На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття рвноваги в економц як спроможност економчної системи повертатися у вихдний стан псля впливу на неї зовншнх збурень. Економчна статика динамка. Види економчних процесв та економчної кон'юнктури. Завдання кон'юнктурних дослджень.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 24.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


8
Зміст
  1. Поняття рівноваги в економіці, економічна статика і динаміка
   2. Види економічних процесів
   3. Зміст і види економічної кон'юнктури
   4. Основні завдання кон'юнктурних досліджень
   Література

1. Поняття рівноваги в економіці, економічна статика і динаміка

Світова економіка чи економіка будь-якої країни є системою із складними зв'язками і взаємодією. Як система економіка перебуває у постійному русі. Кожний окремо взятий суб'єкт господарської діяльності є самостійним елементом економічних взаємовідносин, для якого важливо мати певні уявлення про функціонування цієї системи, її напрямки та розвиток.

Особливістю людського мислення є те, що кожне з природних явищ (у тому числі й економічних) сприймається у статичному ракурсі, зафіксованому на визначений момент часу. Проте вивчення розвитку системи потребує порівняння багатьох моментів.

Порівняння стану економічної системи прийнято називати динамікою процесу. Оцінка динамічного процесу і становить основу кон'юнктурних досліджень.

Будь-яка конкретна соціально-економічна дійсність мінлива, різноманітна і складна. У цьому ми постійно переконуємося. Саме така її особливість і створює труднощі для наукової оцінки і практичної реалізації тих або інших уявлень про економічну дійсність.

Шляхом розчленування економічної системи на однорідні елементи, що піддаються аналізу, можна послідовно змоделювати поведінку всієї системи. Окремий її елемент, який можна охопити визначеним уявленням про його поведінку, прийнято називати обрієм пізнання.

Таким чином, під економічною статикою слід розуміти таку теорію і практику, яка розглядає економічні явища позачасовою зміною. Навпаки, економічна динаміка вивчає економічні явища у процесі їхньої зміни за часом.

Методи кон'юнктурного аналізу становлять сполучну ланку в уявленнях про статичні елементи економічної системи (суб'єкти господарювання, держави, власності тощо) і їх поведінку в економічній системі та за часом.

Для аналізу економічної кон'юнктури дуже важливе значення має поняття стану системи. Для статики основною категорією аналізу об'єкта є категорія незмінності, тотожності. З цією категорією пов'язана концепція статичного стану рівноваги економіки.

Для динаміки основною категорією є зміна, розходження елементів системи, і вона може використовувати категорію динамічної рівноваги. Але чи існує рівновага економіки взагалі?

Під станом рівноваги економіки розуміють спроможність економічної системи повертатися у вихідний стан після впливу на неї зовнішніх, випадкових або нових, нехарактерних для системи збурень.

При цьому вважається, що середні кон'юнктурні показники коливаються навколо деякого середнього свого значення, що і визначає точку рівноваги. Вже саме це визначення розкриває сутність коливання економічних процесів.

Проте економічна система є частиною більшої системи людського буття, тому, як підтверджує історичний досвід, говорити про рівновагу економіки як про її незмінну властивість не можна.

Крім того, складна економічна структура дає змогу говорити про локальну (часткову) рівновагу, що спричиняє несподівані і значні зміни економічної структури, появу нових стаціонарних станів. Процеси такого роду прийнято називати становленням.

У процесах становлення поведінка економіки перестає бути строго детермінованою. У ній періодично виникають потенційно нові точки рівноваги. При цьому обрій пізнання різко звужується, методика кон'юнктурних змін зазнає значних змін, а стан економічної рівноваги постійно порушується. Існують дві основні точки зору на стан локальної нерівноваги.

Перша припускає, що при виході з рівноваги в економіці виникають сили, які повертають її у попередній (минулий) рівноважний стан, а друга - що стан нерівноваги є характерним для економіки. Вона припускає дві можливості виходу із нього:

якщо збурення невелике, економічна система самостійно повертається у вихідний стан;

якщо збурення велике, економіка не зможе повернутися у вихідний стан.

За останньої умови в економічній системі неминуче виникнуть численні структурні зміни, непрогнозовані за тимчасовим чинником, і сама система рухатиметься до нової рівноваги. Саме така точка зору пояснює всі види економічних процесів. Стан рівноваги економіки не є статичним, скоріше варто говорити про динамічну рівновагу економіки.

2. Види економічних процесів

Викладене вище переконує в тому, що методика кон'юнктурних досліджень залежить від характеру і виду економічних процесів. Розглянемо найзагальнішу класифікацію видів економічних процесів.

Залежно від динаміки розвитку їх прийнято поділяти на еволюційні й хвилеподібні. Еволюційні є неповторними і необоротними, тобто це процеси від однієї локальної рівноваги до іншої. Вони підкреслюють динаміку нерівноваги в економіці.

Еволюційні процеси - це неповторні, або необоротні, процеси, які за відсутності різких сторонніх впливів набувають постійного напрямку та визначеної тенденції до зростання або зниження показників (наприклад, тенденція до збільшення кількості населення, обсягу виробництва тощо).

Рис. 1. Еволюційний процесс.

Рис. 2. Хвилеподібний процес

Точки А (q1; t1) і В (q2; t2) характеризують не тільки різноманітні значення обсягів у різні періоди часу, а й різні збіги обставин, що ніколи не повторюватимуться.

Хвилеподібні - це повторювані, або оборотні, процеси, за яких однакові значення показників можуть бути досягнуті в різні періоди часу з однаковими або подібними супутніми збігами обставин.

Рис.2 показує, що динаміка розвитку процесу коливається навколо певного середнього значення q.

Економічний розвиток країни в цілому є необоротним процесом. Він характеризує головним чином перехід від однієї стадії до іншої, а умови зміни цього переходу постійно змінюються. Народногосподарський процес, якщо розглядати його у всій складності, є необоротним.

Проте група його економічних елементів, таких як ціни, заробітна плата, рівень безробіття тощо, відображає хвилеподібні оборотні спрямування. Вони пояснюють коливання, яким притаманний у цілому необоротний еволюційний розвиток народного господарства.

Хвилеподібні процеси описують стан періодичного відхилення системи від середнього значення рівноваги.

Ці процеси характеризуються повторюваністю й оборотністю. Еволюційні й хвилеподібні процеси можуть зазнавати коливальних збурень постійного (хвилеподібного) і випадкового характеру.

Для кон'юнктурного аналізу велике значення має напрямок розвитку економічного процесу. На думку Н. Кондратьєва, процес може мати підвищувальний і знижувальний характер.

Сам характер процесу підкреслює становище економічних суб'єктів господарювання у певній економічній системі в конкретний момент часу. Необоротний знижувальний процес в економіці прийнято називати ентропією економіки. Прискорена ентропія характеризує її стагнацію.

Для правильного розуміння змісту кон'юнктури важливе значення мають кількісні й якісні характеристики економічних процесів. Кількісні характеристики свідчать про кількісні зміни у динаміці економічних процесів, виражених за допомогою різноманітних систем виміру: зміна обсягу, ваги, довжини тощо.

Проте на практиці найчастіше окремі явища змінюються таким чином, що не мають числової оцінки чи обсягу і не зводяться д и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.