Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Загальна характеристика ВАТ НВАТ ВНД Компресормаш. Товарна номенклатура, побудова ринкового профлю товарних лнй. Розроблення заходв щодо модифкацї товарної номенклатури, товарних лнй бренда. Економчне обрунтування запропонованих заходв.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Кафедра маркетингу
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Маркетингова товарна політика»

на тему:

Аналіз товарної політики ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш»
Зміст

Вступ
1. Основна характеристика підприємства
2. Товарна номенклатура та її характеристика
3. Побудова ринкового профілю товарних ліній
4. Аналіз ступеня відповідності товарної номенклатури потребам ринку
5. Розроблення заходів щодо модифікації товарної номенклатури і товарних ліній
6. Розроблення системи заходів щодо посилення товарної марки і бренда
7. Економічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності товарної політики
Висновок
Список використаної літератури
Вступ

Дана робота присвячена аналізу товарної політика ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”. Підприємство являється виробничим підрозділом концерну „Укрросметал”. Сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головної організації компресоробудування в Україні.
Метою даної роботи є дослідження товарної номенклатури підприємства. До задач, що треба вирішити, відносяться: аналіз діяльності підприємства, аналіз ефективності товарної номенклатури, визначення відповідності товарних позицій потребам ринку.
Тема даної роботи є досить актуальною, особливо сьогодні, коли підприємство функціонує в умовах економічної кризи, нестабільної економічної та політичної ситуації в країні. Саме тому визначення оптимальної та ефективної товарної номенклатури є важливим для подальшого існування підприємства, дозволяє уникнути зайвих витрат та спрямувати кошти у прибуткові напрямки. У роботі також звертається увага на основні недоліки товарної політики підприємства та можливі напрямки її удосконалення.
1. Основна характеристика підприємства

Діяльність досить відомого не тільки в Україні концерну „Укрросметал” почалась в 1994 році. Промисловий концерн „Укрросметал” успішно працює на українському і міжнародному ринках. За цей час були встановлені тісні партнерські відносини і налагоджені гарні зв'язки з промисловими підприємствами України, Росії, Білорусі, Азербайджану, країн Балтії. Чітко об лаштована діяльність всіх підприємств і підрозділів концерну гарантує безперебійне забезпечення партнерів необхідними для їх роботи сировиною, матеріалами, обладнаннями.
Концерн включає в себе декілька підприємств, серед яких ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”, ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель”, СНПП „Технокомпресормаш”, ЗАО АТП „Укрространс”, ЗАО ”Укррос-Центр інформаційних технологій”, ДП «Укрросбуд», ВАТ «Орелкомпрессормаш», ЗАО «Киевская книжная фабрика», ТЦ Універмаг „Київ”, Студія „Стиль Тіффані”.
Основною промисловою базою концерна є ВАТ „Науково-виробниче акціонерне товариство ВНДІ Компресормаш” (м.Суми), ВАТ „Полтавський турбо-механічний завод”, ВАТ „Глухівський завод „Електропанель” (м.Глухів Сумської області)
Підприємства концерну „Укрросметал” є лідерами компресорного машинобудування країн СНД і зберігають свої позиції в розробці прогресивного обладнання нового покоління.
Концерн ставить перед собою наступні задачі і цілі:
- збільшити свою долю на ринку шляхом поставок компресорного обладнання і іншої продукції на рівні світових стандартів, задовольняти потреби замовників в продукції високої якості;
- забезпечити капітальні нужди виробництва і задовольняти інвесторів прибутків від продажу, при цьому справедливо винагороджуючи працівників і постачальників;
- використовувати кожну можливість експорту своєї продукції і таким чином стати визнаним лідером ринку промислового обладнання не тільки в Україні, а й в Росії та СНД;
- мати переваги у своєму бізнесі;
- прагнути до імпорту тільки високоякісних комплектуючих, як для компресорів, так і для інших видів продукції;
- зменшити долю кредитних засобів фінансово-господарської діяльності підприємства;
- використовувати сучасні технології і застосовувати сучасні методи планування виробництва і управління персоналом.
Стратегією організації являється:
- прагнення до розширення і збільшення статутного фонду;
- збільшити свою долю на ринку постачальників компресорів;
- розроблювати і застосовувати інновації в компресоробудуванні;
- збалансувати структуру постачань, сформувавши клієнтську сітку.
На сьогодні ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” виконує функції головної організації компресоробудування в Україні. Це пояснюється ти, що підприємство має величезний накопичений досвід, висококваліфікованих спеціалістів, великий виробничий потенціал, запроваджуючи новітні науково-технічні розробки, виготовляючи високоякісну, конкурентоздатну продукцію і пропонуючи широкий спектр послуг на найвищому рівні.
Діапазон запровадження машин, створених на виробничій базі ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” дуже широкий: металургійний і горнозбагачувальний комплекс, оборонна промисловість, зілізничний транспорт, електроенергетика, будівництво, сільське господарство і інші галузі народного господарства, де використовуються стиснене повітря, комприміруваний газ, вакуум, пластова арматура.
ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” створене на базі научно-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту компресорного машинобудування, заснованого в 1964 році.
ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” представляє собою комплекснне науково-виробниче підприємство, яке включає дослідні підрозділи і виробництво продукції. Єдиний розробник і виробник компресорних станцій, які не мають аналогів по екномічності і надійності. Проводить сертифікаційні та інші види випробувань, здійснює безрозбірні технічну діагностику по віброакустичних параметрах, проводить лабораторні випробування малих і середніх компресорних станцій для наступної їх сертифікації, ремонт роторів по унікальній технології, пропонує послуги по пусконаладочним роботам компресорного обладнання, ремонту компресорного обладнання.
Підприємство досягає стійкого фінансового стану в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності.
Необхідно систематично, детально і в динаміці аналізувати фінанси підприємства, так як від покращення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива. Звернемося до таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 - Основні показники діяльності концерну „Укрросметал”

Показники
2005
2006
2007
Абсолютне відхилення 2007-2005гг.
Відхилення в % (2007/2005*100%-100%)
1
2
3
4
5
6
7
1
Доход від реалізації продукції
12148,8
25452,4
51162,3
39013,5
321
2
Чистий прибуток підприємства
36,6
148,64
2423,7
2460,3
6522
Як правило, чим вище показники об'єму виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг і нижча собівартість, тим вище буде прибутковість підприємства, і відповідно це буде позитивно впливати на його фінансовий стан. Збільшення собівартості відбулося за рахунок підвищення цін на імпортовану продукцію, і на її імпортування. Саме в цей період спостерігається підвищення ділової активності. Це відбулося за рахунок розширення своєї діяльності підприємством ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”: збільшився спектр виготовлених виробів, постійно здійснювалось їх удосконалення. А основні комплектуючі для своїх товарів підприємство закуповує за кордоном, що забезпечує продукцію сильною конкурентною позицією.
З метою прояснення ситуації, що склалася на підприємстві, необхідно переглянути його основні виробничо-фінансові показники. Звернемося до таблиці 1.2
Таблиця 1.2 - Основні виробничо-фінансові показники ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш”
Показник
Роки
2007 в % до 2003
2003
2004
2005
2006
2007
Вироблено продукції,
2813,8
2859,6
3405,6
2912,0
9795,1
348,1
- на 1 середньорічного робітника
4,69
4,57
5,17
4,32
14,66
312,65
- на 1 тис. грн. Вартості основних засобів
0,17
0,16
0,32
0,26
0,87
511,76
Отримано валового прибутку (+),збитку(-),
667,1
506,4
341,5
456,3
1077,4
161,5
- на 1 середньорічного рабітника
1,111
0,8089
0,5182
0,677
1,6129
145,17
- на 1 грн. Вартості основних засобів
3,98
2,872
3,087
3,978
9,4338
237,03
Отримано чистого прибутку (+)збитку(-), тис. грн.
528
579,6
958,875
1062,88
1314,9
249,03
- на 1 середньорічного рабітника
0,88
0,926
1,55
1,5769
1,968
23,68
- на 1 грн вартості основних засобів
3,15
3,29
8,6677
9,2656
11,513
365,07
Рівень рентабельності, %
34,21
25,8
13,88
24,2
16,74
0,49
Дані таблиці 1.2 свідчать про те, що за аналізований період на підприємстві спостерігається зростання валової продукції, яке відбулося в основному в результаті налагодження випуску гвинтових компресорів.
Крім того, на одного середньорічного працівника і одиницю вартості основних фондів приходиться більше валового прибутку. Показники чистого прибутку і рентабельності підвищились в результаті зниження затрат на виробництво продукції за рахунок автоматизації виробництва і науково-технічними досягненнями, тобто зменшилась собівартість, що вважається позитивним.
Отже, ВАТ «НВАТ ВНДІ Компресормаш» являється перспективним підприємством, яке за час свого існування змогло не тільки успішно проіснувати, а й зайняти лідируючі позиції в області компресоробудування. Маючи далекоглядні плани відносно подальшого розвитку, керівництво підприємства намагається вводити інноваційні технології і новітні методи в управлінні всіма процесами, які проходять на підприємстві в тому числі за рахунок впровадження випуску гвинтових компресорів взамін поршневих.
2. Товарна номенклатура та її характеристика

ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” здійснює дослідження в області компресорного обладнання, проведення сертифікаційних та інших видів випробовувань, спеціалізується на розробці і виробництві компресорного обладнання та шарової арматури.
Основним напрямком діяльності ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” є виробництво:
1) повітряних стаціонарних і пересувних гвинтових масло заповнених і „сухих” компресорних установок;
2) повітряних поршневих і газових компресорних установок;
3) компресорів спеціального призначення, в тому числі азотно-мембранних;
4) систем електронного контролю роботи компресорного обладнання;
5) компресорів для гальмівних систем тепловозів, електровозів, електропотягів, тролейбусів;
6) мастилоочисних установок;
7) агрегатів зварювання і теплообмінної апаратури та інше.
Також підприємство виготовляє:
- компресора газо- і кисневоцентробіжні;
- компресора поршневі і гвинтові, загального призначення і спеціалізовані;
- арматуру шарову регулюючу для газових і рідких середовищ;
- запасні частини до компресорів;
- центр обіжні насоси;
- насоси вакуумні водокільцеві;
- апаратуру з алюмінію і корозією нестійких сталей.
Номенклатура компресорного обладнання:
- компресора мембранні;
- компресори гвинтові виробничою потужністю до 100м3/хв.;
- компресора пересувні загального і спеціального призначення;
- компресора стаціонарні поршневі повітряні виробничою потужністю до 20 м3/хв., кінцевим тиском до 320 кгс/см2;
- компресора центр обіжні ;
- компресора і вакуумні насоси рідинно-кільцеві.
Номенклатура продукції підприємства та динаміка її зміни за 2005-2007 роки наведена в табл. 2.1
Таблиця 2.1 - Номенклатура продукції, у 2005-2007 році
Вид продукції
2005
2006
2007
Сума
%
Сума
%
Сума
%
1
Компресори поршневі
1139
50,8
800
15,7
306
4,1
2
Компресори винтові
-
-
3245
63,5
5817,5
80,2
3
Насоси
151,7
6,8
150
2,9
148,4
2,0
4
Охолоджуючі
115
5,1
112
2,2
106,8
1,5
5
Шарова арматура
31,2
1,4
175
3,4
306,1
4,2
6
Ін. устаткування
803,1
35,9
625
12,2
570,8
7,9
Всього
2240
100
5107
100
7255,6
100
Як бачимо з таблиці 2.1, в номенклатурі продукції відбулися важливі зміни. По-перше, це стосується вводу в виробництво нового типу продукції - гвинтових компресорів. Їх було вироблено на суму 5817,5 тис.грн. Це принципово новий вид продукції на вітчизняному ринку, який відрізняється низьким рівнем енергоспоживання, і збільшенням строку експлуатації в порівнянні з поршневим компресором. Переорієнтація на виробництво цієї продукції змусила зменшити об'єми виробництва поршневих насосів на 70,1%, що привело до зниження об'ємів їх реалізації на 73,1 %. Ці зміни привели до поглиблення спеціалізації продукції, яка випускається, більш чіткого її направлення на виробництво компресорного обладнання. Серед інших видів продукції також змінилися об'єми реалізації шарової арматури (в 8,8 раза). Це пояснюється підвищенням попиту на даний вид продукції на ринку, а досліджуване підприємство має великий об'ємів розробок для шарової арматури, яка використовується в агресивних середовищах. Крім того сучасний стан ринку дозволяє реалізувати даний вид продукції по вигідним для підприємства цінам при порівняно низьких витратах на її виробництво і проектування.
Проаналізуємо частки товарних ліній у номенклатурі продукції у загальних обсягах продажу у %. Аналіз виконаємо за допомогою діаграми.

Рис.2.1 - Частка асортиментних груп обсягу продажу продукції, %

Виконаємо поглиблений аналіз однієї з товарних ліній - поршневих компресорів типу КТ. Вони призначені для виробництва стисненого повітря і постачання пневмоінструментів і механізмів на бурильних установках, пневмосистем локомотивів, залізничного транспорту та інших споживачів стисненого повітря.
Таблиця 2.2 - Виробництво компресорів типу КТ за 2005-2007 роки
Найменування продукції
С/в, грн..
Ціна,грн..
2005
2006
2007
шт
грн
шт
грн
шт
грн
КТ 6
12300
15100
16
241600
8
120800
5
75500
КТ 7
13700
16300
8
130400
5
81500
3
48900
КТ 6 ЕЛ
15100
17500
6
105000
4
70000
4
70000
30
2651500
17
272300
12
194400
Визначимо основні показники товарної номенклатури.
- ширина - 6
- глибина виділеної товарної лінії (компресорів типу КТ) - 3
- насиченість - номенклатура нараховує близько 70 видів товарних одиниць
- гармонійність - номенклатура є гармонійною за технологіями виготовлення, призначенням, методами збуту.
Проаналізуємо частки продажу і прибутку товарних одиниць виділеної асортиментної лінії -поршневих компресорів типу КТ. Для наочності побудуємо діаграми, які показують відповідні частки

Рис. 2.2 - Динаміка частки продажу поршневих компресорів типу КТ


Рис.2.3 - Динаміка частки прибутку поршневих компресорів типу КТ

Таким чином, аналіз показав, що частки продажу поршневих компресорів типу КТ і частки прибутку відповідають.
Розширювати дану товарну лінію не варто, так як підприємство переходить на інший вид продукції, але і звужувати не треба так як кожний тип задовольняє певні потреби споживачів, що дозволяє отримувати запланований результат.
3. Побудова ринкового профілю товарних ліній

Необхідним є виявлення, аналіз і оцінка позицій товару відносно продукції конкурентів. Проведемо дане дослідження на прикладі компресорів типу КТ. Дані компресори призначені для отримання стисненого повітря і постачання ним пневматичних інструментів і механізмів. Перевагами даного типу є тривалий період експлуатації, висока надійність, низька витрата масла.
Проаналізуємо виробників компресорів, що є конкурентами ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” по даному виді продукції.
Таблиця 3.1 - Виробники компресорів типу КТ
Виробник
Позначення і ціна підвидів насосів
ВАТ „Компресормаш
Марка
КТ 6
КТ 7
КТ 6ЕЛ
Ціна
15100
16300
17500
„АTLAS COPCO” Швеція
Марка
KN 3,8
KN 4,8
KN 6
Ціна
11000
12200
13600
„Южгидромаш”Бердянськ
Марка
КТЮ 4,5
КТЮ6
КТЮ7
Ціна
11200
14200
15300
„Ясногорский машиностроительный завод” Росія
Марка
КС4
КС5
КС 6ЕЛ
Ціна
14000
14700
17200
Побудуємо за наданими даними карту ринкового профілю.
Таблиця 3.2 - Карта ринкового профілю компресорів типу КТ
Ціна
Типорозміри компресорів (тиск нагнітання)
3,5 - 4,0
4,1-4,9
5,0 - 6
6,1 -7
11000-12000
КN 3,8, КТЮ 4,5
Низькі ціни
12001-13000
KN 4,8
13001 - 14000
Середні ціни
KN 6
14001 -15000
КС4
КТЮ6, КС5
15001 -16000
КТ 6
КТЮ7
16001-17000
Високі ціни
КТ 7
17001-18000
КТ 6ЕЛ,КС6ЕЛ
На карті подано розміщення компресорів виробництва ВАТ „НВАТ ВНДІ Компресормаш” та його основних конкурентів. Серед них можна виділити „АTLAS COPCO” Швеція, „Южгидромаш”Бердянськ, „Ясногорский машиностроительный завод” Росія. Дана карта показує, які товарні одиниці і на яких сегм и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.