009 році 1,82 порівняно з 3,23 у 2005 році. Це стало наслідком зменшення кількості працівників та збільшення загальної земельної площі господарства.
Проаналізувавши таблицю ми бачимо, що трудові ресурси використовуються у господарстві більш продуктивно, ніж в попередніх роках.
Доцільним буде розглянути стан виробництва в СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” та оцінити його економічну ефективність. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності зображено в таблиці додатку А.
Аналізуючи додаток, можна сказати, що рівень інтенсифікації підприємства зріс внаслідок збільшення основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення на 230,53%, зростання продуктивності тварин та урожайності культур. З таблиці 1.5 видно, що знос основних виробничих фондів зріс на 861,27%, причиною такого значного зростання показника є використання старих виробничих фондів на рівні з новими. Це в свою чергу тягне за собою значне збільшення витрат на ремонт старої техніки. Через це виробничі витрати зросли на 17,49%. Що стосується економічної ефективності інтенсифікації господарства, то її рівень значно зріс. Це видно в першу чергу зі зростання показників рівня рентабельності та норми прибутку, які збільшилися відповідно на 45,39 та 16,64 в.п.
СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” має підрозділи: агрономічний відділ, зоотехнічна служба, інженерний відділ, економічний відділ, бухгалтерія та відділ маркетингу. Підприємство має виробничі вторинні підрозділи: виробнича дільниця № 1 і виробнича дільниця № 2. Доскладу виробничої дільниці № 1 входять: тракторно-дільнича бригада, молочно - товарна ферма, ферми по відгодівлі молодняка ВРХ. До складу виробничої дільниці № 2 входять: тракторно-дільнича бригада, молочно -товарна ферма та ферма по відгодівлі свиней.
Всі відділи господарства очолюють спеціалісти. Вторинні виробничі підрозділи очолюють завідуючі. Посада керівника підприємства - голова фермерського господарства. СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” має гарні зв'язки з постачальниками, основними з яких є:
- Запчастини - ТОВ «ДніпроАвтотрактор»;
- Транспорт - ТОВ «ХерсонПостачЗапчастина»;
- Пальне - ТОВ «Таврія»;
Основними конкурентами СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” є:
1. ТОВ «Таврія»;
2. СФГ «Зоря»;
3. СФГ «Пектораль»;
4. СФГ «Восход»;
5. СФГ «Роса».
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА СТОВ НВФ ”НАСІННЯ-СЕРВІС”

Управлінську структуру СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” формують загальні збори засновників, директор, головний бухгалтер, завідувач відділу збуту. Функції, пов'язані з маркетинговою діяльністю виконує відділ збуту продукції. Його обов'язки: побудова та вдосконалення структури управління маркетингом, добір фахівців з маркетингу, створення належних умов для ефективної роботи персоналу, забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами фірми.
Важливе місце в ринкових відносинах належить маркетингу у сфері виробничого і торговельного бізнесу, оскільки тут стоїть питання реалізації товару (продукції) та послуг. Успішна маркетингова діяльність у цих сферах дає змогу отримувати високі результати.
Маркетингова діяльність саме у цих галузях повинна забезпечити:
надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динаміцу конкретного попиту, смаках і перевагах покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимоги ринку, чим товари конкурентів;
необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.
В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко перебуває в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а не намагатися нав'язати покупцю «неузгоджену» попередньо з ринком продукцію.[5. ст. 67-80]
Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:
Націленість на досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеної долі відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством.
Концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності.
Спрямованість підприємства не на короткочасний, а на довгостроковий результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на основі їхніх результатів товарів ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.
Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них.
Методи маркетингової діяльності СТОВ НВФ „Насіння-сервіс:
аналіз зовнішнього (стосовно підприємства) середовища, у яке входить не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дозволяє виявити чинники, що сприяють комерційному успіху або перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується ба и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.