На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Розрахунок основних роздлв бзнес-плану, у якому передбачається: здйснення маркетингових дослджень ринку для визначення обсягв випуску датчику диму для сигналзацї про пожежу, розрахунок оптової цни, беззбитковост виробництва, витрат на рекламу.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 09.07.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
Циклова комісія Економіки
„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Спеціальність 5.090704 Конструювання,
Зав. відділення
виробництво і технічне обслуговування
Радіотехнічних пристроїв”
„_____”_________200__р.
ЗАВДАННЯ
на курсовий проект (роботу) з дисципліни
„Економіка промисловості”
Курс - 4 Група -хххх Семестр - VII
Студента __________
Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчик диму для сигналізації про пожежу
Зміст пояснювальної записки

Вступ
1 Резюме
2 Оцінка ринку збуту
3 Аналіз конкуренції на ринку
4 Стратегія маркетингу
5 Розрахунок витрат на рекламу
6 Розрахунок оптової відпускної ціни
7 Фінансовий план
8 Розробка графіка беззбитковості
9 Висновки
10 Перелік посилань
ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ

ХАРКІВСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
Циклова комісія „Економіки”
Спеціальність 5.090704 „Конструювання, виробництво і технічне
обслуговування радіотехнічних пристроїв”
Курс - 4 Група - Р - хххх Семестр - VII
Курсова робота
Студента____________
Тема роботи Бізнес-план по впровадженню у виробництво датчику диму для сигналізації про пожежу
ДОПУЩЕНИЙ ДО ЗАХИСТУ
Голова циклової комісії ___________
Керівник проекту (роботи) _________
КУРСОВА РОБОТА ЗАХИЩЕНА ______________________200___р.
З ОЦІНКОЮ ____________________________
Протокол № _____ від „_____”___________200___р.
Вступ

В курсовому проекті здійснюється розробка і розрахунок основних розділів бізнес-плану, у якому передбачається: здійснення маркетингових досліджень ринку для визначення обсягів випуску датчику диму для сигналізації про пожежу; розрахунок оптової ціни; визначення беззбитковості виробництва; розрахунок витрат на рекламу, а також експлуатаційних витрат у споживача.
На підставі проведених розрахунків робиться висновок про доцільність проектування і впровадження нової конструкції у виробництво.
Початкові дані для розрахунку взяті з технічного завдання і виробничих умов.
1. Маркетингові дослідження ринку

Важливу роль у виробничих умовах грають маркетингові дослідження ринку, що дозволяють визначити обсяги виробництва конструкції у виготовлювача.
Маркетингові дослідження ґрунтуються на визначенні попиту та пропозиції по даному виду виробу. Це визначення дозволить орієнтувати обсяги виробництва для задоволення потреб покупця.
Маркетингові дослідження в процесі виробництва повинні передбачать: дослідження власної продукції і її конкурентоздатність, бажання споживачів, наявність аналогів у інших виробників.
Для найкращого вивчення стану ринку необхідно мати чітке уявлення про споживчий попит по даному виду продукції і на підставі цього здійснити прогнозування обсягів його випуску.
Першим етапом при дослідженні є сегментація ринку по потребах. У таблиці 1 наведена сегментація ринку по потребах.
Таблиця 1 - Сегменти ринку по основних споживачах
Сфера застосування
Споживачі
Інженер-
Проектувальник
Інженер проектувальник
Технік - елект - ронщик
Педагоги та студенти
Домогосподарства
Промислове підприємство
+
+
+
нді
+
+
+
+
Освіта
+
+
Побутове використання
+
+
Обсяги проданого товару на ринку протягом одного року визначають місткість ринку. Другим етапом досліджень є визначення місткості ринку, що відбиває прогноз обсягу продажів. Цей розрахунок здійснюється в таблиці 2
Таблиця 2-Прогноз обсягу продажу
Об'єкти застосування
Кількість організацій і підприємств
Кількість
продажів одному
покупцю
Усього
Промислові підприємства
8
400
3200
НДІ
10
20
200
Освіта
20
5
100
Разом
У Nшт = 3500
Кількість продажів одному покупцю приймати в межах 1 - 500 штук. Перелік підприємств, яким пропонується продукція : 3-д ім. Шевченко, з-д «Комунар», з-д «Хартрон», з-д «ХАЗ», з-д «Гідропривід», з-д ім. Малишева, з-д «Турбоатом», тощо.
2. Розрахунок витрат на рекламу

Для збільшення обсягу продажів розробленої конструкції рекомендується використовувати такі види реклами як: інформаційні видання і радіо. Через вузьку сферу застосування проектованої конструкції доцільно розміщати рекламу у вигляді оголошень у періодичній пресі і радіо. Вартість одного слова в об'яві прийняти 1-5 грн., вартість одного слова на радіо прийняти 2-7 грн.
Зразковий текст оголошення:
«Фірмою «Спецвузавтоматика» було спроектовано і розроблено пристрій датчик диму для сигналізації про пожежу, що спрацьовує на наявність диму. Датчик являє собою ІЧ-приймач та ІЧ-передавач, які знаходяться поруч один від одного,при проходженні диму у проміжку між ними прозорість повітря падає і імпульси світла між ними не проходять і датчик спрацьовує! Даний пристрій можна замовити за тел. 8-0572-894-523»
Розрахунок витрат на рекламу наведений у таблиці 3.
Таблиця 3-Витрати на рекламу.
Вид реклами
Одиниця виміру
Кількість слів
Вартість
одиниці виміру, грн.
Сума, грн.
Періодична преса
Слово
56
3
168
Радіо
Слово
56
5
280
Разом
УЗрекл.=448
таким чином, витрати на рекламу складають: 448 грн.
3. Розрахунок оптової відпускної ціни

Розрахунок оптової відпускної ціни здійснюється на підставі калькуляції собівартості продукції на всіх етапах її виготовлення. Розрахунок цехової собівартості здійснюється по формулі:
Сцех= М + Зпрддодсоцфзпенсцех грн
Сцех. = 26,62 +12,95 + 1,81 + 2,33 + 0,26 + 0,22 + 5,67 + 16,68 = 66,54 грн. (1)
де М - витрати на основні матеріали і комплектуючі вироби з урахуванням витрат на транспортування їх на завод;
Зпр - пряма (тарифна) заробітна плата основних виробничих робітників;
Зд - доплати до заробітної плати;
Здод - додаткова заробітна плата;
Зсоц - відрахування на соціальне страхування;
Зфз - відрахування до фонду зайнятості працівників;
Зпенс - відчислення до пенсійного фонду;
Кцех - непрямі цехові витрати.
Виробничі витрати, пов'язані з виготовленням конструкції, що включаються в заводську собівартість, визначаються по формулі:
Сзав = Сцех + Кзаг = 66,54 + 20,81 = 87,35 грн. (2)
де Кзаг - непрямі загальнозаводські витрати.
Кожне підприємство не тільки виробляє свою продукцію, але і реалізує її, тому враховується реалізаційні витрати, що входять у повну собівартість.
Спов. = Сзав + Кпозавир = 87,35 + 6,73 = 94,08 грн. (3)
де Кпозавир - непрямі позавиробничі витрати;
Підприємство реалізує свою продукцію за гуртовою ціною, яка визначає розмір виручки заводу.
Цгурт = Спов + П = 94,08 + 18,82 = 112,90 грн. (4)
де П - плановий розмір прибутку, який розраховується на підставі рівня рентабельності, і визначається по формулі:
П = (Спов * Крент %)/100 % = 18,82 грн. (5)
Для реалізації продукції покупцям існують відпускні ціни, до складу яких включають податок на додану вартість,
Цвідп = Цгурт + ПДВ = 112,90 + 22,58 = 135,48 грн. (6)
де ПДВ - податок на додану вартість, який розраховується за формулою:
ПДВ = (Цгурт * Кпдв %)/100 % = 22,58 , грн. (7)
3.1 Розрахунок витрат на основні матеріали

Основним матеріалом для виготовлення даної конструкції є склотекстоліт, який використовується для виготовлення друкованої плати. Для визначення витрат на основні матеріали, необхідно розрахувати масу заготівки. Вона обчислюється за формулою:
Рзаг = V * p = L·i·h·p = 12,25·8,75·0,15·1,6 = 25,73 г = 0,0257 кг (8)
Де V - Об'єм печатної плати, смі
р - питома густина склотекстоліту (рсг = 1,6 г/смі)
L - довжина друкованої плати, см
і - ширина друкованої плати, см
h - товщина друкованої плати (товщина одного шару h = 0,15 см), см
Витрати на матеріали друкованої плати розраховуються за формулою:
М = Рзаг * Ц = 0,0257* 50 = 1,29 грн. (9)
де Ц - ціна склотекстоліту одного кілограма, грн.
На підставі приведених вище розрахунків визначаються витрати на основні матеріали в таблиці 4:
Таблиця 4-Витрати на основні та допоміжні матеріали.
Найменування матеріалу
Одиниця виміру
Норма витрат на 1 пайку
Кількіст ь паєк
Ціна за
одиницю
виміру,
грн.
Сума, грн.
Склотекстоліт
Кг
Рзаг
0,0257
50
1,29
Припій ПОС-61
Кг
0,001
250
0,006
1,50
Лак ПФ
Кг
0,003
250
0,012
3,00
Флюс
Кг
0,001
250
0,003
0,75
Етиловий спирт
Л
0,01
200
0,0063
1,26
Разом витрат:
УМ= 7,80
Транспортно -
заготівельні
витрати (12%)
Ттр-заг = 0,61
Разом витрат на основні матеріали з урахуванням заготівельних витрат
М1 = 8,41
Ттр-заг = (УМ * Ктр-заг %)/100% = 0,61 грн. (10)
де Ктр-заг - відсотки на транспортно - заготівельні витрати.
М1 = УМ + Т тр-заг = 8,41 грн. (11)
3.2 Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби

Розрахунок витрат на купувальні комплектуючи вироби здійснюється на підставі даних специфікацій: на купувальні комплектуючи вироби, що входять у конструкцію, а також договірних цін за одиницю купувальних комплектуючих виробів.
Весь розрахунок витрат здійснюється в таблиці 5.
Таблиця 5-Розрахунок витрат на ККВ
Найменув.
Тип
Кількість,
Ціна за 1
Сума,
виробу
штук
штуку, грн.
грн.
Конденсаторы
С1
К10 - 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ
1
0,25
0,25
С2
К10 - 17а 0,033 мк ОЖО.460.099.ТУ
1
0,25
0,25
С3
К53 - 18 150 мк x16В ОЖО.464.161.ТУ
1
0,30
0,30
С4
К10 - 17а 0,1 мк ОЖО.460.099.ТУ
1
0,25
0,25
С5
К10 - 17а 2,2мк ОЖО.460.099.ТУ
1
0,25
0,25
С6
К50-6 20 мк x 16В ОЖО.464.161.ТУ
1
0,30
0,30
Мікросхеми

DD1
К564ЛА7 ТТ3.362.0602 ТУ
1
3,10
3,10
DA1
К521СА3 ТТ3.362.0602 ТУ
1
1,50
1,50
Світлодіоди

HL1
АЛ156А аАо.336.076. ТУ
1
0,25
0,25
HL2
АЛ307Б аАо.336.076. ТУ
1
0,15
0,15
HL3
АЛ307Б аАо.336.076. ТУ
1
0,15
0,15
Резистори
R1
C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ
1
0,02
0,02
R2
C2-23-0,25-750к ОЖО .467.081 ТУ
1
0,02
0,02
R3
C2-23-0,25-47к ОЖО .467.081 ТУ
1
0,02
0,02
R4
C2-23-0,25-2к ОЖО .467.081 ТУ
1
0,02
0,02
R5
C2-23-0,25-56 ОЖО . и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.