На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Органзацйно-економчна характеристика ТОВ НФВ Енергоспецмонтаж. Характеристика процесу управлння маркетингом та маркетингового дослдження на пдприємств. Аналз цн товарв в магазинах фрми. Розвиток торгвельної мереж ТОВ НВФ Енергоспецмонтаж.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”
4. ПРОСУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
ВСТУП

Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб'єкта. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління.
Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм збутової стратегії та постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживачів. Маркетинг базується не лише на затверджених згори планових завданнях. Практична діяльність в цій сфері заснована на проінформованості стосовно об'єктивних реалій ринку і на глибоких знаннях про реальні вимоги споживачів.
Головна мета маркетингової діяльності будь-якого підприємства - забезпечення прибутковості, рентабельності, тобто визначеного рівня головних результативних економічних показників у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві ключові взаємопов'язані проблеми:
1) продаж максимально можливої кількості товарів фірми;
2) максимальне задоволення визначених споживацьких потреб.
Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами. За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх структурних підрозділів отримують необхідну інформацію для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти, яким чином підприємство має організувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати рекламну політику, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.
В сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Зокрема товарна політика передбачає курс дій суб'єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих стратегічних принципів щодо формування асортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, здійснення до продажного і післяпродажного обслуговування товарів і т.д.
Дедалі більшої важливості набуває таке специфічне поняття, як маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також на створення позитивного іміджу виробника. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди.
Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме ця категорія фірм найбільшою мірою пов'язана з процесом збуту товарів, є організація товароруху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Саме ці поняття становлять останній, але не менш важливий, компонент маркетингової збутової політики.
Ефективність управління господарською діяльністю на підприємстві залежить і від ефективності функціонування маркетингової служби, оскільки саме цей відділ повинен визначити відповідну стратегію, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.
В якості об'єкту дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Енергоспецмонтаж”, що функціонує в умовах ринку електротоварів міста Дніпропетровськ.
Основною метою даної роботи є безпосереднє ознайомлення з діяльністю маркетингової служби підприємства в реальних умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України, набуття практичних навичок маркетингового менеджменту, розробка рекомендацій щодо вдосконалення маркетингової діяльності ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”

Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Енергоспецмонтаж” була заснована в 2001 році. Форма власності - колективна. Вид економічної діяльності - торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення. Метою діяльності організації є: забезпечення потреб населення у електротоварах та супутніх товарах та послугах, що виконуються підприємством, задоволення соціальних і економічних інтересів його власників, здійснення додаткових робіт та послуг на договірних умовах.
Предметом діяльності товариства є: здійснення торгівельної, торгівельно-закупівельної та торгівельно-посередницької діяльності; організація власної торгівельної мережі для реалізації електротоварів; надання побутових послуг; комерційна, комісійна та посередницька діяльність; надання автотранспортних послуг; здійснення іншої діяльності. Основним видом діяльності фірми є дрібно-оптова та роздрібна торгівля електротоварами та супутніми товарами. Підприємство розвиває торгівельну мережу і на сьогоднішній день має три магазини в місті Дніпропетровську.
Розглянемо економічне середовище діяльності ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”. Подібний огляд доцільно здійснювати через ознайомлення з ключовими факторами, що обумовлюють ринкову кон'юктуру та фінансові перспективи роботи організації, та головними суб'єктами відповідного ринку. До таких суб'єктів можна віднести постачальників, конкурентів, покупців та контактні аудиторії.
Постачальники допомагають підприємству формувати асортимент товарів, підтримувати необхідну кількість наявної та готової до продажу продукції. Основними постачальниками для ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” є:
- ТзОВ „Імпульс”, м. Київ;
- ТзОВ „Тріада”, м. Дніпропетровськ;
- ПП „Захід-сервіс”, м. Дніпропетровськ;
- ПП „Стено”, м. Київ.
Покупці, як відомо, певним чином можуть впливати на діяльність бізнес-структур. За наявних конкретних умов цей вплив є достатньо вагомим фактором. Покупці можуть вимагати широке коло послуг, сприятливих умов платежу тощо. Основними споживачами є населення та численні дрібні організації-споживачі міста Дніпропетровська та області.
Основними конкурентами з урахуванням цільового ринку, характеру продукції та її асортименту для ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” в місті Дніпропетровську є:
- магазин "Фокстрот", вул. Орловська, 12;
- магазин "Технодом", вул. Яшина, 19/2;
- магазин "Радуга", вул. Ленінградська, 14;
- магазин "Каскад", вул. Войцеховича, 5 а;
- магазин "Ренесанс", вул. Будівників, 1в;
- магазин "Майстер", вул. Гідропаркова, 12/9 а.
ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”має ряд переваг перед конкурентами:
- нижчі ціни на продукцію при збереженні аналогічного рівня якості;
- кваліфіковані поради консультантів-продавців;
- проведення монтажних та пусконаладжувальних робіт;
- надання автотранспортних послуг.
Існують також недоліки підприємства перед конкурентами:
- деякі конкуренти, особливо це стосується таких магазинів, як "Технодом" та "Епіцентр", мають ширший асортимент продукції;
- порівняно вигідне розташування магазинів конкуруючих організацій.
ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” функціонує на ринку в оточенні контактних аудиторій різних типів, до них належать:
- внутрішні контактні аудиторії;
- контактні аудиторії державних закладів (контролюють та регулюють господарську діяльність відповідно до законів та нормативно- законодавчих актів);
- місцеві контактні аудиторії, зокрема громадські організації міста;
- контактні аудиторії засобів масової інформації.
При загальному розгляді діяльності підприємства є важливим і аналіз прибутковості та фінансової стійкості. Вихідна інформація для подібного огляду знаходиться в балансі.
При аналізі фінансової стійкості слід розглянути систему показників (табл. 1), які відображають ризики і прибутковість фірми в перспективі. Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” знаходиться на високому рівні і фірма може бути привабливим об'єктом інвестування. У 2007 році спостерігається збільшення показнику платоспроможності на 10%. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами зростає в 2007 році в порівнянні з попереднім 2006 роком на 0,07 %. Даний ріст викликаний збільшенням оборотних активів в 1,61 рази і зростанням поточних зобов'язань в 1,5 рази, що є позитивним зрушенням. Розглядаючи коефіцієнт маневреності власного капіталу, можна сказати, що в 2006 році 0,8 % власного капіталу використовувалося для фінансування поточної діяльності, а решта мала форму капіталізованих засобів.
Проте, надалі спостерігається зміна в рівні коефіцієнту маневреності, що викликано різними темпами росту обсягів поточного і власного капіталу. Таким чином, загальна платоспроможність та фінансова стійкість підприємства зростають в порівнянні з попередніми роками.
Для системної комплексної оцінки ефективності використання основного і оборотного капіталу, результативності та прибутковості діяльності ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” розрахуємо ряд показників рентабельності та розглянемо декілька інших важливих результативних розрахунків (додаток А). Отже, чистий прибуток в 2007 році зріс на 50,2% в порівнянні з 2006 роком та на 117,4% в порівнянні з 2005 роком, тобто має місце стабільна тенденція до стрімкого зростання його рівня. Крім цього, протягом досліджуваного періоду спостерігається відчутне збільшення витрат майже за всіма статтями, але достатньо високі темпи росту інших операційних доходів та виручки від реалізації забезпечили істотну позитивну динаміку для чистої рентабельності. Відповідно, в звітному році зросла рентабельність власного та загального капіталу.
Таблиця 1
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”
Назва показнику
Розрахункова формула
2005 р.
2006 р.
2007 р.
Нормативне значення
Коефіцієнт платоспроможності
Власний капітал / Баланс (пасив)
1,14
1,2
1,3
> 0,5
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Чистий оборотний капітал / Оборотні активи
0,01
0,05
0,12
> 0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Чистий оборотний капітал / Власний капітал
0,001
0,008
0,03
> 0
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”

Організаційна структура ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” є централізованою. Управлінську структуру формують: загальні збори засновників, директор, йому прямо підпорядковуються виконавчий директор, головний бухгалтер, завідувач відділу збуту. Директори (менеджери) магазинів підпорядковуються виконавчому директорові. Функції, пов'язані з маркетинговою діяльністю виконує відділ збуту продукції. Характер його роботи, окрім стандартних обов'язків, передбачає: побудову та вдосконалення структури управління маркетингом, добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації, створення належних умов для ефективної роботи персоналу, забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами фірми.
Як відомо, служба маркетингу може мати різну організаційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та різноманітні їх комбінації [6]. В даному конкретному випадку організаційну структуру ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” можна віднести до категорії функціональних систем, яка передбачає розподіл обов'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркетингової діяльності. З урахуванням масштабів бізнес-структури, а саме чисельності персоналу відділу збуту, що нараховує 10 працівників, на практиці вищевказане розмежування проявляється в поділі роботи в межах відділу на окремі сегменти з подальшим закріпленням обов'язків по їх виконанню за групами службовців. Подібна схема служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту. При такій організації маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.
На мій погляд, подібний порядок організації відділу збуту не є оптимальною моделлю. З урахуванням специфіки продукції та конкурентних умов можна запропонувати впровадження товарної (продуктової) організації. Вона використовується на підприємствах із широким товарним ассортиментом і передбачає розробку і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного товару чи групи товарів, за які відповідає керівник по товару або по товарній групі. Такий підхід надасть певні переваги: керівник, який займається певним товаром, має можливість координувати різні аспекти роботи цілісного комплексу маркетингу для даного товару, а також оперативно реагувати на вимоги ринку; приділяється увага як основним, так і другорядним за значенням товарам; полегшується виявлення здібних працівників, адже їх залучають до всіх сфер оперативної маркетингової діяльності.
В будь-якому випадку при виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися основних принципів її побудови: наявності чітко сформульованих цілей та завдань, поставлених перед підприємством та його структурними підрозділами; загальної координації дій вищим керівництвом; чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і функціональних служб. За таких умов відділ збуту здатен забезпечити: надійну, достовірну й своєчасну інформацію про ринок, структуру й динаміку конкретного попиту, смаки та переваги покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми; створення такого товару або набору товарів (асортименту), що найбільш повно задовольняє вимоги ринку; необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.
Планування маркетингових стратегій - процес, який передбачає аналіз маркетингового середовища і можливостей фірми, прийняття рішень щодо маркетингового діяльності та їх реалізацію. Кожна з моделей прийняття стратегічних рішень втілює певний підхід до розробки маркетингових стратегій. За матрицею розвитку товару/ринку І. Ансоффа існують чотири альтернативні стратегії росту бізнесу, спрямовані на реалізацію маркетингових цілей [8]. Вибір маркетингової стратегії, мета якої - збільшення обсягів продажу, ринкової частки і прибутку - залежить від того, який товар виготовляється або продається, новий чи наявний (старий) та від ринку - наявного (на якому вже діє) або нового. ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” працює над стратегією розвитку ринку, що передбачає збільшення обсягу збуту завдяки виходу на новий ринок із наявним товаром шляхом захоплення нових географічних ринків або орієнтації на нові сегменти.
Основна ідея концепції конкурентної стратегії М. Портера - для досягнення необхідного рівня рентабельності підприємство повинно мати сильну позицію щодо конкурентів. Наявна стратегія фірми, що розглядається, щодо конкурентів передбачає концентрований маркетинг, тобто концентрацію зусиль на одному або кількох сегментах і досягнення в цих сегментах лідерства. Подібний принцип покладений і в основу базової стратегії розвитку, напряму росту та конкурентної стратегії відповідно до частки ринку, що розробляється відділом збуту ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”. В межах ринку обласного центру підприємство не здатне належним чином конкурувати з крупними торговими компаніями, які приваблюють споживачів асортиментом, розташуванням торгових центрів і т.д. Ці організації мають в розпорядженні значно більший обсяг фінансових ресурсів та економічний потенціал. ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” орієнтує свою діяльність на обслуговування одного або кількох сегментів ринку, тобто поле дій - сегменти, які залишилися поза увагою лідерів.
Маркетингова товарна політика - комплекс заходів із створення і управління продукцією для задоволення потреб споживачів і досягнення фірмою цілей [13]. Так як ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” є торговим підприємством, його зусилля в межах товарної політики зводяться до управління товаром на рівні номенклатури (співробітництво з постачальниками і менеджмент асортименту). Цьому сприяє обрана товарна стратегія, що здійснюється в напрямі диверсифікації - доповнення існуючих товарних ліній новими видами через різноманітні канали.
Основним видом діяльності ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” є дрібно-оптова та роздрібна торгівля електротоварами та супутніми товарами, асортиментний перелік яких складає понад 13 груп товарів, 700 найменувань (додаток Б). Окрім продажу електротоварів, персонал фірми за проханням покупців проводить монтажні та пусконаладжувальні роботи, консультує споживачів при виборі тих чи інших товарів виходячи з характеру робіт, які повинні виконуватись товаром, надає гарантію, а в разі поломки в післягарантійний період забезпечує необхідними деталями для ремонту, здійснює доставку.
Цінова політика - комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми. Цінова стратегія - напрям дій фірми щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у конкретній ринковій ситуації протягом конкретного періоду [11]. Цінова політика ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” зорієнтована в першу чергу на купівельну спроможність потенційних клієнтів, ціни конкурентів та виробників. Ціну товару визначають за формулою (2.1) додаванням певної надбавки, розрахунок здійснюють виходячи із собівартості продукції, надбавка складає 18 % від собівартості товару:
Ц = S* (1+Нs/100), (2.1)
Ц = S* (1+18 % /100),
де S - собівартість товару;
Нs - надбавка у відсотках до собівартості.
Ціни на продукцію в ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” встановлюються відповідно до характеристик цільового ринку, асортименту пропонованих товарів і рівня конкуренції. Ціна повинна забезпечити сталий запланований прибуток і конкурентоспроможність торгівлі. Водночас, вона може змінюватись залежно від завдань, що вирішує підприємство у визначений час і на конкретному ринку, тобто ціни на товар треба використовувати для пристосування до наявних умов та кон'юнктури: витрат, попиту, конкуренції. Це здійснюється за допомогою змін у прейскурантах, націнках, знижках, компенсаціях, умовах продажу. Отже, ціна на товари ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” в більшості випадків буде залежати від встановленої ціни виробника і витрат, що пов'язані з просуванням і реалізацією продукції. Ціна буде варіюватися в залежності від кількості партії, яку придбає покупець у випадку з дрібно-оптовою торгівлею. Звичайно, на нові товари ціни будуть заохочувальними. Крім цього, вони будуть змінюватись і в залежності від інших характеристик (позиція нашої фірми на ринку, кількість конкурентів, ціни виробників, попит на продукцію і т.п.).
В умовах економічної та фінансової нестабільності в державі та впливу інших факторів на діяльність ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” наявна ринкова ситуація може суттєво змінитись. Отже, в процесі управління товарним асортиментом, відділу збуту підприємства рекомендується вживати наступних заходів: періодична ревізія наявного асортименту і прийняття рішень щодо доповнення номенклатури новими виробами або виключення з неї безперспективних в аспекті прибутковості товарів; здійснення постійного контролю за впливом зовнішніх чинників (коливання попиту, зміни в пропозиції конкурентів); забезпечення належного рівня обслуговування споживачів; забезпечення необхідної інтенсифікації зусиль щодо формування попиту під час оцінки, створення та пропозиції нового товару на ринку шляхом активного проведення комунікаційної політики.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”

Основними цілями маркетингового дослідження для ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” є аналіз обсягів збуту продукції та їх динаміка, цінова політика конкуруючих фірм, їх тактика стосовно нецінових методів конкуренції. Кількість каналів збуту для більшості суб'єктів цільового ринку обмежена і стала. Ринок включає в себе достатньо різноманітні за розмірами та потужністю підприємства, тому конкурентна боротьба та потенціал маркетингових досліджень окремих господарюючих суб'єктів сконцентровані на роботі в межах власного сегменту.
Джерелами маркетингової інформації для підприємства є:
- офіційна статистика;
- інформація, що публікується у відкритій пресі;
- бухгалтерська, статистична, планова і оперативна інформація щодо
збутової діяльності фірми;
- рекламна інформація;
- тематична інформація (довідники каталоги і т.д.)
Відділ збуту ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” здійснює два види маркетингових досліджень: пошуковий та казуальний. В пошуковому дослідженні основна увага приділяється генерації ідей та збору інформації, що допомагає зрозуміти проблему. Пошукове дослідження є особливо корисним для розчленування широкого та невизначеного формулювання комплексу задач на невеликі та більш конкретні визначення субпроблем. Казуальне дослідження - це дослідження, в якому основна увага приділяється встановленню причинно-наслідкових зв`язків. Зазвичай, воно здійснюється шляхом експерименту, оскільки саме експерименти є найбільш доцільною формою з огляду на характер завдань.
Взагалі, процес досліджень - це послідовність етапів розробки та реалізації дослідницького проекту, що включає роботу по збору, розробці і підготовці моделі дослідження, збору даних, перетворенню, переробці їх на корисну інформацію, оцінці якості інформації, її передачі до особи, що приймає рішення [9]. Етапи маркетингових досліджень відділу збуту ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”:
1) Ознайомлення з проблемною ситуацією та завданнями, що поставлені керівництвом перед відділом збуту. На цьому етапі формується перше уявлення про можливості дослідження, про наявність досвіду з виконання аналогічних робіт, їх витрати, потенційні ускладнення, що можуть бути пов'язані з видом, обсягом і якістю маркетингового дослідження.
2) Підготовче планування дослідження, а саме: перевірка отриманих на першому етапі уявлень щодо методичного та часового аспектів роботи.
3) Розробка робочої концепції проведення дослідження. Етап здійснюється незалежно від того, чи буде робота виконуватись власними силами або ж з залученням спеціалізованої організації.
Після затвердження моделі керівництвом остаточно формулюється проблемна ситуація та цілі маркетингового дослідження наявної ситуації в редакції, що влаштовує і керівництво, і виконавців (четвертий етап). Після цього переходять до наступної стадії - розробка плану.
План є логічним продовженням попередніх етапів, що пов'язані з формуванням моделі. Отже, на п'ятому етапі здійснюється вибір типу маркетингового дослідження: на шостому - визначення типу потрібної інформації та пошук її джерел; на сьомому - визначення методів збору інформації; на восьмому - розробка форм для збору; на дев'ятому - проектування вибірки. На десятому етапі визначається достатність інформації для проведення маркетингового дослідження, її представлення за різноманітними джерелами, надається загальна оцінка плану (звертається увага на економічність шляхів отримання інформації, доцільність використання тих чи інших методик її збору і т.д.). Після цього, на одинадцятому етапі, здійснюється реалізація плану досліджень. Робота проводиться у суворій відповідності до мети та методів оцінки, що застосовуються. На заключному дванадцятому етапі має місце оформлення та презентація результатів.
Дослідження, що базуються на використанні вторинної інформації, називають вторинними або кабінетними. Тобто кабінетні дослідження - це аналіз наявних джерел щодо проблеми в системі маркетингу, що розглядається. В тих випадках, коли кабінетне дослідження не дає потрібного результату, проводять первинне (польове) дослідження. В його основі - використання первинної інформації. Первинна інформація збирається безпосередньо в процесі роботи та у відповідності до характеру досліджень, що проводяться. Основні засоби збору первинних даних: опитування, спостереження, експеримент. Найчастіше при цьому використовуються анкети. Так як маркетингові дослідження мають бути ефективними з економічної точки зору, вони повинні бути ретельно запланованими та організованими. Цьому сприяють наступні заходи: виявлення проблем та визначення мети досліджень, підбір компетентних виконавців, планування часу досліджень та пов'язаних з ним заходів, збір інформації, її аналіз та оцінка, підготовка і представлення результатів керівництву, прийняття рішення та його реалізація [15].
Оскільки підприємство працює в умовах достатньо жорсткої конкуренції, необхідно звертати і аналізувати ціни конкуруючих фірм, що поряд з іншими визначальними факторами є одним з орієнтирів стосовно встановлення цін на товари (табл. 2). Визначення оптимального рівня ціни на продукцію здійснюється з огляду на наступні чинники: модель конкурентного середовища ринку, цілі фірми, характеристика попиту на товар, витрати на надання послуг, ціни конкурентів, методи ціноутворення.
Аналізуючи вартість товарів в магазинах ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” та в супермаркеті “Майстер”, ми бачимо, що діапазон розбіжностей в цінах є достатньо великим і у досліджуваного підприємства є всі можливості для ведення повноцінної цінової конкурентної боротьби.
Таблиця 2
Аналіз цін товарів в магазинах ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”та в супермаркеті “Майстер”
Назва товару, група
Ціна в магазинах ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”, грн
Ціна в супермаркеті “Майстер”, грн
1
2
3
Викрутки і викрутові насадки
Викрутка акумуляторна 3,6V з 40 насадками (70036/50G136)
75
110
Електродрель-викрутка акумуляторна 14,4V з насад.(50G244)
200
255
Електродрель-викрутка акумуляторна 18V Graphite (58G119)
350
415
Електроінструмент з приладдям
Електродрель ударна 1050 W 16мм (68106/50G850)
220
275
Електродрель ударна 500 W 13мм (50G502)
115
140
Електролобзик 600W Graphite(58G060)
200
258
Електролобзик 710W Graphite+лазерна лінійка (58G071)
230
285
Електроперфоратор 500W Graphite (58G500)
375
480
Електрофен 1500W 300-500°С (61510/50G510)
90
120
Шліфмашина кутова 500W 115mm (51G050)
115
140
Шліфмашина кутова 850W 125мм Graphite(59G085)
190
250
Верстат точильний 120W 125мм (51G425)
150
197
Освітлювальні прилади
Лампа екон. 15Вт е14
1
1,40
Лампа люм. ЛД-20
53
78
Лампа нак. Філіпс 40-100Вт
68
85
Патрон е27 прямий, кераміка
46
60
Патрон цанговий на вал 2мм (d=0,1-3,0mm)
27
35
Перемикач KCD-8
9
15
Перехідник
19
26
Пробка керамічна
96
134
Продовжувач УКР побутовий
14
21
Розетка УКР 1 б/з вн.
45
67
Розетка подвійна Schuko
5
8
Світильник галог. 15
8
13
Світильник реф. 20
14
22
Інструмент механічний
Молоток слюс. 100 г, ясен. ручка (72) (02A401(2101-XT))
10
14
Молоток слюс. 1 кг, ручка з скловолокна (х4) (02A810 (2110-TF))
25
32
Молоток слюсарний 8 кг (02A580(MS80))
115
145
Сверла по бетону; наб. 5 шт (30/150) (шт) (60H505(5055))
2
5,5
Сверла по металу,наб. 13 шт., 2.0 - 8.0мм Piranha (X56020)
49
67
Сверла по дереву наб. 6 шт.:6 -14 x 300 мм (20) (60H816 (5273))
20
28
Ключі торцеві, 1/2", наб. 25 шт., ХВ, PREM (х5) (нб)(38D661)
230
278
Набір викрутк. насадок з тримачем ХВ, 30 шт. (60)(39D555 (4070))
26
37
Ножовка по металу з полотном, 300 мм (36) (шт)(10A135 (6335))
25
34
Пила лучкова, 760 мм, [17x27 мм] (12) (шт) (10A907(62107))
12
19
Плоскогубці 200 мм, 1000 V PREM (15) (шт) (32D512(1014-T ))
22
28
Компанія, яка намагається завоювати ринок, має усвідомлювати, що неможливо задовольнити всіх без винятку споживачів. Їх надто багато і кожний має власні бажання й потреби. Тому фірма повинна вибрати сегмент ринку, де вона зможе реалізуватися з найбільшою віддачею. З цією метою добирають цільові ринки. Добір цільових ринків -- пошук групи або груп покупців, на задоволення потреб яких фірма орієнтуватиметься. Для ідентифікації цільових ринків і завоювання довіри споживачів фірми застосовують цільовий маркетинг. Основні його етапи:
* сегментування ринку -- визначення принципів сегментування і характеристика добраних сегментів;
* вибір цільових сегментів ринку -- оцінка привабливості сегментів з подальшим вибором одного або кількох цільових сегментів;
* позиціонування товару на ринку -- розроблення можливих концепцій позиціонування товару в цільових сегментах і комплексу маркетингу для кожного добраного сегмента. Сегментування ринку -- розподіл ринку на групи покупців, кожна з яких може потребувати окремі товари або комплекси маркетингу. Сегментування ринку передбачає декілька етапів (рис. 3.1).
Сегментування споживчого ринку здійснюється за наступними ознаками: поведінковий принцип (пошукові переваги, мотив купівлі, поведінка покупця, використання, сприйняття і думки), психографічний принцип (спосіб життя, індивідуальність), профільне (демографічне, географічне, соціально-економічне). В основу сегментації промислових ринків покладені інші критерії: макросегментування (масштаб організації, галузь, географічне розташування), мікросегментування (пошукові вигоди, структура закупівельного центру, процес прийняття рішення, категорії закупівель, організація закупівель, організація новаторства).
Вибір цільового ринку -- пошук ринку, на який підприємство орієнтуватиме свою діяльність. Таким може бути будь-який ринок, визначений за суб'єктивним, товарним, територіальним та іншими принципами. Виявлення можливостей та загроз -- визначення чинників, які сприяють або заважають бізнесу компанії на обраному ринку. Диференціація -- розподіл ринку на сегменти та диференціювання товарів компанії стосовно кожної групи споживачів та конкурентів. Таким чином утворюються відмітні переваги щодо конкурентів, і компанія надає споживачеві аргументи, що спонукають його купувати певний товар. Адаптований маркетинговий комплекс -- розроблення таких маркетингових програм, які є ефективними саме на цьому сегменті ринку.
Рис. 3.1. Етапи сегментації ринку
Здійснивши сегментацію, фірма повинна визначити, які сегменти є для неї найпривабливішими. При цьому слід врахувати сильні сторони підприємства, рівень конкуренції, конкурентоспроможність товарів, що пропонуються тощо. Слід відібрати ті сегменти, для успішної роботи на яких підприємство має всі необхідні економічні передумови. В основу сегментації ринку електротоварів покладено три демографічні характеристики: стать, вік (рис. 3.2) та критерій доходу (рис. 3.3).
Вікова категорія
18-25 років
25-40 років
41-65 років
Стать
чоловіки
жінки
Рис. 3.2. Сегментація ринку електротоварів м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області за критеріями статі і віку
Рис. 3.3. Сегментація ринку електротоварів м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області за критерієм доходу
Паралельно слід розробити чітку концепцію рекламованого товару, визначити його позицію на ринку, від чого буде залежати вибір засобів розповсюдження реклами, зміст рекламного звернення. Для цього необхідно правильно провести позиціонування продукції. Позиціонування товару - це виявлення його місця на ринку в ряду інших подібних або аналогічних товарів з точки зору споживача. Позиціонування електротоварів ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” здійснюється за двома характеристиками: ціна товарів та насиченість товарного асортименту фірми.
Для маркетингової інформації, що циркулює в комунікаційному процесі ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж”, є характерною наявність різноманітних форм представлення первинних даних. Перед обробкою даних, пов'язаною з розв'язком задач, необхідним є здійснення класифікації, кодування, уніфікації та стандартизації первинної маркетингової інформації. Послідовність основних стадій процесів комунікації і обробки маркетингової інформації на підприємстві з використанням електронно-обчислювальних пристроїв представлена на рис. 3.4. Розвиненість інструментальних засобів програмного забезпечення електронно-обчислювальних пристроїв дозволяє без зайвих зусиль і затрат часу автоматизувати процеси розв'язання ряду важливих для відділу маркетингу завдань. Проте, цей механізм має значний резерв для вдосконалення. Стадії збору, реєстрації та організації інформації являють собою невід'ємну частку комунікаційного процесу маркетингової діяльності. Їх реалізація пов'язана з високою трудомісткістю, наявністю виконавців потрібної кваліфікації, відносно великими фінансовими витратами.
Рис. 3.4. Блок-схема основних стадій процесів комунікації і обробки маркетингової інформації на СТОВ ”Оріон” з використанням електронно-обчислювальних пристроїв
4. ПРОСУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ НФВ ”Енергоспецмонтаж”

ТОВ НВФ ”Енергоспецмонтаж” на шляху товару від виробника до споживача є посередником. Оскільки ряд товарів підприємство купує у виробників, то місце фірми в ланцюзі від виробника до спожив и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.